Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Blogi, Henkilöstökoulutus ja työelämän kurssit


Koulutus.fi:n blogissa vierailee tällä kertaa Kari Juntunen, AEL:n toimitusjohtaja, joka on huolissaan valtionhallinnon kaavaileman suuren rahoitusmuutoksen vaikutuksista koulutussektorille.

Yritysten kehityskumppanuudet uusiksi

Blogivierailija Kari JuntunenYritysten on mietittävä osaamisen kehittäminen uudella tavalla vuodesta 2017 alkaen, koska ammatilliseen koulutukseen osoitettu valtion rahoitus pienenee tai poistuu kokonaan. Mahdollisesti myös nykyinen kehittämiskumppani voi menettää koulutuksen järjestämisluvan.

Taustana muutokselle on se, että osana valtionhallinnon kehittämistoimia ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen järjestäjäverkkoa tiivistetään vuoteen 2017 mennessä. Tavoitteena on saada riittävän vahvoja koulutuksen järjestäjiä, joilla on riittävät toimintaedellytykset työelämän tarpeisiin vastaavan koulutuksen tuottamiseksi ja alueellisen saavutettavuuden turvaamiseksi. Samalla koulutuksen sääntely- ja rahoitusjärjestelmiä uudistetaan siten, että toimintaa tehostava ohjausvaikutus on nykyistä vahvempi.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nykyisestä ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen noin 190 toimijan järjestäjäverkosta pyritään kokonaisuuteen, jossa ammatillisen koulutuksen järjestäjiä on 70 - 90 vuonna 2017. Nämä suuret toimijat vastaavat toimipiste- ja palveluverkon ylläpidosta. Järjestäjäverkko muodostuu pääsiassa monialaisista, koko ammatillisen koulutuksen palveluvalikoiman kattavista koulutuksen järjestäjistä tai muulla tavoin vahvoista, esimerkiksi aikuiskoulutukseen erikoistuneista koulutuksen järjestäjistä.

Alustavasti ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen järjestäjäverkon muodostamisen kriteereinä on esitetty, että järjestäjän kokonaisopiskelijamäärä on monialaisilla koulutuksen järjestäjillä pääsääntöisesti vähintään noin 2000 opiskelijaa ja muulla tavoin erikoistuneilla koulutuksen järjestäjillä pääsääntöisesti vähintään noin 1000 opiskelijaa tai niillä on laajasti muuta työelämän palvelutoimintaa tai muuta koulutustoimintaa.

Järjestäjällä tulee olla toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset työelämän ja yksilöiden tarpeisiin vastaavan koulutuksen järjestämiselle sekä koulutuksen kehittämiselle ja laadun varmistamiselle. Järjestäjällä tulee olemaan palveluvalikoimassaan pääsääntöisesti kaikki koulutusalat erikseen määriteltäviä poikkeuksia lukuun ottamatta. Koulutuksenjärjestäjä palvelee laajaa aluetta tai väestöpohjaa. Lähtökohtaisesti aikuiskoulutustehtävä voidaan antaa myös sellaisille koulutuksen järjestäjille, joilla omaehtoisen aikuiskoulutuksen lisäksi on riittävästi muiden tahojen rahoittamaa työelämän kehittämistoimintaa. Järjestely tehdään siten, että nykyiset järjestämisluvat lakkautetaan ja uudet järjestämislupaehdot määritetään syksyllä 2014. Nykyiset järjestämisluvat lakkaavat 31.12.2016 ja uudet järjestämisluvat astuvat voimaan 1.1.2017.

Nyt julkisuudessa olevat ehdot ovat kovia, sillä esimerkiksi yli 15 M€ liikevaihdon ylittäviä aikuiskouluttajia on Suomessa vain kymmenkunta kappaletta. Jos pyrkimys on maksimissaan 90 järjestäjään, niin järjestäjä kentästä poistuu yli 100 koulutuksen järjestäjää.

Nyt täytyy pitää etupainotteisesti huoli siitä, että osaamisen kehittämiseen ei tule katkoksia ja taantumaa. AEL on mielellään mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa yritysten kehittämistä - myös uudessa tilanteessa.

Kari Juntunen
toimitusjohtaja, AEL


Kari Juntusen kirjoitus on julkaistu myös AEL:n uutissivustolla. AEL:n koulutustarjontaan pääset tutustumaan täältä.

Mitä mieltä sinä olet rahoitusuudistussuunnitelmista?

Liity keskusteluun valtiovallan suunnitelmista uudistaa ammatillisen koulutuksen rahoitusta! Jätä kommenttisi alla olevan Kommentoi-linkin kautta.
Eveliina esittelee sivustoa

Koulutus.fi oli mukana Helsingin Messukeskuksessa järjestetyillä Esimies & Henkilöstö 2014 -messuilla toukokuun alussa. Osastollamme vieraili kahden päivän aikana lähes 100 messuvierasta!

Messujen ensimmäisenä päivänä HR-lavan yleisöpaikat täyttyivät seisomapaikkoja myöten, kun Koulutus.fi esitteli lavalla uutta koulutusten verovähennysoikeutta ja sen hyödyntämiseen suunnattua PRO-palvelua.

Kolmen koulutuspäivän verovähennysoikeus

Tammikuussa 2014 voimaan astui uusi laki, joka oikeuttaa organisaatiot saamaan uuden veroedun henkilöstönsä osaamisen kehittämisen tueksi. 

Organisaatioiden koulutushankintojen verovähennykseen oikeuttavaa lakia oli esittelemässä Elinkeinoelämän keskusliiton veroasiantuntija Virpi Pasanen, joka on ollut uudistuksen työstämisessä mukana alussa asti.

Mikäli haluat saada kattavan kuvan tulleesta nk. kolmen päivän koulutusoikeudesta, voit tilata Koulutus.fi:ltä ilmaisen tietopaketin. Tietopaketissa esitellään kolmen koulutuspäivän verovähennysetu sekä sen saamisen edellytykset. Tietopaketti sisältää tiedot vähennyksen laskentaperusteista ja antaa vinkkejä koulutussuunnitelman tekemiseen.  

Tilaa ilmainen tietopaketti

   

PRO-palvelu koulutushankintojen yksinkertaistamiseksi

Koulutus.fi:n toimitusjohtaja Mattias Säker jatkoi Virpi Pasasen jälkeen HR-lavalla ja kertoi uudesta PRO-palvelustamme, joka helpottaa organisaatioiden koulutushankintoja sekä tulleen veroedun saamista.

Koulutus.fi:N PRO-palvelun avulla työnantajan on helppo seurata henkilöstön koulutuksiin osallistumisten määrää ja laatua. Automatisoitu PRO-palvelu myös mahdollistaa veroedun vaivattoman hakemisen ilman organisaation hallinnon kasvattamista.

Pyydä lisätietoja PRO-palvelusta

   

Koulutus.fi:n esitys messuilla

Messuosastolla tapahtunutta

Messuarvonta

Koulutus.fi:n messuosastolla esiteltiin www.koulutus.fi -sivustoa ja keskusteltiin koulutusalan nykytrendeistä. Lisäksi messukävijät saattoivat osallistua esiintymistaidon koulutuspäivän arvontaan.

Esiintymistaidon valmennuspäivän arvontaan osallistuttiin kuvauttamalla itsensä (ja kaverinsa) Koulutus.fi:n messuosastolla ja jakamalla kyseinen kuva valinnaisessa sosiaalisen median kanavassa.

Arvontaan osallistui lähes puolet kaikista messuosastomme kävijöistä. Suomalainen jähmeys oli siis ainakin näillä messuilla tipotiessään!

Messujen jälkeen suoritettiin arvonta ja onnetar suosi tällä kertaa Päivi Myllymäkeä Tampereelta. Päivi saa palkinnokseen yhden päivän Hyvä esiintyminen – esiintymistaidonvalmennuksen, jonka järjestää IMPROVment Oy.

Koulutus.fi kiittää kaikkia osastollamme käyneitä messuvieraita ja onnittelee lämpimästi Päiviä arvonnan voittamisesta!
Kuusi vinkkiä, miten olla miellyttävä töissä

Videokonferenssien ja sosiaalisen median käyttö työssä lisääntyy jatkuvasti, mutta samalla miellyttävän mielikuvan antaminen itsestä muille tulee haasteellisemmaksi. The Wall Street Journalin tekemän selvityksen mukaan työntekijöiden kyky esiintyä miellyttävänä henkilönä työpaikalla vaikuttaa merkittävästi siihen miten esimiehet sekä kollegat kohtelevat ja arvostavat heitä. Mukavat henkilöt otetaan töihin helpommin, he saavat muilta paremmin apua sekä hyödyllistä tietoa töissä ja lisäksi heidän virheensä usein unohdetaan helpommin.

Mukavan ihmisen mielipiteisiin on helppo yhtyä

USA:ssa Massachusettsin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että jos puhuja koetaan miellyttävänä henkilönä ja hän perustelee väitteensä hyvin, johtajat usein yhtyvät tällaisen henkilön väitteisiin. Näin käy usein siitäkin huolimatta, että johtajat olisivat erimieltä asiasta ja puhujalta puuttuisivat pitävät todisteet väittämälle.

Miellyttävä olemus on vielä tärkeämpää videolla, mutta samalla vaikeampaa toteuttaa kuin kasvokkain. Tutkimuksen mukaan videoneuvottelun aikana puhujan miellyttävä olemus vaikuttaa kuulijoihin jopa enemmän kuin hänen perusteluidensa laatu.

Mukavaksi voi oppia

Tutkijoiden mukaan mukavuus on taito, joka voidaan oppia toisin kuin ihmisen karisma, joka nähdään synnynnäisenä luonteenpiirteenä. The Wall Street Journal listasi kuusi vinkkiä, joiden avulla mukavuutta voidaan oppia ja samalla antaa parempi mielikuva itsestä muille videoneuvotteluiden aikana sekä työpaikalla:

1. Ole autenttinen – Mukava ihminen on oma itsensä ja käyttäytyy luonnollisesti sekä tavalla, jolloin tuntee olonsa mukavaksi. Jäykkä ja tunteeton esiintyminen antaa negatiivisen kuvan ihmisestä, mikä korostuu varsinkin videoneuvottelussa.

2. Osoita kiinnostusta – Katsekontakti ja muiden mielipiteiden kysyminen osoittavat, että olet kiinnostunut keskustelun aiheesta sekä muista keskustelijoista.

3. Ilmaise itseäsi eri ilmein ja äänitasoin – Äänitason vaihtelu puheen aikana tilanteen mukaan sekä hymyily osoittavat lämminhenkisyyttä ja innostusta aihetta kohtaan josta puhut. Videokonferenssin aikana kannattaa kiinnittää erityistä tarkkuutta kuuntelijoiden ilmeitä kohtaan ja tarpeen tullen vaikka keskeyttää keskustelu, jotta ihmisten tuntemukset voidaan ottaa huomioon.

4. Kuuntele – Muiden puheeseen keskittyminen, tarkkaavainen kuuntelu sekä tämän osoittaminen puhujalle kysymyksin tai elein on tärkeää ja osoittaa samalla kiinnostusta vastapuolen asiaa kohtaan.

5. Peilaa itseäsi vastapuoleen – Eleiden tai asentojen peilaaminen vastapuoleen luo tuttavallisen tunteen osapuolten välille.

