Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Etsitkö etäkoulutusta? Kokosimme verkko- ja etäkoulutukset     Etäopiskelu-osioon

Esimiehen taloustaidot käytännössä

Brik
Yhteenveto
2 päivää
marker Tarjonnassa myös kesällä
   
Helsinki
Koulutus

Esimiehen taloustaidot käytännössä

Esimiehen taloustaidot päivittäisen päätöksenteon tukena

Koulutus on suun­ni­teltu esimie­hille, jotka eivät ole talous­hal­linnon ammat­ti­laisia, mutta tekevät merkit­täviä talou­del­lisia päätöksiä työssään. Koulutus antaa kattavan koko­nais­kuvan talous­hal­linnon tärkeim­mistä osa-alueista ja valmiudet yritys­ta­louden ja yrityksen talous­hal­linnon perus­teiden ymmär­tä­miseen.

Koulutus on saanut paljon kiitosta selkey­destään ja ymmär­ret­tä­vyy­destään. Runsaat lasken­ta­teh­tävät auttavat opitun omak­su­mi­sessa.

Kattava yleiskatsaus yritystalouteen

Kurssi antaa selkeän yleisnäkemyksen yritystalouden perusteista ja lainalaisuuksista. Koulutuksen jälkeen ymmärrät taloussanastoa ja osaat arvioida, mitä yrityksen tärkeimmät tunnusluvut kertovat.

Hyödyt osallistujille

  • Saat kattavan kuvan yrityksen talous­hal­linnon eri osa-alueista
  • Opit yritys­ta­louden tärkeimmät käsitteet ja raportit
  • Osaat budje­toida toimin­taasi entistä ammat­ti­mai­semmin
  • Tunnet kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet ja osaat laatia tulos­las­kelman ja taseen sekä analy­soida niitä
  • Opit laskemaan erilaisten inves­tointien kannat­ta­vuutta ja tunnet rahoi­tuksen perus­pe­ri­aatteet
  • Opit laskemaan yrityksen tärkeimmät tunnus­luvut

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Esimiehen taloustaidot käytännössä, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan kouluttajalle.

Kohderyhmä

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille johta­jille, esimie­hille ja projek­ti­pääl­li­köille, jotka vastaavat jonkin osa-alueen talou­desta, mutta eivät tee päätyökseen talous­hal­linnon tehtäviä.

Koulu­tukseen osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon koulu­tusta.

Aiheesta järjestetään myös organisaatioiden sisäisiä koulutuksia. Kysy lisää räätälöintimahdollisuuksista »

Aikataulu

Päivä 1.

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9.00 Tilai­suuden avaus ja osal­lis­tujien odotukset koulu­tuk­selle

9.15 Mitä esimiehen tulee tietää yritys­ta­lou­desta?

10.15 Tauko

10.30 Toiminnan suun­nittelu ja budje­tointi

12.00 Lounas

13.00 Inves­toin­ti­las­kelmat

14.15 Kahvi

14.30 Yritys­ra­hoi­tuksen perusteet

16.00 Koulu­tus­päivä päättyy

Päivä 2.

8.30 Aamiainen

09.00 Tulos­las­kelma

10.30 Tauko

10.45 Tase

12.00 Lounas

13.00 Kassa­virta ja käyt­tö­pääoman riit­tävyys

14.30 Kahvi

14.45 Orga­ni­saation tehok­kuuden arvioi­minen

15.15 Loppu­kes­kustelu

15.30 Tilaisuus päättyy

Koulutuspaikka

Hotel Haven

Unio­ninkatu 17

00130 Helsinki

Kouluttaja

Vastuukouluttaja KTT Jari Salminen on toiminut erilaisissa esimiestehtävissä yli 25 vuotta.

Hänellä on myös pitkä kokemus rahoitusjohtajan tehtävistä, yrittäjänä toimimisesta ja siihen liittyvien erilaisten taloudellisten tehtävien hoitamisesta. Jarilla on myös pitkä kokemus valmentamisesta ja hän on kouluttanut yli 4 500 esimiestä räätälöidyissä ja avoimissa koulutuksissa yhteistyössä maamme johtavien valmennusorganisaatioiden kanssa. Hän on kirjoittanut 12 esimiestyön kehittämistä koskevaa kirjaa ja lukuisia artikkeleita ammattilehtiin.

Kustannukset

Tilaisuuden hinta on 1490 eur/hlö + alv 24% sisältäen:

  • koulutusmateriaalin
  • aamiaisen, lounaan sekä kahvitarjoilun
  • Uuden esimiehen kirjan, joka käsittelee laajasti erilaisia esimiestyön osa-alueita myös taloudellisesta näkökulmasta.

Jos organisaatiossanne on useita koulutuksesta kiinnostuneita (väh. 3 hlöä), voit tiedustella ryhmäalennusta kouluttajalta!

Koulutuksen voi tilata myös organisaatiolle räätälöitynä, kysy lisää kouluttajalta!

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Esimiehen taloustaidot käytännössä? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik sosiaalisessa mediassa

Brik

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta Brikin osaajat tietävät, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luodaan positiivinen ilmapiiri, jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi


Arvioinnit

Keskiarvo: 4,7

Perustuu 9 arviointiin

Koulutukseen osallistunut
(5)
Hyvät päivät virkistää talousoppeja. Samalla tuli uutta tietoa esim. investointien kustannuslaskentaan. Kouluttaja oli ammattitaitoinen ja osaa esittää asiat kiteytettynä ja ymmärrettävällä tavalla. Koulutusaineisto jäi hyväksi muistin virkistäjäksi myös myöhempään käyttöön.
Koulutukseen osallistunut
(5)
Koulutus ja koulutuksen aihe osuivat sopivaan ajankohtaan vuodenvaihteen jälkeen, kun olimme juuri taloushallinnon kanssa käyneet läpi samaa termistöä. Itse ainakin sain vahvistusta omaan työhöni liittyen.
Jari Sihvonen
(4)
Arvioinnit
Arvioinnit
(4,6)
Perustuu 9 arviointiin
Näytä koulutuksen arvioinnit
Arvioinnit kouluttajasta
(4,5)
Perustuu 71 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Esimiehen taloustaidot käytännössä täytä seuraavat tiedot:

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: