Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Lean ja Six Sigma | Koulutukset ja kurssit

Alta löydät listauksen koulutuksista, jotka käsittelevät aiheita Lean, Six Sigma ja Lean Six Sigma. Löydät tietoa kursseista ja koulutuksista, joilla autat organisaatiotasi pääsemään parempiin tuloksiin, tehostamaan liiketoimintaa ja kasvattamaan laatua.

Tutustu koulutusesittelyihin ja vertaile koulutuksia keskenään. Saadaksesi lisätietoja koulutuksista voit olla yhteydessä kouluttajaan täyttämällä kustakin esittelystä löytyvän yhteydenottolomakkeen.

Johtoryhmän koulutus - Lean Champion
Quality Knowhow Karjalainen Oy
         
(25)
790 EUR + alv 24 %
Useita (3)
Useita (3)
Lean on ensi sijassa johtamista ja kulttuurin muutosta. On hyvin epätodennäköistä, että yrityksen Lean muutos onnistuu ilman vahvaa johtamista. Lean...
LEAN -toteuttajan koulutus
Quality Knowhow Karjalainen Oy
2 190 EUR + alv 24 %
Useita (2)
Useita (2)
Miksi joudun odottamaan sohvaa neljä viikkoa, vaikka sen tekemiseen menee aikaa alle tunti? Lean -toteuttajan koulutuksessa selviää, miten yritys voisi...
Lean Six Sigma Yellow Belt -koulutus
Quality Knowhow Karjalainen Oy
         
(6)
1 150 EUR + alv 24 %
Useita (2)
Useita (2)
Lean Six Sigma Yellow Belt -koulutus tarjoaa yleiskuvan Lean Six Sigma -metodiikasta, tiimityökaluja ongelmanratkaisuun sekä pohjatietoja dataperusteiseen parantamiseen. Koulutus tarjoaa...
Toimintaa kehittävä tuotannon esimies – Lean-koulutus tuotantovastaaville
Jalostin Oy
890 EUR + alv 24 %
Helsinki
6.11.2017
Menestyvien yritysten tuotannon esimiesten rooli on nykypäivänä paljon muutakin kuin töiden jakamista ja töiden valvomista. He ovat avainroolissa tuotantoprosessien toiminnan...
5S-työkalun perusteet — Lean-koulutus
Lean Lion
         
(5)
Verkossa/etänä
Sopimuksen mukaan
5S introkurssin avulla organisaationne henkilöstö voi omaksua nopeasti Leanin perusteita ja saavuttaa konkreettisia tuloksia. 5S työkalulla aloitetaan hyvin usein Lean-polku, koska...
Mitä Lean on? -koulutus
Lean Lion
         
(6)
Verkossa/etänä
Sopimuksen mukaan
Mitä Lean on? -koulutuksen avulla organisaationne henkilöstö ja johtajisto voi ottaa helposti ja kustannustehokkaasti haltuun Lean-filosofian perusteet. Koulutukseen kuuluu kaksi...
Lean Six Sigma Champion
Quality Knowhow Karjalainen Oy
         
(8)
790 EUR + alv 24 %
Useita (2)
Useita (3)
Lean Six Sigma Champion johtaa, tukee, suojelee, edistää, ylläpitää ja levittää organisaation Six Sigma -toimia. Lean Six Sigma Champion -kurssin...
Lean Six Sigma Black Belt - koulutus
Talentiimi Oy
8 250 EUR + alv 0 %
Tampere
18.9.2017
Koulutus antaa laajat tiedot Six Sigma -konseptista, Lean-ajattelutavasta, ongelmanratkaisusta ja tilastollisista työkaluista. Samalla harjoitellaan myös projektijohtamista, sillä jokainen osallistuja toteuttaa...
Tehosta Lean ja ketterää ajattelumallia organisaatiossa
Contribyte Oy
Useita paikkakuntia
Sopimuksen mukaan
Koulutusohjelma koostuu yhdestä (1) yhden päivän koulutuksesta sekä viidestä (5) 2-3 tunnin koulutuksesta/työpajasta sekä harjoituksista. Yhteensä koulutus kestää noin 3-5...
Lean Six Sigma Green Belt -koulutus
Talentiimi Oy
         
(5)
2 600 EUR + alv 0 %
Useita (3)
Useita (3)
Lean-Six Sigma on kokoelma käytäntöjä ja toimintatapoja, joita systemaattisesti käyttäen voidaan parantaa kaikkia prosesseja. Green Belt -koulutus antaa perustiedot  Lean-...
Lean arvovirran (VSM) kuvaus ja kehittäminen
Oppia.fi
540 EUR + alv 24 %
Useita (2)
Leanin yhtä työkalua, arvovirtakuvausta, käytetään prosessien nykytilan ongelmien tunnistamisessa, parannuskohteiden priorisoinnissa sekä suunniteltaessa tavoitetilaa. Arvovirtakuvaus tarjoaa prosessien mallintajalle uusien kuvaussymbolien...
Lean-valmennus
Turun ammattikorkeakoulu, Täydennyskoulutus
Useita paikkakuntia
Sopimuksen mukaan
Lean-valmennukset ovat käytännönläheisiä ja niitä havainnollistetaan case-esimerkein ja konkreettisin harjoituksin. Osallistujat tekevät omaan organisaatioonsa liittyvän kehitystehtävän esim. organisaation prosessien kehittämisestä....
Lean -johtajakoulutus
Quality Knowhow Karjalainen Oy
         
(1)
8 900 EUR + alv 24 %
Useita (2)
Useita (2)
Parannustoiminnan johtaminen onnistuneesti vaatii tietoa ja taitoa. Odottaako asiakkaasi, että toimintasi olisi ketterämpää, toimitusvarmuus parempi ja samalla pitäisi parantaa tuottavuutta?...
LEAN SixSigma Black Belt-yksilöllinen koulutus, valmennus ja sertifiointi
Amiedu
Useita paikkakuntia
sopimuksen mukaan
Lean Six Sigma Black Belt sertifiointiin johtavassa käytännönläheisessä koulutuksessa BB kandidaatti oppii kaikki ne prosessin analysointi- ja parantamismenetelmät (Lean ja...
Lean Six Sigma Green Belt
Quality Knowhow Karjalainen Oy
         
(1)
2 990 EUR + alv 24 %
Useita (2)
Useita (4)
Opi Lean Six Sigma Green Belt -koulutuksessa nykyaikainen menetelmä - opi parantamaan prosessia. Hanki tietotaito, kuinka muutat vähemmän enemmäksi. Toisin...
Johdon rooli Leanin toteuttamisessa
Qualitas Fennica
650 EUR + alv 24 %
Helsinki
21.11.2017
Selvitysten mukaan Lean-hankkeissa on koettu epäonnistumisia, joiden pohjalta on epäilty koko lähestymistapaa ja sen tuloksellisuutta. Lean-menetelmien onnistunut toteutus vaatii johdolta sitoutumista...
LEAN - opi keskeiset konseptit pelien avulla
Quality Knowhow Karjalainen Oy
990 EUR + alv 24 %
Useita (2)
Useita (2)
LEAN on Toyotan tuotantoperiaatteisiin pohjautuva prosessijohtamisen filosofia , joka kattaa koko organisaation. Toimintaperustuu virtauksen maksimointiin eliminoimalla hukkaa prosesseista. Tavoitteena on...
Lean Six Sigma Black Belt
Quality Knowhow Karjalainen Oy
         
(1)
9 950 EUR + alv 24 %
Useita (2)
Useita (3)
Lean Six Sigma tarjoaa yrityksille ja yhteisöille tehokkaan tavan parantaa tuotteiden sekä palveluiden prosesseja ja tuottavuutta. Prosessien kautta myös itse...
Lean 5S -konsepti
Quality Knowhow Karjalainen Oy
         
(13)
680 EUR + alv 24 %
Useita (3)
Useita (3)
5S on menetelmä, jolla tehdään toimintaympäristö käytettävämmäksi. 5S on peruspohja, joka on osa prosessin stabiloimista ja Lean -ajattelun vakiinnuttamista. Konseptin avulla organisaatioon...
Opi Lean 5s suunnittelu, toteutus ja arviointi
Qualitas Fennica
650 EUR + alv 24 %
Helsinki
Useita (2)
Lean-ajattelu on johtamisfilosofia, jonka yhtenä kivijalkana on työpaikan ja työympäristön selkeä ja rationaalisesti suunniteltu järjestys sekä hyvä siisteys. Kun suunniteltuun...
Lean arvovirran (VSM) kuvaus- ja kehittämiskoulutus
Qualitas Fennica
         
