Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-20 koulutusta 33 tuloksesta
Näyttää 1-20 koulutusta 33 tuloksesta
12

Osaatko auttaa hätätilanteessa? Ensiapukurssi antaa varmuutta ja taitoa auttaa, kun tilanne sitä vaatii

Ensiapukurssi antaa maallikolle tarvittavan tietotaidon ihmisten auttamiseksi onnettomuustilanteessa. Nopea ensiapu on usein ratkaisevassa asemassa henkilön hengen pelastamisessa, eikä erityistä ammattitaitoa tai välineistöä vaadita. Jopa Suomen laki määrää, että jokaisen on autettava parhaansa mukaan onnettomuustilanteen sattuessa.

Onnettomuuden hetkellä on tärkeää osata toimia nopeasti ja oikein, sillä nopea ensiapu voi pelastaa kollegasi tai läheisesi. Osallistumalla ensiapukurssille ja päivittämällä säännöllisin väliajoin ensiaputaitojasi varmistat, että osaat toimia tiukan paikan tullen.

Ensiapukursseja on erilaisia

Ensiapukursseja järjestetään erimittaisina ja erisisältöisinä.

Ensiapukurssi 1 (EA 1 tai Ensiapu 1)

Ensiapukurssi 1 on ensiavun peruskurssi ja soveltuu kaikille. EA 1 -kurssin suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet. Ensiapukurssi EA 1 -kurssitodistus on voimassa kolme vuotta. Saat kurssista myös ensiapukortin, eli pätevyystodistuksen. 

EA 1 -kurssin sisältö:

 • toiminta auttamistilanteessa
 • tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
 • painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin käyttö
 • tukehtumassa olevan henkilön ensiapu
 • raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
 • sokki
 • tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu
 • tyypillisimpien haavojen ja palovammojen ensiapu
 • nivelvammojen ja murtumien ensiapu
 • muut tapaturmat 
 • myrkytyksien ensiapu
 • tapaturmien ehkäisy
 • terveyden edistäminen
 • henkinen ensiapu
 • tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia


Ensiapukurssi 2 (EA 2 tai Ensiapu 2)

Ensiapukurssi 2 on ensiavun jatko- tai kertauskurssi niille, joiden EA 1 -kortti on edelleen voimassa. EA 2 -kurssin suorittanut osaa ehkäistä tapaturmia sekä aloittaa ensiavun antamisen tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa oleville henkilöille ja myös haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissa. Ensiapukurssi EA 2 -kurssitodistus on voimassa kolme vuotta.

EA 2 -kurssin sisältö:

 • Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
 • Hätäensiapu:
  • Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva
  • tajuttomalle annettava ensiapu
  • verenkierron häiriötila (sokki)
  • vierasesine hengitysteissä
 • Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
  • Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi
  • Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
  • Ranka- ja raajavammat
 • Pään- ja kasvojen vammat
 • Vammojen ensiapu
  • Murtumat
  • Nivel- sekä pehmytosavammat
  • Rasitus- ja lihasvammat
 • Loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu
 • Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset
 • Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa
 • Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa
 • Ryhmäkohtaiset erityisaiheet


Hätäensiapukurssi

Hätäensiapukurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen. Hätäensiapukurssin kurssitodistus on voimassa kolme vuotta. Se sopii myös kertauskurssiksi, jolla voit jatkaa voimassa olevaa Ensiapukurssi EA 1- tai EA 2 -todistuksen voimassaoloa kolmella vuodella.

Hätäensiapukurssin sisältö riippuu kurssin pituudesta. Kursseja järjestetään neljän, viiden, kuuden, seitsemän ja kahdeksan tunnin mittaisina.

Ensiaputaidot ovat usein ratkaisevassa osassa tapaturmatilanteessa

Ensiapukurssi ja sen tuomat taidot on hyvä olla lihasmuistissa, koska niiden käyttö saattaa tulla tarpeeseen yllättävissäkin paikoissa. Todennäköisimmin tarvitset niitä tavanomaisessa ympäristössäsi kotona, toimistossa, työmaalla tai sairaalassa.

Ensiapukurssit ovat hyvin käytännönläheisiä ja sisältävät paljon harjoituksia, jotka tukevat teoriaa. Opit muun muassa seuraavat taidot:

 • hätäensiavun perusteet
 • perusselvytys
 • auttaminen onnettomuustilanteessa
 • tavallisimmat sairauskohtaukset.

Usein ensiapukouluttajat mahdollistavat ryhmäkohtaisia painotuksia, kuten lasten ensiapu tai merellä tapahtuvat hätätilanteet.

Työpaikan ensiapuvalmius määritellään laissa

Työturvallisuuslain (23.8.2002/738) mukaan työnantajan on vastattava työntekijöidensä turvallisuudesta työpaikalla. Työpaikalla on oltava jatkuvassa ensiapuvalmiudessa, eli ensiaputarvikkeiden on oltava asianmukaiset ja työn luonteesta riippuen ensiapuvastaava nimetty. Ensiapukurssin käyminen lisää valmiutta ja rohkeutta toimia ja edistää näin työpaikan turvallisuutta ja hyvinvointia.

Ensiapukurssi on hyvä ensimmäinen askel yhteisen turvallisuuden edistämiseksi. Tavoite on, että 5 % työntekijöistä on saanut ensiapukoulutuksen. Joissakin ammateissa edellytetään EA-korttia, eli ensiapukurssi on pakollinen.

Työnantajan mahdollista saada valtiolta tukea ensiapukoulutuksiin

KELA korvaa työnantajille ja yrittäjille sairausvakuutuslain perusteella ensiapuvalmiuden ylläpidosta aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset. Ensiavun järjestäminen työpaikalla kuuluu KELAn korvausluokkaan I. Tämä tarkoittaa sitä, että korvauskelpoisia kustannuksia ovat työnantajan palveluksessa oleville henkilöille annettu ensiapukoulutus. KELA korvaus voi olla jopa 60% kustannuksista. 

Palaa sivun alkuun


Lähteet: ensiapukoulutus.fi, punainenristi.fi, terveystalo.com, kela.fi

Vertaile koulutuksia