Koulutuksia koskevien julkisten hankintapyyntöjen listaus (HILMA)

Julkiset koulutushankinnat listattuna

Alla on listattuna koulutuksia koskevat julkiset hankinnat, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Tätä listaa seuraamalla voitte löytää ne potentiaaliset julkiset koulutushankinnat, joihin voisitte kouluttajana vastata.

Listauksen tiedot päivittyvät automaattisesti työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämästä sähköisestä ilmoituskanavasta HILMAsta. Pääset katsomaan hankinnan tarkemman kuvauksen HILMAn sivuilta klikkaamalla haluamasi hankinnan kohdalla "Lue lisätiedot" -nappia.

Listauspalvelu tukee tavoitettamme yhdistää työelämän koulutuksia tarvitsevat ja niiden tarjoajat kautta maan.

Tarjous annettava viimeistään: 26.5.2017
Julkaistu: 28.4.2017
Ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja esiopetus
Hämeenlinnan kaupunki
Varhaiskasvatus ja esiopetus alle oppivelvollisuusikäisille hämeenlinnalaisille lapsille, joiden kotikieli on ruotsi.Palvelua tulee tarjota tarpeen mukaan arkisin klo 6.00-18.00 välisenä aikana Hämeenlinnan tai naapurikuntien alueella.Ruotsinkielistä varhaiskasvatusta ja esiopetusta käyttää vuosittain keskimäärin 17-20 varhaiskasvatuksen valintaoikeuden piirissä olevaa lasta.

Tarjous annettava viimeistään: 12.5.2017
Julkaistu: 28.4.2017
Johtamisen erikoisammattitutkinto
Kouvolan kaupunki
Oppisopimuskoulutuksena toteutettava johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus tutkintotilaisuuksineen. Tutkinnon aikataulu on 1.10.2017-30.04.2019.
Tutkinnon tavoitteena on:
- lisätä esimiesten johtamisen eri osa-aluiden hallintaa ja osaamista
- tunnistaa omat esimiestyön osa-alueiden vahvuudet ja kehittämiskohteet
- kehittää organisaation ja työyksiköiden toimintaa
- lisätä esimiesten verkostoitumista ja vertaistukea
- lisätä suunnitelmallisuutta osaamisen kehittämiseen
- tukea johtamisen ja esimiestyön kehittämistä

Tarjous annettava viimeistään: 18.5.2017
Julkaistu: 28.4.2017
Kielikoulutuspalvelut
TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Hankinnan kohteena ovat VTT:n lähiopetuksena toteutettavat kielikoulutuspalvelut.

Kielikoulutus suunnitellaan ja toteutetaan tarvelähtöisesti. Lähiopetuksen kielikoulutuspalvelut järjestetään yhteistyössä kielikoulutuspalveluiden toimittajan kanssa. Toimittaja vastaa kielikoulutuksen suunnittelusta, ilmoittautumisten vastaanottamisesta, organisoinnista ja toteutuksesta. Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan opiskelijoiden tarpeista lähtien.

Opetuksessa yleiskieliosaamisen lisäksi painottuvat erilaiset työhön liittyvät kansainväliset vuorovaikutustilanteet ja kulttuurien välinen vuorovaikutus sekä työalakohtainen ja business-sanasto. Opetusmenetelmien tulee sisältää sekä kirjallisen että suullisen kielen harjoittelua.

VTT:n kieliopetustarpeet ovat tällä hetkellä erityisesti ”Finnish for Foreigners” ja englannin kieli. "Finnish for foreigners" -opetus paneutuu asiantuntijoiden perussuomen kielitaidon opettamiseen työtilanteissa ja tutustuttaa Suomen työkulttuuriin. Kaikkiin kielikoulutusryhmiin osallistuu asiantuntijoita, joilla ei välttämättä ole yhteistä äidinkieltä. Englannin kielen opetus on tyypillisesti oman työkielitaidon vahvistamista sekä suullisissa tilanteissa, kuten seminaariesityksissä että kirjallisessa ilmaisussa.

Hankinnan kohteena oleva palvelu on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Tarjous annettava viimeistään: 31.5.2017
Julkaistu: 27.4.2017
Korjausrakentajan koulutus koulutus
Pohjois-Savon ELY-keskus
Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuvauksessa (liite 1).

Hankintayksikkö valitsee yhden (1) toimittajan jonka kanssa hankintayksikkö tekee sopimuksen.

Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävä hankinta toteutuu talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Tarjous annettava viimeistään: 16.5.2017
Julkaistu: 25.4.2017
ESR-rahoitteinen työvoimakoulutus: 3D suunnittelun hyödyntäminen ja mahdollisuudet.
Keski-Suomen ELY-keskus
Keski-Suomen ELY-keskus pyytää tarjousta ESR määrärahalla hankittavasta ammatillisesta työvoimakoulutuksesta:
3D suunnittelun hyödyntäminen ja mahdollisuudet (KESELY/515/2017), elokuussa 2017 alkava työvoimakoulutus.

