Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Etsitkö etäkoulutusta? Kokosimme verkko- ja etäkoulutukset     Etäopiskelu-osioon

Näyttää 21-27 koulutusta 27 tuloksesta
  • = Tarjonnassa myös kesällä
Näyttää 21-27 koulutusta 27 tuloksesta
12

Tiimityön koulutukset muuntavat erilaiset toimintatavat voimavaroiksi

Tiimi on osiensa summa, eikä ilman eri osien ymmärtämistä ole mahdollista tuottaa eheää lopputulosta. Ryhmän jäsenten erilaisuus on osattava hyödyntää ryhmän yhteisten tavoitteiden ja parhaan työtehokkuuden saavuttamiseksi.

Tiimityön koulutukset ottavat huomioon jokaisen tiimin monimuotoisuuden ja ohjaavat ryhmää kohti yhteisiä tavoitteita. Työntekijöiden valmennus helpottaa koko työyhteisön toimintaa aina esimiesporrasta myöten. Taitava tiimipelaaja loistaa myös yrityksen ulkoisessa asiakaspalvelussa ja itsenäisissä tehtävissä. Tiimityön koulutukset auttavat tunnistamaan ja ymmärtämään muun muassa:

  • ryhmän jäsenten erilaisia viestintätapoja
  • ryhmän jäsenten vahvuuksia ja heikkouksia
  • ryhmän eri kehitysvaiheita
  • ryhmän sisäistä ajanhallintaa ja vastuunjakoa

Tiimityötaidot auttavat konfliktien ratkomisessa jo ennakkoon

Interaktiivisuuteen perustuvan valmennuksen tuloksena ryhmän jäsenet ovat tietoisempia tiimitoiminnan prosessista. Tiimi on näin valmistautunut kohtaamaan ja ratkaisemaan eteen tulevat ongelmat ja konfliktit rakentavasti. Yllätyksiltä säästytään, kun ongelmiin on valmistauduttu jo etukäteen.

Tiimityön koulutukset perehdyttävät myös ryhmäajattelun ilmiöihin ja päätöksen tekemiseen. Päätöksentekoprosessin syvempi ymmärtäminen lisää tiimin sisäistä harmoniaa. Erityisesti kompromissien tarpeen tiedostaminen vähentää ristiriitoja ja mahdollisia erimielisyyksiä.

Mutkattomampi yhteistyö heijastuu suoraan asiakastyöskentelyyn. Saumattomasti yhdessä työskentelevä tiimi pystyy myös tehokkaaseen vuorovaikutukseen ryhmän rajojen ulkopuolella. Vakuuttava yhdessä esiintyminen, tehostunut vastuun jakaminen sekä kehittyneet viestintätaidot ovat tiimityövalmennusten ulospäin näkyviä tuloksia.

Tiimityön koulutus hioo sekä noviisi- että konkaritiimin toimintaa

Tiimityön koulutus on hyödylliinen sekä vasta muotoutuneelle että jo yhdessä työskennelleelle tiimille. Koulutuksen tarjoamia hyötyjä sekä uudelle että vanhalle tiimille ovat muun muassa:

  • yhteishengen rakentaminen ja ylläpitäminen
  • vuorovaikutustaitojen kehittäminen
  • tiimin pelisääntöjen luominen ja kertaaminen
  • tavoitteiden asettaminen ja tarkastelu
  • palautteen tärkeyden ymmärtäminen

Tiimityötaitojen vallatessa työelämän kenttää yhä enemmän, koskettaa tiimityövalmennus myös jokaista alaa. Ryhmätyöskentelyn suuret linjat ovat samat työn sisällöstä riippumatta.

Lisäpontta tiimityöhön haluava voi ylläpitää tiimikoulutusta kuukausittaisen valmennuksen avulla. Yrityksen sisäiseksi tiimivalmentajaksi tähtäävän kannattaa perehtyä coaching-valmennukseen.

Palaa sivun alkuun

Vertaile koulutuksia
Katso videoesittelyjä