Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Esimieskoulutusohjelma

Brik
Yhteenveto
4 päivää
Sopimuksen mukaan
   
Useita paikkakuntia
Räätälöity / Asiakaskohtainen koulutus

Esimieskoulutusohjelma

Millaista on nykyaikainen esimiestyö?

Koulu­tus­oh­jelma tarjoaa kattavan koko­nais­kuvan nyky­ai­kai­sesta esimies­työstä, esimiehen tehtä­vistä ja vastuista sekä työkaluja opitun käyt­töön­ottoon omassa johta­mis­työssä. Ohjelma sopii kaikille oman johta­mis­voi­mansa vahvis­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neille uusille ja koke­neem­mille esimie­hille.

Neljän päivän koulu­tus­ko­ko­nai­suu­dessa käydään syväl­li­sesti läpi esimiestyön keskeiset osa-alueet (esimiestyö, johta­mis­vies­tintä, talous­taidot ja haas­tavat johta­mis­ti­lanteet). Henki­lö­koh­tainen kehit­ty­mis­suun­ni­telma ja koulu­tus­jak­sojen välillä suori­tet­tavat tehtävät ohjaavat opitun sovel­ta­mista päivit­täi­sessä esimies­työssä. Koulu­tuksen vaikut­tavuus varmis­tetaan ohjelman päät­teeksi suori­tet­ta­valla seuran­ta­tut­ki­muk­sella.

Koulutuksen hyödyt

  • Koulu­tus­oh­jelma tarjoaa kattavan tieto­si­sällön esimiestyön tärkeim­mistä osa-alueista
  • Osal­lis­tujat oppivat tunnis­tamaan oman johta­mis­voi­mansa lähteet ja saavat konkreet­tisia työkaluja oman esimies­työnsä tueksi
  • Selkeät henkilökohtaiset oppi­mis­ta­voitteet väli­teh­tä­vineen
  • Keskus­televa ja reflek­toiva ote takaa aiheiden sisäistämisen
  • Korkea­laa­tuinen opetus­ma­te­riaali ja Uuden esimiehen kirja (2017) syven­tävät oppi­mista.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Esimieskoulutusohjelma, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan kouluttajalle.

Kohderyhmä

Koulutus on suun­nattu esimie­hille riip­pu­matta toimia­lasta tai siitä, onko osal­listuja uusi esimies tai roolissa pidempään toiminut.

Aikataulu

1. Koulu­tus­päivä (Esimiestyö)

2. Koulu­tus­päivä (Vies­tintä ja vuoro­vai­ku­tus­taidot)

3. Koulu­tus­päivä (Esimiehen talous­taidot)

4. Koulu­tus­päivä (Haas­tavat esimies­ti­lanteet)

Neljän koulu­tus­päivän ohjelma on tilaus­kou­lutus, jonka aika­taulu sovi­tetaan tilaajan tarpeiden mukaan. Ohjelman ideana on yhdistää syväl­linen tieto­pohja käytännön teke­miseen. Tämä toteutuu parhaiten, jos koulu­tus­jak­sojen välillä on noin kuukauden mittainen väli, jona aikana osal­lis­tujat sovel­tavat väli­teh­täviä ja muita opittuja asioita päivit­täiseen esimies­työ­hönsä.

Kouluttaja

Jari SalminenVastuukouluttaja KTT Jari Salminen on toiminut erilaisissa esimiestehtävissä yli 25 vuotta. Hän on kouluttanut yli 4 500 esimiestä räätälöidyissä ja avoimissa koulutuksissa yhteistyössä maamme johtavien valmennusorganisaatioiden kanssa.

Jari on osallistunut 12 esimiestyön kehittämistä koskevan kirjan kirjoittamiseen ja kirjoittanut lukuisia artikkeleita ammattilehtiin.

Kustannukset

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Esimieskoulutusohjelma? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta Brikin osaajat tietävät, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luodaan positiivinen ilmapiiri, jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi

Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,5)
Perustuu 44 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Esimieskoulutusohjelma täytä seuraavat tiedot: