Uuden oppiminen auttaa hallitsemaan stressiä

Uuden oppimisella voi olla merkittävä vaikutus stressiin ja stressinhallintaan. Lue, miten voit hallita stressiä oppimisen kautta ja miksi se toimii!

Mies hymyilee koneen ääressä

Uuden oppiminen ei ole vain loistava tapa hankkia uutta tietoa ja uusia taitoja, vaan sillä voi olla myös merkittävä vaikutus stressinhallintaan. Keskittyminen uuden oppimiseen voi olla keino siirtää huomio pois stressaavista asioista ja suuntaamaan sen johonkin uuteen ja jännittävään. Tämä keskittymisen muutos voi auttaa kohtaamaan niitä stressitilanteita, joita monet meistä kohtaavat niin työelämässä kuin kotona.  

Mitä stressinhallinta oikeastaan on? 

Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa omat voimavarat eivät riitä haasteiden tai vaatimusten kohtaamiseen. Osa kohdatusta stressistä voi olla erittäin haitallista terveydelle ja aiheuttaa erilaisia oireita. Kaikki stressi ei kuitenkaan ole haitallista. Tietynlaiset stressaavat tilanteet voivat olla jopa hyväksi terveydelle. Tällaista stressityyppiä sanotaan eustressiksi. 

Stressinhallinnassa on tärkeää tunnistaa toisistaan kuormittava ja niin sanotusti positiivinen stressi.  Stressinhallinnalla tarkoitetaan keinoja, joiden avulla stressin tasoa ja omia voimavaroja pyritään pitämään oikealla tasolla ja täten stressin haittavaikutukset vähäisenä. Hallinnan tunne ja omien voimavarojen hyödyntäminen mahdollisimman tehokkaasti auttaa käsittelemään stressaavia tilanteita ja pitämään stressitasot tasaisena.  

Miten hallita stressiä? 

Eustressi yhdistetään positiivisempiin lopputuloksiin, kuten esimerkiksi innostuksen ja positiivisen haasteen tunteeseen. Se terävöittää mieltä, auttaa keskittymisessä ja valmistaa kehoa toimintaan. Positiivista stressiä voi syntyä muun muassa pienistä haasteista tai uusista kokemuksista. Tällaisen positiivisen stressin ymmärtäminen voi auttaa myös negatiivisen stressin hallitsemisessa.  

On monia erilaisia asioita, joiden avulla stressiä voi oppia hallitsemaan. Voit esimerkiksi oppia uuden kielen, aloittaa uuden harrastuksen tai oppia jonkun muun uuden taidon. Itselle uuden toiminnan harjoittaminen voi auttaa kanavoimaan omaa luovuutta, sekä antaa itselle merkityksellisyyden ja saavutuksen tunteita, mitkä voivat omalta osaltaan auttaa vähentämään stressiä.  

Itselle tuntematon aihe tai taito voi aiheuttaa jännitystä ja pelkoa osaamattomuudesta, jolloin keho ymmärtää jännitteen stressinä.  Oppiminen tuo kuitenkin uutta tietoa kohdata myös muita stressaavia tilanteita. Uuden oppiminen lisää hallinnan tunnetta ja kehittää itsensä johtamisen taitoja. Se myös auttaa ymmärtämään ja tunnistamaan oman osaamisen ja pätevyyden.  

Miksi oppiminen auttaa stressinhallintaan? 

Uuden oppiminen kehittää mieltä ja luo merkityksellisyyttä. Oppimisen pohjalta voi syntyä kokemus itsensä jatkuvasta kehittämisestä ja parantamisesta, joka voi auttaa myös tulevissa haasteissa, sillä se kehittää tietoisuutta stressitekijöiden kohtaamisesta.  

Stressin aiheuttamia negatiivisia tunteita voi olla helpompi käsitellä ja selvittää, kun mieltä aktivoi toisenlaisilla aktiviteeteilla. Mielen aktivointi uuden oppimisen keinoin voi olla jopa tehokkaampaa kuin tyypilliset rentouttavat stressinhallintakeinot. Rentoutuminen rauhoittaa mieltä ja auttaa luomaan rajoja omista voimavaroista, mutta voi toisaalta antaa vain hetkellisen helpotuksen stressin tunteeseen. Oppimisaktiviteetteihin osallistuminen vie ajatukset tehokkaammin muualle.  

Tietty määrä stressiä oppimisen kaltaisista pienistä haasteista voi olla hyödyllistä motivaation ja suorituskyvyn kannalta. Uuden oppiminen voi myös auttaa tuntemaan itsensä itsevarmemmaksi. Kun opit jotain uutta, rakennat uusia taitoja, jotka voivat auttaa sinua tuntemaan itsesi kykenevämmäksi ja itsevarmemmaksi. Lisääntynyt itsevarmuus rohkaisee ja voi ulottua myös muille elämän alueille ja auttaa hallitsemaan stressiä paremmin. 

Mistä aloittaa? 

