Johtaminen / Liiketoimi

Alta löydät listan koulutuksista, jotka täsmäävät hakuehtoihin: Johtaminen / Liiketoimi.
Academy GMS – kulttuuritietoisuuden kursseja
GMS International
Sopimuksen mukaan
Useita paikkakuntia
Sopimuksen mukaan
Maiden kulttuurin, neuvottelutapojen ja talouden ymmärtäminen voi olla avainasemassa kansainvälisissä tapaamisissa ja neuvotteluissa menestymisessä. GMS Cultural Awareness Workshops® työpajojen ja...
Advanced Project Risk Management
IIL Finland Oy
12 tuntia
850 EUR
Useita (2)
Useita (2)
Tämän koulutuksen tarkoituksena on luoda perusta riskinhallinnalle ja sen käyttöönotolle omassa organisaatiossasi. Kurssi on yhdenmukaistettu A Guide to the Project Management...
Aikuiskoulutusinfo
MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos
1 tunti
0 EUR
Vantaa
Tule kuulemaan mahdollisuuksistasi opiskella ja kehittyä työssäsi! Tutkinnon suorittamisella voit hankkia virallisen todistuksen osaamisestasi. Tutkintotavoitteisen koulutuksen lisäksi järjestämme lyhytkestoisia täydennyskoulutusta....
Aistit auki työyhteisössä
Algu Oy
         
(1)
Sopimuksen mukaan
Useita paikkakuntia
Sopimuksen mukaan
Aistit auki valmennuksessamme nostamme ammattilaisten avulla vähemmän käytetyt aistikanavat käyttöön. Keho, mieli ja kieli avataan yhdessä ja erikseen näkemään ja...
Ajanhallinnan mestari - tehokkuutta jokaiseen päivään
YritysAkatemia
1 päivä
590 EUR
Helsinki
Useita (2)
Koulutuksen tavoitteena on, että jokainen osallistuja saa luotua itselleen uuden toimintamallin omaan ajankäyttöönsä, jonka avulla työn kuormittavuus kevenee ja tehokkuus...
Ajankohtaista työoikeudesta
Kauppakamarin Koulutus
3 tuntia
Useita (2)
Sopimuksen mukaan
Työoikeus on aihealue, jonka hallintaa esimiehenä työskentelevän on syytä pitää yllä toimiakseen tasapuolisesti, mielekkäästi ja ennen kaikkea laillistesti. Kauppakamarin yrityskohtaisella...
Aloittavan esimiehen tehovalmennuspäivä
Esimiesakatemia
         
(1)
7 tuntia
390 EUR
Helsinki
3.4.2017
Aloittavan esimiehen tehovalmennuspäivän ohjelma toteutetaan hyvin käytännönläheisesti ja valmennettavia osallistetaan aktiivisesti läpi valmennuksen. Jokaiselle valmennukseen osallistuvalla sisältyy hintaan DISC henkilöanalyysi....
Ammatilliset suomen kielen koulutukset - suomea työpaikalle
Amiedu
sopimuksen mukaan
Helsinki
sopimuksen mukaan
Koulutus auttaa kehittämään työssä tarvittavaa ammatillista suomen kielen taitoa ja viestintävalmiuksia. Koulutuksessa tuetaan ammattisanaston omaksumista ja harjoitellaan työpaikan suullista ja...
Ammattijohtajakurssi 2017
Ammattijohtaja.fi
10 kuukautta
Helsinki
Ammattimainen johtaminen on tie tulokseen, kasvuun ja kannattavampaan liiketoimintaan – vähemmällä stressillä. Tällä kurssilla opit ammattijohtamisen taidon. Ammattijohtajan tavoitteena on...
Ansaintalogiikat ja taiteen tuotanto hyvinvointityössä
Humanistinen ammattikorkeakoulu, täydennyskoulutus
Lukuvuosi 2016-2017
0 EUR
Useita (3)
Syksyllä 2016
Koulutuksessa taiteen soveltavaa käyttöä tarkastellaan liiketoiminnallisesta näkökulmasta. Ydinkysymyksiä ovat palvelutuotteiden ja ansaintalogiikan kehittäminen siten, että taiteen hyvinvointiosaamisesta on mahdollista luoda...
Apulaisosastonhoitajapäivät IV
Hämeen kesäyliopisto
         
