Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Etäkoulutus: Valmistaudu esiintymään

Brik
Yhteenveto
4 tuntia
590 EUR + alv 24 %
Koulutus
Verkossa
Alkavat koulutukset
Verkossa
590 EUR
27.10.2020
Etäkoulutus: Valmistaudu esiintymään | Brik

Etäkoulutus: Valmistaudu esiintymään

Tämä koulutus on sinulle, jonka työssä on tärkeää onnistua asiakkaan, kump­panin tai oman tiimin koulut­ta­mi­sessa ja pereh­dy­tyk­sessä. Pääset harjoit­te­lemaan esiin­ty­mistä turval­li­sesti pien­ryh­mässä. Täällä ei arvos­tella, vaan kannus­tetaan!

Hyvä valmis­tau­tu­minen tekee esiin­ty­mi­sestä parhaim­millaan miel­lyt­tävän ja antoisan koke­muksen sekä sinulle että kuun­te­li­ja­jou­kolle. Näin viestisi menee perille. Opit koulu­tuk­sessa suun­nit­te­lu­pro­sessin vaiheet, ja saat lisää varmuutta ja luon­te­vuutta omaan esiin­ty­miseen.

Etäkoulutuksen sisältö

  • Työkirja, joka ohjaa koulu­tus­ko­ko­nai­suuden suorit­ta­mista. Sisältää myös katta­vasti oheis­tietoa sekä erilaisia harjoi­tuksia ja tehtäviä.
  • Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
  • Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä.
  • Jakso 3: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.

Hyödyt osallistujille

  • Saat paljon käytännön neuvoja koulutus- ja esiin­ty­mis­tai­tojen hiomiseen
  • Saat käyt­töösi esiin­ty­misen suun­nit­telun prosessin, jonka avulla voit jatkossa suun­ni­tella tulevia koulu­tuk­siasi ja esiin­ty­mistäsi
  • Ymmärrät, miten voit huomioida erilaiset kuun­te­lijat, ja mukauttaa omaa esiin­ty­mistä heidän tarpei­densa ja mielen­kiinnon kohtei­densa mukai­sesti
  • Osaat valita sopivat esitys­ma­te­ri­aalit, jotka tukevat esiin­ty­mistäsi, eivätkä vie huomioita epäolen­naisiin asioihin
  • Käymme läpi henkistä valmis­tau­tu­mista esiin­ty­miseen, ja keinoja esiin­ty­mis­jän­ni­tyksen taklaa­miseen

Kohderyhmä

Konsul­teille, koulut­ta­jille, tiimin­ve­tä­jille ja kaikille, jotka haluavat hioa työelämän esiin­tymis- ja koulu­tus­tai­tojaan.

Aikataulu

Live-webi­naarien ajan­kohdat:

14.9.2020 klo 13.00-15.00

27.10.2020 klo 13.00-15.00

4.12.2020 klo 13.00-15.00

Kouluttaja

Annina Eklund

Kustannukset

Etäkou­lu­tuksen hinta on 590 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää ladat­tavan työkirjan. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Etäkoulutus: Valmistaudu esiintymään? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik sosiaalisessa mediassa

Brik

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta Brikin osaajat tietävät, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luodaan positiivinen ilmapiiri, jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi


Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,5)
Perustuu 74 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Etäkoulutus: Valmistaudu esiintymään täytä seuraavat tiedot:

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: