Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
MBA-stipendiaatti Kaisa Kannuksela vaikuttunut opintokokonaisuudesta jo nyt

Intohimoisen oppijan nälkä kasvaa syödessä – MBA-stipendiaatti Kaisa Kannuksela vaikuttunut opintokokonaisuudesta jo nyt

Humanitaarisen avun ammattilainen Kaisa Kannuksela sai viime syksynä toista kertaa jaetun MBA-stipendin, ja pääsi aloittamaan opintonsa tämän vuoden tammikuussa. Jo kolmen kuukauden opiskelun jälkeen ohjelman sisältö, kouluttajien ammattitaito ja keskustelut muiden osallistujien kanssa ovat onnistuneet tekemään Kaisaan vaikutuksen. Tapasimme Kaisan ja kysyimme, miten opintojen alkutaival on sujunut.

Kaisa Kannuksela

“Olen ollut valtavan vaikuttunut opintokokonaisuudesta. Olen myös edelleen todella iloinen, että stipendi myönnettiin minulle ja että olen nyt päässyt aloittamaan opinnot”, Kaisa kertoo.

Stipendin saamisen aikaan syksyllä 2021 Kaisa työskenteli Suomen Punaisella Ristillä kansainvälisen henkilöavun päällikön sijaisena. Maaliskuussa hän aloitti itselleen uudessa hankekoordinaattorin roolissa, jossa hän koordinoi ja kehittää Suomen Punaisen Ristin kotimaan toiminnan hankehallintoa ja rahoituspohjaa, ja tukee osin strategista järjestökehitystä.

Aalto MBA for Executives (Aalto MBA) -ohjelma opiskellaan yleensä työn ohella. Ohjelman kesto on kaksi vuotta, ja sen aikana suoritetaan vähintään 90 ECTS-opintopisteen edestä opintoja.

“Työn ja opintojen yhdistäminen on onnistunut hyvin. Työni ei nyt purista minusta kaikkia mehuja, joten homma ei ole mennyt repimiseksi”, Kaisa sanoo.

Kestävä kehitys ja vastuullisuus opintojen selkärankana

Kaisa on erityisen iloinen siitä, että kestävä kehitys on leivottu keskeiseksi osaksi yhdestätoista pakollisesta moduulista koostuvaa opintokokonaisuutta. Ohjelman opintojaksot keskittyvät kolmeen liiketoiminnan ydinalueeseen: Strategy and Leadership, Analyzing and Resourcing Business ja Managing a Global Business. Lisäksi ohjelmaan sisältyy valinnaisia opintojaksoja.

“Kirjoitamme koko opintojen ajan Sustainability and Corporate Responsibility -päiväkirjaa, joten kestävän kehityksen näkökulma pysyy mukana joka käänteessä. Joissain moduuleissa näkökulma tuodaan eksplisiittisesti esiin, osassa kulmaa on mietittävä enemmän itse”, Kaisa kertoo.

Ohjelman modulaarinen rakenne ja tarkkaan hiotut sisällöt ovat olleet Kaisasta toimivia.

“Pidän erityisesti tavasta, jolla moduuleja on vedetty. Ennakkolukemisto ja tehtävät ovat hyviä. Luettavana on ollut sekä kokonaisia kirjoja että artikkelikokoelmia. Kirjoissa aiheisiin pääsee uppoutumaan syvemmin, ja artikkelikokoelmissa asioita tulee puolestaan tarkasteltua useammasta eri näkövinkkelistä. Teoria ja käytäntö kulkevat opinnoissa käsi kädessä, minkä olen kokenut hyvin hedelmälliseksi tavaksi oppia”, Kaisa kehuu.

Kouluttajat, opetuksen laatu ja eri menetelmät ovat pitäneet Kaisaa otteessaan.

“Kouluttajat ovat taitavia, opetukseen on uppoutunut aivan itsestään. Esimerkiksi Hertta Vuorenmaan ja Ben Nothnagelin esiintymisistä pidin kovasti ja sain niistä paljon”, Kaisa kertoo.

“Ohjelmaan sisältyy myös paljon vapaaehtoista lukemistoa, johon voi halutessaan tutustua. Itse en ole työn ja opintojen ohella venynyt kaikkeen lisälukemistoon, mutta olen kerännyt vinkit talteen ja jakanut niitä myös kollegoilleni”, Kaisa kertoo. 

Oppien jakaminen ja vieminen käytäntöön palkitsevaa

Aalto MBA -ohjelmassa käytäntöön viemistä tuetaan ja siihen kannustetaan. Moduuleissa käydään läpi, mitä aiheesta tiedetään tutkimuksen perusteella, millaisia teorioita aiheesta on tehty sekä tutustutaan teorioista johdettuihin käytännöllisiin työkaluihin. Tämän jälkeen opitun voi viedä omaan työhön omassa organisaatiossa.

Alkuvuonna ohjelmassa ovat olleet muun muassa People Management ja Self-leadership -opintomoduulit. Molemmista Kaisa on saanut konkreettisia oppeja käytäntöön vietäväksi ja testattavaksi.

“Samalla kun olen saanut annettua työtovereilleni hyviä lukuvinkkejä, olen myös voinut purkaa oppimaani ja pureskella heränneitä ajatuksia yhdessä muiden kanssa”, Kaisa kertoo.

People Management kolahti erityisesti itselleni, se oli huikea moduuli! Kun siirryin edellisestä roolistani nykyiseen pestiin, loin osana opintoja seuraajalleni kattavan hand over -dokumentin, jossa avasin tekemisen ydintä pintaa syvemmältä. Self-leadership puolestaan on tarjonnut hyviä työkaluja itseni johtamiseen. Olen testaillut näitä jo omassa tekemisessä, ja opit on ollut hauska viedä heti käytäntöön”, Kaisa iloitsee.

Ohjelma tukee henkilökohtaista kasvua

Aalto MBA -ohjelma tukee vahvasti myös osallistujien henkilökohtaista kasvua ja kehitystä. Koko opintojen ajan kestävä Personal and Professional Development Process (PPDP) tarjoaa parhaimmillaan uusia oivalluksia omasta itsestä.

“On ollut ilahduttavaa huomata, miten paljon painoa henkilökohtaiselle kasvulle annetaan. Tämä on nimenomaan prosessi – opintojen aikana pääsee seuraamaan omaa kehitystä ja sitä, millaisia oivalluksia tulee tehtyä. Odotan itsetuntemuksen syventymistä ja sitä, että tiedostan vielä paremmin omat tapani toimia”, Kaisa pohtii.

Oppijana Kaisa on aina ollut innokas, mutta olosuhteet ja ympäristö oppimiselle ovat nyt erilaisia kuin aiemmissa opinnoissa.

“Kun aikanaan opiskelin valtiotieteiden maisterin tutkintoa, minulla oli tietty rutiini, jota noudatin järjestelmällisesti. Kävin monesti aamulla uimassa, söin aamupalan ja sitten luin ennen luentoja. Nyt samanlaista rutiinia ei ole muodostunut”, Kaisa sanoo.

Kaisa pohtii, että tilanteeseen on varmasti vaikuttanut työelämän tämänhetkinen tilanne ja tietynlainen rutiinien puute. Pitkään jatkunut etätyöskentely sekä erilaiset muuttuvat rajoitukset ja hybridimallit ovat tehneet työnteosta vaihtelevampaa.

“Rutiineissa on se hyvä puoli, että ne tulevat automaationa – kuin hampaita pesisi. Kun rutiinia ei ole, pitää opiskelulle varata eri tavalla aikaa ja miettiä, miten aikansa milloinkin käyttää. Välillä opiskelen aamulla, välillä illalla, usein viikonloppuisin”, Kaisa kertaa.