6. Löydä yhtäläisyyksiä – Keskustelun aikana kannattaa aktiivisesti yrittää löytää aiheita ja kiinnostuksen kohteita, jotka kiinnostavat molempia vastapuolia eikä puhua ainoastaan omista mielenkiinnon kohteista. Toisaalta videoneuvottelun aikana on tärkeää päästä aiheen ytimeen vikkelästi, koska videon katselu tuottaa ihmiselle ylimääräistä kognitiivista taakkaa, joka saattaa johtaa helpommin keskittymisen herpaantumiseen.

Koulutus.fi:stä löydät lisäkoulutusta vuorovaikutustaitojen kehittämiseen

Lisääntyvä etätyöskentely ja videoneuvottelut tuovat vuorovaikutukseen työssä lisähaastetta. Hyvä vuorovaikutus ihmisten välillä on tärkeä osa työyhteisön tehokkuutta ja hyvinvointia sekä samalla estää haitallisten konfliktien syntymistä. Tästä johtuen vuorovaikutustaitoihin kannattaa myös panostaa itsensä sekä työyhteisön kehittämisessä. Jos haluat syventää vuorovaikutustaitojasi lisää, kannattaa tutustua Koulutus.fi:stä löytyviin vuorovaikutuksen koulutuksiin. 

Lähteet: The Wall Street Journal
MBA-tutkinnolla kansainvälinen ura nousuun

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa voi vuosittain aloittaa ylemmän AMK-tutkinnon liiketalouden alalla. Tänä keväänä haussa on englanninkielinen koulutus Degree Programme in International Business Management, joka johtaa MBA-tutkintoon (Master of Business Administration). MBA-tutkinnolla halutaan usein vahvistaa valmiuksia toimia kansainvälisillä markkinoilla sekä parantaa omia uramahdollisuuksia.

MBA-koulutukseen hakee eri alojen ammattilaisia

MBA-koulutukseen hakeutuu vuosittain monelta alalta henkilöitä, jotka haluavat laajentaa käsityksiään yritysmaailmasta ja johtamisesta. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa MBA-tutkintoa opiskelee tradenomien ja insinöörien lisäksi myös mm. restonomeja ja sosionomeja. Kaikki ohjelmaan osallistuvat opiskelijat ovat jo työelämässä olevia ammattilaisia, mikä on koettu etuna, sillä eri alojen kokemusta päästään jakamaan keskenään ja näin oppimaan toisilta uutta.

Myös toimialakohtaista MBA-koulutusta

Koska MBA-tutkinto ei kuulu Suomen virallisen tutkintojärjestelmän piiriin, ei opintojen sisältö ole opetusministeriön valvonnan alainen. Näin ollen opintojen sisältö ja painopiste voi vaihdella huomattavasti.

Osa MBA-koulutuksista onkin rakennettu jonkin tietyn toimialan johtajien kouluttamiseen. Esimerkiksi Vaasan yliopistossa järjestetään energia-alan MBA-koulutusta ja Tampereen yliopistossa sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA-koulutusta. Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA-ohjelmassa osallistujille annetaan valmiuksia mm. strategiseen johtamiseen sekä alan tulevaisuuden ennakointiin.

Yhteneväiset laatustandardit akreditoinnilla

Eri oppilaitosten MBA-ohjelmille pyritään takaamaan mahdollisimman yhteneväiset laatustandardit akreditointien avulla. Erityisesti kansainvälisille työmarkkinoille tähtäävän on syytä kiinnittää huomiota siihen, että valitulla opinahjolla on ainakin yksi kansainvälisesti tunnettu akkreditointi. Suomessa MBA-ohjelmien arvioinneista vastaa Korkeakoulujen arviointineuvosto.

Eri rahoitusmahdollisuudet kannattaa selvittää etukäteen

Ennen opintojen aloittamista on syytä selvittää, osallistuuko työnantaja opintojen rahoitukseen. Mikäli työnantaja kattaa opintokustannukset, on ymmärrettävää, että työntekijä sitoutuu jäämään työpaikkaansa ainakin tietyksi ajaksi opintojensa suorittamisen jälkeen. 

Mikäli opiskelija sen sijaan vastaa itse opintojensa rahoituksesta, katsoo verottaja opiskelusta koituvat kustannukset yleensä vähennyskelpoisiksi. Vaikka itsellä ei olisikaan säästössä opintojen kustannuksiin riittävää summaa, niin useat oppilaitokset tarjoavat erilaisia stipendi- sekä rahoitusmahdollisuuksia ja tutkintomaksun suorittaminen onnistuu myös useassa osassa.

MBA-koulutukset ovat pitkän aikavälin investointi tulevaisuuteen

Koulutus.fi kannustaa kaikkia uralleen lisäpotkua haluavia hakeutumaan MBA-koulutukseen. Kansainvälisillä markkinoilla toimiminen tuo yritykselle uusia haasteita, joihin voidaan parhaiten vastata hyvin koulutetun henkilöstön avulla. MBA-koulutukset ovat yritykselle investointi sekä henkilöstöön että kilpailukykyyn pitkän aikavälin globaaleilla markkinoilla. Eri oppilaitosten järjestämiä MBA-koulutuksia löydät myös Koulutus.fi:n sivuilta.

Lähteet:
SeAMKin tiedote
Mikä erottaa suomalaisen johtajan muista

Suomalaiset yritysjohtajat ovat kansainvälisessä vertailussa johtamistyyliltään perinteisiä. Tässä suomalaiset eroavat varsinkin muihin Pohjoismaihin verrattuna. Suomalaiset johtajat ovat kuitenkin pohjoiseurooppalaisten kollegoidensa tavoin keskimääräistä vastuullisempia.

