Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-4 yhteensä 4 tulosta
Näyttää 1-4 yhteensä 4 tulosta
 

Tutustu kemian alan koulutustarjontaan!

Kemianteollisuus on yksi keskeisimmistä teollisuuden aloista Suomessa. Kemian alan osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Kemianteollisuus on merkittävä työnanaja työllistäen suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta lähes 100 000 suomalaista.

Työpaikoilla käytetään useita erilaisia kemikaaleja, ja tämän lisäksi haitallisia aineita vapautuu myös työprosesseissa sekä materiaalien valmistamisen tuloksena. Näitä kutsutaan kemiallisiksi tekijöiksi, joiden riskit tulisi arvioida.

Osa näistä kemiallisista tekijöistä on täysin vaarattomia, mutta monilla niistä on myös haitallisia ominaisuuksia, joista tulisi olla tietoinen kemikaaleja käsitellessä ja käyttäessä. Kemikaalien kanssa työskentelevillä tulee olla riittävästi tietoa kemikaalien käsittelystä sekä työprosesseissa syntyville kemikaaleille altistumiselta suojautumisesta.

Työntekijöiden tulisi olla koulutettuja toimimaan vaaratilanteissa sekä käyttämään ja huoltamaan tarvittavia suojaimia. Kemikaalien kanssa työskentelevien tulee myös hallita kemikaalien varastointi, säilytys ja jätteiden käsittelyn asianmukainen hoitaminen.

Valmiudet turvalliseen kemikaalityöskentelyyn

Kemikaalikoulutus on tietyillä aloilla varsin tärkeä osa yrityksen työntekijäpolitiikkaa, koska työnantajan tehtävänä onkin huolehtia työntekijöiden koulutuksesta niin, että nämä hallitsevat kemikaalien käsittelyn sekä pitävät huolta ajan tasalla olevien ohjeiden noudattamisesta. Kemikaaalialan koulutus varmistaa turvallisen työskentely-ympäristön jossa esimiehen vastuulla on, että toiminta on siten ohjeistettua, ettei siitä koidu vaaraa työntekijöille eikä ympäristölle. Myös työterveys-, turvallisuus- ja palovaarakysymykset tulee olla hallussa kemikaalien kanssa töitä tehdessä.

Kemikaali alaa voi opiskella täydennyskoulutuksena ja kemikaaleihin perehdyttävät koulutukset opettavat työskentelemään turvallisesti niiden parissa ja tunnistamaan omaan työhön ja kemikaalien käsittelyyn liittyviä riskitekijöitä. Kemikaalikoulutuksissa työntekijät saavat myös valmiudet toimia oikein ja tehokkaasti mahdollisissa poikkeustilanteissa.

Tavoitteena kemikaalikoulutuksissa on tiedottaa osallistujille ajankohtaisista kemikaaleihin liittyvistä asioista sekä kemikaaliriskien hallinnasta työpaikalla. Koulutukset usein myös antavat esimerkkejä siitä, miten kemikaalilainsäädäntö näkyy työpaikan arjessa sekä miten hyödyntää laajentuvia kemikaaliturvallisuustiedotteita työpaikan riskien hallinnassa.

Kemikaalikoulutuksissa käydään läpi tiettyjen kemikaalien parissa työskentelyyn littyviä aihealueita, kuten talousvedessä käytettävät kemikaalit tai pienhiukkasten vaikutukset.

Nämä kurssit on suunnattu erityisesti niiden aihealueisiin erikoistuneille työntekijöille, ja ne opettavat toimimaan tietynlaisten kemikaalien kanssa määritetyissä ympäristöissä.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: kemianteollisuus.fi, ttk.fi, tukes.fi

Vertaile koulutuksia
Katso videoesittelyjä