(38)
2 päivää
410 EUR
Hämeenlinna
11.5.2017
Apulaisosastonhoitajan koulutuspäivät täydentävät ja kehittävät apulaisosastonhoitajien esimiestaitoja ja parantavat työyhteisön kehittämistä, työn yhteisöllisyyttä, innovoivaa toimintaa sekä muutoksessa elämistä. Koulutuspäivät tarjoavat myös mahdollisuuden...
Arkipäivän psykologiaa johtamiseen, räätälöity valmennus
Mercuri International Oy
Sovittavissa
Useita paikkakuntia
Sopimuksen mukaan
Tässä on esimerkkisisältö koulutuksen tavoitteista, toteutuksesta ja sisällöstä. Koulutus räätälöidään aina asiakaskohtaisesti. Tämä johtamiskoulutus antaa oppeja työmotivaation ylläpitämiseen ja hyvän...
Arvostava esimies ja haastavat tilanteet
Luotain Consulting Oy
1 päivä
349 EUR
Useita (2)
Useita (2)
Esimiehen tehtäviin kuuluu puuttua työyhteisön ongelmatilanteisiin. Puuttuminen ja ratkaisukeskeinen palautteen antamisen taito kuuluvat esimiestaitoihin olennaisena osana. Myös myönteisen palautteen antamisen taito...
Arvostava esimies™ -valmennus
Luotain Consulting Oy
2 päivää
649 EUR
Tampere
12.9.2017
Alaisten erilaisuuden huomioivalla johtamisella saavutetaan hyötyjä, jotka näkyvät työilmapiirissä, työhyvinvoinnissa ja tuloksekkaassa työssä. Vuorovaikutustaidoiltaan taitava esimies saa aikaan tulosta ja...
Arvostava työyhteisö -luento ja workshop
Luotain Consulting Oy
2–3 tai klo 9–16
Useita paikkakuntia
sop. mukaan
Arvostavassa työyhteisössä ammennetaan voimaa onnistumisista, yksilöiden vahvuuksista sekä myönteisestä suhtautumisesta toisiin ihmisiin. Siihen liittyy erilaisten persoonien toimintatapojen tunnistaminenja kunnioittava vuorovaikutus....
Arvostava työyhteisö™ -valmennus
Luotain Consulting Oy
         
