Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-10 koulutusta 10 tuloksesta
Näyttää 1-10 koulutusta 10 tuloksesta
 

RAPEVA® – Ratkaisukeskeinen perhevalmentaja

RAPEVA® – Ratkaisukeskeinen perhevalmentaja -koulutus antaa monipuolista tietoa ja käytännön keinoja työskennellä sellaisten perheiden kanssa, joissa on erityislapsia tai -nuoria. Koulutuksen tavoitteena on syventää opiskelijalla jo olemassa olevaa tietoa ja taitoa ratkaisukeskeisyydestä sekä vahvistaa voimavarasuuntautunutta ja arvostavaa työotetta. Oman asiantuntijuuden ja oman valmentaja-minän kehittämistä sekä hiljaisen tiedon jakamista harjoitetaan tiiviisti koko koulutuksen ajan.

RAPEVA® – Ratkaisukeskeinen perhevalmentaja -koulutusta järjestävät mm. kesäyliopistot ympäri Suomen. Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja heidän perheidensä parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, varhaiskasvatuksen henkilöstölle sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille, jotka toimivat perheiden kanssa.

Lähisuhdeväkivaltaan liittyvä koulutus

Lähisuhdevälivaltaan liittyvissä koulutuksissa ja seminaareissa tarkastellaan lähisuhdeväkivaltaa ilmiönä ja hankitaan valmiuksia lähisuhdeväkivallan tunnistamiseen sekä puheeksi ottamiseen. Koulutukseen voi sisältyä seuraavia teemoja:

  • lähisuhdeväkivallan yhteiskunnalliset linjaukset ja strategiat
  • lähisuhdeväkivaltaan liittyvä keskeinen lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä
  • lähisuhdeväkivallan yleisyys ja sen vaikutukset eri osapuoliin
  • väkivallan vaarallisuuden arviointi ja asiakkaan turvallisuudesta huolehtiminen.

Koulutukset on suunnattu esimerkiksi kasvatus-, opetus-, rikosseuraamus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja asiantuntijoille. Lähisuhdeväkivaltaan liittyvää koulutusta järjestävät ainakin ammattikorkeakoulut.

Naisten itsepuolustuskurssi 

Naisten itsepuolustuskurssien suosio on kasvanut viimeisten vuosien aikana, koska naiset haluavat ottaa turvallisuutensa omiin käsiinsä, kirjaimellisesti. Vaikka vaaratilanteiden välttäminen ja ennakointi ovat parhaita turvatoimenpiteitä, ei yksin liikkumisen pitäisi olla pelottavaa.  

Naisten itsepuolustuskursseilla opetellaan yksinkertaisia lukko-otteita ja liikkeitä, joilla mahdollinen hyökkäys torjutaan ja kuinka kiinniottotilanteista irrottaudutaan. Tavoitteena on, että kurssin jälkeen edes osa opitusta valjastettaisiin käyttöön automaattisesti hyökkäystilanteessa. Automaatiotason saavuttamiseen vaaditaan kuitenkin jatkuvaa harjoittelua ja toistoa toiston perään, ja kurssi toimiikin usein harjoittelun alkuun pääsyssä.


Palaa sivun alkuun


Lähteet:
Kirkkohallitus, Laurea-ammattikorkeakoulu

Vertaile koulutuksia