Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Asiantuntijan myyntivalmennus

Brik
Yhteenveto
1 päivä
790 EUR + alv 24 %
Avoin koulutus
Helsinki
Alkavat koulutukset
Helsinki
3.9.2019 9:00 
790 EUR
4.12.2019 9:00 
790 EUR

Asiantuntijan myyntivalmennus

Myyntivalmennus asiantuntijatyön tueksi

Koulu­tuk­sessa pohdimme syväl­li­sesti myynnin ja myyn­ti­tai­tojen merki­tystä asian­tun­ti­jatyössä. Pohdimme asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden myyntiä sekä osta­misen että myyn­ti­kes­kus­te­luiden näkö­kul­mista.

Pien­ryh­mä­val­men­nuk­semme antaa runsaasti tilaa keskus­te­lulle ja muiden osal­lis­tujien koke­muk­sista oppi­mi­selle.

Koulutuksen hyödyt

 • Ymmärrät myyn­ti­tai­tojen merki­tyksen oman asian­tun­ti­ja­työsi kannalta
 • Osaat hahmottaa ostajan näkö­kulmaa myyn­ti­ti­lan­teissa
 • Opit käymään onnis­tu­neita myyn­ti­kes­kus­teluja
 • Tunnistat omat vahvuutesi ja kehit­tä­mis­koh­teesi
 • Ymmärrät asia­kas­läh­töisen toimin­ta­tavan ja arvo­myynnin peri­aatteet
 • Saat asian­tun­ti­ja­pal­ve­luillesi entistä enemmän tyyty­väisiä asiak­kaita

Kohderyhmä

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille asian­tun­ti­joille, jotka haluavat kehittää omia myyn­ti­tai­tojaan.

Aiheesta järjestetään myös organisaatioiden sisäisiä koulutuksia. Kysy lisää räätälöintimahdollisuuksista »

Aikataulu

09:00 Tutus­tu­minen ja päivän sisältö

09:30 Millainen on hyvä myyjä?

10:00 Tauko

10:15 Ostajan näkö­kulma

 • Miksi asiakas valitsee sinut?

11:30 Oma myyn­ti­tek­niikka

 • Itselle ominainen tapa toimia
 • Kysy­mys­tek­niikka
 • Hyödyn koros­ta­minen ja osto­mo­ti­vaat­torit

12:00 Lounas

13:00 Erilaisten asiak­kaiden kohtaa­minen

13:30 Vasta­väitteet, uhka vai mahdol­lisuus?

14:00 Kahvi

14:15 Kaupan päät­tä­minen

15:00 Hissipuhe – myyjän ensia­pu­pakkaus

16:00 Koulutus päättyy

Koulutuspaikka

Hotel Haven

Unio­ninkatu 17

00130 Helsinki

Kouluttaja

Kouluttajana toimii Maisa Durchman

Viime vuosi­tu­han­nella papiksi opis­kel­leella Maisalla on 15 vuoden kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä. Asia­kas­pal­velun-, myynnin sekä näiden johta­mista Maisa on valmen­tanut lukui­silla eri toimia­loilla. Muutamia mainit­ta­vaksi pankki- ja vakuu­tusalat, päivit­täis­ta­va­ra­kauppa ja ketju­lii­ke­toi­minta. Koke­musta myös julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista. Viimeisten vuosien ajan koke­musta on kart­tunut erityi­sesti apteek­ki­lii­ke­toi­min­tojen ja lääke­teol­li­suuden kehi­tys­hank­keista.

Maisa on DISC –valmentaja sekä ICF serti­fioitu coach, joten spar­raava ote näkyy myös valmen­nuk­sissa. Maisan valmen­nuk­sissa pääsee tekemään töitä tosissaan, vaikkei koskaan liian vaka­vissaan!

Kustannukset

Tilaisuuden hinta on 790 eur/hlö + alv 24% sisältäen:

 • koulutusmateriaalin
 • lounaan ja kahvitarjoilun

Jos yrityksessäsi on useita koulutuksesta kiinnostuneita, tiedustele ryhmäalennusta valmentajalta »

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Asiantuntijan myyntivalmennus? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan meiltä uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta tiedämme, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luomme positiivisen ilmapiirin jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei kuitenkaan räpiköidä...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi


Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,6)
Perustuu 19 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Asiantuntijan myyntivalmennus täytä seuraavat tiedot:

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Hurraamme sinun tiimisi puolesta!

Maailma on täynnä upeita tuotteita ja palveluita. On asiakaskokemuksesta kiinni, mitkä erottuvat joukosta. Myynnin ja asiakastyön pulmiin saat apua Brikin valmennuksista.