Ajatus uuden asian oppimisesta stressaavassa tilanteessa voi tuntua vaikealta ja mieleen voi nousta kysymys, mitä voi tehdä oppimisen helpottamiseksi? 

Ota oppiminen osaksi stressinhallintaa näillä vinkeillä: 

1. Muokkaa ajattelutapaasi 

Sisäistä tehokkaampi ajatusmalli stressiä aiheuttavia haasteita kohtaan. Muuta sisäistä viestiä itseä soimaavasta tyylistä positiivisempaan malliin. Tämä voi viedä aikaa, mutta oman ajatusmallin muuttaminen positiivisempaan ohjaa kohtaamaan tilanteita kehittymisen ja pidempiaikaisten voittojen näkökulmasta. Itsensä johtaminen on tärkeä henkilökohtainen taito, joka kasvattaa ja tukee oman toiminnan merkityksellisyyttä. 

2. Tunnista kiinnostuksen kohteesi 

Löydä itsellesi mielenkiintoinen aihe tai asia, jota haluat oppia – oli se sitten uusi kieli, taito tai henkiseen kehittymiseen liittyvä asia. Mieti, mistä pidät tai mitä olet aina halunnut kokeilla. Tämä voi auttaa löytämään uuden kiinnostuksen kohteen ja lisäämään motivaatiota uuden oppimiseen. 

Aloita pienin askelin ja pidä huoli siitä, ettet ylikuormita itseäsi yrittämällä oppia kaikkea samantien. Aloita pienestä ja pyri kehittämään taitojasi pidemmällä aikavälillä, jolloin oppiminen on tasaista ja saavutuksen tunne pysyvämpää. Muista, että tavoitteena on löytää jotain, josta pidät. Älä aseta itsellesi liikaa paineita. Tärkeintä on pitää hauskaa, inspiroitua ja nauttia uuden oppimisen prosessista.

3. Pidä oppimistaukoja 

Uuden, itselle kiinnostavan asian oppiminen stressaavien hetkien lomassa voi auttaa ohjaamaan ajatuksia hetkeksi muualle ja kehitystä voi tapahtua huomaamatta. Muista kuitenkin huomioida se, että oppimisaktiviteetteja ei kannata ajatella lisätyönä vaan ennemminkin hengähdystaukona. Tämä ajatusmalli korostaa miellyttävyyttä ja tuottaa positiivisia kokemuksia.

4. Keskity siihen, mitä voit hallita 

Keskittyminen siihen, mitä pystyy hallitsemaan voi auttaa sinua suhtautumaan hieman positiivisemmin kohtaamiisi haasteisiin. Mitä voit tehdä asian eteen? Miten saat itse eniten irti kyseisestä asiasta? Näin ajattelemalla voit kohdentaa keskittymisesi uuden taidon oppimiseen murehtimisen sijaan. 

5. Opi toisilta 

Haastavien tilanteiden pohtiminen yksin voi vain pahentaa tilannetta, joten keskustele haasteista läheistesi kanssa ja pyydä heiltä apua. Voit saada muilta arvokkaita ajatuksia ja ideoita sinua mietityttävän asian tai tilanteen käsittelyyn.  

Yksi keino on ottaa kaveri mukaan uuteen harrastukseen tai pyytää läheistä opettamaan sinulle jotakin uutta. Läheisiltä oppiminen antaa uudenlaista näkökulmaa asioihin, jolloin saatat saada rohkaisua ja uusia ajatusmalleja tekemiseesi. Tämä oppimisen sosiaalinen puoli antaa tukea ja vahvistaa yhteyttä sinulle läheisiin ihmisiin, mikä voi myös auttaa lieventämään stressin tunnetta.  

6. Ole aktiivinen 

Saatavilla on monia eri resursseja, joiden avulla voit oppia jotakin uutta. Etsi itseäsi kiinnostavia verkkokursseja, koulutuksia tai työpajoja ja aloita oppiminen. 

Tutustu stressinhallinnan koulutuksiin

Lähteet: Harvard Business Review, Mielipalvelut, Mieli ry, Verywell mind 

Usein kysyttyä

  • Stressinhallinnalla tarkoitetaan keinoja, joilla stressin haittavaikutukset pysyvät mahdollisimman vähäisenä. 

  • Eustressillä tarkoitetaan myönteistä stressiä, joka antaa virtaa ja valmistaa kehoa toimintaan. Eustressi on välttämätöntä muun muassa ihmisen henkiselle kasvulle ja erilaisten taitojen hallitsemiselle.

  • Stressiä voi aiheuttaa muun muassa kiire, työolosuhteet, liiallinen melu tai vastuu, perheongelmat tai äkilliset elämänmuutokset. Stressitilanteessa omat voimavarat ovat tiukoilla tai ylittyvät.

Kuvassa koulutus.fi:n sisältötiimi

koulutus.fi:n sisältötiimi

(Näytä lisää)

Mainokset