Mitä tapahtuu täydennys- ja jatkokoulutusmarkkinoilla Euroopassa?

Eurooppalaiset koulutusalan toimijat katsovat luottavaisin mielin tulevaisuuteen

Eurooppalaiset koulutusalan toimijat katsovat luottavaisin mielin tulevaisuuteen

Eurooppalaiset, jatko- ja täydennyskoulutuksia tarjoavat kouluttajatahot arvioivat alan tulevaisuudennäkymiä tuoreen kyselyn mukaan positiivisesti. Tämä selviää koulutushakusivusto Koulutus.fi:n vuosittaisesta Koulutusalan kehitysnäkymien kyselystä. Kysely toteutettiin vuoden 2016 lopussa viidessä eri maassa, keräten yhteensä 440 vastaajaa.

Positiivisia markkinaennusteita vuodelle 2017

Eurooppalaiset koulutuksentarjoajat katsovat luottavaisin mielin tulevaisuuteen. Suomalaisista vastaajista puolet uskoo liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2017. Myös muissa maissa arviot ovat ilahduttavan positiivisia. Saksalaisista 48 % ja ranskalaisista 47 % uskoo liikevaihtonsa kasvavan. Iso-Britanniassa arviot ovat vielä positiivisempia – 72 % vastaajista uskoo kuluvan vuoden tuovan mukanaan liikevaihdon kasvua ja vain 6 % uskoo liikevaihdon laskevan.

Suomalaiset perässä digitaalisen markkinoinnin hyödyntämisessä

Suomalaisia koulutusmarkkinoita leimaa Ranskan tavoin digitaalisen markkinoinnin vähäinen hyödyntäminen. Maat tulevat muita reilusti perässä digimarkkinoinnin käytön kanssa. Suomalaisista koulutusalan toimijoista 56 % ja ranskalaisista jopa 67 %  ilmoittaa käyttävänsä alle 20 % markkinointibudjetistaan digitaaliseen markkinointiin. Ruotsissa taas tätä vastoin jopa 56 % kouluttajatahoista ohjaa markkinointibudjetistaan yli 50 % digitaaliseen markkinointiin. Isossa-Britanniassa vastaava luku on 31 % ja Saksassa 22 %.

Koulutusmarkkinoiden trendit Euroopassa

Asiakaskohtaiset koulutukset ja avoimet koulutustilaisuudet ovat erityisen kysyttyjä Euroopassa. Suomessa suosituimpia ovat kyselyn mukaan nimenomaan asiakaskohtaiset koulutukset. Ranskalaiset ovat tässä samoilla linjoilla, sillä molemmissa maissa noin puolet vastaajista (50 % ja 51,5 %) ilmoitti asiakaskohtaiset koulutukset tai valmennukset suosituimmiksi tuotteikseen. Saksassa (48%), Ruotsissa (51%) ja Isossa-Britanniassa (50 %) suosituimpia ovat taas avoimet kurssit. Verkkokurssien käytössä ei vallitsevien digitaalisen ajan trendien vastaisesti ole nähtävissä merkittävää nousua. Vain 4 % jatkokoulutusta tarjoavista tahoista Saksassa nimeää verkkokurssit menestyneimmäksi koulutusmuodokseen ja Pohjoismaissa luku on vielä tätäkin alhaisempi.

Miten kilpaillulla koulutusalalla voi menestyä?

Koulutusala on hyvin kilpailtu markkina, ja erottautuminen kilpailijoista voi olla hankalaa. Kyselyyn vastanneet arvioivat koulutusalan organisaation menestykseen vaikuttavista tekijöistä korkeimmalle seuraavat menestystekijät:

  1. Koulutuksen laadukas sisältö
  2. Kouluttaja
  3. Maine ja brändi-imago

Suomen lisäksi Saksassa ja Iso-Britanniassa arvostetaan eniten nimenomaan koulutuksen/valmennuksen sisällön laadukkuutta. Ranskassa taas pidetään kouluttajan roolia merkittävimpänä menestystekijänä. Ruotsi oli ainoa maa, jossa maine ja brändi-imago nousivat listan kärkeen.

Tulokset pohjautuvat kyselyyn, joka toteutettiin työelämän koulutuksia ja jatkokoulutuksia tarjoavien yksityisten ja julkisten kouluttajatahojen keskuudessa Suomessa, Saksassa, Ruotsissa, Iso-Britanniassa ja Ranskassa. Kysely toteutettiin vuoden 2016 lopussa online-kyselynä. Vastaajia oli yhteensä 440.

Viimeksi päivitetty: 09 touko 2017

studentum.fi
Tilaa uutiskirjeemme
Saat koulutusvinkkejä, tarjouksia ja uutisia suoraan sähköpostiisi.