Näyttää 1-5 koulutusta 5 tuloksesta
Näyttää 1-5 koulutusta 5 tuloksesta
 

Kohti suunnitelmallista henkilöstön kouluttamista

Työnantajat saavat vuoden 2014 alussa voimaan tulleen lakisäädöksen myötä henkilöstönsä kouluttautumiseen tukea valtion taholta. Koulutusvähennys, koulutusuudistus tai kolmen päivän koulutusoikeus -nimillä tunnettu säädös parantaa sekä työntekijöiden että työnantajien oikeuksia koulutuksessa. Työnantajat ovat lakipaketin mukaan oikeutettuja vähentämään puolet koulutuksesta aiheutuneista työntekijöiden palkkakustannuksista verotuksessaan. Verovähennettävien koulutuspäivien enimmäismäärä työntekijää kohden on kolme päivää.

Mikä on koulutussuunnitelma?

Koulutussuunnitelma on nimensä mukaisesti suunnitelma henkilöstön kouluttamisesta. Yhteistoimintalain piirissä olevilta työnantajilta vaaditaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatiminen yhteistoimintamenettelyssä henkilöstön kanssa. Koulutussuunnitelman tulee sisältää arvio henkilöstön ammatillisesta osaamisesta, osaamisvaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja niiden syistä. Arvion mukaan suunnitellaan henkilöstön ammatillista osaamista ylläpitävää ja kehittävää koulutusta. 

Koulutussuunnitelmaa laatiessa tulee ottaa huomioon ennakoitavat yrityksen toiminnan muutokset, joilla on merkitystä yrityksen henkilöstön rakenteeseen, määrään tai ammatilliseen osaamiseen. Suunnitelman tulee esimerkiksi käsitellä yleiset periaatteet, joiden tarkoituksena on ylläpitää ikääntyvien ja työkyvyttömyysuhan alaisena olevien työntekijöiden työkykyä.

Koulutussuunnitelmalla voit hyödyntää koulutusvähennystä

Säännöllinen kouluttautuminen tuo sekä yritykselle että työntekijälle huomattavia hyötyjä: ajan tasalla olevan tietotaidon, uusia ideoita ja vahvemman vision, paremman työmotivaation ja sitä myötä kilpailukykyisemmän tuloksen. Työnantajien taloudellinen tukeminen koulutuksen järjestämisessä myös avaa koulutuksen ovet yhä useammalle työntekijälle ja näin ollen tasa-arvoistaa henkilöstökoulutusta työpaikoilla.

Koulutusvähennyksen saamiseen on kuitenkin asetettu muutamia ehtoja. Verovähennykseen oikeutettua koulutusta varten tulee laatia ammatillista kehittymistä ja yrityksen tavoitteita kuvaava koulutussuunnitelma. Tämä koskee etenkin yli 20 työntekijän työpaikkoja, mutta myös pienempiä yrityksiä.

Koulutusvähennykseen oikeuttavalle koulutukselle ei ole asetettu tiukkoja kriteerejä, ja se voi koostua esimerkiksi kursseista, seminaareista tai konferensseista. Ehtona on kuitenkin se, että verovähennykseen oikeutettu koulutus ei voi olla työpaikalla tapahtuvaa työhön perehdytystä tai ohjausta.

Koulutusvähennys vahvistaa henkilöstökoulutuksen tulevaisuutta 

Henkilöstön säännöllinen kouluttautuminen ja sen edistäminen ovat olleet viime vuosina paljon pinnalla työelämässä. Jo vuodesta 2011 työn alla ollut ja vuoden 2014 alusta voimaan astunut koulutusvähennys on yritysten ja työnantajien henkilöstökoulutusta koskeva lakipaketti on selkeä kannustustoimi ammatillisen osaamisen kehittämiseksi.

Henkilöstökoulutuksen kaikki osapuolet voittavat koulutusvähennyksen hyödyntämisellä täysmääräisenä. Tehokas hyödyntäminen taas on mahdollista oikein laaditulla koulutussuunnitelmalla. Koulutussuunnitelmaa käsittelevillä kursseilla paneudutaan siksi useimmiten myös koulutusvähennyksen hyödyntämiseen.

Palaa sivun alkuun

Lähteet:

Ekonomi

Työ- ja Elinkeinominsteriö

 

Vertaile koulutuksia
Katso videoesittelyjä