Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

OSA 2: Alaisten vastaukset – nämä piirteet pomoissa ärsyttävät

 OSA 1: Pomojen vastaukset

Kyselyn toisessa osassa alaiset pääsivät vastaamaan, mikä heitä ärsyttää esimiehen käytöstavoissa.

TOP 3 ÄRSYTTÄVÄT PIIRTEET POMOISSA

  1. Esimies syyttää virheistä, joita alaiset eivät ole tehneet
  2. Esimies ei kuuntele alaisiaan
  3. Esimies ei luota työntekijöihinsä

Alaisia näyttää kyselyn perusteella kaikkein eniten ärsyttävän se, että pomo syyttää virheistä, jotka eivät ole alaisten aiheuttamia. Seuraavaksi eniten alaisia ärsyttää, se ettei esimies kuuntele tai luota työntekijöihin.

Seuraavaksi käydään läpi, kuinka paljon näitä pomoista aiheutuvia TOP3-ärsytyksiä esiintyy suomalaistyöpaikoilla.

Alaisten mielestä esimiehissä ärsyttävintä on se, että heitä syytetään virheistä, joita he eivät ole tehneet. Tätä piirrettä ei esiinny kuitenkaan huolestuttavissa määrin, sillä yli puolet kyselyyn vastanneista ei ole koskaan kokenut pomon syyttävän virheistä, joita alainen ei ole tehnyt. Noin 30 prosenttia kyselyyn vastanneista ilmoittaa, että syytöksiä tapahtuu silloin tällöin. Vajaa kymmenesosa kyselyyn vastanneista kertoo, että syytöksiä tapahtuu aina silloin, kun jotain menee pieleen. 

Toiseksi ärsyttävimpänä piirteenä esimiehissä pidetään sitä, etteivät he kuuntele alaisiaan. Tähän piirteeseen on harvoin kuitenkaan syytä, sillä suurin osa vastaajista (reilu 70 %)  kertoo, että esimies kuuntelee joko aina tai yleensä. Kyselyyn osallistuneista hieman yli neljännes vastaa esimiehen kuuntelevan harvemmin ja vain noin 2 prosenttia ilmoittaa, ettei esimies kuuntele heitä koskaan.

Luottamuksen puute työntekijöitä kohtaan listataan kolmanneksi ärsyttävimmäksi piirteeksi esimiehissä. Tämä on ärsytyksen aiheista se, mitä työpaikoilla tapahtuu eniten. Joko pomo haluaa päättää kaikesta tai ei johda työtä ollenkaan (yli 50 % vastauksista). Vajaa puolet vastaajista kertoo esimiehen luottavan työntekijöihinsä sen verran, että alaiset saavat järjestää työnsä suhteellisen vapaasti.

VÄHEMMÄN HÄIRITSEVÄT PIIRTEET ESIMIEHISSÄ

TOP3-listan jälkeen ärsyttävimmät piirteet pomoissa ovat:

4. esimies vaihtaa usein mieltään
5. esimies haluaa päättää itse kaikesta
6. kunnian vieminen tiimin töistä
7. epärealististen tavoitteiden asettaminen
8. palautteen puute.

Seuraavassa taulukossa esitellään järjestyksessä kyselyssä määritellyt pomoissa alaisia ärsyttävät käytöstavat niiden ärsyttävyystason mukaan.

Neljänneksi ärsyttävimpänä piirteenä esimiehessä pidetään sitä jos hän vaihtaa jatkuvasti mieltään. Noin 20 prosenttia alaisista on sitä mieltä, että esimies vaihtaa jatkuvasti mieltään. Lähes puolet alaisista ilmoittaa esimiehen vaihtavan mieltä silloin tällöin. Vajaa 30 prosenttia alaisista kokee ettei esimies vaihda mieltään juuri lainkaan.

Viidenneksi ärsyttävin piirre esimiehessä on se, että hän haluaa päättää itse joka asiasta. Tällainen johtamiskulttuuri ei kuitenkaan vallitse kovin usealla työpaikalla, sillä vain vajaa kymmenes kokee, ettei asioista voi neuvotella esimiehen kanssa lainkaan. Yli kolmannes vastaajista on sitä mieltä, että esimiestä kiinnostaa myös muiden mielipiteet. Hieman alle puolet kokee, että esimies päättää jotkin asiat itsenäisesti ilman keskustelua. Loput vastaajista pitävät esimiestään kyvyttömänä päättää mistään asioista.

Asia, joka ärsyttää alaisia kuudenneksi eniten on se jos esimies vie kunnian tiimin töistä. Kunnian viemistä ei kuitenkaan tapahdu juurikaan tai sitä ei tunnisteta esimiehen tapoihin kuuluvaksi (60,1 % vastauksista). Esimiehillä saattaa olla asian suhteen kuitenkin hieman parantamisen varaa, sillä lähes kolmannes kokee kunnian riistoa tapahtuvan toisinaan ja yli kyymmenes kyselyyn osallistuneista alaisista vastaa sitä tapahtuvan jatkuvasti.

Epärealisten tavoitteiden asettaminen on ärsyttävyydeeltään listan häntäpäässä. Esimiehet eivät kuitenkaan saa tavoitteiden asettamisen suhteen kovin hyvää kiitosta, sillä vain vajaa neljännes alaisista kokee esimiehen miettivän tavoitteet tarkkaan. Yli puolella asia on vähän niin ja näin, sillä näissä työpaikoissa tavoitteet ovat vain välillä realistisia ja välillä taas eivät. Lisäksi melkein viidennes vastaajista on sitä mieltä, ettei heidän esimiehensä aseta mitään tavoitteita. Kuitenkaan työstressiin ei ole aihetta, sillä vain pieni osa kokee, että tavoitteet ovat täysin saavuttamattomia.

Vähiten ärsyttävä tapa esimiehessä on palautteen niukkuus. Tässä esimiehillä on kehityksen paikka, sillä lähes puolet kyselyyn vastanneista alaisista haluaisi saada palautetta enemmän. Lisäksi vastaajista lähes 12 prosenttia ei ole koskaan kuullut mitään kommenttia tekemistään työtehtävistä. Kuitenkin reilusti yli kolmannes kokee saavansa palautetta riitävästi ja vain murto-osa mieltää palautetta tulevan liiaksi.

  Edellinen sivu

Haluatko parantaa hyvinvointia ja ilmapiiriä työyhteisössäsi tai välttää epäsopivien kollegoiden rekrytoinnin?

Tutustu työhyvinvoinnin sekä henkilöstöhallinnon koulutuksiin.

Viimeksi päivitetty: 22 touko 2019

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 4.10.2019

Mikä työpaikalla ärsyttää? – esimiehet ja alaiset vastaavat

Tutustu kyselyyn ja sen tuloksiin!

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 1.7.2019

10 vinkkiä työhaastatteluun – tee hyvä ensivaikutelma

Nämä työhaastatteluvinkit auttavat menestymään haastattelutilanteessa ja varmistamaan, että teet hyvän ensivaikutelman.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 4.7.2019

ePrivacy – mikä se on?

ePrivacy-asetus tekee tuloaan, ja se vaikuttaa erityisesti sähköisiä viestintäpalveluja tarjoaviin yrityksiin.

Lue lisää
studentum.fi
Tilaa uutiskirjeemme
Saat koulutusvinkkejä, tarjouksia ja uutisia suoraan sähköpostiisi.