Sisäinen auditointi, auditointikurssi, sisäinen arviointi

Auditointi, laatujärjestelmien arviointi, laatujärjestelmäauditoija

Alta löytyy tietoa sisäisen auditoinnin kursseista ja koulutuksista.

Saat lisätietoa esitellyistä sisäisen auditoinnin ja arvioinnin kursseista täyttämällä yhteydenottopyyntölomakkeen koulutussivun alalaidassa. Tämän jälkeen koulutuksentarjoaja ottaa sinuun yhteyttä. Palvelu on maksuton.

Etkö löydä etsimääsi? Ota yhteyttä: info@koulutus.fi.

IS0 9001 standardin mukainen pääauditoija -koulutus
Labquality Oy
5 päivää
Helsinki
Koulutuksen avulla saavutat valmiudet toimia auditointiharjoittelijana sertifointiauditoinneissa sekä ymmärrät sertifiointistandardin vaatimuksia. Koulutuksessa huomioidaan ISO 9001:2015 ja ISO 9001:2008 standardien vaatimukset....
IS0 9001 standardin mukainen sisäisten auditoijien -koulutus
Labquality Oy
2 päivää
Helsinki
21.4.2017
Sisäistä auditointia voi käyttää kehittämisen työkaluna, vaikka organisaatiossa ei olisikaan käytössä ISO 9001 standardi tai toimintaa ei olisi tarkoitus sertifioida....
ISO 14001 Ympäristönhallintajärjestelmän vaatimukset ja sisäinen auditointi
Bureau Veritas Finland
         
(26)
2 päivää
1 100 EUR
Vantaa
ISO 14001 standardissa määritellään ympäristönhallintakysymysten tunnistamiseen, hallintaan ja seurantaan liittyvät tärkeimmät vaatimukset. Maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli ISO 14001 soveltuu kaikkien organisaatioiden...
ISO 27001: Information Security Management Systems Auditor/Lead Auditor
Bureau Veritas Finland
5 päivää
2 900 EUR
Vantaa
15.5.2017
Information Security Management System Auditor / Lead Auditor Course Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän arvioijan/johtavan arvioijan koulutus Riippuvuus tietojärjestelmistä ja palveluista tekee organisaatiot...
ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmän vaatimukset ja sisäinen auditointi
Bureau Veritas Finland
         
(87)
2 päivää
1 100 EUR
Useita (3)
3.5.2017
Koulutukseen osallistumalla saat taidot suunnitella, toteuttamaa ja raportoida ja organisoida sisäisen laatuauditoinnin. Bureau Veritas Finlandin kaksipäiväisen koulutuksen aikana tutustut seuraaviin aiheisiin:...
ISO/FSSC 22000 standardin vaatimukset
Bureau Veritas Finland
         
(16)
2 päivää
650 EUR
Tampere
15.3.2017
Elintarviketurvallisuuden standardeja on useita: on yrityskohtaisia vaatimuksia, lakisääteisiä määräyksiä ja vähittäiskaupan toimijoiden omia standardeja. Standardien moninaisuus on tehnyt soveltamisesta hankalaa....
Johdon katselmus – lisää virtaa, ohjausta ja vauhtia
Qualitas Fennica
1 päivä
540 EUR
Useita (2)
22.3.2017
Koulutuksen tavoitteena on: Perehtyä toimintahallintajärjestelmään ja johdon katselmuksiin toiminnan varmentamisen, yhtenäistämisen, vakioinnin, ohjauksen ja johtamisen välineenä Osoittaa johdon vastuu organisaation...
Johdon katselmus ja vaikuttavuuden arviointi
VTT Expert Services Oy
1 päivä
590 EUR
Espoo
9.5.2017
​Johtamisjärjestelmissä strateginen suunnittelu ja liiketoiminnan jatkuva arviointi ovat nousseet uudelle tasolle. Riskien tunnistaminen ja suorituskyvyn jatkuva arviointi tuovat uusia tuulia johdon katselmukseeen ja...
OHSAS 18001 siirtymässä ISO-perheeseen (ISO 45001)
VTT Expert Services Oy
1 päivä
595 EUR
Espoo
31.10.2017
OHSAS 18001 sisältää työterveys ja työturvallisuusjärjestelmän vaatimukset. Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on tekemässä työterveys ja työturvallisuusasioiden johtamista käsittelevää standardia ISO 45001....
SHQS-laatuohjelman mukainen sisäisten auditoijien koulutus (SAKO)
Labquality Oy
2 päivää
559 EUR
Helsinki
17.3.2017
Koulutus antaa osallistujille valmiudet ja pätevyyden oman organisaationsasisäisen arvioinnin toteuttamiseen ja raportoimiseen Sosiaali ja terveyspalvelujen laatuohjelman (SHQS) mukaisesti sekä auditoinnin...
Sisäinen auditointi
Laatukeskus Excellence Finland
         
