Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Webinaareja ja digimessut – maksuton UpSkill-virtuaalitapahtuma on käynnissä, tervetuloa mukaan! 🚀

Etäkoulutus: Vaikuttava palaute

Brik
Yhteenveto
3 tuntia
Pyydä tarjousta
   
Etätoteutus
Verkossa
Koulutus
Vaikuttava palaute (etäkoulutus)

Etäkoulutus: Vaikuttava palaute

Kykyä antaa vaikut­tavaa palau­tetta ei voi korostaa johta­mis­työssä liikaa. Kun tavoitteet on sovittu, johta­jalle, esimie­helle, tiimin­ve­tä­jälle tai projek­ti­pääl­li­kölle ei jää muita keinoja vaikuttaa tiiminsä jäsenten toimintaan. Ensi­luok­kainen kannus­tavan, korjaavan ja ohjaavan palautteen anta­misen taito vahvistaa myös johta­mis­voimaa.

Koulu­tuk­semme on saanut paljon kiitosta selkey­destään ja käytän­nön­lä­hei­syy­destään. Runsaat harjoi­tukset ja arviointi­teh­tävät auttavat opitun omak­su­mi­sessa ja sovel­ta­mi­sessa käytäntöön.

Etäkoulutuksen sisältö

  • Digi­taa­linen työtila (Howspace)
  • Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii
  • Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä
  • Jakso 3: Livenä toteu­tettava webi­naari (1h)

Hyödyt osallistujille

  • Saat selkeän yleis­kuvan vaikut­tavan palautteen merki­tyk­sestä johta­mis­työssä
  • Opit vaikut­tavan palautteen anta­misen perus­pe­ri­aatteet
  • Vahvistat kiit­tä­misen taitojasi ja saat lisää voimaa puuttua jämä­kästi ei-toivottuun toimintaan.
  • Opit tunnis­tamaan omat vahvuutesi ja kehit­tä­mis­koh­teesi palautteen antajana
  • Vahvistat omaa johta­mis­voi­maasi merkit­tä­västi

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Etäkoulutus: Vaikuttava palaute , klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan kouluttajalle.

Kohderyhmä

Koulu­tuk­semme on suun­ni­teltu kaikille henki­löille, joiden tehtäviin kuuluu ihmisten johta­minen erilai­sissa orga­ni­saa­tioissa, hank­keissa ja projek­teissa.

Kouluttaja

Kouluttajana toimii Tommi Lindholm.

Ihmis­mielen utelias kartoittaja Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta Brikin koulu­tuksiin. KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan, ja tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.

Jo kahdeksan vuotta Tommi on tutki­mus­joh­tajan, koulut­tajan ja tutkijan roolissa vastannut koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta Brikin asiak­kaille – tuot­teis­ta­mi­sesta ensi­ta­paa­misen kautta aina viimeiseen käden­pu­ris­tukseen. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä sekä osal­listuu kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös serti­fioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.

Kustannukset

Etäkou­lu­tuksen hinta on 590 eur/​hlö + alv 24%. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Etäkoulutus: Vaikuttava palaute ? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik sosiaalisessa mediassa

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta Brikin osaajat tietävät, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luodaan positiivinen ilmapiiri, jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi


Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,5)
Perustuu 89 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Rennosti kevättä kohti!

Tutustu kurssivalikoimaan ja löydä organisaatiosi tarpeisiin sopivat ajankohtaiset ICT-verkkokoulutukset.

Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Etäkoulutus: Vaikuttava palaute täytä seuraavat tiedot:

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: