Mitä on Social Selling ja kuinka hyödyntää sitä myyntityössä?

Eikö olisikin mahtavaa, jos asiakkaat hakeutuisivat oma-aloitteisesti tuotteidenne ja palveluidenne pariin ilman kylmäpuheluja ja kankeita klousauskeskusteluja?

mies puvussa näyttää peukkua

Saitko taas luurin korvaan, vaikka olit tarjoamassa loistavaa ratkaisua asiakkaasi haasteisiin? Saavatko kankeat klousauspuheet tuntemaan itsesi tyrkyksi? Eikö olisikin mahtavaa, jos asiakkaat hakeutuisivat oma-aloitteisesti tuotteidenne ja palveluidenne pariin? Siinä tapauksessa on aika ottaa haltuun johtava moderni myyntistrategia nimeltä Social Selling!

Mitä on Social Selling?

Social Selling – tai suomeksi sosiaalinen myynti – on myyntistrategia, jossa liideihin ja asiakkaisiin luodaan suhteita yrityksen sosiaalisen median kautta. Social Selling on moderni tapa rakentaa merkityksellisiä asiakassuhteita tuottamalla avuliasta somesisältöä.

Sosiaalinen myynti eroaa somemarkkinoinnista, sillä sosiaalisessa myynnissä ei yleensä ole kyse minkään tuotteen tai palvelun markkinoimisesta suoraan. Sosiaalisen myynnin sisällöt voivat olla jotain muuta tietoa, josta on hyötyä asiakkaille. Sosiaalisessa myynnissä omasta yrityksestä ja sen asiantuntijoista pyritään luomaan mielikuva luotettavana kumppanina asiakkaan ongelmien ratkaisemisessa. Sosiaalinen media on tässä hyödynnettävä kanava.

Sosiaalisen myynnin ajatuksena on varmistaa paikka asiakkaan top of mindissa, kun hän on valmis tekemään ostopäätöksen. Parhaimmillaan sosiaalinen myynti auttaa tehokkaasti myyntitavoitteiden saavuttamisessa ja mahdollistaa statuksen oman alan ajatusjohtajana.


Sosiaalisessa myynnissä omasta yrityksestä ja sen asiantuntijoista pyritään luomaan mielikuva luotettavana kumppanina asiakkaan ongelmien ratkaisemisessa.


Miksi Social Selling?

On ainakin neljä hyvää syytä soveltaa sosiaalista myyntiä omassa myyntityössä.

1. Sosiaalinen myynti auttaa kasvattamaan myyntiä

LinkedIn Social Selling Solutionsin mukaan sosiaalisessa myynnissä taitavilla yrityksillä on 45 prosenttia enemmän mahdollisuuksia tehdä myyntiä kuin muilla yrityksillä. Samoin sosiaalista myyntiä priorisoivat yritykset saavuttavat myyntitavoitteensa jopa 51 prosenttia todennäköisemmin kuin muut yritykset. Lisäksi 78 prosenttia sosiaalista myyntiä harjoittavista yrityksistä myyvät enemmän kuin kilpailijana.

2. Sosiaalinen myynti auttaa luomaan aitoja suhteita asiakkaisiin

Covid-epidemian myötä verkostoituminen on siirtynyt yhä enemmän verkkoon. Social Selling on moderni tapa luoda ja ylläpitää suhteita sosiaalisessa mediassa. Verkostojen rakentaminen sosiaalisessa mediassa on melko helppoa, sillä monet ovat jo valmiiksi läsnä somessa. Sosiaalisen median kautta voi myös löytää ihmisiä ja ryhmiä, jotka ovat jo valmiiksi kiinnostuneita toiminnastanne.

3. Verkosta ostaminen on kasvanut merkittävästi

The Global State of Digital 2022 -raportin mukaan sosiaalisella medialla on maailmanlaajuisesti 4,64 miljardia käyttäjää, mikä on 58,4 prosenttia maapallon väkiluvusta. Saman raportin mukaan 58,4 prosenttia 16–64 vuotiaista sosiaalisen median käyttäjistä teki viikottain ostoksia verkosta. Internetin hakukoneet ja sosiaalisen median kanavat ovat myös ensisijaisia kanavia etsiä tietoa brändeistä. Sosiaalisen median sisällöillä on siis suuri vaikutus ostopäätöksiin.

4. Social Selling auttaa pysymään kilpailukykyisenä

Mikäli kaikki kilpailijanne harjoittavat sosiaalista myyntiä, heillä on etulyöntiasema markkinaan, jota oma yrityksesi ei tavoita. Ollaksesi kilpailukykyinen, kannattaa perehtyä sosiaalisen median tarjoamiin mahdollisuuksiin. Jos tämäkään ei vielä vakuuttanut sinua, lue sosiaalisen myynnin hyödyt alta:

Social Sellingin hyödyt

Social Selling eli sosiaalinen myynti:

 • auttaa rakentamaan aidompia suhteita asiakkaisiin ja liideihin
 • voi korvata vanhanaikaiset myyntistrategiat, kuten kylmäpuhelut
 • ohjaa asiakkaita hakeutumaan tuotteiden ja palveluiden pariin oma-aloitteisesti
 • tarjoaa mahdollisuuden näyttäytyä oman alan mielipidejohtajana
 • parantaa mahdollisuuksia saavuttaa myyntitavoitteet

 

Kuinka aloittaa Socal Selling LinkedInissä?

Aloita sosiaalinen myynti LinkedInissä näillä vinkeillä:

1. Rakenna verkostoasi

Tärkeä kanava ammatillisessa verkostoitumisessa on LinkedIn. Hyödyntääksesi sosiaalista myyntiä LinkedInissä, sinun tulee ensin rakentaa verkostoasi. Sosiaalisessa myynnissä ei kuitenkaan ole kyse vain uusien kontaktien haalimisesta. Kontaktien määrää tärkeämpää on löytää tuotteen, palvelun tai alan kannalta relevantit kontaktit. Mieti millaisissa rooleissa kontaktisi toimivat. Onko mukana päättäviä tahoja?

2. Ole vuorovaikutuksessa verkostosi kanssa

Verkoston jäseniin pyritään luomaan aidompia suhteita olemalla vuorovaikutuksessa sosiaalisen median välityksellä. Helppo tapa päästä alkuun on esimerkiksi jakaa LinkedInissä toimialasi ilmiöihin liittyviä postauksia ja osallistua itsekin keskusteluun. Seuraamalla LinkedInissä alallesi keskeisiä ryhmiä ja ihmisiä, pysyt ajan tasalla alasi polttavista puheenaiheista.

3. Rakenna luottamusta

Paras tapa rakentaa verkostosi luottamusta sinuun asiantuntijana on tehdä omia LinkedIn-postauksia, joissa jaat ajatuksiasi omaan asiantuntijuuteesi perustuen. Social Sosiaalisen myynnin ensisijaisena tavoitteena on olla avuksi potentiaalisille asiakkaille ja vasta toissijaisesti myydä. Parhaimmillaan sinua ja yritystäsi pidetään toimialanne ajatusjohtajana.

4. Muista pitkäjänteisyys

Sosiaalinen myynti on pitkäjänteistä työtä, sillä työn tulokset eivät yleensä näy suoraan. Verkostoosi kuuluvat henkilöt eivät välttämättä ole valmiita ostamaan heti. Sosiaalisen myynnin avulla yrityksenne on kuitenkin todennäköisemmin asiakkaan top of mindissa, kun ostaminen on ajankohtaista.

Lähteet: Hootsuite, LinkedIn Sales Solutions

Usein kysyttyä

 • Social Selling – tai suomeksi sosiaalinen myynti – on myyntistrategia, jossa liideihin ja asiakkaisiin luodaan suhteita yrityksen sosiaalisen median kautta.

 • Sosiaalisessa myynnissä omasta yrityksestä ja sen asiantuntijoista pyritään luomaan mielikuva luotettavana kumppanina asiakkaan ongelmien ratkaisemisessa. Sosiaalinen media on tässä hyödynnettävä kanava. Parhaimmillaan asiakas hakeutuu oma-aloitteisesti yrityksen tuotteiden ja palveluiden pariin, kun hän on valmis tekemään ostopäätöksen.

 • Social selling tai sosiaalinen myynti on hyvä aloittaa esimerkiksi:

  • rakentamalla ammatillista verkostoa LinkedInissä
  • aloittamalla vuorovaikutus oman verkoston kanssa esimerkiksi jakamalla alalle relevantteja sisältöjä ja kommentoimalla muiden postauksia
  • rakentamalla luottamusta tekemällä omia postauksia, joiden tarjoama tieto on hyödyllistä asiakkaille ja liideille
  • muistamalla pitkäjänteisyys
Kuvassa Linda Leinonen

Linda Leinonen

Digital Content Specialist (Näytä lisää)

Mainokset