Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 21-32 koulutusta 32 tuloksesta
Näyttää 21-32 koulutusta 32 tuloksesta
12

Puhdistus- ja kotitalousalan koulutus

Puhdistustyö on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä jokapäiväisistä töistä. Sen olemassaolo ei välttämättä aina tule huomioiduksi – mutta sen puutteen huomaa välittömästi.

Kotitalousala on yhtä lailla tärkeää ravinnon ja kodinhoidon parissa tapahtuvaa työtä. Kotiavun käyttäminen ei ole enää vai suurperheiden ja vanhusten tapa, vaan yhä useammat turvautuvat kotipalveluihin.

Laitoshuoltajan ammattitutkinto

Laitoshuoltajan tehtävänä on vastata asiakaskohtaisesti vaihtelevien tilojen perussiivous- ja ylläpitotehtävistä sekä muista sovituista oheispalveluista.

Laitoshuoltajan työ on itsenäistä työskentelyä ja ammattinimikkeenä käytetään usein siivoojaa, kerroshoitajaa, laitoshuoltajaa, sairaala-apulaista, palveluvastaavaa tai laitosapulaista. Laitoshuoltajan ammattitutkinnon saanut henkilö voi myös perustaa oman yrityksen ja toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Laitoshuoltajan ammattitutkinnossa perehdytään seuraaviin aihepiireihin:

 • Siivouspalvelut
 • Ateriapalvelut
 • Asiakaslähtöinen palvelujen tuottaminen
 • Avustaminen ja huolentpito
 • Laitoshuoltopalvelut
 • Tekstiilien huoltaminen
 • Työalueeseen opastaminen
 • Ympäristönhuoltopalvelut

Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto

Siivoustyönohjaaja toimii asiantuntijana siivous- ja palvelutehtävissä sekä perehdyttää ja ohjaa muita siivoustyöhön. Siivoustyönohjaaja on puhdistusalan ammattilainen, nimikkeenä voi olla esimerkiksi siivoustyönohjaaja, palveluohjaaja, tiimivastaava tai ryhmän vetäjä.

Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinnossa voidaan tutustua muun muassa seuraaviin aihealueisiin:

 • Siivoustyön ohjaaminen
 • Siivouspalvelujen organisointi
 • Siivouspalvelujen työpaikkaohjaajana toimiminen
 • Monikulttuurisen työryhmän ohjaaminen siivouspalveluihin
 • Ympäristönhuoltopalvelujen perehdyttäminen ja ohjaaminen
 • Puhdistuspalvelualan yrittäjänä toimiminen

Kotityöpalvelujen ammattitutkinto

Kotityöpalvelujen ammattilainen työskentelee asiakkaan kotona, ja hänen työtehtävänsä koostuvat arkea helpottavista kotitalouden tehtävistä. Työtehtävien laajuudesta sovitaan aina erikseen asiakaskohtaisesti.

Kotityöpalvelujen ammattitutkinnossa voidaan tutustua muun muassa seuraaviin aiheisiin:

 • Kotisiivouspalvelujen tuottaminen
 • Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen
 • Kodin tekstiili- ja vaatehuoltopalvelujen tuottaminen
 • Kodin ruokapalvelujen tuottaminen
 • Pihan ja puutarhanhoitopalvelujen tuottaminen
 • Yrittäjänä toimiminen

Puhdistuksen ja siisteyden merkitys työpaikoilla suuri

Työpaikkojen viihtyvyyden ja terveydellisten syiden takia on tärkeää, että työpaikoilla huolehditaan puhdistuksesta ja siivouksesta. Puhdas ja siisti työympäristö vaikuttaa työviihtyvyyteen, estää työsairauksia ja -allergioita sekä parantaa työilmapiiriä.

Kunnollisten siivous- ja puhdistuspalvelujen takana on koulutettuja ammattilaisia, jotka tuntevat alan käytännöt, menetelmät ja oikeanlaiset välineet. Koulutuksia järjestetään sekä työtaitojen parantamiseksi että työvälineiden huoltamisen tueksi.

Siisteys ja hygienia ovat keskiössä erityisesti sairaaloissa ja elintarviketeollisuudessa. Ilman oikeanlaista puhdistusta sairaala tai elintarvikelaitos voi olla jopa hengenvaarallinen toimintaympäristö.

Oikein toteutetut siivoustoimenpiteet ovat tärkeitä myös muilla työpaikoilla hygienian ja työviihtyvyyden ylläpitämiseksi. Puhdistus ja siivous ovat toimintoina ns. näkymättömiä eli niiden tärkeys huomataan vasta niiden puuttuessa.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Amiedu, Edupoli

Vertaile koulutuksia
Katso videoesittelyjä
Inspiraatioksi
Kiinteistöpalveluiden ammattitut...
Opiskelijatarina: Amiedu

Mirsad Hadsiu aloitti Heka-Kumpula Oy:ssä viisi vuotta sitten ja tekee nyt asuntojen huoltotöitä. Mirsad opiskelee kiinteistöpalvelujen ammattitutkintoa, joka syventää hänen myös Amiedussa suorittamaansa kiinteistöpalvelujen perustutkintoa.

Lue lisää
Johtamisen erikoisammattitutkint...
Opiskelijatarina: Amiedu

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy yksikönjohtajana toimiva Pinja Marjamäki suoritti sosiaali- ja terveysalalle suunnatun Johtamisen erikoisammattitutkinnon.

Lue lisää
Unelmat toteen tieto- ja viestin...
Opiskelijatarina: Amiedu

Kun Jesse Ellonen aloitti peligrafiikan opiskelun, hän ajatteli saavansa hyvän ammattitutkinnon ja hakevansa sen jälkeen alan töitä. Toisin kävi, sillä Jesse suunnitteli opiskelukavereidensa kanssa julkaistavaksi sopivan pelin jo opintojen aikana ja yrityskin oli pystyssä pian opintojen jälkeen. 

Lue lisää