Hankinta liittyy 3D paja hankkeen (S20574) toimintaan ja sen kohderyhmään.

Työvoimakoulutuksen hankinta rahoitetaan yllä mainitun hankkeen rinnakkaishankkeesta TVPOL 3D paja -hanke (S20964).

Tarjouskilpailu toteutetaan lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) mukaisesti avointa menettelyä käyttäen. Hankintaan sovelletaan kansallisia menettelyjä koskevia säännöksiä.
Kilpailutettavan koulutuksen sisältö on esitetty tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä 1 olevassa koulutuskuvauksessa (3D suunnittelun hyödyntäminen ja mahdollisuudet (KESELY/515/2017)). Toteuttamispaikkakunta on Saarijärvi.

Hankintayksikkö valitsee kokonaistaloudellisesti edullisimman (paras hinta-laatusuhde) tarjouksen yhdeltä (1) palveluntuottajalta, jonka kanssa hankintayksikkö tekee sopimuksen.

Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin, joka on hinta-laatusuhteeltaan paras. Kokonaistaloudellisuutta tarkastellaan ja tarjoukset pisteytetään (1-5 pistettä/ arviointikriteeri) alla kerrottujen arviontikriteerien suhteen, joiden vertailujen perusteet avataan tarkemmin Kokonaistaloudellisuuden arviointikriteerit-lomakkeella (LIITE 6).
Kaikkien kriteerien painoarvo on 25 %. Valintakriteerien pisteet lasketaan yhteen. Tarjouksen on mahdollista saada enintään 20 pistettä. Eniten kokonaispisteitä saanut tarjous valitaan.

Mikäli kaksi tai useampi tarjous on saanut saman kokonaispistemäärän, valitaan hinnaltaan edullisin tarjous. Jos tarjousten hinta on täsmälleen sama, seuraavaksi tarkasteltava arviointikriteeri on koulutussuunnitelma, sen jälkeen opettajaresurssit ja viimeisenä asiakastyytyväisyys. Mikäli hinnasta ja laadusta saadut pisteet ovat parhaimmilla tarjoajilla täysin samat, arvotaan näistä palvelun voittava tarjous.Tarjous annettava viimeistään: 16.5.2017
Julkaistu: 24.4.2017
ESR-rahoitteinen työvoimakoulutus: 3D tulostuksen hyödyntäminen ja mahdollisuudet
Keski-Suomen ELY-keskus
Keski-Suomen ELY-keskus pyytää tarjousta ESR määrärahalla hankittavasta ammatillisesta työvoimakoulutuksesta:
3D tulostuksen hyödyntäminen ja mahdollisuudet (KESELY/515/2017), elokuussa 2017 alkava työvoimakoulutus.

Hankinta liittyy 3D paja hankkeen (S20574) toimintaan ja sen kohderyhmään.

Työvoimakoulutuksen hankinta rahoitetaan yllä mainitun hankkeen rinnakkaishankkeesta TVPOL 3D paja -hanke (S20964).

Tarjouskilpailu toteutetaan lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) mukaisesti avointa menettelyä käyttäen ja hankintaan sovelletaan kansallisia menettelyjä koskevia säännöksiä.
Kilpailutettavan koulutuksen sisältö on esitetty tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä 1 olevassa koulutuskuvauksessa (3D tulostuksen hyödyntäminen ja mahdollisuudet, Saarijärvi, (KESELY/515/2017)).

Hankintayksikkö valitsee kokonaistaloudellisesti edullisimman (paras hinta-laatusuhde) tarjouksen yhdeltä (1) palveluntuottajalta, jonka kanssa hankintayksikkö tekee sopimuksen.

Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin, joka on hinta-laatusuhteeltaan paras. Kokonaistaloudellisuutta tarkastellaan ja tarjoukset pisteytetään (1-5 pistettä/ arviointikriteeri) alla kerrottujen arviontikriteerien suhteen, joiden vertailujen perusteet avataan tarkemmin Kokonaistaloudellisuuden arviointikriteerit-lomakkeella (LIITE 6).
Kaikkien kriteerien painoarvo on 25 %. Valintakriteerien pisteet lasketaan yhteen. Tarjouksen on mahdollista saada enintään 20 pistettä. Eniten kokonaispisteitä saanut tarjous valitaan.

Mikäli kaksi tai useampi tarjous on saanut saman kokonaispistemäärän, valitaan hinnaltaan edullisin tarjous. Jos tarjousten hinta on täsmälleen sama, seuraavaksi tarkasteltava arviointikriteeri on koulutussuunnitelma, sen jälkeen opettajaresurssit ja viimeisenä asiakastyytyväisyys. Mikäli hinnasta ja laadusta saadut pisteet ovat parhaimmilla tarjoajilla täysin samat, arvotaan näistä palvelun voittava tarjous.Tarjous annettava viimeistään: 29.5.2017
Julkaistu: 21.4.2017
Linja-auton- ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajan koulutus, Varkaus
Pohjois-Savon ELY-keskus
Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuvauksessa (liite 1).

Hankintayksikkö valitsee yhden (1) toimittajan jonka kanssa hankintayksikkö tekee sopimuksen.

Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävä hankinta toteutuu talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Tarjous annettava viimeistään: 19.5.2017
Julkaistu: 20.4.2017
TARJOUSPYYNTÖ 15/2017: Tarjouspyyntö vuonna 2018 alkavaksi suunnitellusta uravalmennuksesta
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Tämä tarjouspyyntö sisältää ELY-keskuksen hankintasuunnitelmaan 2018 sisältyvät ja liitteessä yksilöity, uravalmennuksen kuvaus (liite, tarjouspyyntö 15/2017). Uravalmennuksia koskeva tarjous on suunniteltava vastaamaan tätä tarjouspyyntökirjettä ja liitteissä ilmoitettuja tavoitteita ja sisältöjä.

Tarjous annettava viimeistään: 19.5.2017
Julkaistu: 13.4.2017
TARJOUSPYYNTÖ 15/2017: Tarjouspyyntö vuonna 2018 alkavaksi suunnitellusta uravalmennuksesta
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Tämä tarjouspyyntö sisältää ELY-keskuksen hankintasuunnitelmaan 2018 sisältyvät ja liitteessä yksilöity, uravalmennuksen kuvaus (liite, tarjouspyyntö 15/2017). Uravalmennuksia koskeva tarjous on suunniteltava vastaamaan tätä tarjouspyyntökirjettä ja liitteissä ilmoitettuja tavoitteita ja sisältöjä.

Tarjous annettava viimeistään: 11.5.2017
Julkaistu: 11.4.2017
Sähköasentajien täydennyskoulutus
Pohjois-Savon ELY-keskus
Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuvauksessa (liite 1).

Hankintayksikkö valitsee yhden (1) toimittajan jonka kanssa hankintayksikkö tekee sopimuksen.

Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävä hankinta toteutuu talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Tarjous annettava viimeistään: 3.5.2017
Julkaistu: 5.4.2017
Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän tekniikan erikoisammattitutkinnon puitejärjestely
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Keuda
Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän tekniikan erikoisammattitutkinnon valmistavantietopuolisen koulutuksen ja näyttötutkinnon puitejärjestely yli 5 hengen ryhmille.

Tarjous annettava viimeistään: 3.5.2017
Julkaistu: 5.4.2017
ICT-alan osaamis- ja ammattitaitokartoitus (ohjelmointiosaaminen)
Keski-Suomen ELY-keskus
Keski-Suomen ELY-keskus pyytää tarjousta kansallisella määrärahalla hankittavasta palvelusta: ICT-alan osaamis- ja ammattitaitokartoitus (ohjelmointiosaaminen), KESELY/522/2017.

Tarjouskilpailu toteutetaan lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) mukaisesti avointa menettelyä käyttäen ja hankintaan sovelletaan kansallisia menettelyjä koskevia säännöksiä.
Kilpailutettavan palvelun sisältö on esitetty tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä 1 olevassa palvelukuvauksessa (ICT-alan osaamis- ja ammattitaitokartoitus, (ohjelmointiosaaminen), KESELY/522/2017).

Hankintayksikkö valitsee kokonaistaloudellisesti edullisimman (paras hinta-laatusuhde) tarjouksen yhdeltä (1) palveluntuottajalta, jonka kanssa hankintayksikkö tekee sopimuksen.

Tarjous annettava viimeistään: 8.5.2017
Julkaistu: 31.3.2017
Maarakennuskoneenkuljettajan koulutus
Pohjois-Savon ELY-keskus
Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuvauksessa (liite 1).

Hankintayksikkö valitsee yhden (1) toimittajan jonka kanssa hankintayksikkö tekee sopimuksen.

Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävä hankinta toteutuu talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Tarjous annettava viimeistään: 3.5.2017
Julkaistu: 24.3.2017
LVI-järjestelmien uusiminen ja rakennustekniset työt peruskorjauksessa -koulutus
Pohjois-Savon ELY-keskus
Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuvauksessa (liite 1).

Hankintayksikkö valitsee yhden (1) toimittajan jonka kanssa hankintayksikkö tekee sopimuksen.

Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävä hankinta toteutuu talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.