Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
MBA-stipendin 2022 voittaja Kaisa Kannuksela

Generalistipohjalta ponnistavalle humanitaarisen avun ammattilaiselle Kaisa Kannukselalle vuoden 2022 MBA-stipendi

Vuoden 2022 MBA-stipendi on myönnetty humanitaarisen avun ammattilaiselle Kaisa Kannukselalle, jonka tekemistä on aina ohjannut tinkimätön usko omiin arvoihin. Nyt toista kertaa jaettavan stipendin myöntävät Aalto University Executive Education (Aalto EE) ja koulutus.fi. Stipendin arvo on  37 800 euroa, ja se kattaa osallistumisen Aalto MBA for Executives -ohjelmaan.  Haastattelimme Kaisaa ja kysyimme, mitkä asiat ovat tuoneet hänet tähän pisteeseen ja millaisia asioita hän haluaa tulevaisuudessa edistää.

Kaisa Kannuksela on rakentanut uraansa viimeiset kymmenen vuotta Suomen Punaisella Ristillä erilaisissa rooleissa. Viime kesästä lähtien hän on työskennellyt kansainvälisen henkilöavun päällikön sijaisena. Vapaaehtoistyötä hän on tehnyt jo viidentoista vuoden ajan.

“Olen aina aktiivisesti etsinyt mahdollisuuksia päästä vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin. Järjestösektorilta olen löytänyt oman paikkani, jossa voin tehdä arvojeni mukaista työtä. Tuntuu mahtavalta, että pääsen nyt aloittamaan MBA-opinnot ja myöhemmin siirtämään saamani opit myös käytäntöön”, Kaisa sanoo.

Aalto MBA -ohjelmalta hän odottaa erityisesti omasta osaamispaletistaan vielä puuttuvien liiketoimintaosaamisen tietojen ja taitojen kehittymistä sekä muiden osallistujien kanssa verkostoitumista.

NIMI: Kaisa Kannuksela

TYÖTEHTÄVÄ: Kansainvälisen henkilöavun päällikkö, Suomen Punainen Risti

KOULUTUS: Valtiotieteiden maisteri, Helsingin yliopisto

Arvot aina mukana matkassa

Kaisan valintoja ja toimintaa ovat ohjanneet hänelle tärkeät arvot ja tavoitteet. Näitä ovat muun muassa vastuullisuus, heikommassa asemassa olevien puolustaminen sekä ilmasto- ja ympäristökysymykset.  


"Ilmastokriisi on meitä kaikkia koskettava humanitaarinen kriisi, joka huolettaa minua sekä yksityishenkilönä että ammatillisesti. "

– Kaisa Kannuksela


“Ilmastokriisi on meitä kaikkia koskettava humanitaarinen kriisi, joka huolettaa minua sekä yksityishenkilönä että ammatillisesti. Tätä kriisiä ei yksikään organisaatio voi jättää huomiotta. Mitä enemmän valtaa, sitä enemmän myös mahdollisuuksia vaikuttaa. Itselle mieluisin tapa pyrkiä vaikuttamaan ilmastoasioissa on organisaation sisältä käsin. Esimerkiksi Punaisella Ristillä olen puskenut ilmastoasioita eteenpäin, ja ilokseni Suomen Punainen Risti on toimintalinjauksessaan sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä”, Kaisa kertoo.

Myös ammatillinen kehittyminen, oppiminen ja yhdessä onnistuminen ovat Kaisalle tärkeitä arvoja, joita hän haluaa vaalia myös tulevaisuudessa. Näihin arvoihin sitoutumisesta  kertovat muun muassa uran aikana saadut Työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla ja Vuoden vapaaehtoinen -tunnustukset.

Kokonaisuuksien hahmottaminen generalistin vahvuutena

Kaisan vahvuutena on kyky hahmottaa kokonaisuuksia ja nähdä yksittäisten ihmisten roolit osana sitä.


"Kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin ja kyky kriittiseen ajatteluun ovat auttaneet hahmottamaan ja ymmärtämään kokonaisuuksia. "

– Kaisa Kannuksela


“Urani alkuvaiheessa haikailin generalistina vahvemman teknisen osaamisen perään. Vähitellen generalistitausta on kuitenkin kääntynyt nimenomaan vahvuudeksi, ja nyt olen siitä ylpeä. Kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin ja kyky kriittiseen ajatteluun ovat auttaneet hahmottamaan ja ymmärtämään kokonaisuuksia”, Kaisa sanoo.

Kaisan kanssa työskennelleet ovat kuvailleet häntä lempeäksi ja helposti lähestyttäväksi, mutta toisaalta myös vahvaksi ja suorapuheiseksi.

“Kansainvälisissä kohtaamisissa osaan hillitä suorapuheisuuttani. Onkin ollut tärkeää tiedostaa, että oma tapa kommunikoida ja toimia ei ole välttämättä se oikea. Joskus väsyneenä suorapuheisuus saattaa kuitenkin puskea esiin”, Kaisa nauraa.

Kaisa on otteissaan nopeatempoinen, ja rivakka työskentely tulee häneltä luonnostaan.

“Olen miettinyt, että vuosien kokemus katastrofiavun tehtävistä on varmasti vaikuttanut tahtiini toimia. En tiedä, olisinko yhtä tehokas ilman Punaisella Ristillä vietettyjä työvuosia.”

Kiinnostus yhteiskunnallisiin epäkohtiin heräsi jo nuorena

Kaisa osallistui 11-vuotiaana CISV:n kasvatukselliselle leirille, johon osallistui lapsia eri puolilta maailmaa. CISV on sitoutumaton, pääasiassa vapaaehtoisvoimin toimiva kansainvälinen globaalikasvatusjärjestö. Jo tuolloin Kaisa omaksui aktiivisen maailmankansalaisen mentaliteetin. Myöhemmin hän on ollut monta kertaa mukana järjestämässä CISV:n leirejä ja nähnyt, millainen vaikutus niillä osallistujiin on.

“CISV:n kasvatukselliset leirit tuovat lapset tai nuoret yhteen silloin, kun heillä ei vielä ole vahvoja ennakkoluuloja muita ihmisiä ja ympäröivää maailmaa kohtaan. Leireillä luodaan pohja sille, että lasten ja nuorten maailmankuva voi muokkautua avaraksi.”

Lukioaikana Brasiliassa vietetty vaihtovuosi puolestaan avasi Kaisan silmiä eriarvoisuudelle ja yhteiskunnallisille ongelmille. Vuoden aikana karttuneet kokemukset ja tehdyt havainnot vaikuttivat myös jatko-opintopaikan valintaan. Vaihtoehtoja oli useampia, mutta kehitysmaatutkimus kolahti erityisesti.

Kaisa pelasi koko lapsuutensa ja nuoruutensa lentopalloa. Tärkeästä harrastuksesta tarttui mukaan pitkäjänteisyyttä, ja joukkuelajissa hän kasvoi yhdessä tekemisen kulttuuriin. Lentopalloura katkesi lopulta olkapään loukkaantumiseen. Yhden uran tullessa päätökseen alkoi kuitenkin uusi – Kaisa oli juuri aloittanut opinnot Helsingin yliopistossa ja vastaan osui Punaisen Ristin ilmoitus vapaaehtoistyöstä.


"Minulle on nuoresta asti ollut tärkeää pystyä kehittymään ja oppia uutta. "

– Kaisa Kannuksela


“Vaikka urheilinkin tosissani, opiskelu on aina ollut minulle se ykkösjuttu, joka on kulkenut mukana myös koko työurani ajan. Minulle on nuoresta asti ollut tärkeää pystyä kehittymään ja oppia uutta.”

Operatiiviset tehtävät haastavia, mutta opettavaisia

Punaisella Ristillä Kaisa on päässyt kokemaan monenlaisia humanitaarisen avun ja katastrofityön operatiivisia tilanteita. Ne ovat olleet kaikessa haastavuudessaan mielekkäitä ja opettavaisia kokemuksia.

“Aloitin Punaisella Ristillä vain muutama päivä vuoden 2010 Haitin maanjäristyksen jälkeen, ja pääsin heti näkemään junioripositiosta käsin kansainvälisten avustusoperaatioiden todellisuutta”, Kaisa muistelee. 

“Mieleen on jäänyt myös vuonna 2014 alkanut Länsi-Afrikan ebolaepidemia, jonka aikaan tehtävänäni oli Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avun suunnittelijana koordinoida Suomesta käsin paikalle apua. Mediahuomio oli suurta, ja avustustyöntekijöiden rekrytoimiseen, kouluttamiseen ja epidemia-alueelle lähettämiseen liittyi paljon liikkuvia osia.”

Vuosien 2015–2016 turvapaikanhakijoiden vastaanotto-operaatio puolestaan antoi uudenlaista näkökulmaa oman yhteiskunnan toimintavalmiuksiin ja kipupisteisiin.

“Se oli Suomen Punaiselle Ristille valtava kotimaan operaatio. Oli todella mielenkiintoista seurata, miten yhteiskuntamme toimi poikkeuksellisessa tilanteessa. Syksyn 2015 ja alkuvuoden 2016 aikana Suomen Punainen Risti perusti yli sata vastaanotto- ja/tai hätämajoituskeskusta. Alkuun niitä oli ollut vain kuusi, joten ponnistus oli melkoinen”, Kaisa kertoo.

Työ on haastavaa ja paikoitellen hektistä, ja vaatii hyviä ongelmanratkaisutaitoja. Operaatioissa on mukana eri alojen ammattilaisia, joista jokainen tuo oman osaamisensa mukaan pöytään.

“Yhdessä ideointi auttaa löytämään ratkaisuja, joilla voidaan mennä eteenpäin.”

Oppimismyönteinen työympäristö tukenut kehitystä

Reilun kymmenen Punaisella Ristillä vietetyn vuoden aikana Kaisa on kasvanut humanitaarisen avun ammattilaiseksi.

“Tämän on mahdollistanut se, että olen voinut työskennellä erilaisissa tehtävissä ja saanut valmiuksia kehittää ja tarkkailla operaatioita eri näkökulmista. Lisäksi olen osallistunut kansainvälisen avun täydennyskoulutuksiin. Olen toki myös itse aktiivisesti etsinyt mahdollisuuksia kehittyä, ja sillä on ollut iso merkitys sille, missä olen nyt”, Kaisa sanoo.

Suomen Punainen Risti on ollut Kaisalle mieluinen työnantaja paitsi arvojensa, myös oppimismyönteisyytensä vuoksi.

Kaisa on tällä hetkellä myös aktorina Punaisen Ristin sisäisessä mentorointipilotissa. Ohjelma on jo nyt antanut Kaisalle paljon. Mentorin kanssa käydyt keskustelut sallivat rönsyilyn, auttavat kokemaan oivalluksia ja herättävät reflektoimaan omaa toimintaa. 

Aalto MBA:sta tukea tulevaisuuden haasteisiin

Kaisa on jo muutaman vuoden ajan kartoittanut vaihtoehtoja ja etsinyt koulutusta, joka toisaalta tarjoaisi liiketoimintaosaamista, johtamisosaamista ja verkostoitumismahdollisuuksia, mutta myös kohtaisi hänen arvomaailmansa kanssa. Kiinnostavien oppimissisältöjen lisäksi Aallon MBA-ohjelman keskeiset painopisteet ovat vahvasti samassa linjassa Kaisan omien arvojen kanssa.

“Haluan tässä kohtaa uraani suorittaa mieluummin kokonaisen tutkinnon kuin pienempiä kurssikokonaisuuksia. Aalto University Executive Educationiin olen törmännyt useassakin eri yhteydessä, ja entiseltä kollegaltani olen kuullut Aalto MBA -ohjelmasta paljon hyvää. Aiemmin ohjelmaan hakeutuminen ei ole ollut itselleni mahdollista, mutta MBA-stipendihaku avasi oven yrittää”, Kaisa kertoo.

Kaisan opinnot alkavat tammikuussa 2022. 


"Ryhmätilanteissa on mahdollista peilata omaa toimintaansa muihin nähden ja samalla saa uutta perspektiiviä ymmärtää itseään ja omia toimintatapojaan. "

– Kaisa Kannuksela


“Koen, että tämän opintokokonaisuuden sisällöt ovat sellaisia, joissa pystyn kehittymään. Opinnot vievät minua varmasti eteenpäin. Verkostoitumista ja kohtaamisia odotan kovasti! Uskon voivani oppia paljon muilta osallistujilta. Ryhmätilanteissa on mahdollista peilata omaa toimintaansa muihin nähden ja samalla saa uutta perspektiiviä ymmärtää itseään ja omia toimintatapojaan.”

Lisää stipendistä voit lukea täällä.

Viimeksi päivitetty: 26 huhti 2022

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 13.6.2021

Matleena Aarikallio kertoo MBA-opinnoistaan

“MBA-tutkinto on täydellinen yhdistelmä tiukkaa asiaa, konkreettisia esimerkkejä ja tärkeitä kestävän kehityksen teemoja”, sanoo vuoden 2021 MBA-stipendin saanut Matleena Aarikallio.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 20.4.2021

Matleena Aarikalliolle ensimmäistä kertaa jaettava MBA-stipendi

Nyt ensimmäistä kertaa myönnetyn MBA-stipendin saajaksi on valittu oululainen Matleena Aarikallio, jonka intohimoinen ja määrätietoinen asenne sekä pyrkimys yhteiskunnallisesti vaikuttaviin ratkaisuihin vakuutti stipenditoimikunnan.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 28.4.2022

Intohimoisen oppijan nälkä kasvaa syödessä

Aalto MBA -ohjelman sisältö, kouluttajien ammattitaito ja keskustelut muiden osallistujien kanssa ovat onnistuneet tekemään Kaisaan Kannukselaan vaikutuksen.

Lue lisää