(9)
650 EUR + alv 24 %
Useita (2)
Useita (4)
Arvovirran kuvauksilla pyritään ennen kaikkea läpimenoajan ja virtauksen tehostamiseen ja erityyppisten hukkien eliminointiin. Arvovirtakuvaus tuo kokeneelle prosessien mallintajalle uusien kuvaussymbolien...
Asiaa terveydenhuollon Leanista – LEAN-tietoisku
Jalostin Oy
80 EUR + alv 24 %
Helsinki
Useita (2)
Leanilla on pitkä historia ja Lean on kehittynyt ja muuttunut koko historiansa ajan. Alussa Lean oli Toyotan toiminnan kopioimista, mutta...
Asiaa Leanista – LEAN-tietoisku
Jalostin Oy
80 EUR + alv 24 %
Helsinki
Useita (2)
LEAN-tietoisku tutustuttaa osallistujat Leanin perusperiaatteisiin sekä Lean-toiminnan vaikutukseen toiminnan tuottavuuteen, kilpailukykyyn ja asiakastyytyväisyyteen. Leanilla on pitkä historia – Lean on...
KATA – syventävää LEAN-koulutusta
Qualitas Fennica
650 EUR + alv 24 %
Helsinki
26.9.2017
Muutostarve ja halu kehittämiseen voi tulla talon sisältä, kun organisaatio pyrkii kovasti saavuttamaan tavoitteensa tai hoitamaan perustehtävänsä nykyistä paremmin. Ulkoista...
Yleisperehdytys LEAN-ajatteluun, tavoitteisiin, kokemuksiin ja hyötyihin
Qualitas Fennica
650 EUR + alv 24 %
Helsinki
Useita (2)
Taloustilanteen kiristyminen ja nousun viipyminen korostaa jokaisessa organisaatiossa toimintojen suoraviivaisuuden, tuloksellisuuden ja mukautumisen tärkeyttä. Lean-nimellä tunnettu johtamismalli keskittyy toimintojen sujuvuuteen...
Lean Six Sigma johdolle, Champion Belt
Jaatinen B.V.
         
(7)
650 EUR + alv 24 %
Espoo
Useita (2)
Johdolla on Lean 6 Sigmassa tärkeä rooli sopivien edellytysten luomisessa ja ylläpitämisessä, jotta työntekijät pystyvät itse parantamaan prosesseja. Johdolla on...
LEAN Palvelusektorilla Asiakaskohtainen kartoitus, koulutus ja valmennus
Amiedu
Useita paikkakuntia
sopimuksen mukaan
Tavoitteena on, että asiakas pystyy aloittamaan palveluprosessiensa kehittämisen heti ensimmäisen koulutuksen ja työpajan jälkeen ja kaikkien koulutusten, työpajojen ja valmennusten...
Lean Six Sigma -toiminnan lainalaisuudet, Factory Physics
Quality Knowhow Karjalainen Oy
         
(4)
3 500 EUR + alv 24 %
Useita (2)
Useita (2)
Tarjoamme ensimmäisenä Suomessa koulutuksen, joka käsittelee tuotanto- ja palveluprosessien toimintaa sääteleviä lainalaisuuksia. Koulutuksessa perehdytään keskeisiin riippuvuuksiin ja määritelmiin sekä siihen, kuinka ne säätelevät ja...
Lean Six Sigman perusteet, Yellow Belt
Jaatinen B.V.
         
