Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Etsitkö etäkoulutusta? Kokosimme verkko- ja etäkoulutukset Etäopiskelu-osioon

kiertotalous-liiketoiminnassa

Nyt on trendikästä kierrättää – miten yrityksessä voidaan hyötyä kiertotaloudesta?

Maapallon hukkuessa jätteeseen on aika keksiä uusia ratkaisuja. Kuluttajat kierrättävät, mutta monet yritykset vierastavat yhä kiertotalousajattelua. Kiertotalouteen siirtyminen on sekä viisasta että välttämätöntä, ja se luo erilaisia ratkaisumahdollisuuksia yrityksille sopeutua digi- ja jakamistalouden muutoksiin. Liikeideat syntyvät välttämättömistä tarpeista, mikä avaa ovia uusille liiketoimintamahdollisuuksille. Yrityksiltä vaaditaan nyt uusia, innovatiivisia ajattelutapoja. Voisiko tuotannossa käyttää vaihtoehtoisia materiaaleja?

Mitä on kiertotalous?

Kiertotalouden ajatuksena on, että materiaalit ja raaka-aineet pysyvät mahdollisimman pitkään talouden käytössä. Kun tuotteiden ja materiaalien arvot säilyvät, ympäristöön kohdistuvat haittavaikutukset vähenevät eikä turhaa jätettä synny. Tuotteet suunnitellaan niin, että niitä voidaan käyttää yhä uudelleen.

Kiertotalouden taustalla on kolme globaalisti suurta murrosta: luonnonvarojen niukkuus ja ilmastonmuutos, digitaalinen vallankumous sekä yhteistyö eri maiden rajojen yli. Nämä tekijät vaikuttavat siihen, miksi kiertotalous on väistämätön kehitys maailmalle.

Jakamistalouden keskeisenä ideana on siirtyminen uuden tavaran tuottamisesta, myymisestä ja ostamisesta talousmalliin, jossa tuotteita kierrätetään, vaihdetaan, lainataan, vuokrataan tai yhteiskäytetään.

Kiertotalouden hienoudet eivät ole vain materiaalien kierrättämisessä ja niiden tehokkaassa käyttämisessä tai ympäristöystävällisessä liiketoiminnassa. Se on myös uusi talousmalli, jossa tuotteet korvataan palveluilla. Omistamisen sijaan materiaaleja jaetaan. Kiertotalous avaa yrityksille aivan uudenlaisia ovia ja mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaansa. Kasvun salaisuus piilee monimuotoisissa arvoverkostoissa, avoimessa yhteistyössä ja rohkeissa liiketoimintamalleissa. Kiertotalous ei ainoastaan pelasta ympäristöä vaan se tulee olemaan historian suurimpia murroksia niin taloudessa, kulutuksessa kuin tuotannossakin.

Kasvuvauhtia uusilla liiketoimintamalleilla

Miten voit hyödyntää kiertotaloutta yritystoiminnassasi? Kiertotalouden liiketoimintamalleja on niin monia kuin on yrityksiäkin. Tällä hetkellä suosittuja liiketoimintamalleja on uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien suunnittelu ja valmistaminen sekä tuotteiden elinkaaren pidentäminen.

Osa liiketoimintamalleista perustuu jakamisalustoihin, joissa yritys saattaa kuluttajat yhteen; yhdellä kuluttajalla on tarjolla jokin resurssi, jota toinen kuluttaja tarvitsee tietyllä hetkellä tietyn aikaa. Airbnb ja tori.fi ovat hyviä esimerkkejä tällaisesta yritystoiminnasta. Osa yrityksistä on taas muuttanut tuotteet palveluiksi, mikä tarkoittaa, että esimerkiksi myynnin sijaan tuotteita vuokrataan.

Luovimmat liiketoimintaideat perustuvat siihen, että tuotannosta syntyvää jätettä kierrätetään eteenpäin toisen yrityksen pääraaka-aineeksi. Jätekulut vähenevät ja kassavirta kasvaa. Toisaalta myös ylijäämäraaka-ainetta käyttävät yritykset hyötyvät tuotannon ekologisuudesta ja edullisista materiaalikustannuksista. Kalannahkalaukkuja valmistava yritys Novia onkin loistava esimerkki tällaisesta luovasta liiketoiminnasta.

Uutta puhtia liiketoimintaan kiertotaloudesta

Tuntuuko vaikealta keksiä uusia kiertotalousratkaisuja? Ei hätää, seuraavassa on esitelty 4 vinkkiä kiertotalouteen ja sen kasvuajatteluun.

Hyödyntäkää rohkeasti muiden toimialojen ylijäämämateriaaleja

Yritykset voivat pienentää materiaalikustannuksiaan ja keksi aivan uusia ansaintamalleja, kun materiaalit kierrätetään useaan kertaan eri tuotteissa. Lisäksi tuotteiden raaka-ainekustannukset ja toimistusajat pysyvät maltillisina!

Käyttäkää rohkeaa brändäystä ja designia tuotteistuksessa

Tuotesuunnittelu ja brändäys ovat tärkeimpiä tekijöitä, kun materiaalit halutaan hyödyntää tehokkaasti ja pidentää niiden käyttöikää. Edelläkävijäyritysten menestys perustuu liiketoiminnan ja tuotteiden ominaisuuksien läpinäkyvyyteen.

Moni on saattanut huomata, että kovimmat kiertotalouden yritykset panostavat rohkeasti tuotesuunnitteluun ja brändäykseen. Hyvä esimerkki tällaisesta yrityksestä on ruotsalainen kauravalmisteita valmistava yritys Oatly, jonka useat kampanjat ovat herättäneet huomiota niin hyvässä kuin pahassa. Muun muassa ”it’s like milk but made for humans” slogan herätti kovasti huomiota ja yritys tuomittiin maksamaan sakkoja kampanjan johdosta.

Tarjotkaa pitkäaikaisia ratkaisuja ja palveluita tuotteiden sijaan

Yhä useammat asiakkaat haluavat hyötyä tuotteista ilman sen omistamista. Hyviä esimerkkejä onvat erilaiset liisausmallit, jossa tuotteiden hinnoittelu perustuu käyttöön ja asiakkaita voi olla useampia tuotteen elinkaaren aikana. Palvelut voivat sisältää lisäksi erilaisia ylläpito ja korjauspalveluita.  Uudenlaisten palveluiden ansioista ei tarvitse satsata ainoastaan uusasiakashankintaan vaan myös yhä pidempiin asiakassuhteisiin.

Panostakaa digitaalisten alustojen kehittämiseen

Asiakkaita kiinnostaa yhä enemmän kestävä kuluttaminen ja tuotteiden uudelleenkäyttö. Käytetyn tavaran kauppapaikkojen suosio on lähes räjähtänyt viimeisten vuosien aikana. Suosio ei selity ainoastaan ostamisen helppoudella tai halvoilla hinnoilla vaan vetovoimaan liittyvät vahvasti myös ihmisten kohtaamiset ja tuotteiden merkitykselliset tarinat.

Katso muutosjohtamisen koulutuksia

Lähteet:

Sitra.fi, Elinkeinoelämän keskusliitto

Harmaala M. 2017. Jakamistalous. Alma Talent. Helsinki.

Viimeksi päivitetty: 08 marras 2019

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 4.7.2019

Kattava osaaminen auttaa myös sosiaali- ja terveysalalla

Miten sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät viihtyisivät ja jaksaisivat töissä paremmin, eivät haluaisi vaihtaa alaa tai jopa palaisivat takaisin alan töihin?

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 29.1.2020

Saavutettavuusdirektiivi – mikä se on ja mitä siitä tulisi tietää?

Saavutettavuusdirektiivin perimmäinen tarkoitus on edistää yhdenvertaisuutta. Jokaisella tulisi olla tasavertaiset mahdollisuudet asioida eri verkkopalveluissa.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 18.6.2019

Työturvallisuus – pidä se aina mielessä!

Työturvallisuus – siitä on jokaisella alalla pidettävä huolta. Monet tapaturmat olisi mahdollista välttää asianmukaisella kouluttautumisella, riskien kartoittamisella ja toimintatapojen uudistamisella.

Lue lisää
studentum.fi
Koulutusvinkkejä suoraan sähköpostiisi?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy ajan tasalla! Saat koulutusvinkkejä ja tietoa ajankohtaisista teemoista osaamisen kehittämisen saralla.