(9)
1 päivä
Useita paikkakuntia
sop. mukaan
Arvostava työyhteisö™ valmennus on päivän kokonaisuus, jossa on luentomaisia osuuksia, lämminhenkisiä pohdintatehtäviä ja workshopit. Päivän aikana pysähdytään miettimään oman työyhteisön yhteistyön...
Arvostavaa vuorovaikutusta arkeen!
Algu Oy
Sopimuksen mukaan
Useita paikkakuntia
Sopimuksen mukaan
Työelämä on muuttunut nopeasti. Se on lisännyt vuorovaikutuksen ja kommunikaation merkitystä. Selkeiden ja hyvin johdettujen prosessien rinnalla toimiva vuorovaikutus ja...
Asiakaslähtöinen tuotteen ja palvelun kehitys, QFD
Quality Knowhow Karjalainen Oy
2 päivää
Useita paikkakuntia
sop. mukaan
QFD on menetelmä, jolla suunnitellaan asiakkaiden tarpeisiin ja vaatimuksiin perustuvia tuotteita ja palveluja. QFD eli “Asiakaslähtöinen tuotteen ja palvelun kehitys” muodostaa konseptin, kuinka...
Asiakaslähtöisen työyhteisön kehittäminen ja johtaminen
Kauppakamarin Koulutus
1 päivä
650 EUR
Helsinki
3.5.2017
Mitä on asiakaskeskeisyys? Asiakaskeskeisyyden myötä työyhteisössä keskitytään asioihin, jotka mahdollistavat tuloksellisen ja edelläkävijämäisen toiminnan. Tässä koulutuksessa kuulet ja oivallat miten...
Asiakkuudet
Bonnier Pro
Verkossa/etänä
Jatkuva aloitus
Nopeasti muuttuvat markkinat ja koveneva kilpailu asiak­kaista asettavat liikkeenjohdon perimmäisen kysymyksen äärelle: Mistä kilpailuetua tulevaisuudessa? Kun tuoteyli­vertaisuus ei riitä ja...
Asiakkuuksien ja yhteistyöverkostojen johtaminen
Amiedu
Helsinki
4.5.2017
Kurssilla perehdytään verkostojen ja asiakkuuksien johtamisen osatekijöihin ja omaksutaan, miten analysoida, ohjata ja kehittää vastuualueensa asiakkuus ja yhteistyösuhteita....
Asiakkuuksien ja yhteistyöverkostojen johtaminen
Amiedu
Helsinki
13.12.2017
Kurssilla perehdytään verkostojen ja asiakkuuksien johtamisen osatekijöihin ja omaksutaan, miten analysoida, ohjata ja kehittää vastuualueensa asiakkuus ja yhteistyösuhteita....
Asiakkuuksien ja yhteistyöverkostojen johtaminen
Amiedu
Helsinki
5.10.2017
Kurssilla perehdytään verkostojen ja asiakkuuksien johtamisen osatekijöihin ja omaksutaan, miten analysoida, ohjata ja kehittää vastuualueensa asiakkuus ja yhteistyösuhteita....
Asiakkuuksien ja yhteistyöverkostojen johtaminen
Amiedu
Helsinki
2.3.2017
Kurssilla perehdytään verkostojen ja asiakkuuksien johtamisen osatekijöihin ja omaksutaan, miten analysoida, ohjata ja kehittää vastuualueensa asiakkuus ja yhteistyösuhteita....
Asiakkuuksien johtaminen
Urano Oy
3,5 tuntia
590 EUR
Vantaa
13.9.2017
Koulutuksessa opit johtamaan liiketoimintaasi asiakkuuksien avulla. Tämän jälkeen myyjäsi eivät enää ole asiakasohjauksessa, vaan johtavat asiakkuuksia systemaattisesti. Asiakkaat eivät ole...
Asiantuntija neuvottelijana
Valmennustalo Virta
         
(1)
Asiakkaan tarpeen mukaan 1-2 pv
Useita paikkakuntia
sop. mukaan
Kuuluvatko neuvottelut toimenkuvaasi? Haluatko vakuuttaa rahoittajan tai yhteistyökumppanin? Onko työyhteisön arki jatkuvaa neuvottelua? Haluaisitko päätyä neuvotteluissa kaikkia osapuolia tyydyttävään lopputulokseen?...
Asiantuntijayhteisön tuottavuuden johtaminen muutoksessa
Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+
5.10.2017 - 7.2.2018
2 900 EUR
Helsinki
5.10.2017
Tutkimukset osoittavat organisaatioiden pääoman olevan yhä vahvemmin sidoksissa henkilöstön henkiseen pääomaan ja työhyvinvointiin. Tässä koulutuksessa tarkastellaan muutosjohtamisen vaatimuksia erityisesti suhteessa...
Asiantuntijoiden johtaminen
Heuristica Oy
30 tuntia
1 950 EUR
Helsinki
Asiantuntijoiden johtamiseen keskittyvä valmennus on tavoitteellinen tehokoulutus, joka haastaa sinut pohtimaan omaa johtamistapaasi. Samalla kun saat tarkkailla ajatuksiasi ihmisten johtamisesta,...
Asiantuntijoiden johtaminen
Heuristica Oy
Sopimuksen mukaan
Useita paikkakuntia
Sopimuksen mukaan
Asiantuntijoiden johtamiseen keskittyvä valmennus on tavoitteellinen tehokoulutus, joka haastaa sinut pohtimaan omaa johtamistapaasi. Samalla kun saat tarkkailla ajatuksiasi ihmisten johtamisesta,...
Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto
TTS
18 kuukautta
Vantaa
Kysy seuraavaa aloitusta
Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkintoon valmistavassa oppisopimuskoulutuksessa opiskelija päivittää valmiuksiaan toimia esimiehenä ja oman vastuualueensa kehittäjänä. Tavoitteena on koulutuksen lopuksi suorittaa Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto...
AutoCAD 3D -kurssi
AEL
2 päivää
760 EUR
Helsinki
4.4.2017
Kurssilla opit kolmiulotteisen AutoCAD työskentelyn yleiset periaatteet ja käsitteet. Opit tekemään, käsittelemään ja visualisoimaan AutoCAD ohjelmalla rautalanka , pinta ,...
Autoverhoilukoulutus
TEAK Oy
6–8 kk
Teuva
Haku 3–4 kertaa vuodessa
Kouluttaudu autoverhoojaksi TEAKissa! Tyypillisiä työpaikkoja ovat alan yritykset ja ajoneuvoverhoomot. Autoverhoilijat toimivat usein myös itsenäisinä pienyrittäjinä. Autoverhoilijat verhoilevat ja sisustavat...
AVA360 - mittaus
AVA-instituutti
2 viikkoa
300 EUR
Verkossa/etänä
Sopimuksen mukaan
Johtamista ja esimiestyöskentelyä voidaan tutkitusti kehittää palautteen perusteella. AVA360 kysely on suunniteltu täsmäkehittämään esimiehenä ja johtajana kehittymistä. AVA360 kysely toteutetaan...
Biisistä ansioksi – tekijänoikeudet ja ansainta haltuun
Hämeen kesäyliopisto
1 päivä
Hämeenlinna
8.4.2017
Julkaisetko tai suunnitteletko julkaisevasi musiikkia? Tavoitteena on antaa osallistujille musiikin tekemiseen ja musiikin käyttöön liittyvää tekijänoikeustietoa. Koulutuksessa perehdytään musiikintekijän tekijänoikeuksiin, musiikin...
Black Belt -koulutus, ohjaus ja sertifiointi
Jaatinen B.V.
12 päivää
4 750 EUR
Espoo
Useita (2)
Tämä Black Belt koulutus kattaa laajasti Lean Six Sigma menetelmiä ja valmentaa sinut Black Belt sertifikaattiin. On suositeltavaa, että vedät omaa projektia...
BPM Change Management
Arrow ECS Finland Oy
1 päivä
Useita paikkakuntia
In this course, you learn about the change management process and the practices and tools that are used to implement...
Business Analysis Fundamentals
IIL Finland Oy
         
(1)
2 päivää
850 EUR
Useita (2)
Useita (2)
Tämä luokkahuonekoulutus opettaa osanottajille liiketoiminta analyysin prosessin ja sen paikan projektin elinkaaressa ja liiketoiminnallisessa konseptissa. Koulutus sisältää ryhmäkeskusteluja, työpajoja ja tekniikoiden...
Business Plan 3 op
Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA
3 opintopistettä
45 EUR
Verkossa/etänä
Jatkuva haku
Course aim is to study the planning targets of the company by means of the business plan. You will complete a...
CAPM® Edge – Your Guide to Mastering the Certified Associate in Project Management Exam
IIL Finland Oy
0 Omaan tahtiin
450 EUR
Verkossa/etänä
On demand
Suunnitteletko CAPM sertifikaatin hankkimista? Tämän kurssin käytyäsi sinun on mahdollista suorittaa koe CAPM sertifiointia varten. Koulutus on englanninkielinen. Are you are...
Case Susijengi – Valmentavan johtamisen evoluutio
Lean Lion
         
