Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-7 koulutusta 7 tuloksesta
Näyttää 1-7 koulutusta 7 tuloksesta
 

Tekstiilialan koulutukset

Erilaiset tekstiilituotteet ovat tärkeä osa arkipäiväämme paitsi käytännön syistä, myös esteettisesti. Vaatteet suojaavat säältä ja verhot pimentävät, mutta ei ole samantekevää, millaisia vaatteita tai verhoja käytämme. Vaatteet ja koti liittyvät kiinteästi identiteettiimme. Niiden avulla ilmaisemme itseämme, rakennamme identiteettiämme ja haluamme kertoa muille, millaisia ihmisiä olemme.

Tekstiiliala on jatkuvassa muutoksessa, kun uudet suunnittelijat ja valmistajat syrjäyttävät vanhat, ja tekstiilialan koulutus onkin tärkeässä osassa paitsi uusien ammattilaisten kouluttamisessa, myös jo alalla toimivien ammattilaisten osaamisen päivittämisessä. Tekstiilialan koulutuksessa ja työssä asiakaslähtöisyys on avainasemassa. Tekstiiliala pohjautuu ensisijaisesti kiinnostukseen ihmisiä ja heidän toiveitaan, tarpeitaan ja tyylejään kohtaan. Tekstiilialan koulutuksissa asiakastyöt ovatkin tärkeässä osassa.

Tekstiilialan koulutus sopii luoville ja yrittäjähenkisille

Tekstiilialan koulutuksella saavutetaan osaamista joko ompelualan, tekstiilinvalmistuksen, tekstiilihuollon tai jalkineiden valmistuksen eri tehtäviin. Materiaalituotantoon keskittyvät alat tuottavat raaka-aineita niin pukeutumiseen, sisustamiseen kuin teollisuuden teknologiallekin. Ala sopii yritteliäille ja luoville henkilöille. Alalla toimitaan lähinnä teollisuuden palveluksessa, mutta myös yrittäjinä.

Tekstiilialan koulutuksesta valmistunut voi työskennellä esimerkiksi jonkin yrityksen, kaupan tai median palveluksessa, tuotesuunnittelijana vaatetusteollisuudessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Tekstiilialalla työskentely on pääosin hyvin asiakaslähtöistä ja vaatii työntekijältä palveluhenkisyyttä.

Hyvien vuorovaikutustaitojen lisäksi tekstiilialan työntekijän tulee olla tarkka ja huolellinen työssään sekä hahmottaa ja ajatella asioita loogisesti. Myös luovuus, innovatiivisuus ja hyvät kädentaidot ovat olennaisia tekijöitä. Näiden lisäksi tekstiiliala vaatii yrittäjyyden ja markkinoinnin tuntemista ja hallitsemista.

Tekstiiliala on hyvin monipuolinen ja mahdollisuuksia tarjoava ala. Se sisältää niin teollista työskentelyä ja luovaa suunnittelua kuin markkinointia, yrittämistä, asiakaspalvelua ja liiketalouden hallintaakin. Työtehtävät vaihtelevat huomattavasti ja ne poikkeavat saman alankin sisällä toisistaan paljon.

Vaatetusalan koulutus

Vaatetusalan koulutus painottuu erilaisten vaatteiden valmistukseen tekstiili- tai muista materiaaleista. Siihen kuuluvat nahkavaatteiden, työvaatteiden, päällysvaatteiden, alusvaatteiden, muiden vaatteiden ja asusteiden valmistus sekä turkisten muokkaus ja turkistuotteiden valmistus. Lisäksi siihen liittyvät muotivaatteiden ja asusteiden suunnittelu, tuottaminen ja kauppa sekä vaatetus-, jalkine-, laukku- ja turkisalan sekä sisustustekstiilien ja teknisten tuotteiden ompelu.

Luovuuden, yrittäjähenkisyyden ja asiakaslähtöisyyden lisäksi myös teknisten taitojen hallinta tekstiilialan koulutuksessa ja työssä on tärkeää. Tuotannossa ovat käytössä automaattiset kaavoitus- ja sarjontamenetelmät sekä niihin liittyvät leikkuumenetelmät, ompelukoneiden automatisointi sekä automaattinen tuotannon ja varaston valvonta. Tietojärjestelmiä on kehitetty myös hinnoitteluun, logistiikkaan, myyntiin, laskutukseen ja varastointiin.

Vaatetusalan koulutuksessa on mahdollista erikoistua esimerkiksi ompelijaksi, modistiksi tai pukeutumisneuvojaksi.

Ompelija:

  • hallitsee kaavoituksen ja erilaisten vaatteiden valmistamisen tilaustyönä joko yksityisasiakkaalle tai yritykselle

Modisti:

  • valmistaa asusteita erilaisista tekstiilimateriaaleista ja nahasta yksityishenkilöille tai esimerkiksi erilaisiin teatteri- ja elokuvaproduktioihin. Modistin erikoisosaamisalueita voivat olla mm. hatut, laukut ja hansikkaat

Pukeutumisneuvoja:

  • neuvoo ja antaa vinkkejä arjen ja työelämän tarpeisiin tai juhlatilaisuuksiin. Hän opastaa asiakasta vaatteiden ja asusteiden värien, tyylien ja materiaalien sekä asukokonaisuuksien valinnassa. Tehtäviin kuuluu mm. vartalotyyppi- ja värianalyyseja.

Tekstiilialan koulutuksesta valmiuksia työelämän tarpeisiin

Tekstiilialan koulutus antaa valmiuksia tuottaa vaatetuksessa, sisustuksessa, hygieniatuotteissa, sairaalavaatteissa ja teknisissä erikoistekstiileissä käytettäviä materiaaleja ja valmiita tuotteita. Vaatetusalaan kuuluvat tekstiilejä, nahkaa, turkista ja muovia käyttävä teollisuus sekä vaatteita valmistavat, suunnittelevat, tuovat ja myyvät yritykset.

Tekstiiliteollisuudessa on erikoistuttu pitkälle jalostettujen tekstiilien valmistamiseen laajalle käyttöalueelle. Alan koneistus on tietoteknistä ja pitkälle automatisoitua. Tuotteiden valmistamisessa tarvitaan useiden tekniikan osa-alueiden asiantuntemusta.

Vaatetusalalla toimitaan vaatteiden ja pukeutumisen parissa. Vaatetusalan ammattilainen suunnittelee, kaavoittaa ja valmistaa vaatteita ja asusteita arkeen ja juhlaan erilaisista materiaaleista, kuten kankaista, neuloksista ja nahasta. Alan ammateissa on tunnettava asiakkaiden mieltymykset sekä hallittava ihmisen mitoitus. Tuotantoon liittyvät kaavoitus, leikkuu ja ompeleminen, suunnitteluun muodin tuntemus. Myös muotipiirtämisen, muodin historian, materiaalien ja markkinoinnin osaamisesta on hyötyä vaatetusalalla. 

Tekstiilialalla työskentelee suunnitteluun, kaavoitukseen sekä valmistuksen eri vaiheisiin erikoistuneita työntekijöitä. Alan ammattilaisia työskentelee myös liike-elämän palvelu- ja myyntitehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä. Käytännön työssä korostuvat kädentaidot ja luovuus sekä ryhmätyötaidot. Yhä useammin tarvitaan myös asiakaspalvelutaitoja.

Työskentely on usein ryhmätyötä sekä asiakaspalvelua kansainvälisessä toimintaympäristössä. Käytännön työssä korostuvat käden taidot, luova looginen ajattelu, kolmiulotteinen hahmottamiskyky ja hyvä motoriikka

Palaa sivun alkuun

Lähteet: opintopolku.fi, ammattinetti.fi, oph.fi

Vertaile koulutuksia
Katso videoesittelyjä