Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Etsitkö etäkoulutusta? Kokosimme verkko- ja etäkoulutukset tänne »

Näyttää 21-23 koulutusta 23 tuloksesta
Näyttää 21-23 koulutusta 23 tuloksesta
12

Palkka on korvaus tehdystä työstä

Palkaksi kutsutaan vastinetta tehdystä työstä. Palkka maksetaan yleensä rahana, mutta se voi olla myös esimerkiksi asunto- tai autoetu. Palkka määräytyy aina työnantajan ja työntekijän välisen työehtosopimuksen mukaan, jonka vähimmäisehdot määrää työehtosopimus (TES). Mikäli työehtosopimusta ei pystytä kyseisessä työsuhteessa soveltamaan eikä sopimusta tehdystä työstä saatavasta korvauksesta ole sovittu, työntekijän kuuluu työsopimuslain mukaan saada tavanomainen ja kohtuullinen palkka.

Työtehtävät ja työsuhde määrittävät palkan

Palkat jaetaan yleensä aikapalkkoihin ja urakkapalkkoihin riippuen työtehtävistä ja työsuhteesta. Aikapalkkaa maksetaan työhön käytetyn ajan perusteella esimerkiksi tunti-, viikko- tai kuukausipalkkana. Urakkapalkaksi kutsutaan työntuloksen tai työmäärän perusteella maksettua palkkaa. Palkka voi olla myös esimerkiksi provisiopalkkaa, jolloin palkka määräytyy työn tuloksen mukaan. Palkan osia voivatkin olla esimerkiksi aikaan, tehtävien vaativuuteen, suoritukseen sekä tulokseen perustuvat erät ja erilaiset lisät.

Useilla aloilla palkka määräytyy ensisijaisesti työn edellyttämien vaatimusten ja henkilön työstä suoriutumisen perusteella. Työehtosopimuksessa määritellään kunkin alan vähimmäispalkat, joita ei saa alittaa. Työnantaja voi kuitenkin maksaa halutessaan suurempaa palkkaa, kuin työehtosopimuksessa määritetään. Palkkaa maksetaan myös sairaus- ja vuosiloman ajalta.

Palkasta on saatava aina palkkalaskelma, josta tulee ilmetä palkan suuruus ja sen määräytymisen perusteet. Palkan tulee olla työntekijän tilillä sovittuna päivänä, eikä sitä voida alentaa ilman työntekijän suostumusta tai lainmukaista irtisanomissyytä.

Palkka- ja etuustietoudesta hyötyy moni

Yritysten taloushallinnossa, kuten palkanlaskennassa työskentelevien ja esimiesasemassa toimivien on tärkeää olla perillä palkkaa koskevista laeista ja asetuksista, mutta niiden hallitsemisesta on hyötyä jokaiselle työelämässä olevalle omien etujen ja oikeuksien turvaamiseksi. Palkkoja käsittävään tietoon pystyy perehtymään esimerkiksi koulutuksen tai erilaisten kurssien avulla, jotka antavat perustiedot palkan maksusta ja sitä koskevista laeista.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Työsuojelu.fi

Vertaile koulutuksia