Suomalaiset yritysjohtajat ovat johtamistyyliltään perinteisiä

Tilintarkastusyhtiö Grant Thortonin selvityksen mukaan perinteiset yritysjohtajat haluavat mielellään pitää ohjat omissa käsissään eivätkä mielellään jaa vastuuta työntekijöilleen. Perinteisen tyylin johtajat myös pitävät luovuutta ja intuitiota vähemmän tärkeinä ominaisuuksina johtajalle.

Suomalaisista johtajista luovuutta piti tärkeänä ominaisuutena vain 36 % ja intuitiota 48 %, kun vastaavat luvut Pohjoismaissa olivat luovuudelle 54 % ja intuitiolle 59 %. Perinteinen johtamistyyli on Suomen lisäksi tavallista etenkin suuremmissa Euroopan maissa kuten Saksassa, Ranskassa, Espanjassa ja Isossa-Britanniassa.

Suomalaiset johtajat kehittävät muita enemmän itseään ulkopuolisilla valmennuksilla

Selvityksen mukaan perinteistä johtamistyyliä käyttävät johtajat eivät yleensä myöskään ole erityisen halukkaita vahvistamaan esimies- ja johtamistaitojaan ulkopuolisilla valmennuksilla. Tässä suomalaiset johtajat kuitenkin erottautuvat positiivisesti Pohjoismaisista kollegoistaan, sillä jopa 44 % suomalaisista yritysjohtajista kertoi käyttäneensä ulkopuolisia valmennuksia kehittyäkseen johtajina. Euroopan unioniin kuuluvissa maissa vastaava luku oli keskimäärin vain noin 25 % ja Pohjoismaissa alle 30 %.

Suomalaiset yritysjohtajat ovat vastuullisia

PwC:n kansainvälisen toimitusjohtajatutkimuksen mukaan suomalaiset johtajat ovat vastuullisia. Kansainvälisessä vertailussa selvisi, että suomalaisille yritysjohtajille on sidosryhmien odotuksiin liittyen kansainvälisiä kollegoitaan tärkeämpää, että heidän yrityksensä odotetaan maksavan oikeudenmukaisesti veroja.

Tätä väitettä tukee myös Grant Thortonin tutkimus, jossa selvisi, että suomalaiset yritysjohtajat eivät harjoita verosuunnittelua yhtä paljon kuin esimerkiksi Etelä-Euroopan maissa. Verosäästöjen tavoittelu oli yleisesti muuhun Eurooppaan verrattuna vähäisempää kaikissa Pohjoismaissa.

Johtamisen valmennukset Koulutus.fi:ssä

Hyvä että Suomesta löytyy vastuullisia johtajia ja johtamistaitojen kehittäminen kiinnostaa valtaosaa heistä. Johtamistyylit voisivat siis olla muuttumassa modernimpaan suuntaa myös Suomessa, kunhan tätä kehitystä jatketaan eteenpäin. Koulutus.fi:ssä me näemme tämän potentiaalisen kehityksen positiivisena asiana ja myös Grant Thortonin selvityksessä modernimman johtamistyylin uskotaan edesauttavan kestävämpää ja parempaa päätöksentekoa, joka lopulta johtaa myös talouskasvuun. Johtamistaitoihin valmennusta löytyy myös Koulutus.fi:n koulutustarjonnasta.

Lähteet:
Taloussanomien alkuperäinen uutinen
PwC:n lehdistötiedote
Grant Thortonin tiedote mederneista yritysjohtajista
Grant Thortonin tiedote johtajien veronmaksusta
Kirjoitimme blogissamme viime vuoden lopulla suomalaisesta koulutusviennistä ja sen kasvumahdollisuuksista. Koulutusvienti on merkittävä osa Suomen maabrändiä, koska suomalaista koulutusjärjestelmää arvostetaan maailmalla huippulaatuiseksi.

Tämä luo Suomelle erinomaiset mahdollisuudet luoda lisää talouskasvua, työpaikkoja ja osaamisvaihtoa Suomeen. Koulutusviennin toimijoina ovat yritykset ja oppilaitokset, jotka tarjoavat koulutusta, koulutusosaamista, oppimisen apuvälineitä tai kokonaisia koulu- ja opetusratkaisuja.

Hyviä uutisia Kazakstanista

Koulutusviennin edistymisestä saatiin tällä viikolla hyviä uutisia, kun suomalaiset ammattikorkeakoulut solmivat koulutusvientisopimuksen Kazakstanin terveysministeriön sekä kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin, Maailman pankin kanssa.

Kehitysprojektin tarkoituksena on puolentoista vuoden aikana uudistaa henkilöstön osaamista Kazakstanin terveysalan oppilaitoksissa. Yhteistyöhön projektin suorittamiseksi ovat lähteneet Jyväskylän, Lahden ja Hämeen ammattikorkeakoulut sekä Laurea-ammattikorkeakoulu. Yhteistyötä Kazakstaniin suuntautuvassa koulutusviennissä ammattikorkeakoulujen välillä on tehty jo lokakuusta 2012 lähtien ja onnistuneet koulutustoteutukset ovat vakuuttaneet Kazakstanin terveysministeriön suomalaisten erinomaisuudesta.

Suomalaisten osaajien tehtävänä projektissa on nostaa bachelor-tasoinen sairaanhoitajakoulutus Eurooppalaiselle tasolle, tutkia koulutuksen tuottamaa osaamista sekä kehittää ja antaa suosituksia henkilöstön osaamisen kehittämiseksi yli 60 terveysalan oppilaitoksessa. Projektin on tarkoitus alkaa jo maaliskuun aikana.

Suomalainen koulutusvienti ottaa askelia

Koulutusvienti on vielä kehitysvaiheessa

Koulutusvienti ja koulutus kauppatavarana ovat vielä melko uusia asioita, eivätkä ne YLE:n mukaan ole tuoneet ammattikorkeakouluille vielä rahaa. Toimintaa kuitenkin kehitetään jatkuvasti ja sitä pyritään levittämään maailmalle. Kazakstanin lisäksi yhteistyötä tehdään tällä hetkellä mm. Kiinaan ja Persianlahden maihin.

Tammikuun lopulla myös Metropolian ammattikorkeakoulu tiedotti, että se oli allekirjoittanut yhteistyösopimuksen kahden yliopiston kanssa Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa. Yliopistojen kanssa on käyty keskusteluja mm. fysioterapian ja hoitotyön erikoistumisopinnoista.

Koulutusvientiä tekevät oppilaitosten lisäksi myös yritykset. Rovio Entertainment kehittelee tällä hetkellä Kiinassa interaktiivisia ja hauskoja oppimiseen keskittyviä Angry Birds -leikkipuistoluokkia, joiden on tarkoitus olla käytössä kouluissa jo seuraavan lukuvuoden alussa.

Koulutus.fi jatkaa suomalaisen koulutusviennin seuraamista mielenkiinnolla. Meillä riittää Suomessa osaamista koulutusten saralla, joten miksi emme jakaisi sitä muulle maailmalle. Jäämme innolla odottamaan myös muiden oppilaitosten sekä yritysten onnistumisia ja avauksia koulutusviennissä ja suomalaisen osaamisen levittämisessä maailmalle.

Lähteet:
FUAS:n tiedote koulutusviennistä
Huffington Postin blogi
Metropolian uutinen koulutusviennistä
YLE:n uutinen koulutusviennistä
Vinkit tulevaisuuden työelämäänMobiili- ja digiteknologioiden mukanaan tuomat uudet kommunikointitavat ja uudet mahdollisuudet leviävät ympäri yhteiskuntaa ja samalla tulevat muuttamaan organisaatioiden ja yksilöiden käyttäytymistä merkittävästi. Tämä muutos yhdessä globalisaation kanssa muuttaa työelämän globaaliksi kentäksi, jossa organisaatiot muodostuvat eri puolilla maailmaa toimivista virtuaalitiimeistä. Tulevaisuuden työntekijöillä tulee olemaan jatkuva pääsy käsiksi työhön, jolloin myös raja työn ja yksityiselämän välillä hämärtyy.

Miten tähän muutokseen tulisi reagoida? Ericsson selvitti uudessa raportissaan tulevaisuuden työpaikkojen muutoksia ja trendejä sekä koosti näistä vinkit työnantajille ja työntekijöille menestymiseen tulevaisuuden työelämässä.

Näin menestyt työnantajana:

1. Tarjoa arvopohjainen ja uskottava missio.

Ihmiset kaipaavat enemmän merkitystä työlleen. Työnantajia arvioidaan tulevaisuudessa enemmän henkilökohtaisten arvojen ja näkemysten pohjalta kuin työtehtävien tai palkan suhteen. Työntekijälle on tärkeää olla konkreettisesti osana tuottamassa arvoa yhteiskunnalle ja yrityksen missiolle.

2. Luo avoin ja salliva työkulttuuri.

Tulevaisuuden työntekijät odottavat lisää avoimuutta ja joustavuutta työelämässä. Työntekijät ottavat enemmän vastuuta ongelmien ratkomisessa ja tavoitteiden saavuttamiseksi osallistumalla aktiivisesti myös omien tehtävien ulkopuolisiin tehtäviin. Työtä voidaan tehdä myös normaalien työaikojen ulkopuolella, mutta vastapainoksi saatetaan haluta vapaapäivä keskellä viikkoa.

3. Hajota organisaatiorajat.

Jatkuviin muutoksiin vastaaminen vaatii altistumista erilaisille ajatuksille, ympäristöille ja yllättävillekin ratkaisuille, jotka tulevat sekä organisaation ulko- että sisäpuolelta. Mahdollisuus työskennellä paikasta riippumatta tulee muuttamaan toimiston määritelmää. Tulevaisuudessa toimisto on paikka, jossa vuorovaikutuksen laatu on optimoitu. Myös työntekijöiden henkilökohtaisesta elämästä tulevat tarpeet muokkaavat tulevaisuudessa toimistoja työympäristönä.

Näin menestyt työntekijänä:

1. Kehitä itseäsi jatkuvasti.

Työmarkkinoilla halutut tiedot ja taidot muuttuvat jatkuvasti. Suuri osa nykypäivän suosituimmista työpaikoista ei ollut edes olemassa 10 vuotta sitten. Tutkinnon saaminen ei enää riitä, vaan menestyminen vaatii jatkuvaa uuden oppimista.

2. Hallitse itsesi markkinointi.

Kokemuksen, koulutuksen ja tavoitteiden korostaminen on tärkeää.  Harva työskentelee enää koko uraansa samassa yrityksessä, jolloin omia taitoja on osattava kuvailla vakuuttavasti.

3. Tavoittele aina parempaa.

Tulevaisuuden työelämässä ei enää asetuta aloilleen suojatyöpaikkoihin. Uudessa ympäristössä parhaiten menestyvät ne, jotka etsivät kokoajan uusia haasteita ja mahdollisuuksia kehittyä. Omien verkostojen ylläpito ja aktiivisuus Internetin rekrytointiverkostoissa on myös tärkeää.

Kehitä itseäsi ja vastaa työelämän muutoksiin Koulutus.fi:stä löytyvillä koulutuksilla

Jatkuva uuden oppiminen sekä tietojen ja taitojen päivittäminen ovat tulevaisuuden työelämässä entistä tärkeämpiä asioita. Koulutus.fi seuraa mielenkiinnolla suomalaisen työelämän kehittymistä entistä joustavampaan ja avoimempaan suuntaan. Meidän kattavasta koulutustarjonnasta löydät myös sopivaa koulutusta vastaamaan juuri sinun toimialallasi tapahtuviin muutoksiin.

Lähde: Ericssonin raportti
Suomessa maailman toiseksi parhaat työntekijätSuomessa on Sveitsin jälkeen maailman toiseksi parhaat työntekijät. Maailman talousfoorumin raportissa kärkipaikoille sijoittuivat monet Euroopan ja Skandinavian maat, joiden terveydentila ja koulutus ovat ensiluokkaisia.

Vertailu tehtiin neljän mittarin perusteella

Koulutuksella mitataan koulujen laatua ja oppilaiden saavutuksia, joilla selvitetään nykyisten ja tulevien työntekijöiden saamaa koulutusta. Terveys mittaa fyysistä ja henkistä hyvinvointia aina lapsuudesta vanhuuteen. Työvoima mittaa maan työntekijöiden kokemusta, kykyjä, tietoja ja työvoiman kouluttamista. Mahdollistava ympäristö mittaa lainsäädäntöä, rakenteita ja muita järjestelmiä, jotka mahdollistavat ihmisten kykyjen hyödyntämisen mahdollisimman hyvin.

Hyvä terveydentila ja koulutus tärkeimmät tekijät pitkällä aikavälillä menestymiseen

Kansalaisten kyvyt ja tuottavuus ovat ehdoton edellytys maan taloudelliselle menestykselle, koska yritykset eivät voi menestyä, jos tarvittavaa työvoimaa ei ole tarjolla. Maailman talousfoorumin selvityksen mukaan työvoiman terveys voi pitkällä aikavälillä olla maan taloudelliselle menestykselle jopa tärkeämpi tekijä kuin mikään muu resurssi. Parhaiten selvityksessä sijoittuivat maat, joiden terveydentila ja koulutus olivat korkeatasoisia.

Suomessa paras koulutus ja yhteiskuntarakenne, mutta terveydessä ja tuottavuudessa hävitään Sveitsille

Suomi sijoittui hyvin erityisesti sen maailmankuulun koulutuksen, mutta myös erinomaisen yhteiskuntarakenteen, taitavan työvoiman ja maailman parhaan sosiaalisen liikkuvuuden ansiosta. Sveitsi päihitti Suomen mm. kansalaisten paremmalla terveydellä ja työvoiman tuottavuudella. Maan meriittejä selvityksessä olivat erityisesti hyvä työvoiman koulutus, kyvykkäiden työntekijöiden pysyvyys sekä tieteellinen ja taloudellinen tuottavuus.

10 maata, joilla parhaat työntekijät (ja sijoitus eri mittareilla tarkasteltuna):

  1. Sveitsi (4. koulutus, 1. terveys, 1. työvoima 2. mahdollistava ympäristö)
  2. Suomi (1. koulutus, 9. terveys, 3. työvoima, 1. mahdollistava ympäristö)
  3. Singapore (3. koulutus, 13. terveys, 2. työvoima, 5. mahdollistava ympäristö)
  4. Hollanti (7. koulutus, 4. terveys, 8. työvoima, 4. mahdollistava ympäristö)
  5. Ruotsi (14. koulutus, 2. terveys, 6. työvoima, 10. mahdollistava ympäristö)
  6. Saksa (19. koulutus, 8. terveys, 9. työvoima, 3. mahdollistava ympäristö)
  7. Norja (15. koulutus, 6. terveys, 5. työvoima, 8. mahdollistava ympäristö)
  8. Iso-Britannia (10. koulutus, 17. terveys, 10. työvoima, 7. mahdollistava ympäristö)
  9. Tanska (18. koulutus, 3. terveys, 12. työvoima, 11. mahdollistava ympäristö)
  10. Kanada (2. koulutus, 20. terveys, 15. työvoima, 17. mahdollistava ympäristö)


Koulutus.fi auttaa suomalaista työvoimaa nousemaan maailman kärkiluokkaan

Työelämän koulutusportaalina me Koulutus.fi:ssä olemme iloisia, että suomalaiset työntekijät ovat kärkiluokkaa maailmanlaajuisessa vertailussa. Vielä jäi Sveitsiin nähden pinnistettävää ainakin terveydessä ja työvoiman tuottavuudessa. Näiden osa-alueiden kehittäminen voidaan aloittaa vaikka Koulutus.fi:stä löytyvillä työhyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen suuntautuvilla koulutuksilla.

Lähde: Business Insiderin uutinen


Kommentteja
19.3.2014 12:29:24 Hulda
Mielenkiintonen tilastointitieto.


Työssä oppiminen lisääntynyt työpaikoillaTyöntekijät kokevat nykyään oppivansa uutta entistä enemmän, mikä selviää työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2013 työolobarometristä. Sen mukaan myös joustavuus ja tasapuolinen kohtelu työpaikoilla ovat lisääntyneet, vaikka työtahti on nopeutunut ja yhä enemmän työskennellään myös muutosten keskellä. 

Korkeasti koulutetut jatkavat opiskelua myös töissä 

Barometriin vastanneista palkansaajista jopa 81 prosenttia koki oppivansa työpaikallaan jatkuvasti jotain uutta. Myös työntekijöiden kouluttaminen oli melko yleistä, sillä 57 prosenttia barometrin vastaajista oli osallistunut työnantajan kustantamaan koulutukseen viime vuonna. Molemmat osuudet ovat nousseet 2000-luvulla.

Työssä oppimisen määrä vaihtelee merkittävästi eri toimialoilla ja työntekijätasoilla. Korkeasti koulutetut osallistuvat yleensä enemmän koulutuksiin kuin esimerkiksi teollisuuden työntekijät.