(1)
1 päivä
710 EUR
Espoo
Useita (3)
Yrittäjäjärjestön jäsenet, etu 50 ?. Sisäinen auditointi on ISO ja OHSAS standardien vaatimukset täyttävän toimintajärjestelmän arvioinnin, ylläpitämisen ja jatkuvan parantamisen...
Sisäinen auditointi
Quality Knowhow Karjalainen Oy
         
(14)
1 päivä
620 EUR
Useita (2)
Useita (2)
Ovatko sisäiset auditoinnit hallussa? Miten auditointi pitäisi suorittaa? Tarvitsetko ideoita auditoinnin kehittämiseen? Laatu , ympäristö ja TTT järjestelmien mukaista toimintaa...
Sisäinen auditointi
Salus Qualitas Consulting Oy
Sovittavissa
Useita paikkakuntia
Sopimuksen mukaan
Sisäisen auditoinnin avulla yritys voi kehittää omaa toimintaansa ja nähdä ajoissa mahdolliset puutteet toimintaympäristössään. Hyvin vaiheistettu, suunniteltu ja kuvattu sisäinen...
Sisäinen auditointi ISO-standardien valossa
VTT Expert Services Oy
1 tai 2 päivää
595 EUR
Useita (2)
16.11.2017
Merkittävimmät johtamisjärjestelmien standardit ISO 9001 ja ISO 14001 uudistuivat syksyllä 2015. Sisäisiltä auditoinneilta odotetaan nyt entistä enemmän tietoa yrityksen johdolle. Tässä koulutuksessa...
Sisäisten auditointien koulutus – päivitä uutta energiaa auditointeihin (ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001)
Qualitas Fennica
7,5 tuntia
540 EUR
Useita (4)
Useita (3)
Sisäisten auditointien koulutuksessa opit vahvistamaan organisaatiosi toimintatapoja tehokkaammiksi. Sisäisten auditointien koulutuksen tavoitteena on: antaa perusvalmiudet uusille auditoijille, syventää ja tehostaa...
Standardin ISO 14001 ABC
VTT Expert Services Oy
1 päivä
595 EUR
Useita (2)
Useita (2)
Mitä standardi ISO 14001 pitää sisällään? Mihin sitä voi hyödyntää? Mitä eri termit tarkoittavat? ISO 14001 ABC koulutuksessa saat vastauksen...
Standardin ISO 9001 ABC
VTT Expert Services Oy
1 päivä
595 EUR
Useita (2)
Useita (2)
Mitä standardi ISO 9001 pitää sisällään? Mihin sitä voi hyödyntää? Mitä eri termit tarkoittavat? Standardin ISO 9001 ABC on uusi...
Toimintajärjestelmän sisäinen auditointi (ISO 9001, ISO 14001 ja ISO45001)
Bureau Veritas Finland
         
(41)
2 päivää
1 100 EUR
Vantaa
29.3.2017
Haluatko perustaidot sisäisestä arvioinnista tai aiotko laatupäälliköksi? Tämä aloittelevan auditoijan peruskoulutus antaa valmiudet sisäisen auditoinnin läpivientiin seuraavien standardien mukaisesti: ISO...
Uudistuva ISO 9001:2015 -standardi – mikä muuttuu?
Labquality Oy
         
(1)
1 päivä
414 EUR
Helsinki
Koulutuksen tavoite on lisätä ymmärrystä uudistuvan ISO 9001 standardin muutoksista. Koulutuspäivän aikana käydään läpi ISO 9001 standardin keskeiset muutokset ja...
Näyttää 1-19 yhteensä 19 tulosta
 

Sisäinen auditointi, auditointikurssi, sisäinen arviointi -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Sisäinen auditointi tapahtuu usein haastatteluilla, kenttätutkimuksella ja prosessikuvauksiin perehtymisellä. Sisäisen auditoinnin työkaluina toimivat muun muuassa erilaiset laatujärjestelmävaatimukset. Näiden laatuvaatimusten täyttyessä akkredioitu taho voi myöntää sertifikaatteja, kuten ISO 9000 ja ISO 1400.

Sisäinen ja ulkoinen auditointi

Auditointi sana tulee englanninkielisestä sanasta ”auditing”, joka on  Britannica- tietosanakirjassa määritelty näin:  "Examination of the records and reports of an enterprise by specialists other than those responsible for their preparation".

Auditoinnista puhutaan usein sisäisenä tai ulkoisena auditointina. Ulkoinen auditointi suoritetaan niin, että riippumaton kolmas osapuoli tekee arvioinnin kohteesta, yleisesti audiointi noudattaa tällöin tiettyä mallia tai standardia vaatimuksineen. Sisäinen auditointi on organisaation sisäinen arviointi, eli yrityksen itse itsestään tekemä, mutta auditoinnin suorittaa kohteesta riippumaton osapuoli.

Auditoinnilla pyritään selvittämään oman toiminnan vahvuuksia sekä heikkouksia sekä havaitsemaan mahdollisia kehityskohteita. Auditointia ei pidä väärin ymmärtää ihmisten kritiikkinä, eikä se myöskään ole esimiesten keino arvioida työntekijöitä. Auditoijan rooli ei ole tulla organisaatioon kertomaan, kuinka asiat pitäisi hoitaa, eikä auditointitulokset kerro suoraan organisaation laatujärjestelmän hyvyydestä tai huonoudesta.

Auditointi käytännössä

Auditointia ei voida tehdä, ennen kuin tiedetään, millaisia seikkoja on tarve arvioida. Auditointi perustuu aina valittuun laatudokumenttiin ja laatustandardiin. Laatujärjestelmäauditoijan työväleinä ovat standardi, laatudokumentaatio, kysymyslistat sekä muistiinpanovälineet. Auditoija perehtyy ensin laatudokumentaatioon ja dokumentaation riittävyyteen laatustandardeihin nähden (kuten ISO 9001). Auditointi perustuu laatujärjestelmäauditoijan tekemiin havaintoihin (haastattelut, työtapojen tarkastelut) ja näin ollen on oleellista, että auditoija arvioi todellista toimintaa.  Auditoinnin kohteen tarkastalun jälkeen auditoija kirjoittaa raportin, johon havainnot kirjataan. Organisaation johto huolehtii raportin pohjalta tehtävistä kehityssuunnitelmien toteutumisesta.

Auditoinnin vaiheet

Auditointiprosessi etenee usein seuraavalla tavalla

  • Päätös auditoinnista - eli yrityksessä on havaittu jokin toiminto, joka hyötyisi auditoinnin tapaisesta arvioinnista
  • Audiointi suunnitellaan - miten audiointi toteutetaan ja mitä siltä odotetaan saavutettavan
  • Auditointiprosessi yleisesittely yrityksessä, millaisia järjestelyitä auditointi tulee aiheuttamaan organisaatiossa
  • Auditoinnin suorittaminen: dokumenttien tutkiminen, toiminnan tarkastelu ja haastattelut, havaintojen kirjaus
  • Auditoinnin päätöskokous ja auditointitulosten esittely sekä jatkotoimenpide-ehdotukset
  • Auditoijat laativat kirjalliset raportin projektista
  • Rapotti käsitellään organisaation johdossa - kehityssuunnitelma, jatkotoimenpiteet ja seuranta

 

Auditointikurssi ja auditointikoulutus

Laatujärjestelmien arviointia tehdäkseen on tärkeää, että auditoija osallistuu auditointikurssille. Auditointikoulutus voi käsittää niin tietyn laatustandardin läpikäyntiä kuin käytännön oppeja, kuinka sisäinen tarkastus toteutetaan.