Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Webinaareja ja digimessut – maksuton UpSkill-virtuaalitapahtuma on käynnissä, tervetuloa mukaan! 🚀

Etäkoulutus: Tiiminvetäjän valmennus

Brik
Yhteenveto
3 tuntia
590 EUR + alv 24 %
Koulutus
Verkossa
Alkavat koulutukset
Verkossa
590 EUR
18.3.2021

Verkossa
590 EUR
5.5.2021

Verkossa
Pyydä tarjousta
 Tiiminvetäjän valmennus (etäkoulutus)

Etäkoulutus: Tiiminvetäjän valmennus

Koulu­tuk­sessa käydään läpi tiimin­ve­täjän vastuuta ja tehtäviä sekä paneu­dutaan tiimi­toi­minnan järjes­tel­mäl­liseen kehit­tä­miseen. Koulu­tuksen avulla kartutat osaa­mistasi tiimin­ve­täjänä ja saat kattavat tiedot tiimi­toi­minnan hyödyistä ja sen tavoit­teista.

Koulu­tuksen aikana käydään läpi tiimin­ve­täjän rooliin ja vastuisiin liit­tyviä näkö­kulmia ja haas­teita. Saat myös käytännön keinoja tiimisi yhteistyön syven­tä­mi­seksi.

Etäkoulutuksen sisältö

  • Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
  • Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä.
  • Jakso 3: Livenä toteu­tettava webi­naari (1h), jossa käydään läpi väli­teh­tävän antia ja syven­netään 2. jakson teemoja. 
  • Aiheeseen liittyvä kirja.

Hyödyt osallistujille

  • Ymmärrät tiimi­toi­minnan hyödyt ja tavoitteet.
  • Kehität johta­mis­tai­tojasi ja vaikut­ta­vuuttasi tiimin­ve­täjänä.
  • Tunnistat tiimisi vahvuudet ja osaat hyödyntää sen poten­ti­aalia.
  • Osaat viestiä tiimin jäsenen vastuista ja haastaa tiimiäsi kehit­tymään.
  • Tunnistat tiimin kehi­tys­vaiheet ja niiden johta­misen erityis­piirteet.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoi­tettu tiimin­ve­tä­jille toimia­lasta riip­pu­matta.

Aikataulu

Etäkou­lu­tukseen kuuluva vuoro­vai­kut­teinen webi­naari järjes­tetään:

2.2.2021 klo 09.00-11.00

18.3.2021 klo 09.00-11.00

5.5.2021 klo 09.00-11.00

Kouluttaja

Kouluttajana toimii Annina Eklund.

Anninan mielestä vaikuttava koulutus syntyy innos­ta­vasta ja avoi­mesta ilma­pii­ristä. Anninaa kiin­nostaa, miten yksi­löiden ja tiimien poten­tiaali voidaan löytää, ja miten siihen voidaan vaikuttaa käytän­nössä johta­misen eri keinoin.

Anninan kiin­nostus psyko­logiaa ja käyt­täy­ty­mis­tie­teitä kohtaan tekee jokai­sesta koulu­tuk­sesta erittäin ihmis­läh­töisen vasta­painona diplomi-insi­nöörin taus­talle, joka tuo teke­miseen järjes­tel­mäl­li­syyttä ja syväl­listä asian­tun­ti­juutta. Anninan vahvuuksiin kuuluu moni­mut­kais­tenkin asioiden selit­tä­minen selkeällä tavalla. Hän kirjoittaa kirjoja ja blogi­tekstejä sekä seuraa aktii­vi­sesti alan tieteel­listä tutki­musta.

Annina on serti­fioi­tunut RMP Moti­vaa­tio­val­mentaja. Hän syventyy moti­vaa­tio­te­ki­jöihin The Reiss Moti­vation Profile -työkalun avulla, ja auttaa asiak­kaitaan hyödyn­tämään profiilia esimies­tai­tojen ja tiimityön kehit­tä­mi­sessä.

Kustannukset

Etäkou­lu­tuksen hinta on 590 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää ladat­tavan työkirjan sekä aiheeseen liit­tyvän kirjan posti­tettuna sinulle. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Etäkoulutus: Tiiminvetäjän valmennus ? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik sosiaalisessa mediassa

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta Brikin osaajat tietävät, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luodaan positiivinen ilmapiiri, jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi


Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,5)
Perustuu 89 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Rennosti kevättä kohti!

Tutustu kurssivalikoimaan ja löydä organisaatiosi tarpeisiin sopivat ajankohtaiset ICT-verkkokoulutukset.

Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Etäkoulutus: Tiiminvetäjän valmennus täytä seuraavat tiedot:

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: