Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Etsitkö etäkoulutusta? Kokosimme verkko- ja etäkoulutukset Etäopiskelu-osioon

Näyttää 121-140 yhteensä 162 tulosta
Näyttää 121-140 yhteensä 162 tulosta

Esimieskoulutus -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Esimieskoulutus

Esimieskurssi opettaa kaiken oleellisen esimiestyöstä. Esimiestyö on yrityksen tärkeimpiä menestystekijöitä ja tämän vuoksi esimiehellä onkin olennainen rooli organisaation toiminnan kannalta. Esimiehen vastuulla on motivoida työntekijöitä ja kehittää työyhteisön toimintaa. Esimies ohjaa tiimiään ja kannustaa alaisiaan tehokkaaseen työntekoon toimivan vuorovaikutuksen avulla. Esimies on viimekädessä vastuussa alaistensa toiminnasta ja siitä, miten työyhteisö pelaa yhteen.

Esimiehenä toimiminen edellyttää yleensä joitakin luonnollisia taitoja ja synnynnäisiä piirteitä, mutta esimieheksi voi myös kouluttautua ja omia johtamistaitojaan kehittää. Esimies tarvitsee koulutusta paitsi johtopestiin astuessaan, myös esimiesvirkansa aikana, sillä johtamismetodit muuttuvat yhteiskunnan mukana ja työyhteisöt odottavat jatkuvasti uusia asioita esimiehiltään.

Esimiesvalmennus auttaa selkeyttämään omaa roolia 

Esimiesvalmennus antaa neuvoja omaan kehittymiseen johtajan tehtävässä sekä erilaisia näkökulmia esimiehenä toimimiseen. Esimieskoulutuksesta saa esimerkiksi käytännön neuvoja esimiehen rooliin liittyen sekä esimiehelle kuuluvista tehtävistä ja niihin valmistautumisesta.

Esimiestyössä erityisen tärkeää on hyvät vuorovaikutustaidot ja suurin osa koulutuksista keskittyykin juuri vuorovaikutukseen tai käy sen kautta läpi erilaisia johtajalta vaadittavia taitoja. Esimieskoulutus auttaa selventämään myös omaa roolia esimiehenä sekä opettaa ymmärtämään johtajaroolin merkitystä.

Esimieskoulutuksessa saat työkalut omien tavoitteiden saavuttamiseen esimiehenä

Tärkeää on myös tietää erilaiset ryhmissä ja yhteisöissä vallitsevat lainalaisuudet ja oppia toimimaan niiden mukaan. Esimiesvalmennukset auttavat ymmärtämään työyhteisön lakeja ja kehittämään omaa tiimiä entistä menestyvämmäksi. Esimieskoulutuksista johtaja saa neuvoja myös vaikeiden tilanteiden kohtaamiseen, stressin sietämiseen sekä oman tehokkuuden parantamiseen. Esimieskoulutus auttaa myös selkeyttämään omat tavoitteet esimiehenä sekä helpottaa näiden tavoitteiden saavuttamista.

Vertaile koulutuksia
Katso videoesittelyjä