Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Vinkit tulevaisuuden työelämässä menestymiseen

Vinkit tulevaisuuden työelämäänMobiili- ja digiteknologioiden mukanaan tuomat uudet kommunikointitavat ja uudet mahdollisuudet leviävät ympäri yhteiskuntaa ja samalla tulevat muuttamaan organisaatioiden ja yksilöiden käyttäytymistä merkittävästi. Tämä muutos yhdessä globalisaation kanssa muuttaa työelämän globaaliksi kentäksi, jossa organisaatiot muodostuvat eri puolilla maailmaa toimivista virtuaalitiimeistä. Tulevaisuuden työntekijöillä tulee olemaan jatkuva pääsy käsiksi työhön, jolloin myös raja työn ja yksityiselämän välillä hämärtyy.

Miten tähän muutokseen tulisi reagoida? Ericsson selvitti uudessa raportissaan tulevaisuuden työpaikkojen muutoksia ja trendejä sekä koosti näistä vinkit työnantajille ja työntekijöille menestymiseen tulevaisuuden työelämässä.

Näin menestyt työnantajana:

1. Tarjoa arvopohjainen ja uskottava missio.

Ihmiset kaipaavat enemmän merkitystä työlleen. Työnantajia arvioidaan tulevaisuudessa enemmän henkilökohtaisten arvojen ja näkemysten pohjalta kuin työtehtävien tai palkan suhteen. Työntekijälle on tärkeää olla konkreettisesti osana tuottamassa arvoa yhteiskunnalle ja yrityksen missiolle.

2. Luo avoin ja salliva työkulttuuri.

Tulevaisuuden työntekijät odottavat lisää avoimuutta ja joustavuutta työelämässä. Työntekijät ottavat enemmän vastuuta ongelmien ratkomisessa ja tavoitteiden saavuttamiseksi osallistumalla aktiivisesti myös omien tehtävien ulkopuolisiin tehtäviin. Työtä voidaan tehdä myös normaalien työaikojen ulkopuolella, mutta vastapainoksi saatetaan haluta vapaapäivä keskellä viikkoa.

3. Hajota organisaatiorajat.

Jatkuviin muutoksiin vastaaminen vaatii altistumista erilaisille ajatuksille, ympäristöille ja yllättävillekin ratkaisuille, jotka tulevat sekä organisaation ulko- että sisäpuolelta. Mahdollisuus työskennellä paikasta riippumatta tulee muuttamaan toimiston määritelmää. Tulevaisuudessa toimisto on paikka, jossa vuorovaikutuksen laatu on optimoitu. Myös työntekijöiden henkilökohtaisesta elämästä tulevat tarpeet muokkaavat tulevaisuudessa toimistoja työympäristönä.

Näin menestyt työntekijänä:

1. Kehitä itseäsi jatkuvasti.

Työmarkkinoilla halutut tiedot ja taidot muuttuvat jatkuvasti. Suuri osa nykypäivän suosituimmista työpaikoista ei ollut edes olemassa 10 vuotta sitten. Tutkinnon saaminen ei enää riitä, vaan menestyminen vaatii jatkuvaa uuden oppimista.

2. Hallitse itsesi markkinointi.

Kokemuksen, koulutuksen ja tavoitteiden korostaminen on tärkeää.  Harva työskentelee enää koko uraansa samassa yrityksessä, jolloin omia taitoja on osattava kuvailla vakuuttavasti.

3. Tavoittele aina parempaa.

Tulevaisuuden työelämässä ei enää asetuta aloilleen suojatyöpaikkoihin. Uudessa ympäristössä parhaiten menestyvät ne, jotka etsivät kokoajan uusia haasteita ja mahdollisuuksia kehittyä. Omien verkostojen ylläpito ja aktiivisuus Internetin rekrytointiverkostoissa on myös tärkeää.

Kehitä itseäsi ja vastaa työelämän muutoksiin Koulutus.fi:stä löytyvillä koulutuksilla

Jatkuva uuden oppiminen sekä tietojen ja taitojen päivittäminen ovat tulevaisuuden työelämässä entistä tärkeämpiä asioita. Koulutus.fi seuraa mielenkiinnolla suomalaisen työelämän kehittymistä entistä joustavampaan ja avoimempaan suuntaan. Meidän kattavasta koulutustarjonnasta löydät myös sopivaa koulutusta vastaamaan juuri sinun toimialallasi tapahtuviin muutoksiin.

Lähde: Ericssonin raportti