Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Uutta oppia maksutta! Tule mukaan Webinaaripäivään to 21.1.2021 klo 9 alkaen.

Etäkoulutus: Etätyöskentelyn pelisäännöt

Brik
Yhteenveto
5 tuntia
590 EUR + alv 24 %
Koulutus
Verkossa
Alkavat koulutukset
Verkossa
590 EUR
16.3.2021

Verkossa
590 EUR
4.5.2021

Verkossa
590 EUR
Pyydä tarjousta
Etäkoulutus: Etätyöskentelyn pelisäännöt | Brik

Etäkoulutus: Etätyöskentelyn pelisäännöt

Koulu­tuk­sessa käydään läpi tehokkaan etätyös­ken­telyn johta­misen käytäntöjä. Saat keinoja oman tiimisi työs­ken­telyn ohjaa­miseen ja seurantaan. Osaat akti­voida heitä riit­tä­västi taipu­matta kuitenkaan mikro­ma­na­ge­roinnin puolelle. Käymme läpi, miten sinä esimiehenä tai tiimin­ve­täjänä voit varmistaa, että ali- ja ylisuo­riu­tu­minen pysyvät hallin­nassa myös etätyössä.

Etäkoulutuksen sisältö

 • Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
 • Jakso 2: Vuoro­vai­kut­teinen webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa.
 • Jakso 3: Vuoro­vai­kut­teinen webi­naari (2h)
 • Aiheeseen liittyvä kirja

Hyödyt osallistujille

 • Saat käytännön keinoja etätyös­ken­telyn suun­nit­teluun, seurantaan ja arviointiin
 • Ymmärrät, mitkä asiat täytyy nostaa esille etätyös­ken­telyyn siir­ryt­täessä
 • Osaat haastaa tiimiäsi ottamaan vastuuta etätyös­ken­telyn tehok­kuu­desta
 • Osaat kannustaa ja akti­voida tiimin jäseniä tekemään laadu­kasta yhteis­työtä etänä
 • Vahvistat johta­mis­tai­tojasi ja saat lisää varmuutta omaan etäjoh­tajan rooliin
 • Saat mallin akti­voivan etäpa­la­verin suun­nit­teluun ja toteu­tukseen
 • Opit erilaisten moti­vaa­tio­te­ki­jöiden vaiku­tuk­sesta etätyös­ken­telyyn, ja osaat moti­voida omaa tiimiäsi tehok­kaaseen etätyös­ken­telyyn.

Kohderyhmä

Esimie­hille ja tiimin­ve­tä­jille, jotka johtavat tai ovat siir­ty­mässä johtamaan hajau­tettua tai etänä työs­ken­te­levää tiimiä.

Aikataulu

Etäkou­lu­tukseen kuuluva vuoro­vai­kut­teinen webi­naari järjes­tetään:

12.1.2021 klo 9.30-11.30

16.3.2021 klo 9.00-11.00

4.5.2021 klo 9.00-11.00

Kouluttaja

Annina Eklund

Anninan mielestä vaikuttava koulutus syntyy innos­ta­vasta ja avoi­mesta ilma­pii­ristä. Anninaa kiin­nostaa, miten yksi­löiden ja tiimien poten­tiaali voidaan löytää, ja miten siihen voidaan vaikuttaa käytän­nössä johta­misen eri keinoin.

Anninan kiin­nostus psyko­logiaa ja käyt­täy­ty­mis­tie­teitä kohtaan tekee jokai­sesta koulu­tuk­sesta erittäin ihmis­läh­töisen vasta­painona diplomi-insi­nöörin taus­talle, joka tuo teke­miseen järjes­tel­mäl­li­syyttä ja syväl­listä asian­tun­ti­juutta. Anninan vahvuuksiin kuuluu moni­mut­kais­tenkin asioiden selit­tä­minen selkeällä tavalla. Hän kirjoittaa kirjoja ja blogi­tekstejä sekä seuraa aktii­vi­sesti alan tieteel­listä tutki­musta.

Annina on serti­fioi­tunut RMP Moti­vaa­tio­val­mentaja. Hän syventyy moti­vaa­tio­te­ki­jöihin The Reiss Moti­vation Profile -työkalun avulla, ja auttaa asiak­kaitaan hyödyn­tämään profiilia esimies­tai­tojen ja tiimityön kehit­tä­mi­sessä.

Kustannukset

Etäkou­lu­tuksen hinta on 590 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää ladat­tavan työkirjan ja Taitava tiimi­val­mentaja -kirjan posti­tettuna sinulle. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Etäkoulutus: Etätyöskentelyn pelisäännöt? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik sosiaalisessa mediassa

Brik

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta Brikin osaajat tietävät, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luodaan positiivinen ilmapiiri, jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi


Arvioinnit

Keskiarvo: 4

Perustuu 2 arviointiin

Osallistuja
(4)
Sain koulutuksesta hyviä vinkkejä siitä, miten tukea etätyöskentelyn onnistumista.
Osallistuja
(4)
Hyvä kokonaisuus ja osui hyvin omaan tarpeeseeni.
Arvioinnit
Arvioinnit
(4,0)
Perustuu 2 arviointiin
Näytä koulutuksen arvioinnit
Arvioinnit kouluttajasta
(4,5)
Perustuu 89 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Etäkoulutus: Etätyöskentelyn pelisäännöt täytä seuraavat tiedot:

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: