Työturvallisuuskoulutus

Työturvallisuus-koulutus

Työturvallisuus-koulutus varmistaa työpaikan turvallisuuden

Täältä löydät lisätietoa aiheista kuten työturvallisuus-koulutus ja tieturvakurssi. Työturvallisuuteen liittyvät valmennukset voivat käsitellä niin tulitöiden turvallisuutta kuin sähkö- tai koneturvallisuutta ja toimitilojen toimivuutta. Yleistä tälle kategorialle on, se että puhutaan työpaikan turvallisuudesta ja toimivuudesta.

Saat lisätietoa esitellyistä työturvallisuuskoulutuksista täyttämällä yhteydenottopyyntölomakkeen koulutussivun alalaidassa. Tämän jälkeen koulutuksentarjoaja ottaa sinuun yhteyttä. Palvelu on maksuton.

Etkö löydä etsimääsi? Ota yhteyttä: info@koulutus.fi.

1 kV jännitetyöt - AMKA , jakokaapit
Adato Energia Oy
1 päivä
460 EUR
Useita (2)
9.5.2017
Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 mukaan jännitetyötä pienjännite ja suurjännitelaitteistoissa saa tehdä ainoastaan ammattihenkilö, joka on saanut kyseiseen jännitetyöhön vaadittavan koulutuksen, johon...
ADR-ajolupakoulutukset
Koulutusmaailma
         
(9)
Vaihtelee
159 EUR
Useita (11)
Useita (23)
Koulutusmaailman kattavasta tarjonnasta löytyy runsaasti ADT ajolupakoulutuksia. Tarjolla on seuraavat ADR kurssit: Peruskurssi, P Säiliökurssi, ES Täydennysperuskurssi, TP Yhdistetty peruskurssi,...
ADR-koulutukset
Salon seudun ammattiopisto
Riippuen kurssista
Salo
Kysy seuraavia koulutuksia
Kurssit ovat EU:n ammattipätevyysdirektiivin mukaisia jatkokoulutuspäivä. Tarve TraFi merkintään on mainittava ilmoittautumisen yhteydessä. Osallistujalla tulee koulutuksessa olla mukanaan ajokortti. ADR peruskurssin...
Alkusammutusharjoitus palosimulaattorilla
Securitas Oy
sop. mukaan
Useita paikkakuntia
sop. mukaan
Palosimulaattorikoulutuksen avulla on mahdollista täyttää lainsäädännön edellyttämä paloturvallisuuskoulutusvelvoite nopeasti ja kustannustehokkaasti. Koulutuksen edut: Helppo toteuttaa paikasta ja säästä riippumatta Ytimekkäät...
Alkusammutuskortti
Nargile Oy
2 tuntia
Useita paikkakuntia
Sopimuksen mukaan
Alkusammutuksen avulla voit ehkäistä tulipalon aiheuttamia vahinkoja tai vähentää niitä merkittävästi. Alkusammutuskoulutus koostuu teoriaosuudesta sekä sammutuspeitteen ja käsisammuttimen käyttöharjoituksista. Alkusammutuskoulutus...
Alkusammutuskorttikoulutus
Securitas Oy
Sopimuksen mukaan
Useita (2)
Useita (2)
Alkusammutuskorttikoulutukseen osallistuminen on yrityksille tehokas keino toteuttaa omatoimista varautumista ja vähentää tulipalosta johtuvia vahinkoja. Koulutettu ja valveutunut henkilökunta osaa koulutuksen...
Asbesti- ja haitta-ainekartoittajan kurssi (AHA)
Suomen Turvallisuusasiantuntijat
3 päivää
1 250 EUR
Useita (6)
Asbestikartoitus on pakollinen ennakkotoimenpide ennen korjausrakentamista tai purkutuötä ennen 1994 valmistuneissa rakennuksissa. Kurssi antaa valmiuden toimia asbestikartoittajana, asiaan liittyvien suunnitelmien...
Asbestin purkutyö -kurssi
Suomen Turvallisuusasiantuntijat
3 päivää
850 EUR
Useita (9)
Asbestin purkaminen ja siihen liittyvät työt ovat viranomaisten valvomaa toimintaa. Purkutyötä suorittavien tulee ammattitaitonsa osoittamiseksi suorittaa  asbestipurkutyön näyttötutkinto eli asbestin...
Asbestipurkutyön päivityskurssi
Suomen Turvallisuusasiantuntijat
7 tuntia
550 EUR
Useita (7)
Asbestin purkaminen ja siihen liittyvät työt ovat viranomaisten valvomaa toimintaa. Purkutyötä suorittavien tulee ammattitaitonsa osoittamiseksi suorittaa  asbestipurkutyön näyttötutkinto eli asbestin...
Asiakaspalvelijan henkilöturvallisuuskoulutus
Securitas Oy
Sopimuksen mukaan
Useita paikkakuntia
sop. mukaan
Työyhteisössä turvallisuuden tunne on laadunvarmistaja ja työtehon edistäjä. Securitaksen avulla huolehdit asiakaspalveluhenkilöstösi turvallisuustaitojen ylläpitämisestä ja kehittämisestä monipuolisella koulutuksella niin puhelin...
Asiakaspalvelijan turvallisuuskoulutus
Securitas Oy
sop. mukaan
Useita paikkakuntia
sop. mukaan
Asiakaspalvelijan turvallisuuskoulutuksessa käsitellään yleisimpiä asiakaspalvelijan kohtaamia haastavia asiakastilanteita, niiden syntymisen ehkäisyä ja niissä toimimista. Koulutuksessa käsitellään erilaisia asiakastyyppejä ja sitä miten omalla...
ATEX: Räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennusten ja laitteiden vaatimukset
Finn-Tarkastus
8 tuntia
Useita paikkakuntia
Sopimuksen mukaan
Koulutuksessa käydään käytännön läheisesti lävitse ATEX direktiivien ja niiden alaisten standardien SFS EN 60079 14 sekä SFS EN 60079 17...
Autoalan sähkötyöturvallisuus SFS 6002 -koulutus
AEL
1 päivä
170 EUR
Helsinki
5.9.2017
Uusi Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS6002 määrittelee sähkö ja hybridiajoneuvojen huolto ja korjaustöihin liittyvät, autokorjaamoita ja niiden henkilökuntaa koskevat vaatimukset. 16.3.2015 uudistetun standardin myötä sähkö tai hybridiajoneuvoihin korjaus...
Automaatioasennusten ja sähköasennusten perusteet
Sähkö-Lepistö
         
(130)
2 päivää
650 EUR
Useita (2)
Useita (2)
Automaatioasennuksen perusteet kurssi sisältää: Kurssi sisältää SFS 6002 kurssin Automaatiosuunnitelmien ja sähkösuunnitelmien tarkastelu Sähköturvallisuus käytännössä        Teollisuuden automaatioasennuksien ja...
Automaation perusteet sähköasentajille
AEL
3 päivää
980 EUR
Helsinki
16.10.2017
Sähköasentajille instrumentointiosaamista! Teollisuuskunnossapidossa sähköasentaja tarvitsee yhä useammin tietoa myös automaatiosta, säätötekniikasta ja automaation kenttälaitteista. Kurssilla opit käytännön harjoitusten avulla tuntemaan...
Certified Security Analyst v9 (ECSA)
Arrow ECS Finland Oy
5 päivää
Espoo
13.11.2017
You are an ethical hacker. In fact, you are a Certified Ethical Hacker. Your last name is Pwned. You dream...
EC-Council Certified Ethical Hacker v9
Tieturi
5 päivää
Useita paikkakuntia
The Certied Ethical Hacker (CEH) program is the core of the most desired information security training system any information security...
Elektroniikan mittaustekniikka ja vianpaikannus
AEL
2 päivää
990 EUR
Helsinki
29.5.2017
Hyödyt ja sisältö Opit käyttämään yleismittaria analogiaelektroniikkalaitteiden toimintakunnon tarkastelussa ja virityksessä sekä vianpaikannuksen tukena. Kurssi sisältää luentoja sekä käytännön mittaus ja...
Ennakoivan ajotavan koulutus (EAK)
Koulutusmaailma
         
(7)
1 päivä
120 EUR
Useita (21)
Useita (8)
LIS Groupin Koulutusmaailman EAK koulutusohjelman tavoite on kouluttaa kuljettajat ajamaan taloudellisesti ja turvallisesti. Ennakoivan ajotavan koulutus on ainoa ennaltamäärätty pakollinen...
Environment Up® – ympäristöturvallisuuskoulutus
LIS Group Oy
Sopimuksen mukaan
1 250 EUR
Useita paikkakuntia
Sopimuksen mukaan
LIS Group Oy:n Ympäristöturvallisuuskortti® koulutusohjelmassa käsitellään ympäristövastuullista ja turvallista toimintaa yleisesti. Mitä hyötyjä sillä voidaan saada ja mitkä ovat lakien,...
Esimiesten turvallisuusvastuukoulutus
Koulutusmaailma
1 päivä
295 EUR
Useita (6)
12.6.2017
Esimiesten turvallisuusvastuukoulutuksessa käydään läpi esimiehen vastuualueet turvallisuudesta käytännön tasolla esimerkkien avulla. Koulutusmaailman Esimiesten vastuukoulutus antaa aiempien osallistujien mukaan selkeän kokonaiskuvan...
Haastavan asiakkaan kohtaaminen
Securitas Oy
Sopimuksen mukaan
Useita paikkakuntia
sop. mukaan
Haastava asiakastilanne alkaa varoittamatta ja kehittyy pahimmillaan konfliktiksi, jossa henkilökunnan turvallisuus voi olla uhattuna. Tilanteen kehittyminen vaaraa aiheuttavaksi konfliktiksi on...
Henkilönostinkortti
Koulutusmaailma
         
(4)
1 päivä
120 EUR
Useita (14)
Useita (6)
Henkilönostinkorttikoulutus perehdyttää kuljettajat erilaisiin henkilönostinlaitteisiin sekä niiden turvalliseen käyttöön. Koulutus on helpoin tapa varmistaa, että vaaditut lait ja asetukset täyttyvät...
Henkilönsuojainten valinta ja käyttö
Työterveyslaitos
1 päivä
350 EUR
Helsinki
19.9.2017
Henkilösuojainten valinta ja käyttö perustuu Työturvallisuuslakiin. Sekä työnantajalla että työntekijällä on tietyt velvollisuudet koskien henkilönsuojainten valintaa ja käyttöä. Lisäksi Työterveyshuoltolaki edellyttää henkilönsuojainten...
Henkisen ensiavun malli työpaikan turvallisuuspoikkeamissa
Työterveyslaitos
1 tunti
350 EUR
Helsinki
16.5.2017
Työpaikoilla tapahtuu nykyään monenlaisia turvallisuuspoikkeamia kuten hankala käytös, väkivalta ja muut työturvallisuutta uhkaavat tapahtumat. Turvallisuuspoikkeamat vaikuttavat henkilöstön työkykyyn, työhön sitoutumiseen...
Heta arbeten-kurs 21.3.2017
Axxell
125 EUR
Karjaa
Utbildningen i heta arbeten slås samman med utbildningen i heta arbeten för tak och vattenisoleringsbranschen 1.1.2016. En utbildning som slutförts...
Heta arbeten-kurs 3.5.2017
Axxell
125 EUR
Karjaa
3.5.2017
Utbildningen för heta arbeten slogs samman med utbildningen i heta arbeten för tak och vattenisoleringsbranschen fr.o.m. 1.1.2016.  Hittills har man...
Hot Work Card Training
Selekta
8 tuntia
Useita paikkakuntia
On demand
Everyone, who does hot work, needs to own the Hot Work Card, called also Hot Work Certificate or Licence. Hot...
Jännitetyö alle 1000V laitteistossa
Sähkö-Lepistö
         
(260)
1 päivä
169 EUR
Useita (3)
Useita (4)
Jännitetyökoulutuksessa käydään läpi jännitetyön tekemiseen liittyvä ohjeistus huomioiden jännitetyöhön liittyvät tarkistukset, turvallisuustoimenpiteet ja ympäristöolosuhteet. Päivän aikana harjoitellaan työpisteillä tyypillisten jännitetöiden...
Jännitetyön kouluttajakoulutus
Sähkö-Lepistö
Sopimuksen mukaan
990 EUR
Useita paikkakuntia
Sopimuksen mukaan
Jännitetyön kouluttajakoulutuksen tarkoituksena on tuottaa päteviä jännitetyökouluttajia alle 1000 voltin järjestelmiin sekä yhdistää jännitetyöohjeistusta sekä ohjeistuksen laadintaa. Kurssi soveltuu erinomaisesti...
Kaasusumutinkoulutus
Pohjois-Karjalan aikuisopisto
2 päivää
129 EUR
Joensuu
Koulutus on tarkoitettu järjestyksenvalvojan peruskurssin suorittaneille tai järjestyksenvalvojakortin omaaville henkilöille, joilla ei ole kaasusumuttimen kantamis ja käyttämisoikeutta. Koulutus koostuu voimankäytön...
Kaikki hyöty käyttöturvallisuustiedotteesta osa 1: Käyttöturvallisuustiedotteen sisältö ja merkitys
Työterveyslaitos
1 päivä
350 EUR
Useita (2)
3.5.2017
Koulutuksen perehdyt työpaikan kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteiden "tehokäyttäjäksi". Käyttöturvallisuustiedotteet eli KTT:t muuttuvat parhaillaan lainsäädäntömuutosten vuoksi, joten myös kokeneille on tarjolla uutta asiaa.  Käyttöturvallisuustiedote (KTT)...
Kaikki hyöty käyttöturvallisuustiedotteesta osa 2: Käyttöturvallisuustiedote riskinhallintatiedon lähteenä
Työterveyslaitos
1 päivä
350 EUR
Useita (2)
4.5.2017
Käyttöturvallisuustiedote (KTT) on työpaikkojen tärkein tiedonlähde kemikaalien turvallisen käytön suunnittelussa ja toteutuksessa. Koulutuksessa perehdytään työpaikan kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteiden tehokäyttöön. Käyttöturvallisuustiedotteet eli KTT:t...
Kasvinsuojelukoulutus ja -tutkinto
Pohjois-Karjalan aikuisopisto
1 päivä
97 EUR
Joensuu
Tutkinnon suoritettuasi saat pätevyyden ammattikäyttöön tarkoitettujen kasvinsuojeluaineiden ostoon, käyttöön ja myyntiin. Koulutuksessa perehdytään laajan kasvinsuojeluainetutkinnon mukaisiin vaatimuksiin. Päivän lopussa suoritetaan...
Kattotulityökorttikoulutus
FQ21
1 päivä
87 EUR
Helsinki
Katto ja vedeneristystöissä tulen ja kuumentamisen kanssa työskentelvällä on oltava voimassaoleva Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön myöntämä kattotulityökortti. Myös kattotulityöluvan myöntäjällä eli...
Kemikaalitietous ja kemikaalien turvallinen käyttö
AEL
1 päivä
590 EUR
Useita (2)
Useita (2)
Koulutuksessa perehdytään kemikaalien vaaraominaisuuksiin ja erilaisiin altistumistapoihin, joiden pohjalta valitaan turvalliset työtavat ja riittävät varotoimenpiteet vaaratilanteiden ennakointiin ja oikeaan toimintaan...
Kemikaaliturvallisuus työpaikalla
Työterveyslaitos
2 päivää
650 EUR
Useita (2)
14.11.2017
Tästä koulutuksesta saat valmiudet arvioida kemikaalien käsittelyä työpaikalla. Erityisesti tuotantopäälliköt, kemikaaleista vastaavat ja työsuojeluhenkilöstö hyötyvät kurssista.  Työterveyslaitoksen järjestämän Kemikaaliturvallisuus työpaikalla...
Koneiden sähkölaitteistot, standardin SFS-EN 60204-1 vaatimukset
Finn-Tarkastus
Sopimuksen mukaan
Useita paikkakuntia
Sopimuksen mukaan
Koulutuksessa käydään lävitse standardin SFS EN 60204 1 oleelliset vaatimukset jotka koneen suunnittelijan, modernisoijan ja sähkösuunnittelijan tulee hallita jotta koneen...
Koneiden turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmät
Finn-Tarkastus
Sopimuksen mukaan
Useita paikkakuntia
Sopimuksen mukaan
Koulutuksessa käydään lävitse standardien SFS EN ISO 13849 1 ja SFS EN ISO13849 2 oleelliset vaatimukset turvatoimintojen suunnittelemiselle ja kelpuuttamiselle,...
Kuljettajan turvallisuuden takaaminen työtehtävissä
Salon seudun ammattiopisto
7 tuntia
109 EUR
Salo
Kysy seuraavaa koulutusta
Koulutus antaa valmiuksia uhkatilanteiden kohtaamiseen työtehtävissä ja tietoa kuljettajan oikeuksista ja velvollisuuksista. Koulutuksessa tehdään myös käytännön harjoituksia. Koulutus on EU:n...
Kuormausnosturin ja nostoapuvälineiden turvallinen käyttö
Salon seudun ammattiopisto
7 tuntia
109 EUR
Salo
Kysy seuraavaa koulutusta
Koulutus antaa valmiudet alle 25 tm:n kuormausnosturin turvalliseen käyttöön. Nosturin ja apuvälineiden rakenteen, käytön ja tarkastusten lisäksi koulutuksessa käsitellään aiheeseen...
Käyttöönottotarkastusten mittaukset
Sähkö-Lepistö
         
(15)
1 päivä
Useita paikkakuntia
sop. mukaan
Käyttöönottotarkastusten mittaukset kurssilla käsitellään SFS6002 jännitteiseen osaan kohdistuvan työn pykälät sekä käydään mittaustekniset vaaratilanteet läpi. Lisäksi suoritetaan useita rasteja sekä...
Käytön johtajapäivä
Sähköinfo Oy
1 päivä
555 EUR
Vantaa
9.5.2017
Käytönjohtajille tai sellaiseksi aikoville suunnatut johtajapäivät kokoontuu taas tänä vuonna. Johtajapäivillä käsitellään etenkin käytönjohtajan tehtävän hoitamiseen liittyviä, sähköasennusten turvallisuuteen, turvallisiin...
Liikematkan turvakurssi
Mielenrauha Koulutuspalvelut Oy
         
(15)
sopimuksen mukaan
98 EUR
Useita (2)
Useita (2)
Liikematkan turvakurssi perehdyttää, miten valmistaudutaan turvalliselle työmatkalle. Kurssilla opit konkreettisia toimintaohjeita, kuten millaisia kohdetietoja ennen matkaa kannattaa kerätä ja millaisia vakuutuksia...
Myymälätyön turvallisuus
Salon seudun ammattiopisto
1 päivä
101 EUR
Salo
Kysy seuraavaa koulutusta
Koulutuksessa käsitellään seuraavia aiheita: työympäristön turvallisuus, työturvallisuus myyjän oikeudet ja velvollisuudet myyjän ennakointi uhkaavissa tilanteissa myymälävarkaustilanteet...
Nostoapuvälineiden tarkastajakoulutus
Koulutusmaailma
1 päivä
425 EUR
Useita (13)
Useita (7)
Koulutusmaailman nostoapuvälineiden tarkastajakoulutus on helppo tapa kouluttaa ja perehdyttää henkilö apuvälineiden lakisääteiseen tarkastukseen. Lain mukaan nostoapuvälineet tulee tarkistaa vähintään vuoden...
Nostot ja nostoapuvälineiden tarkastajan pätevöityskoulutus
AEL
2 päivää
950 EUR
Helsinki
18.10.2017
Saat käytännönläheistä tietoa avuksi nostoapuvälineiden valintaan, tarkastuksiin ja käyttöön. Kun tunnet lain velvoitteet nostotöiden suorituksessa ja työvälineiden turvallisessa käytössä opit...
Nosturikortti
Koulutusmaailma
         
(9)
1 päivä
180 EUR
Useita paikkakuntia
Kysy
Koulutusmaailman Nosturin ja apuvälineiden käyttäjäkoulutus (Nosturikorttikoulutus) on helppo tapa varmistaa nosturin ja apuvälineiden turvallinen ja varma käyttötapa. Samalla täyttyvät lain vaatimat...
Occupational Safety Card Training
Selekta
1 päivä
110 EUR
Helsinki
Occupational Safety Card Training helps you to develop your ability to recognize and control different kinds of risky and dangerous factors...
OHSAS 18001 työterveys ja -turvallisuus
Laatukeskus Excellence Finland
1 päivä
710 EUR
Espoo
Useita (3)
OHSAS 18001 standardia voivat soveltaa työterveys ja turvallisuusasioidensa hallintaan kaikenlaiset organisaatiot niin teollisuudessa, palveluorganisaatioissa kuin julkisellakin sektorilla. Standardi määrittelee hallinnan...
  • = Haastattelu
  • = Videoesittely
Näyttää 1-50 yhteensä 181 tulosta
Näytä kaikki (131) koulutukset

Työturvallisuuskoulutus -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Työturvallisuus-koulutus ennaltaehkäisee tapaturmia

Työturvallisuus-koulutus on ensisijaisen tärkeää monestakin syystä. Pelastuslain mukaan se, joka omistaa rakennuksen tai harjoittaa siellä teollisuus- tai liiketoimintaa, on ensisijaisesti vastuussa kiinteistön turvallisuudesta. Tämä tarkoittaa niin ennaltaehkäisyä kuin pelastustoimenpiteitä.

Laki määrää myös, että rakennukset ovat suunniteltava, rakennettava ja pidettävä kunnossa siten, että onnettomuusriski on mahdollisimman pieni ja että tulipalon sattuessa pelastustoiminta on mahdollista. Jotta nämä määräykset voidaan toteuttaa, on rakennuksessa työskentelevien ihmisten oltava tietoisia määräyksistä ja tarvittavista toimenpiteistä. Heidän on myös osattava toimia onnettomuuden sattuessa. Tämän vuoksi kaikenlainen työturvallisuus-koulutus on sekä suositeltavaa että suosittua. 

Työturvallisuuskurssi: Organisaation turvallisuus määräytyy liiketoiminnan mukaan

Liiketoiminnan luonne määrittää sen, minkälaisen turvallisuustason yritys tarvitsee, ja minkälainen työturvallisuuskurssi palvelee sen tarpeita parhaiten. Riski- ja turvallisuuskoulutuksissa käsitellään muun muassa sitä, mikä kaikki voi vaikuttaa organisaation turvallisuuteen.

Erityisen tärkeää on, että organisaation koko henkilöstö tietää, kuinka eri tilanteissa tulee toimia – koulutusten ja toistuvien harjoitusten avulla voidaan ennaltaehkäistä vaarallisia tilanteita sekä minimoida onnettomuuksien kustannuksia.

Paloturvallisuus tärkeää myös työpaikalla

Työturvallisuuskurssit kannattaa olla käytynä, koska paloturvallisuus on asia, joka jokaisen tulee ottaa huomioon niin kotona kuin työpaikalla. Palontorjunta käsittää sekä ennaltaehkäisyä että oikeaa osaamista onnettomuuden sattuessa. Yleisten palontorjuntaa käsittelevien kurssien lisäksi järjestetään koulutuksia myös ammattilaisille.

Tulitöitä tekevillä ammattilaisilla täytyy olla tulityökorttikoulutus voidaakseen suorittaa työtehtäviään. Sen vuoksi olemme koonneet paloturvallisuutta käsittelevät koulutukset yhteen alakategoriaan. Tutustu tulityökorttikursseihin ja muihin tulitöiden turvallisuuskoulutuksiin.

Työturvallisuuskurssit

Työturvallisuuskurssit on syytä käydä, koska työturvallisuus on osa lakimääräistä työsuojelua, jonka tarkoituksena on ennalta ehkäistä erilaisia riskejä ja vaaroja, joita työpaikoilla voi sattua. Työsuojelu mahdollistaa näin ollen turvallisen työskentelyn työpaikoilla. Työntekijöiden ammattitaitoon kuuluukin tuntea oman työnsä vaarat ja toimia työssään niin, että onnettomuusriski tulee minimoiduksi.

Työturvallisuuden lisäämiseksi Suomessa otettiin vuonna 2003 käyttöön ns. työturvallisuuskortti. Kortin saa käyttöönsä suoritettuaan hyväksytysti työturvallisuutta käsittelevän kurssin. Kortti on voimassa viisi vuotta. Etsi itsellesi sopiva työturvallisuuskorttikoulutus.