(17)
650 EUR + alv 24 %
Espoo
Useita (2)
Mikäli olet kiinnostunut Lean Six Sigman käyttöönotosta yrityksessäsi, pääset tutustumaan Lean Six Sigmaan päivän kestävässä Yellow Belt -koulutuksessa. Koulutuksessa Lean...
Lean Management case -webinaari
Lean Lion
         
(5)
185 EUR + alv 24 %
Verkossa/etänä
Tässä webinaarissa kuulet case-esimerkkejä erilaisista Lean Management -hankkeista ja niiden läpiviennistä. Esiteltävistä case-esimerkeistä näet, miten projektit konkreettisesti etenivät, mitä haasteita...
Lean Six Sigma Yellow Belt Certification Program
IIL Finland Oy
850 EUR + alv 0 %
Useita (2)
12.9.2017
Lean Six Sigma -metodin avulla liiketoiminnan suorituskyky paranee, kulut vähenevät sekä liiketoiminnan prosessien tehokkuus ja tuottavuus kasvaa. Lean Six Sigma...
Lean Six Sigma Green Belt Certification Program
IIL Finland Oy
3 650 EUR + alv 0 %
Useita (3)
Ask for upcoming dates
Green Belt ei ole vain rooli vaan se on myös taito, jota vaaditaan monissa organisaatioissa johtoasemassa toimivilta.  Tähän koulutusohjelmaan osallistumalla...
Sote: Leanin hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä
Labquality Oy
Helsinki
Kevät 2018
Leanin hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä asiakkaan tarpeista lähtevä prosessien kuvaaminen ja kehittäminen nykytilan tunnistaminen ja ymmärtäminen hukan muodostumisen syyt: aika, viiveet,...
Lean Six Sigma Green Belt in English
Talentiimi Oy
2 500 EUR + alv 0 %
Helsinki
Kysy seuraavaa aloitusta
The Green Belt –training provides an overall insight to the techniques of  Lean-Six Sigma, its metrics, and basic improvement tools...
Lean Sales -webinaari
Lean Lion
227 EUR + alv 24 %
Verkossa/etänä
Haluaisitko oppia kuinka myyntiin voi soveltaa Lean-johtamisfilosofiaa ja sen metodeita? Entä nähdä mitkä ovat tyypillisimmät virheet ja vastaavasti myynnin lisätehonlähteet?...
Lean muutosagentin -valmennus
Laatukeskus Excellence Finland
2 350 EUR + alv 24 %
Espoo
25.9.2017
Valmennuksessa annetaan valmiuksia LEAN kehitysprojektien vetämiseen ja  LEAN kehitysryhmien fasilitointiin. Lisäksi opitaan menetelmiä hukkien tunnistamiseen ja niiden vähentämiseen LEAN ajattelun...
LEAN-valmennus
Rastor Oy
Kuopio
12.10.2017
Lean-organisaatiossa toiminnot on organisoitu siten, että työskentely on mahdollisimman sujuvaa ja tuottavaa.  Keskiössä on kokonaisuuden ymmärtäminen; toimintoja, jotka lisäävät asiakkaan...
Lean Master Belt Practitioner (level 1 & 2) e-Learning and Certification
Oppia.fi
1 250 EUR + alv 24 %
Verkossa/etänä
Saatavilla
Lean Master Belt Practitioner is an advanced level of the Lean Foundation and Management Overview course and it is suitable for...
Lean Six Sigma Green Belt Advanced, e-Learning
Oppia.fi
1 250 EUR + alv 24 %
Verkossa/etänä
Saatavilla
It is the basis for practicing as a Six Sigma Green Belt, but you can continue to become a Six...
LEAN kahdessa päivässä
Laatukeskus Excellence Finland
         
