Esihenkilön työlainsäädäntö

Brik
Yhteenveto
1 päivä
890 EUR + alv 24%
1.6.2023 09.00
   
Lähiopetus
Espoo
Koulutus
Ihmisiä huoneessa

Esihenkilön työlainsäädäntö

Mitä jokaisen esihenkilön pitää tietää työlainsäädännöstä? Koulu­tuk­sessa käydään käytännönläheisesti läpi työlain­sää­däntöä erityi­sesti esihenkilön johta­mi­soi­keuden ja työn­te­kijän vastuun näkö­kul­masta. Koulutus kiteyttää työlain­sää­dännön sisällön helposti omak­sut­tavaan muotoon. Pien­ryh­mä­val­mennus mahdol­listaa osal­lis­tujien kysy­mykset ja keskus­telut sekä tosielämän tapausten läpikäynnin. Koulutuksen tarkoituksena on antaa osallistujille keinot yhdis­tää koulu­tuk­sessa opitut asiat oman työn käytännön tilan­teisiin.

Hyödyt osallistujille

  • Opit tuntemaan työoi­keuden perusteet
  • Saat kattavan kuvan esihenkilön oikeuk­sista ja vastuista
  • Tunnistat työpaikan tilanteet, joissa tulee ryhtyä toimiin asioiden selvittämiseksi 
  • Osaat huomioida ­työssäsi myös työlain­sää­dännön vaati­mukset ja saat varmuutta omaan johtamiseen
  • Saat ajan­ta­saisen katsauksen työlain­sää­dännön viimei­simpiin muutoksiin

Kohderyhmä

Koulutus on suun­ni­teltu johta­jille ja esihenkilöille tehtä­västä ja toimia­lasta riip­pu­matta.

Aikataulu

08:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamukahvi

08:55 Etäosallistujien sisäänkirjautuminen

09:00 Mitä jokaisen esihenkilön tulee tietää työlain­sää­dännön perus­pe­ri­aat­teista?

09:15 Esihenkilön vastuut sekä työn­te­kijän oikeudet ja velvol­li­suudet

10:15 Tauko

10:30 Toimivan työso­pi­muksen teke­minen

11:15 Työaikaan ja vuosi­lomaan liit­tyvät keskeiset kysy­mykset

12:00 Lounas

13:00 Työaikaan ja vuosi­lomaan liit­tyvät keskeiset kysy­mykset (jatkuu)

13:30 Työsuhteen päät­tä­misen peli­sääntöjä

14:00 Kahvi

14:15 Työsuhteen päät­tä­minen henki­lö­koh­tai­silla perus­teilla

15:30 Työsuhteen päät­tä­minen tuotan­nol­lis­ta­lou­del­li­sista syistä

15:45 Yhteis­toi­min­ta­me­nettely esihenkilön näkö­kul­masta

16:00 Päivä päättyy

Koulutuspaikka

Innopoli 3, Vaisalantie 4, Espoo (Saapumisohje)

Voit osallistua valmennukseen myös etäyhteydellä.

Kouluttaja

Juha Saarinen on kokenut työoikeusjuristi. Juha tarjoaa käytännönläheistä koulutusta kaikissa työ- ja palvelussuhteiden elinkaareen liittyvissä asioissa. Juhan työhistoria on erityisesti vähittäiskauppa- ja rahoitusalalta ja hänellä on laajasti kokemusta haastavista työ- ja liike-elämän neuvotteluista. Kouluttajakokemusta Juhalla on 15 vuoden ajalta.

Kustannukset

Hinta: 890e + alv 24%

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Esihenkilön työlainsäädäntö? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik sosiaalisessa mediassa

Brik

Brik on vaikuttavin lähijohtamisen valmentaja!

Erityisosaamisemme muodostuu ajattelun konkreettisesta ja käytännönläheisestä haastamisesta fasilitointitekniikoiden avulla. Haastamisemme pohjautuu suoma- laisen työelämän haasteiden syvälliseen ja ajantasaiseen ymmärrykseen sekä vankkaan kokemukseen ihmislähtöisen johtamisen kehittämisestä. Kahdenkymmenen toimintavuotemme aikana olemme kouluttaneet yli 7000 johtajaa, esihenkilöä ja asiantuntijaa sadoista eri toimialoilla toimivista...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Vaisalantie 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi

Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,6)
Perustuu 144 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Esihenkilön työlainsäädäntö täytä seuraavat tiedot: