Koulutuksia koskevien julkisten hankintapyyntöjen listaus (HILMA)

Julkiset koulutushankinnat listattuna

Alla on listattuna koulutuksia koskevat julkiset hankinnat, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Tätä listaa seuraamalla voitte löytää ne potentiaaliset julkiset koulutushankinnat, joihin voisitte kouluttajana vastata.

Listauksen tiedot päivittyvät automaattisesti työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämästä sähköisestä ilmoituskanavasta HILMAsta. Pääset katsomaan hankinnan tarkemman kuvauksen HILMAn sivuilta klikkaamalla haluamasi hankinnan kohdalla "Lue lisätiedot" -nappia.

Listauspalvelu tukee tavoitettamme yhdistää työelämän koulutuksia tarvitsevat ja niiden tarjoajat kautta maan.

Tarjous annettava viimeistään: 12.4.2017
Julkaistu: 1.3.2017
Jakeluautonkuljettajan koulutus, Varkaus
Pohjois-Savon ELY-keskus
Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuvauksessa (liite 1).

Hankintayksikkö valitsee yhden (1) toimittajan jonka kanssa hankintayksikkö tekee sopimuksen.

Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävä hankinta toteutuu talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Tarjous annettava viimeistään: 19.4.2017
Julkaistu: 28.2.2017
Jakeluautonkuljettajan koulutus, Kuopio
Pohjois-Savon ELY-keskus
Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuvauksessa (liite 1).

Hankintayksikkö valitsee yhden (1) toimittajan jonka kanssa hankintayksikkö tekee sopimuksen.

Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävä hankinta toteutuu talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Tarjous annettava viimeistään: 31.3.2017
Julkaistu: 27.2.2017
TARJOUSPYYNTÖ 12/2017: Yhteishankintana toteutettavaa työvoimakoulutusta koskeva tarjouspyyntö (puitejärjestely) teknologiateollisuuden toimihenkilöille
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Uudenmaan teknologiateollisuuden näkymät ovat poikkeuksellisen hyvät ja tarve lisätyövoimasta sekä olemassa olevan henkilöstön osaamisen vahvistamisen tarve ovat suuret. Tämän tarjouspyynnön ja sen perusteella tehtävien puitesopimusten tarkoituksena on nopeuttaa ja joustavoittaa alueilla yhteishankintakoulutuksina toteutettavien koulutusten toimeenpanoa ja edistää niiden markkinointia ja käyttöönottoa työvoiman rekrytointi- (RekryKoulutus), kehittämis- (TäsmäKoulutus) ja sopeuttamistilanteissa (MuutosKoulutus). Työ- ja elinkeinoministeriö on tuotteistanut yhteishankintakoulutuksen, ohje TEM/2579/00.03.05.02/2016.

Tarjous annettava viimeistään: 6.4.2017
Julkaistu: 24.2.2017
Raskaskalustomekaanikon koulutus
Pohjois-Savon ELY-keskus
Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuvauksessa (liite 1).

Hankintayksikkö valitsee yhden (1) toimittajan jonka kanssa hankintayksikkö tekee sopimuksen.

Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävä hankinta toteutuu talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Tarjous annettava viimeistään: 28.3.2017
Julkaistu: 20.2.2017
Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan koulutus
Pohjois-Savon ELY-keskus
Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuvauksessa (liite 1).

Hankintayksikkö valitsee yhden (1) toimittajan jonka kanssa hankintayksikkö tekee sopimuksen.

Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävä hankinta toteutuu talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.