(2)
1 190 EUR + alv 24 %
Espoo
Useita (3)
LEAN kahdessä päivässä on reipastahtinen kurssi, jossa sinulle tutuiksi tulevat LEAN periaatteet ja tavallisimmat työvälineet ja menetelmät. Koulutus on johdanto...
Lean Six Sigma Green Belt Foundation (level 1) e-Learning
Oppia.fi
490 EUR + alv 24 %
Verkossa/etänä
Saatavilla
It is a self-contained introduction to practicing as a Six Sigma professional, and is compatible with the competency requirements of...
Black Belt, Lean Six Sigma, Virtual Training
IIL Finland Oy
4 550 EUR + alv 0 %
Verkossa/etänä
26.9.2017
Tämä koulutus on Green Belteille, jotka haluavat päästä seuraavalle tasolle ja suoritaa Lean Six Sigma Black Belt -sertifikaatin. Koulutus pohjautuu...
Lean Foundation & Management Overview (level 1) - Assessment & Certification
Oppia.fi
490 EUR + alv 24 %
Verkossa/etänä
Saatavilla
An essential entry-level course for anyone looking to build a solid foundation in Lean and start a Certified Lean Master...
Lean Six Sigma Black Belt
Laatukeskus Excellence Finland
10 800 EUR + alv 24 %
Espoo
Useita (2)
Hanki American Sociaty for Quality (ASQ) Body of Knowledge vaatimukset täyttävä Lean Six Sigma Black Belt -pätevyys, jolla voit saavuttaa...
Grunder i LEAN
Rastor Oy
Useita paikkakuntia
Kysy seuraavaa koulutusta Rastorista
Många företag och organisationer investerar tid, kraft och kapital på att implementera LEAN-filosofin, utan att riktigt lyckas. Det finns inga...
Green Belt to Black Belt -koulutus, ohjaus ja sertifiointi
Jaatinen B.V.
3 550 EUR + alv 24 %
Espoo
Useita (2)
Tämä koulutus soveltuu niille, jotka ovat jo kokeneita Lean Six Sigma Green Belt -osaajia ja joilla on tarve kehittää taitojaan sovellettaviksi vaativampiin...
Leading SAFe
Nitor
1 395 EUR + alv 24 %
Useita (2)
Useita (5)
Leading SAFe -kurssilla käydään läpi lean-ajattelun ja SAFe-kehyksen keskeiset periaatteet. SAFe (Scaled Agile Framework) mahdollistaa käytännön ketteryyden ohjelmisto- ja palvelukehityksessä....
LeanIT Foundation
Oppia.fi
1 700 EUR + alv 24 %
Helsinki
IT organizations are constantly seeking new ways to improve customer satisfaction, service quality and value for the business. Lean IT...
Black Belt -koulutus, ohjaus ja sertifiointi
Jaatinen B.V.
         
(5)
4 750 EUR + alv 24 %
Espoo
Useita (2)
Nopeasti 12 päivässä Black Beltiksi. Tämä Black Belt -koulutus kattaa laajasti Lean Six Sigma -menetelmiä ja valmentaa sinut Black Belt -sertifikaattiin. On...
Kanban virtauttamisen ”lennonjohtotornina”
Qualitas Fennica
650 EUR + alv 24 %
Helsinki
Useita (2)
Qualitas Fennican Kanban virtauttamisen "lennonjohtotornina" -koulutuksessa opit Kanban-ohjauksen teoriaa, sovellettavia menetelmiä, Kanban-mitoitusta sekä käytännön tason konkreettisia toteutuksia. Leanissa keskeinen pyrkimus...
Näyttää 1-50 yhteensä 72 tulosta
12
Näytä kaikki (22) koulutukset

Lean ja Six Sigma laatujohtamisen työkaluina

Lean ja Six Sigma ovat työkaluja, toimintatapoja ja ajatusmalleja. Niiden avulla pyritään pääsemään parempiin tuloksiin, tehostamaan liiketoimintaa ja kasvattamaan yritystoiminnan laatua, eli parantamaan liiketoiminnan ketteryyttä. Lean ja Six Sigma pohjautuvat ajatukselle, jonka mukaan liiketoiminta tulee nähdä prosessina, joka on jaettavissa sarjaksi toisiinsa kiinnittyneitä alaprosesseja.

Lean viittaa liiketoimintaprosessiin käytettyyn aikaan, Six taas rahaan ja Sigma laatuun. Lean ja Six Sigma ovatkin nimenomaan laatujohtamisen työkaluja. Six Sigma keskittyy prosessissa tapahtuvan vaihtelun minimoimiseen ja Lean pyrkii vähentämään lopputuloksen ohessa syntyvää hukkaa. 

Six Sigma keskittyy virheiden minimoimiseen

Tuoteprosessissa tapahtuu usein vaihtelua, joka aiheuttaa virheitä. Virheet taas johtavat usein vikoihin, joka taas aiheuttaa hukkaa ja hävikkiä. Lyhyesti sanottuna Six Sigma on joukko menetelmiä ja käytäntöjä, joilla pyritään parantaa systemaattisesti prosessia vähentämällä vaihtelua.

Six Sigman, tai 6 Sigman, tarkoituksena on tutkia ja mitata alaprosesseissa esiintyvien virheiden määrää ja selvittää systemaattisesti, kuinka niitä voidaan poistaa. Sen tavoitteena on parantaa tuoteprosessin suorituskykyä eli pienentää vaihtelua prosessissa, jonka lopputuotos tuote on. Six Sigma pyrkii saamaan aikaan radikaaleja muutoksia pienten parannusten sijaan ja se kuvaa suorituskykyisen prosessin kykyä tuottaa huippulaatua.

Six Sigma käyttää ensisijaisesti tilastollisia työkaluja ja se on nimenomaan tilastollinen toimintakäytäntö. Periaatteena on, että liiketoimintaa ei pysty kehittämään tehokkaasti, ennen kuin sen virheet ovat tiedossa. Six Sigman työkaluina käytetään DMAIC-menetelmää ja DOE-koesuunnittelua (Design of Experiments).

DMAIC -ongelmanratkaisumenetelmä tuo järjestelmällisen tavan ratkaista ongelmia ja kehittää ratkaisuja liiketoiminnan kehittämiseksi. Six Sigmassa DMAIC-prosessilla toteutetaan systemaattisia parannuksia ratkaisemalla ensin ongelma ja sen jälkeen ongelmaan haetaan oikea ratkaisu.

Koesuunnittelu (Design of Experiments) on keskeinen osa Lean Six Sigmaa. Sen ajatuksena on löytää tärkeimmät vaihtelun lähteet sekä selvittää eri tekijöiden välisiä keskinäisvaikutuksia. 

Lean pyrkii poistamaan hukkaan menevää aikaa

Six Sigma pyrkii selvittämään perimmäiset syyt virheiden syntymiselle ja kehittämään toimintaa niin, että näistä syistä päästäisiin eroon. Kun Six Sigma korjaa liiketoiminnan ala prosesseja, Lean keskittyy alaprosessien välisiin liitoksiin ja niiden kehittämiseen. Leanissa laatujohtamisen periaatteita sovelletaan tuottamiseen.

Organisaatiossa työn suorittamiseen kuluu aikaa. Tätä kutsutaan läpimenoajaksi, joka sisältää sekä arvoa lisäävää että ei-arvoa lisäävää aikaa. Leanin tarkoitus on minimoida tätä ei-arvoa lisäävää aikaa, eli edistää resurssien tehokkuutta. Tavoitteena on lyhentää sitä aikaa, joka menee liiketoimintaprosessin läpiajamisessa, eli laadukkaan ja virheettömän tuotteen tai palvelun toimittamisessa asiakkaalle.

Lean ja Six Sigma koulutukset sopivat eritason tehtävissä toimiville

Lean ja Six Sigma -koulutukset on suunnattu niin johtotehtävissä toimiville perehdytykseksi, menetelmistä perustietoja hakeville, kuin kokeneille asiantuntijoillekin apuna erikoistumiseen ja syventävään pätevöitymiseen.

Lean ja Six Sigma koulutuksia on eri tasoisia ja kursseille osallistujille myönnetään sertifikaatti aina sen mukaan, minkä tasoisen kurssin hän on suorittanut. Ensimmäiset niistä lähtevät ongelmanratkaisun perustiedosta ja tärkeimmistä tilastollisista tiedoista, kun taas korkeamman tason kurssit antavat laajempaa tietoa Lean-ajattelusta ja keskittyvät projektin johtamiseen.

Lean ja Six Sigma -koulutukset tarjoavat konkreettisia parannuksia ja hyötyjä yrityksellesi; Lean nopeuttaa prosesseja ja Six Sigma parantaa työn ja prosessien laatua. Tämä johtaa myynnin lisääntymiseen, virheiden ja vikojen vähenemiseen, prosessin nopeutumiseen sekä kustannustehokkuuteen. Yrityksen tulos ja asiakastyytyväisyys voivat kasvaa merkittävästi.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: sixsigma.fi