(5)
1,5 tuntia
185 EUR
Verkossa/etänä
26.4.2017
Miten Lean soveltuu koripallojoukkueen valmentamiseen ja mitä minä voisin oppia heiltä? Haluaisitko nähdä, kuinka Suomen koripallomaajoukkueen ”Susijengin” valmentavan johtamisen toimintamalli...
Certified Scrum Product Owner (CSPO)
agile42 Finland
2 päivää
1 200 EUR
Useita (2)
Sopimuksen mukaan
Certified Scrum Product Owner (CSPO) kurssilla syvennytään Product Owner rooliin sekä siihen liittyviin työkaluihin ja menetelmiin. Kurssin käytyäsi hallitset tiedot...
Change Management™ Foundation – Learning the Basics and Foundation Exam Preparation
IIL Finland Oy
3 päivää
1 150 EUR
Useita (2)
Useita (2)
Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin muutosjohtamisen tekniikoihin ja selvitetään, mitkä niistä soveltuvat tehokkaimmin oman organisaation toimintaan. Jäsennetty lähestymistapa auttaa ymmärtämään, miten käsitellä muutosta yksilönä, johtajana ja...
Channel Partner Management℠
MHI Finland
2 päivää
Useita paikkakuntia
Sovitaan erikseen
Tämän koulutusohjelma auttaa ammattilaisia ja organisaatioita saamaan enimmän hyödyn irti yhteistyökumppanuuksistaan. MHI Globalin koulutuksessa osallistujat oppivat tekniikoita, joilla yrityksen strategia saadaan...
CMDB® Foundation
Oppia.fi
3 päivää
2 000 EUR
Helsinki
Mikä on Konfiguraatiotietokanta? Konfiguraatiotietokanta (CMDB) on organisaation IT infrastruktuurin tärkeä tietolähde. Se tukee palvelua sen koko elinkaaren ajan ITIL® viitekehyksessä....
Coachaava esimies
BCI Business Coaching Institute Oy
1–4 päivää
1 490 EUR
Useita (2)
Useita (2)
Nykypäivän yrityksen toimintaympäristö vaatii, että esimiehen ja organisaation johtamisote on vastuuta jakava, tavoitteellinen ja kannustava. Se perustuu vahvuuksille ja vapauttaa...
COBIT® 5 Foundation e-Learning + Exam
Oppia.fi
Omassa tahdissa
660 EUR
Verkossa/etänä
Saatavilla
Gain a good level of understanding about the IT management issues that organizations that face today, and how COBIT 5...
COBIT®5 Foundation
Oppia.fi
2 päivää
1 025 EUR
Useita (2)
COBIT 5 on viitekehys, jonka tavoitteena on yhdistää hallinto ja johtaminen siten, että sidosryhmien tarpeet ohjaavat koko organisaation ja IT:n...
Conceptual Selling® -koulutus
MHI Finland
2 päivää
Useita paikkakuntia
Sopimuksen mukaan
Tämän kaksipäiväisen MHI Globalin Conceptual Selling® koulutuksen tavoitteena on poistaa mysteerit asiakaskommunikaation kohdalla. Tämä tapahtuu opettamalla myyntihenkilöstölle tekniikat ja rakenteet, joilla...
Decision Making and Problem-Solving
IIL Finland Oy
2 päivää
850 EUR
Useita (2)
Useita (2)
IIL:n kurssin avulla parannat päätöksenteko ja ongelmanratkaisutaitojasi. Koulutuksessa paneudut näiden taitojen erityispiirteisiin ja koulutuksen jälkeen ymmärrät tehokkaan päätöksenteon perusteet, hallitset...
Design for Six Sigman perusteet, Design Yellow Belt
Jaatinen B.V.
         
(3)
3 päivää
1 850 EUR
Espoo
Useita (2)
Design for Six Sigma (DFSS) koulutus pohjautuu DFSS suunnittelumetodiikkaan, joka auttaa uusien prosessien, tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä. DFSS soveltuu tilanteisiin,...
  • = Haastattelu
  • = Videoesittely
Näyttää 1-50 yhteensä 655 tulosta
123...1314
Näytä kaikki (500) koulutukset