Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

OSA 1: Pomojen vastaukset – nämä piirteet alaisissa ärsyttävät

OSA 2: Alaisten vastaukset 

Kyselyn ensimmäisessa osassa esimiehet pääsivät vastaamaan kysymyksiin alaisten ärsyttäviin piirteisiin liittyen.

TOP 3 ÄRSYTTÄVÄT PIIRTEET ALAISISSA

  1. Alainen luo huonoa ilmapiiriä asenteellaan
  2. Alainen ei toimi yrityksen arvojen mukaisesti
  3. Alainen myöhästelee toistuvasti

Pomoja näyttää kyselyn perusteella ärsyttävän kaikkein eniten huonon ilmapiirin luominen työpaikalla. Seuraavaksi eniten pomoja ärsyttää piittaamattomuus yrityksen arvoja kohtaan sekä toistuviin myöhästelyihin sortuminen.

Seuraavaksi käydään läpi, kuinka paljon näitä alaisista aiheutuvia TOP3-ärsytyksiä esiintyy suomalaistyöpaikoilla. 

Ärsyttävimpänä piirteenä alaisissa pidetään huonon ilmapiirin luomista. Jos ajatellaan, että yksikin jatkuvasti valittava kollega voi olla häiriöksi muiden työnteolle, on tilanne suomalaisilla työpaikoilla huolestuttava, sillä reilu kolmannes kyselyyn osallistuneista esimiehistä vastaa heiltä löytyvän vähintään joku, joka on tyytymätön silloin tällöin. Lisäksi yli 40 prosenttia esimiehistä ilmoittaa työpaikalta löytyvän yksi, kaksi tai jopa useampi huonoa ilmapiiriä luova alainen.

Toiseksi eniten esimiehiä alaisten käyttäytymisessä ärsyttää se, ettei toimita yrityksen arvojen mukaisesti. Yli kolmannes työpaikoista on sellaisia, joissa yrityksen arvoihin tai missioon ei uskota täysin. Toisaalta ne puuttuvat kokonaan noin kuudelta prosentilta. Lähes 10 prosenttia esimiehistä kertoo yrityksen missiota ja arvoja kyseenalaistettavan jatkuvasti. Kuitenkin lähes puolet (noin 59 %) kyselyyn vastanneista esimiehistä on sitä mieltä, että suurin osa alaisista uskoo yrityksen arvoihin ja missioon.

Kolmanneksi eniten esimiehiä ärsyttää alaisten toistuva myöhästely. Kuitenkin suurin osa (noin 57 %) kyselyyn vastanneista esimiestehtävissä toimivista henkilöistä kertoo alaisten myöhästelevän harvemmin. Vain noin prosentin verran vastataan, että suurin osa alaisista myöhästelisi. Noin 27 prosenttia kyselyyn vastanneista ilmoittaa heillä olevan joitakin alaisia, jotka myöhästelevät usein. Reilulla 15 prosentilla on alaisia, jotka eivät myöhästele koskaan.

VÄHEMMÄN HÄIRITSEVÄT PIIRTEET ALAISISSA

TOP3-listan jälkeen ärsyttävimmät piirteet alaisissa ovat:

4. anteeksi pyytäminen asiakkailta alaisen puolesta
5. uskon puute yrityksen missiooon
6. alainen ei hyväksy sitä, että esimies sanoo hänelle "ei"
7. alaisen juoruaminen
8. alainen tekee tehtäviä, joita hänelle ei ole määrätty.

Seuraavassa taulukossa esitellään järjestyksessä kyselyssä määritellyt alaisissa pomoja ärsyttävät käytöstavat niiden ärsyttävyystason mukaan.

Neljänneksi ärsyttävin piirre alaisessa on tämän puolesta anteeksi pyytäminen asiakkailta. Alaiset ovat pitkälti itsenäisiä asian suhteen, sillä kenellekään se ei ole arkipäivää ja yli puolet kyselyyn osallistuneista esimiehistä ei ole joutunut tilanteeseen koskaan. Hieman yli kolmannes esimiehistä muistaa joutuneensa tällaiseen tilanteeseen muutaman kerran. Vastaajista loput kehottavat alaisiaan hoitamaan hankalan tilanteen itse.

Viidenneksi ärsyttävimpänä piirteenä alaisia pidetään sitä, etteivät he usko yrityksen missioon. Missioon uskomista kysyttiin samassa yhteydessä, kuin yrityksen arvoihin uskomista. Ärsyttävyystasoltaan missio listautui kuitenkin vasta viidenneksi. Tämän taulukon selitys löytyy TOP3-listalta toisena.

Suurin osa esimiehistä kertoo, että alaisten hyväksyvän kielteisen vastauksen, mikäli se on hyvin perusteltu. Kuitenkin vain pieni osa (1.6 %) kyselyyn vastanneista esimiehistä ilmoittaa, että alaiset eivät hyväksy kieltävää vastausta lähes koskaan. Vajaa 5 prosenttia esimiehistä kertoo, etteivät he anna alaisille muita vaihtoehtoja kuin hyväksyä asian ja reilu 16 prosenttia vastaa, että alaiset eivät hyväksy kielteistä vastausta kovin helposti.

Vajaa puolet esimiehistä joko tietää tai epäilee alaistensa juoruavan, mutta eivät välitä siitä. Vajaa neljännes ei ainakaan tiedosta alaistensa juoruavan ja toinen neljännes on sitä mieltä, että alaiset juoruavat aivan liian usein. Vain pientä osaa esimiehistä todella ärsyttää alaisten juoruaminen, mikä on linjassa sen kanssa, että tämä piirre alaisissa koettiin vähiten ärsyttäväksi. Vain reilu kymmenesosa esimiehistä uskoo tietävänsä, etteivät alaiset juorua.

Kyselyssä selvitimme myös, että onko alaisilla tapana tehdä tehtäviä, joita esimies ei ole määrännyt.  Suurin osa (yli 65 %) esimiehistä vastaa tähän ”Luojan kiitos, kyllä”. Esimiehet ovat siis suurelta osin tyytyväisiä siihen, että alaiset hoitavat tehtäviä, joita heille ei ole määrätty.

  Edellinen sivu | Seuraava sivu  

Haluatko parantaa hyvinvointia ja ilmapiiriä työyhteisössäsi tai välttää epäsopivien kollegoiden rekrytoinnin?

Tutustu työhyvinvoinnin sekä henkilöstöhallinnon koulutuksiin.

Viimeksi päivitetty: 26 huhti 2019

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 10.5.2021

Näin huomioit Whistleblower-direktiivin

Whistleblower-direktiivi eli Euroopan Unionin lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavien henkiöiden suojelusta anndettu direktiivi on tarkoitus panna jäsenmaissa täytäntöön 17.12.2021 mennessä. Lue lisää mistä direktiivissä on kyse!

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 4.7.2019

Näin motivoit alaisesi – 8 yksinkertaista vinkkiä

Miten motivoida työryhmä tehokkaasti ja lisätä alaisten sitoutumista työhön? 

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 5.5.2021

Miten vahvistaa luottamusta työyhteisössä?

Luottamus on tärkeää sekä työnantajalle että työntekijöille. Miten molemminpuolista luottamusta voi vahvistaa? 

Lue lisää
studentum.fi
Tilaa uutiskirjeemme
Saat koulutusvinkkejä, tarjouksia ja uutisia suoraan sähköpostiisi.