Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Kirjasto paljon kirjoja aikuisopiskelua varten

Mitä on aikuiskoulutus? Sopiiko se minulle?

Aikuiskoulutuksella tarkoitetaan nimensä mukaisesti aikuisille suunnattua koulutusta. Koulutus eroaa koulujärjestelmäkoulutuksesta esimerkiksi opetuksen ajankohdilla. Aikuiskoulutuksen on tarkoitus mahdollistaa opiskelu myös työssäkäyville aikuisille, jolloin opetus tapahtuu monesti iltaisin ja viikonloppuisin – tällöin työn tekeminen päiväaikaan mahdollistaa ilta- ja viikonloppuopiskelun. Aikuiskoulutusta voidaan järjestää myös päiväaikaan, riippuen oppilaitoksesta ja opintojen linjasta.

Aikuiset voivat opiskella kaikilla koulutusasteilla. Aikuiskoulutuksen avulla on mahdollista suorittaa esimerkiksi tutkintokoulutus, sekä opiskella ammattitaitoa uudistavia, laajentavia ja syventäviä opintoja. Tämän lisäksi tarjolla on paljon myös kansalaistaitoihin valmentavia ja yhteiskunnallisia opintoja. Aikuisopiskelua voi harjoittaa myös harrastuksen vuoksi ja opiskella esimerkiksi tietojen ja taitojen kartuttamista.

Työelämän ja työmarkkinoiden muuttuessa tiuhaan tahtiin, myös työtehtävien vaatimukset kasvavat. Tämän vuoksi jatko- ja täydennyskoulutuksen tarve kasvaa koko ajan ja jonkin tasoinen aikuiskoulutus voi olla hyvin ajankohtaista monelle työelämässä olevalle. Aikuiskoulutuksessa suoritetut tutkinnot antavat saman jatko-opintokelpoisuuden kuin nuorten koulutuksessa.

Aikuiskoulutus ammattikorkeakoulussa

Esimerkiksi ammattikorkeakoulujen opinnoissa aikuiskoulutus on mahdollista toteuttaa monimuotototeutuksena, millä tarkoitetaan opiskelumuotojen yhdistelemistä. Opintojaksoilla on monesti sekä lähiopetusta, että verkko-opiskelua. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen ja yksilöllinen opintosuunnitelma, joka pohjautuu opiskelijan aikaisemmin hankittuun osaamiseen. Monimuotototeutuksella on tyypillisesti samat opetussuunnitelmat kuin päivätoteutuksella.

Aikuiskoulutuksen voi toteuttaa AMK:ssa myös päiväopiskelun muodossa, jolloin opiskelijalta edellytetään usein läsnäoloa tunneilla – tällöin päivätyön tekeminen ei välttämättä ole vaihtoehto. Myös päivätoteutuksissa aikuisopiskelijan pohjakoulutus ja työkokemus hyväksiluetaan mahdollisuuksien mukaan osaksi opintoja. Opiskelijalle rakennetaan myös henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Löydä inspiraatio – erilaisia koulutuksia

Aikuisille järjestetään koulutuksia kaikissa eri muodoissa ja opiskelumahdollisuuksia on runsaasti. Aikuiskoulutuksen avulla on mahdollista opiskella mm.

Aikuiskoulutuksen tuet

Henkilöllä, joka suorittaa aikuiskoulutusopintoja iltaisin tai viikonloppuisin, on luultavasti mahdollisuus työntekoon päivisin. Tällöin tukien saaminen voi olla epätodennäköisempää, sillä tulot ovat säännölliset. Aikuiskoulutuksessa olevien on kuitenkin myös mahdollista saada rahallista tukea opintoihinsa, etenkin jos työnteolle ei jää aikaa opintojen vuoksi.

Aikuiskoulutukseen on mahdollista saada tukea Koulutusrahastolta. Koulutusrahasto maksaa aikuiskoulutustukea, mikäli opiskelet suomalaisessa oppilaitoksessa. Ehdot tuen saamiseen ovat, että tuen hakija ei saa muuta tukea opintoihinsa, hakijan on oltava ollut työelämässä työntekijänä tai yrittäjänä Suomessa vähintään kahdeksan vuotta ja nykyisen työsuhteen on tullut kestää vähintään vuoden. Lisäksi työstä on jäätävä opintovapaalle.

Mikäli aikuiskoulutuksen kautta opiskeleva henkilö ei ole oikeutettu aikuiskoulutustukeen, on mahdollista hakea myös Kelan tarjoamaa opintotukea, joka oikeuttaa myös opintolainaan. Vaihtoehtoinen tapa rahoittaa opintoja on Kelan vuorottelukorvaus. Jos aikuisopiskelijalla ei ole entuudestaan töitä, on omaehtoiseen opiskeluun mahdollista hakea työttömyysetuutta.


Rohkeasti kohti aikuiskoulutusta

Aikuiskoulutus voi vaikuttaa ajatuksen tasolla työläältä ja jännittävältä, etenkin jos edellisistä opinnoista on jo kulunut aikaa. Kannattaa kuitenkin lähteä rohkeasti etsimään omaan tarkoitukseen sopivaa koulutusta. Aikuiskoulutuksessa opiskelu- ja opetustavoissa huomioidaan aikuisopiskelijan vahvuudet, mutta myös työn ja perheen asettamat vaatimukset. Työn, perheen ja opiskelun yhdistäminen vaatii toki suunnittelua myös opiskelijalta itseltään.

Aikuiskoulutusopiskelu on monesti käytännönläheistä. Opinnoissa saadaan vinkkejä ja tukea kurssikavereilta, sekä hyödynnetään aiemmista opinnoista ja työkokemuksesta karttunutta osaamista. Aikuiskoulutuksessa kannattaa myös verkostoitua – tällöin saat mahdollisesti hyödyllisiä vinkkejä työelämään liittyen, mutta myös uusia ystäviä!

Aloita koulutuksen etsiminen

Viimeksi päivitetty: 09 heinä 2021

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 30.3.2021

Uralle uusi suunta?

Jos mietit uusiin työtehtäviin suuntaamista, lukaise nämä neljä yleisintä syytä uudelleenkouluttautua ja nappaa vinkit talteen.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 11.6.2021

Mitä elinikäinen oppiminen tarkoittaa?

Käytännössä elinikäinen oppiminen tarkoittaa sitä, mitä sen nimi itsessään kuvailee - sitoutumista kaikenlaiseen oppimiseen kaikissa elämän vaiheissa. Elinikäisen oppimisen käsite liittyy kuitenkin usein jatko- tai aikuiskoulutukseen.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 5.8.2019

Koulutus kestävän tulevaisuuden tiennäyttäjänä

Miten koulutusjärjestelmämme onnistuu vastaamaan Ilmastonmuutoksen, eriarvoistumisen ja työn murroksen kaltaisiin megatrendeihin? Millaisia taitoja meidän tulisi oppia kestävää tulevaisuutta varten? Lue asiantuntijan kommentit!

Lue lisää
studentum.fi
Tilaa uutiskirjeemme
Saat koulutusvinkkejä, tarjouksia ja uutisia suoraan sähköpostiisi.