Etänä kommunikointi on oma taitolajinsa

Kahden vuoden pandemia-aika on parantanut monen toimistotyöläisen etäkommunikointitaitoja. Aiemmassa osaamisen kehittämisen koordinaattorin työssään Kaisa testasi, opetteli ja kehitti kollegansa kanssa tapoja kommunikoida etänä.

“Etänä esiintyminen ja fasilitointi vaativat ammattitaitoa, jota pitää kehittää siinä missä muutakin osaamista. Halusimme tietoisesti satsata asiaan, koska emme halunneet etätyöskentelytilanteen rajoittavan toimintaamme. Yksi iso oppi etänä kommunikoimisesta on ehdottomasti se, että välissä olevaa ruutua ei saa pelätä”, Kaisa vinkkaa.

Myös MBA-opinnoissa on käyty läpi virtuaalista läsnäoloa ja sitä, miten parantaa etäkohtaamisia.

“Keskittymisen ylläpitäminen voi olla vaikeaa, ja se vaatii energiaa. Sillä on merkitystä, että kuuntelijat tuntevat puhujan olevan oikeasti läsnä – että hän ei esimerkiksi vain tuijota tyhjyyteen puhuessaan. Monessa organisaatiossa etäily on otettu haltuun, ja seuraavana haasteena on toimivien hybridiratkaisujen löytäminen. Tässä monella ja varmasti itsellänikin on vielä opittavaa”, Kaisa pohtii.

Kaisa on ollut opintojen alusta saakka ryhmässä aktiivinen, kuten moni muukin. 

“Aktiivinen osallistuminen on ollut itselleni melko luontevaa myös alun etäopinnoissa. Varmasti myös se on kannustanut minua, että aiheet ovat olleet tutuimmasta päästä. Aktiivisuuden muotoja on kuitenkin monenlaisia, ja osalle aktiivisuutta on luontevampi osoittaa kasvokkaisissa kohtaamisissa”, Kaisa muistuttaa.

Osallistujien perspektiivierot tuovat rikkautta keskusteluun

Aalto MBA -ohjelmassa ryhmä on merkittävässä roolissa. Jokainen osallistuja tuo oman osaamisensa mukaan pakettiin, ja keskusteluilla on potentiaalia avata uusia näkökulmia käsiteltäviin teemoihin.

“Odotin etukäteen paljon muiden osallistujien kohtaamista. Kun itse tulen järjestösektorilta, on mielenkiintoista kohdata muilla sektoreilla työskenteleviä ihmisiä ja kuulla heidän ajatuksiaan. Opiskeltavia teemoja katsotaan toki muutenkin eri näkökulmista, mutta esimerkiksi vapaamuotoiset keskustelut kahvitauoilla ovat osoittautuneet mielenkiintoisiksi”, Kaisa toteaa.

Opinnot alkoivat pandemian vuoksi etämuotoisina, mutta paljon on opiskeltu myös kasvokkain.

“Uskon, että pandemia-ajan jäljiltä tilanteessa on vielä erityistä latausta, kun vihdoin pääsee kohtaamaan ihmisiä. Ryhmäytyminen lähti hyvin käyntiin myös verkko-opinnoissa, ja se on jatkunut luontevasti kasvokkain kohdatessa”, Kaisa jatkaa.

“Myös rennompi tutustuminen opiskelun rinnalla on ollut mukavaa. Ryhmämme WhatsApp on ollut aktiivinen, Aalto EE on järjestänyt meille vapaamuotoisia tilaisuuksia ja kesäksi ryhmä on suunnitellut omat kesäjuhlat.”

Edessä paljon herkullisia oppimisen hetkiä

Vaikka MBA-opintojen ensimmäisten moduulien aiheet ovat olleet Kaisalle entuudestaan osin tuttuja, on hän oppinut paljon.

“Oma kontribuutioni on ollut tässä alussa melko vahva, ja olen tuonut keskusteluun yhteiskuntatieteilijän ja järjestösektorin perspektiivin. Tulevien moduulien aiheet eivät ole minulle niin tuttuja, ja odotankin niissä muiden kertomuksista tulevia oivalluksia”, Kaisa sanoo.

MBA-opintojen aloittaminen on antanut opiskeluintoilijan aivoille runsaasti virikkeitä.

“Koen iloa siitä, että olen jälleen tekemisissä teorioiden ja tutkimukseen pohjautuvan ajattelun kanssa, ja että pääsen yhdistämään teorian käytäntöön. Parasta on se, että kokonaisuus on niin hyvin suunniteltu ja menetelmällisesti hyvin pureskeltu. Tulevista moduuleista odotan erityisesti Leading Change -moduulia”, Kaisa kertoo.

Osana opintoja osallistujen on myös mahdollista lähteä kansainväliseen opiskeluvaihtoon, joka räätälöidään jokaiselle osallistujalle erikseen. Vaihdon kesto vaihtelee yhdestä moduulista neljään kuukauteen. Opiskelijavaihto suoritetaan jossakin Aalto EE:n kumppaniyliopistossa, joihin lukeutuu maailman parhaita kauppakorkeakouluja.

“Vaihtomahdollisuudesta odotan kovasti lisätietoja, koska olisi mielenkiintoista suorittaa vaikkapa yksi moduuli jossakin muualla”, Kaisa sanoo.

Matleena Aarikallion profiili kannusti hakemaan stipendiä

Uusi MBA-stipendihaku on auki jälleen touko-kesäkuussa 2022. Kaisaa kannusti hakemaan erityisesti ensimmäisen MBA-stipendin saaneen Matleena Aarikallion esimerkki.

“Matleenan profiili innosti itseäni hakemaan. Toivon, että itsekin voin toimia esimerkkinä ja kannustaa sellaisia ihmisiä hakemaan stipendiä, jotka eivät ehkä ole osanneet edes ajatella MBA-ohjelmaan hakeutumista”, Kaisa sanoo.

Aalto MBA -ohjelman suorittavista kaksi kolmannesta on koulutustaustaltaan tekniikan alan tai liiketoiminnan osaajia, mutta mukana on vuosittain myös juridiikan, taiteiden ja humanististen tieteiden sekä muiden alojen osaajia.

“Minulle on alusta asti ollut selvää, että voin oman osaamiseni ja kokemukseni kautta tuoda ryhmään lisäarvoa. Moninaisuus osallistujaryhmässä on ehdottomasti hyvä asia”, Kaisa summaa.

Sinustako seuraava MBA-stipendiaatti? Hae MBA-stipendiä 2.5–12.6.2022 välisenä aikana ja seuraa Kaisa Kannukselan ja Matleena Aarikallion jalanjäljissä.

Viimeksi päivitetty: 28 huhti 2022

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 13.6.2021

Matleena Aarikallio kertoo MBA-opinnoistaan

“MBA-tutkinto on täydellinen yhdistelmä tiukkaa asiaa, konkreettisia esimerkkejä ja tärkeitä kestävän kehityksen teemoja”, sanoo vuoden 2021 MBA-stipendin saanut Matleena Aarikallio.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 26.4.2022

Vuoden 2022 MBA-stipendi Kaisa Kannukselalle

MBA-stipendi on myönnetty humanitaarisen avun ammattilaiselle Kaisa Kannukselalle, jonka tekemistä on aina ohjannut tinkimätön usko omiin arvoihin.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 20.4.2021

Matleena Aarikalliolle ensimmäistä kertaa jaettava MBA-stipendi

Nyt ensimmäistä kertaa myönnetyn MBA-stipendin saajaksi on valittu oululainen Matleena Aarikallio, jonka intohimoinen ja määrätietoinen asenne sekä pyrkimys yhteiskunnallisesti vaikuttaviin ratkaisuihin vakuutti stipenditoimikunnan.

Lue lisää