Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Etäkoulutus: Mitä esimies voi edellyttää työntekijältä? – Työntekijän vastuu ja työelämätaidot

Brik
Yhteenveto
4 tuntia
590 EUR + alv 24 %
Koulutus
Verkossa
Alkavat koulutukset
Verkossa
590 EUR
14.6.2021

Verkossa
Pyydä tarjousta
Etäkoulutus: Mitä esimies voi edellyttää työntekijältä? – Työntekijän vastuu ja työelämätaidot Brik

Etäkoulutus: Mitä esimies voi edellyttää työntekijältä? – Työntekijän vastuu ja työelämätaidot

Koulutus keskittyy tarkas­te­lemaan esimiehen johta­mi­soi­keutta ja työn­te­kijän vastuita. Esimie­hiltä vaaditaan jatku­vasti yhä enemmän, mutta paljon harvemmin kuulee puhut­tavan siitä, mitkä ovat työn­te­kijän velvol­li­suudet ja vastuut työpai­kalla. Orga­ni­saation onnis­tu­minen edel­lyttää kuitenkin paitsi ammat­ti­maista johta­mista, myös työte­ki­jöiden sitou­tu­mista ja täysi­mää­räistä panosta orga­ni­saation tavoit­teisiin ja haas­teiden voit­ta­miseen.

Etäkoulutuksen sisältö

  • Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
  • Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä.
  • Jakso 3: Video (noin 1h), katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
  • Aiheeseen liittyvä kirja

Hyödyt osallistujille

  • Tunnet esimiehen johta­mi­soi­keuden sisällön ja rajoi­tukset
  • Saat kattavat tiedot työn­te­kijän velvol­li­suuk­sista ja vastuun erilai­sista ilme­ne­mis­muo­doista
  • Opit erilaisia tapoja ratkaista haas­tavia johta­mis­ti­lan­teita esimies­työssä
  • Tunnet esimiehen johta­mis­voiman lähteet ja opit erilaisia tapoja vahvistaa omaa johta­mis­voi­maasi
  • Vahvistat jämäk­kyyttäsi ja saavutat esimies­työlläsi entistä parempia tuloksia.

Kohderyhmä

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille esimie­hille, jotka haluavat yltää huip­pu­tu­loksiin, johta­malla henki­lös­töään jämä­kästi ja oikeu­den­mu­kai­sesti.

Aikataulu

Etäkou­lu­tukseen kuuluva vuoro­vai­kut­teinen webi­naari järjes­tetään:

21.1.2021 klo 9.30-11.30

23.3.2021 klo 9.30-11.30

14.6.2021 klo 9.30-11.30

Kouluttaja

Jari Salminen

Jari on yli 25 vuoden koke­muk­sellaan johta­mis­teh­tävien grand old man. Jari on monen­laisten johta­mis­teh­tävien ohella toiminut yritys­kon­sulttina jo vuodesta 1986 ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta aiheenaan muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.

Kustannukset

Etäkou­lu­tuksen hinta on 590 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää ladat­tavan työkirjan sekä aiheeseen liit­tyvän kirjan posti­tettuna sinulle. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Etäkoulutus: Mitä esimies voi edellyttää työntekijältä? – Työntekijän vastuu ja työelämätaidot? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik sosiaalisessa mediassa

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta Brikin osaajat tietävät, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luodaan positiivinen ilmapiiri, jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi


Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,5)
Perustuu 89 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Etäkoulutus: Mitä esimies voi edellyttää työntekijältä? – Työntekijän vastuu ja työelämätaidot täytä seuraavat tiedot:

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: