Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Etäkoulutus: Tilinpäätöksen perusteet ja yrityksen tärkeimmät tunnusluvut

Brik
Yhteenveto
4 tuntia
390 EUR + alv 24 %
Koulutus
Verkossa
Alkavat koulutukset
Verkossa
390 EUR
24.5.2021

Verkossa
390 EUR
Pyydä tarjousta
Etäkoulutus: Tilinpäätöksen perusteet ja yrityksen tärkeimmät tunnusluvut | Brik

Etäkoulutus: Tilinpäätöksen perusteet ja yrityksen tärkeimmät tunnusluvut

Koulu­tuk­sessa käymme läpi tilin­pää­töksen peri­aatteet sekä tulos­las­kelman ja taseen sisällön. Koulutus auttaa osal­lis­tujia arvioimaan yrityksen kannat­ta­vuutta tilin­pää­tö­sai­neiston perus­teella.

Kurs­simme on saanut paljon kiitosta selkey­destään ja ymmär­ret­tä­vyy­destään. Runsaat lasken­ta­teh­tävät auttavat opitun omak­su­mi­sessa. Osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon osaa­mista.

Etäkoulutuksen sisältö

  • Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
  • Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa. Webi­naa­rissa käymme läpi Esimerk­kiy­ritys Oy:n tilin­pää­töksen rivi riviltä.
  • Jakso 3: Video (noin 1h) ), jossa opetellaan laskemaan yrityksen tärkeimpiä tunnus­lukuja ja syven­netään tilin­pää­töksen analy­soin­ti­taitoja.

Hyödyt osallistujille

  • Opit kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet
  • Saat helposti omak­sut­tavan yleis­kuvan tulos­las­kel­masta, taseesta ja kassa­vir­rasta
  • Opit tuntemaan tilin­pää­töksen tärkeimmät käsitteet, tunnus­luvut ja raportit
  • Opit arvioimaan yrityksen toimintaa ja kannat­ta­vuutta tunnus­lu­kujen avulla

Kohderyhmä

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille asian­tun­ti­joille, esimie­hille ja johta­jille, jotka haluavat vahvistaa ulkoisen lasken­ta­toimen osaa­mistaan, mutta eivät tee päätyökseen talous­hal­linnon tehtäviä.

Aikataulu

Etäkou­lu­tukseen kuuluva vuoro­vai­kut­teinen webi­naari järjes­tetään:

25.1.2021 klo 09:30-11.30

11.3.2021 klo 09:30-11.30

24.5.2021 klo 09:30-11.30

Kouluttaja

Jari Salminen

Jari on yli 25 vuoden koke­muk­sellaan johta­mis­teh­tävien grand old man. Jari on monen­laisten johta­mis­teh­tävien ohella toiminut yritys­kon­sulttina jo vuodesta 1986 ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta aiheenaan muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.

Kustannukset

Etäkou­lu­tuksen hinta on 390 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää ladat­tavan työkirjan. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Etäkoulutus: Tilinpäätöksen perusteet ja yrityksen tärkeimmät tunnusluvut? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik sosiaalisessa mediassa

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta Brikin osaajat tietävät, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luodaan positiivinen ilmapiiri, jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi


Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,5)
Perustuu 89 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Kirjanpidon verkkokurssi 2021

Kurssilla opit kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteet, lainsäädäntöä ja sovellat opittuja asioita käytännön kirjaustapahtumiin.

Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Etäkoulutus: Tilinpäätöksen perusteet ja yrityksen tärkeimmät tunnusluvut täytä seuraavat tiedot:

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: