MBA-stipendin hakuaika on käynnissä – lue lisää ja täytä hakemus täällä »

05 touko 2023

Innostus hukassa? Selätä quiet quitting-ilmiö sitouttamalla henkilöstösi

Nakertaako salakavala quiet quitting -ilmiö henkilöstönne motivaatiota ja tuottavuutta? Tämä artikkeli paljastaa, mitä on quiet quitting ja miten sitä voi ennaltaehkäistä.

Mitä tarkoittaa Quiet Quitting?

Quiet quitting on sosiaalisessa mediassa, varsinkin TikTokissa yleistynyt työelämän muotisana. Quiet quitting eli ”hiljaiset loparit” kuvastaa työelämän ilmiötä, jossa työntekijä tekee työnsä, mutta ei pyri ylittämään odotuksia. Kyse ei siis ole irtisanoutumisesta, vaan henkisestä etääntymisestä. Käytännön tasolla työntekijä ei välttämättä panosta ylitöihin tai tarjoudu oma-aloitteisesti ottamaa lisätöitä ja projekteja.

Laiskottelua, työelämän tasapainottamista vai merkki jostain muusta?

Quiet quitting -termiä tulkitaan eri tavoin. Joidenkin mielestä hiljaiset loparit tarkoittavat työssä vaadittavan minimipanostuksen tekemistä eikä mitään sen enempää. Toisten mielestä ilmiö kuulostaa terveeltä asenteelta löytää tasapainoa työn ja vapaa-ajan välille tai rajata työtehtäviä oman erikoisalan piiriin. Tulkintaeroista huolimatta muutokset tiimin tuottavuudessa on hyvä huomioida ja selvittää taustalla vaikuttavat seikat.

Jos työntekijät eivät ole motivoituneita osallistumaan projekteihin, hiljaiset loparit voidaan nähdä tilanteena, jossa tiimi ei toimi täydessä potentiaalissaan. Harva kuitenkaan oikeasti unelmoi siitä, että pääsee antamaan vain minimipanostuksensa. Onneksi olemassa on useita tapoja innostaa henkilöstö työskentelemään tavoitteiden eteen. Eräs tärkeä keino on henkilöstön sitouttaminen. Sitoutunut työntekijä on tuottavampi eikä vaihda työpaikkaa yhtä herkästi.

Henkilöstön sitouttaminen ennaltaehkäisee hiljaisia lopareita 

Nämä henkilöstön sitouttamiskeinot auttavat ylläpitämään motivaatiota ja ennaltaehkäisemään hiljaisia lopareita.

1. Huolellinen rekrytointiprosessi

Jo työpaikkailmoituksessa täytyy nostaa esille ne seikat, jotka houkuttelevat osaamiseltaan ja kiinnostuksen kohteiltaan toivotunlaisia hakijoita. Samoin olemassa olevalle henkilöstölle tulee mahdollistaa heidän kiinnostuksen kohteisiinsa sopivia projekteja. Varsinkin suuret ei-toivotut muutokset tehtävänkuvassa voivat heikentää motivaatiota ja sitoutuneisuutta.

2. Viestiminen työn merkityksellisyydestä

Kaikkien rooliin kuuluu tehtäviä, jotka ovat kauniisti sanottuna pakkopullaa. Toiminnan kokonaisuudessa pienimmillä ja rutiininomaisimmillakin tehtävillä on oma paikkansa. Siten mikään tehtävä ei ole merkityksetön. Yritysten johdolla on tärkeä tehtävä viestiä alaistensa työn vaikutuksista yritykselle ja yhteiskunnallisesti. Oman työn merkityksellisyyden tiedostaminen motivoi ja sitouttaa.

3. Palkitseminen

Ansioiden mukaan saadut ylennykset, palkankorotukset ja muut työsuhde-edut toimivat edelleen. Yhtä tärkeää on kiittää ja onnitella projekteiden läpiviemisestä. Saavutusten huomioiminen viestittää, että työpanoksella on ollut merkitystä. Kuten edellisessä kohdassa todettiin, merkityksellisyyden kokemus sitouttaa. Työntekijöiden onnistuminen edustaa aina myös esimiehen onnistumista, joten kiitoksia kannattaa jakaa puolin ja toisin.

4. Mahdollisuus kehittyä ammatillisesti

Mahdollisuudet oppia uutta työn tai täydennyskoulutusten kautta sitouttaa työntekijöitä. Kehittymistä kokeva työntekijä on motivoituneempi saavuttamaan hyviä tuloksia ja tekemään laadukasta työtä. Vaativissa tehtävissä organisaation tuki on tärkeää. Asiantuntijatyössä tämä voi tarkoittaa työrauhasta huolehtimista ja it-alalla esimerkiksi uuteen järjestelmään kouluttamista. Henkilöstön kehittyminen parantaa paitsi sitoutuneisuutta, myös yrityksen kilpailukykyä.

5. Työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen

Ratkaisut sovittaa työelämä paremmin yhteen perhe-elämän ja muun vapaa-ajan kanssa sitouttaa työntekijöitä. Työaikaliukuma, mahdollisuus etätyöhön tai joustavat työajat voivat helpottaa erilaisissa elämäntilainteissa oleva työntekijöitä sovittamaan työskentelyn itselleen tehokkaimpiin hetkiin.

6. Työhyvinvointiin panostaminen

Hyvinvointi työssä liittyy olennaisesti viihtyvyyteen ja samalla sitoutuneisuuteen. Työhyvinvointia edistävät erilaiset työsuhde-edut, kuten kulttuuri- ja liikuntaedut, työergonomiasta huolehtiminen sekä virkistävät aktiviteetit työporukalla.


  

Rakenna elinvoimaista työyhteisöä 

koulutus.fistä löydät kattavan valikoiman laadukkaita koulutuksia esimiestyöhön ja henkilöstöhallintoon. Aiheina muun muassa esimiestaidot, tiimityö, työhyvinvointi, työsopimukset, rekrytointi ja monta muuta.

 

Lähteet: Forbes, The Wall Street Journal, Harward Business Review , Almatalent, If

Viimeksi päivitetty: 05 touko 2023

Usein kysyttyä

 • Quiet quitting eli ”hiljaiset loparit” kuvastaa työelämän ilmiötä, jossa työntekijä tekee työnsä, mutta ei pyri ylittämään odotuksia.

 • Sitoutunut työntekijä on motivoituneempi ja tuottavampi eikä hän vaihda työpaikkaa yhtä herkästi.

 • Henkilöstöä voi sitouttaa muun muassa seuraavilla keinoilla:

  • huolellisella rekrytointiprosessilla
  • viestimällä työn merkityksellisyydestä
  • palkitsemalla
  • tarjoamalla mahdollisuuksia kehittyä ammatillisesti
  • helpottamalla työn ja muun elämän yhteensovittamista
  • panostamalla työhyvinvointiin
Kuvassa Linda Leinonen
Linda Leinonen
Digital Content Specialist

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 12.7.2019

Täydennyskoulutusta varastotyöntekijälle

Varastotyöntekijä työskentelee varastopalveluja tarjoavissa yrityksissä sekä kaupan ja teollisuuden varastoissa. Tehtävien laajuus vaihtelee varaston koon mukaan. Pienemmissä varastoissa varastotyöntekijä hoitaa useita varastoon liittyviä tehtäviä. Suuremmissa varastoissa tehtävät on usein eriytetty toisistaan. Varastotyöntekijä vastaanottaa, kokoaa, järjestelee, hinnoittelee, pakkaa ja lavoittaa ...
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 12.7.2019

Täydennyskoulutusta linja-autonkuljettajalle

Linja-autonkuljettaja kuljettaa matkustajia aikataulujen mukaan paikallisliikenteessä, pikavuoroliikenteessä, palveluliikenteessä ja tilausliikenteessä. Kuljettaja palvelee asiakkaita, myy matkalippuja ja antaa reittineuvontaa. Kaukoliikenteessä kuljettaja huolehtii myös rahtitavaran lastaamisesta ja purkamisesta. Linja-autonkuljettajat työllistyvät kunnallisen liikennelaitoksen tai yksityisten bu ...
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 4.12.2020

Projektipäällikön sertifikaatit – mikä niistä valita?

Olemme koonneet tälle sivulle yleisimmän projektinhallinnan sertifikaatit. Löydä omalle urallesi sopivin vaihtoehto!

Lue lisää
studentum.fi
Tilaa uutiskirjeemme
Saat koulutusvinkkejä, tarjouksia ja uutisia suoraan sähköpostiisi.