Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Ulkoistamisen koulutus

Kun on aika erikoistua tai korostaa ydinosaamista!

Ulkoistaminen tulee kyseeseen silloin, kun organisaatio etsii kustannussäästöjä ja tahtoo keskittyä ydinosaamiseensa. Ulkoistamista käsittelevät koulutukset auttavat organisaatioiden johtoa ulkoistamisprosessissa. Tutustu koulutuksiin!
Näyttää 1-1 koulutusta 1 tuloksesta
Näyttää 1-1 koulutusta 1 tuloksesta
 

Ulkoistaminen vapauttaa yrityksen voimia ydintoimintaan keskittymiseen

Kun yritys tai julkishallinnon organisaatio ulkoistaa, tarkoittaa se tietyn tai tiettyjen toimintojen siirtämistä toiselle yritykselle joko myymällä tai liikkeenluovutuksella. Tämän jälkeen ulkoistanut yritys ostaa nämä toiminnot alihankintana toiselta yritykseltä. Ulkoistamisen taustalla on organisaation pyrkimys erikoistumiseen ja tehokkuuteen: ulkoistamalla organisaatio voi keskittyä ydinosaamiseensa.

Kun organisaatio ostaa jonkin liiketoimintansa alueen, esimerkiksi palkkahallinnon, ulkopuoliselta yritykseltä, sen ei tarvitse itse palkata tai kouluttaa henkilöstöä palkkahallintoon. Ulkoistaminen mahdollistaa myös tiettyjen sopimusten puitteissa kilpailuttamisen, mikä puolestaan tuo mahdollisesti säästöjä ulkoistavalle, palvelut ostavalle yritykselle.

Ulkoistamisen koulutuksesta apua yritysjohdolle ulkoistamisprosessin tahdikkaaseen läpiviemiseen

Ulkoistamisprosessin asiantuntevat kouluttajat tarjoavat ulkoistamisen koulutusta ja ulkoistamisprosessiin ja alihankintaan liittyviä kursseja, joissa ulkoistamista käsitellään kattavasti juridisesta, taloudellisesta ja työvoimapoliittisesta näkökulmasta. Koulutuksen tarjoajat voivat keskittyä ulkoistamiskoulutuksissaan esimerkiksi siihen, kuinka tehdä irtisanomistilanteesta mahdollisimman inhimillinen.

Mahdollisia koulutuksen aiheita ovat esimerkiksi:

  • työsuhteen ehdot
  • ulkopuolisen työvoiman käyttö
  • tilaajavastuulaki
  • Hankintalaki
  • Työterveyshuolto
  • kilpailuttaminen.


Ulkoistamisen vaikutukset ulottuvat monelle taholle ja kauas

Ulkoistaminen on monivaiheinen prosessi, jossa on useita osapuolia. Ulkoistamisprosessin pääosissa ovat luovuttava eli ulkoistava organisaatio ja vastaanottava eli ulkoistuksen saava yritys. Ulkoistaminen vaikuttaa suuresti ulkoistettavan työn tekijöihin ulkoistavassa organisaatiossa eli toisen yrityksen palvelukseen siirtyviin työntekijöihin kuten myös vastaanottavan yrityksen työntekijöihin. Mahdolliset osakkeenomistajat odottavat ulkoistuksen myötä tehokkuuden lisääntymistä ja parempaa tulosta.

Ulkoistusta on tutkittu jonkin verran ja ulkoistamisista uutisoidaan toistuvasti. Yleinen mielikuva näyttää olevan se, että ulkoistamiset voisi hoitaa paremminkin. Erään laadullisen tutkimuksen mukaan ulkoistamisen menestykseen vaikuttaa hyvin tehty pohjatyö. Ulkoistamisprosessin pohjatyötä ovat suunnitelmallinen viestintä, hyvin laadittu tarjouspyyntö, resursointi ja henkilökunnan perehdytys. Tutkimuksista on käynyt myös ilmi, että esimerkiksi kulttuurierot ovat tulleet yllätyksenä ja heikentäneet ulkoistamisen tehokkuutta tapauksissa, joissa suomalainen yritys on ulkoistanut jonkin toimintansa ulkomaille.

Ulkoistaminen siis koskettaa monia tahoja, yrityksen asiakkaista puhumattakaan. Lisäksi ulkoistamisessa on otettava huomioon työtä, työntekijöitä ja hankintoja koskevat lainsäädännöt. Kustannussäästöjä, henkilöstövähennyksiä ja ydinosaamiseen keskittymistä havittelevien organisaatioiden on hyvä aloittaa ulkoistamisprosessin valmistelu huolella.

 

Palaa sivun alkuunLähteet: YTY ry

Vertaile koulutuksia
Katso videoesittelyjä