Joustavuus ja toisaalta myös epävarmuus lisääntyneet työpaikoilla

Työpaikoilla on lisätty joustavuutta varsinkin työajan järjestelyissä ja esimerkiksi mahdollisuus etätyöhön on kasvattanut suosiotaan edellisvuoteen verrattuna. Myös tasapuolinen kohtelu ja luottamus johdon ja työntekijöiden välillä ovat lisääntyneet työolobarometrin mukaan. Samaa mieltä vuonna 2013 olivat lähes 80 prosenttia vastaajista.

Kehitettävää kuitenkin jäi varsinkin esimiehillä palautteen antamisessa ja työntekijöiden rohkaisemisessa kehittämään omaa osaamistaan. Myös epävarmuus työpaikalla on lisääntynyt heikon taloustilanteen vuoksi. Noin kolmannes palkan saajista uskoi työnteon mielekkyyden ja vaikutusmahdollisuuksien omaan asemaan ja työtä koskeviin ratkaisuihin muuttuvan huonompaan suuntaan. Muuttuvassa ympäristössä työskentely oli barometrin mukaan viime vuonna melko yleistä, sillä 60 prosentilla vastaajista oli tapahtunut muutoksia työpaikalla.  

Koulutus.fi:stä lisää oppia työelämään

Me Koulutus.fi:ssä olemme iloisia siitä, että työssä oppiminen ja joustavuus ovat lisääntyneet työpaikoilla. Kannustamme yrityksiä panostamaan edelleen työntekijöiden kouluttamiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen työpaikoilla epävarmuuden vähentämiseksi. Koulutus.fi:n sivuilta löydät koulutukset mm. osaamisen, työhyvinvoinnin ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen.

Lähde: TEM:n alkuperäinen tiedote
Koulutus.fi:ssä on aloittanut iloinen ja ahkera joukko digitaalisen verkkomarkkinoinnin harjoittelijoita, jotka auttavat meitä muutaman kuukauden ajan lukuisissa eri tehtävissä.

Tutustu Heidiin, Jereen, Paulaan ja Varjaan.

Ratsastava markkinointialan tuleva guru Heidi Jylhä-Ollila

Kerro hieman itsestäsi.
Olen Lahdesta kotoisin oleva opintojeni loppusoralla oleva markkinoinnin pääaineopiskelija Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulusta. Tällä hetkellä asun Tukholmassa ja opettelen pikkuhiljaa puhumaan ruotsia muistelemalla yläasteen ja lukion opettajieni oppeja.

Heidi Jylhä-OllilaHarrastan liikuntaa eri muodoissaan vaihtelevasti ja siinä tarvitsen tavoitteita. Pari vuotta sitten juoksin puolimaratonin ja viime syksyn treenasin kuntosalilla PT:n kanssa. Rentoudun parhaiten kuuntelemalla monenlaista musiikkia (räppi on edelleen säilyttänyt ykköspaikan soittolistoilla), katsomalla elokuvia, suklaata syömällä ja ystävien kanssa hengailemalla. Lempielokuviini kuuluvat mm. Notting Hill, Notebook ja Inglorious Basterds sekä lempiystäviini huumorintajuiset persoonat.

Opiskeluaikani kesälomat olen työskennellyt pankissa eri tehtävissä. Yhden opiskeluvuoden olin ainejärjestöni hallituksen jäsenenä tapahtumavastaavana. Hallitusvuoden jälkeen vietin kevään vaihto-opiskelijana Lyonissa, Ranskassa. Haaveisiini kuuluu mahdollisuus matkustaa enemmän tulevaisuudessa ja saada koiranpentu!

Kuinka ensimmäinen kuukautesi Koulutus.fi:n harjoittelijana on sujunut?
Ensimmäinen kuukauteni Koulutus.fi:n harjoittelijana on sujunut oikein mukavasti ja olen saanut oppia paljon uusia ja mielenkiintoisia juttuja digitaaliseen markkinointiin liittyen. Oivalluksia myös opintojen pohjalta on tullut, joten koen työtehtävieni todella linkittyvän opintoihini käytännössä. Lisäksi olen viihtynyt todella hyvin Tukholman pääkonttorin kansainvälisessä työympäristössä, jossa on iloinen ilmapiiri!

Mitä kautta päädyit harjoitteluun Koulutus.fi-tiimiin?
Jyväskylän yliopiston sähköpostilistan kautta tuli syksyllä harjoittelupaikkailmoitus. Päätin hakea paikkaa ja pääsin.

Millä 3 sanalla ystäväsi kuvailisivat sinua?
Ulospäinsuuntautunut, kodinhengetär, todella äänekäs nauru.

Onko sinulla jotain odottamatonta kykyä?
Ratsastus. Tosin viime kerrasta hevosen selässä on jo liian pitkä aika!

Markkinointimaailman pokerihai Jere Väisänen

Kerro hieman itsestäsi.
Olen kauppatieteiden opiskelija alun perin Hämeenlinnasta kotoisin, mutta tällä hetkellä opiskelen Oulun yliopistossa viidettä vuotta markkinointia. Harrastan kuntosalia ja lenkkeilyä sekä pelaan kesäisin jalkapalloa kavereideni kanssa.

Jere VäisänenTällä hetkellä projektina on juosta maraton Oulussa kesän alussa. Pidän myös matkustelusta ja elokuvien katselusta.

Kuinka ensimmäinen kuukautesi Koulutus.fi:n harjoittelijana on sujunut?
Ensimmäinen harjoittelukuukausi on mennyt mukavissa tunnelmissa ja olen oppinut paljon verkkomarkkinoinnin käytännöistä. Erilaisia tehtäviä on ollut monipuolisesti, mikä on pitänyt työn mielenkiintoisena. Mielenkiintoista oli myös osallistua Google+-verkkokoulutuksen ensimmäiseen tapaamiseen Hangouts-sovelluksen välityksellä.

Odotan innolla, mitä harjoittelu tuo vielä tullessaan. Erityisesti kiinnostaa maaliskuun alussa tuleva visiitti Tukholman pääkonttorille ja nähdä, mitä siellä tehdään.

Mitä kautta päädyit harjoitteluun Koulutus.fi-tiimiin?
Minulla oli opinnoissa tulossa sopiva tauko keväällä ja halusin suorittaa työharjoittelun ennen kuin alan miettiä gradu-aihetta. Löysin Koulutus.fi:n ilmoituksen netistä ja pian hakemuksen lähettämisen jälkeen Eveliina ottikin minuun yhteyttä. Sovimme Skype-haastattelun, mikä sopi minulle mainiosti, kun Oulussa asustelin. Koko valintaprosessi oli muutenkin melko nopeasti ohi, mistä olin positiivisesti yllättynyt.

Millä 3 sanalla ystäväsi kuvailisivat sinua?
Rauhallinen ja päättäväinen mietiskelijä.

Onko sinulla jotain odottamatonta/yllättävää kykyä?
Olen mainio pokerin pelaaja.

Markkinoinnin kokenut ammattilainen Paula Saloranta

Paula SalorantaKerro hieman itsestäsi.
Paula "Pami" Saloranta. Olen utelias, uusien asioiden tunnustelija. Ja ehdoton matkailu- ja puutarhahullu. Työelämässä minulla on vankka kokemus (suora)markkinoinnin ja -mainonnan ideoinnista, ulkoasusuunnittelusta ja toteutuksesta esim. monille mediataloille.

Kuinka ensimmäinen kuukautesi Koulutus.fi:n harjoittelijana on sujunut?
Tämä on ollut ainutlaatuinen ja huomattavasti positiivisempi kokemus kuin ikinä uskalsin odottaa. Olen saanut upean, monipuolisen perehdytyksen monenmoiseen hommaan. Apu on lähellä, kun hätä on pieni tai suuri. Olen saanut osakseni mielenkiintoiset työtehtävät ja asiakkaat – sekä mukavat työ- ja harjoittelutoverit. Paljon on pähkäilty, vielä enemmän ehkä opittu! Toivottavasti olen pystynyt jotain myös antamaan.

Mitä kautta päädyit harjoitteluun Koulutus.fi-tiimiin?
Iltaopiskelen Helsingin aikuisopistossa audiovisuaalista viestintää, jonka opinto-ohjelmaan sisältyy töissä oppiminen. Google-surffailussa löytyi mieleinen "Digitaalinen verkkomarkkinointi" -työharjoittelupaikkailmoitus...

Millä 3 sanalla ystäväsi kuvailisivat sinua?
Sisukas, huumorintajuinen, omaperäinen.

Onko sinulla jotain odottamatonta kykyä?
Kyseistä kykyä odotellessa...

   

Suomen kielen vääntäjä ja kääntämisen taituri Varja-Riina Siirtola

Kerro hieman itsestäsi.
Olen Varja, ranskalaisen filologian opiskelija, melkein maisteri – vain gradu puuttuu! Ennen harjoittelua olen tehnyt käännöstöitä ja asiointitulkkauksia sekä lääkäreiden sanelujen purkua HUSilla. Työkokemusta on toki kertynyt hommasta kuin hommasta: museovahdista kirjakaupan myyjään. Ensimmäinen työpaikkani oli noidan apulaisena ja pelottelijana Muumimaailmassa.

Varja-Riina SiirtolaLempiasioitani elämässä on tutustuminen muiden kulttuurien tapoihin ja piirteisiin sekä oppia samalla omasta lisää. Innokkaana ulkomailla oleskelijana olen tietysti kiinnostunut myös kielistä, mukaan lukien myös oma ihana äidinkieli. Sen jälkeen tulee kyllä espanja ja vasta sitten ranska.

Olen alun perin Turusta, mutta pidän päivä päivältä enemmän Helsingistä, joka on kuin Pietari miniatyyrinä ilman grammoina myytävää vodkaa ja sisätupakointia.

Kuinka ensimmäinen kuukautesi Koulutus.fi:n harjoittelijana on sujunut?
Enemmän kuin hyvin ja odotukset ovat todella ylittyneet: olen saanut paljon kiinnostavia tehtäviä, joita on ollut todella innostavaa ja mukavaa tehdä. Luulen, että näin on jokaisen meidän harjoittelijan kohdalla. Joka minuutti oppii jotain uutta, sekä työkavereilta että esimerkiksi kouluttajien esittelyteksteistä. Helsingin toimisto on mukava ja leppoisa ja hyvällä ja kauniilla paikalla Kampissa. Ihmiset, jotka ovat täällä töissä, ovat mukavia, luonnollisia, ystävällisiä, ammattitaitoisia ja rentoja.

Mitä kautta päädyit harjoitteluun Koulutus.fi-tiimiin?
Näin harjoitteluilmoituksen Aarresaaressa ja päätin hakea harjoittelupaikkaa. Olin kuullut Koulutus.fi:stä jo etukäteen ja minulla oli hyvä kuva yrityksestä. Pistin kaikki sormet ristiin, jotta hakemukseni saisi hyvän vastaanoton.

Millä 3 sanalla ystäväsi kuvailisivat sinua?
Kuulemma terävä, hulvaton, lojaali.

Onko sinulla jotain odottamatonta kykyä?
Osaan pitää suulla sellaista ääntä, mitä arabikulttuureissa pidetään kun on juhlanaihetta. Osaan myös puhua väärinpäin. Niäpnirääv.

Koulutus.fi-tiimi kiittää Heidiä, Jereä, Paulaa ja Varjaa haastatteluista ja toivottaa heidät tervetulleiksi taloon!