Koulutus
5,0 (1 Arvioinnit)

Jämäkkä puuttuminen alisuoriutumiseen

Brik, paikassa Espoo (+1 sijaintia)
Kesto
1 päivä
Hinta
890 EUR + alv 24 %
Seuraava toteutus
11 lokakuuta, 2023 (+4 toteutusta)
Toteutustapa
Lähiopetus, Etätoteutus
Kesto
1 päivä
Hinta
890 EUR + alv 24 %
Seuraava toteutus
11 lokakuuta, 2023 (+4 toteutusta)
Toteutustapa
Lähiopetus, Etätoteutus
alkaen 890 EUR + alv 24 % / osallistuja

Jämäkkä puuttuminen alisuoriutumiseen

Koulutustilnne

Esihenkilöille suun­ni­tel­lussa valmen­nuk­ses­samme käymme läpi keinoja, joiden avulla esihenkilö voi tehok­kaasti puuttua työn­te­kijän alisuo­riu­tu­miseen. Valmennus perustuu varhaisen puut­tu­misen malliin, jolla työsuo­ri­tuk­sissa ilme­neviä ongelmia voidaan ratkaista raken­ta­vasti. Käsit­te­lemme alisuo­riu­tu­mista työn­johto-oikeuden näkö­kul­masta, mutta pohdimme myös erilaisia tapoja, joilla työn­tekijä sitou­tetaan ottamaan enemmän vastuuta omasta työstään ja koko orga­ni­saation menes­tyk­sestä.

Hyödyt osallistujille

 • Opit tuntemaan esihenkilön johta­mi­soi­keuden perusteet ja juri­diset keinot heikkoon työsuo­ri­tukseen puut­tu­miseen
 • Opit analy­soimaan alisuo­riu­tu­misen syitä ja ilme­ne­mis­muotoja
 • Opit haas­tamaan työn­te­kijäsi ottamaan enemmän vastuuta työtu­lok­sestaan
 • Saat rohkeutta puuttua ja opit antamaan vaikut­tavaa palau­tetta
 • Saat tukea alisuo­riu­tu­miseen puut­tu­miseen ja opit kään­tämään alisuo­riu­tu­miset onnis­tu­mi­siksi

Voit osallistua valmennukseen myös etäyhteydellä.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 4 toteutusta

11 lokakuuta, 2023

 • Lähiopetus
 • Espoo

11 lokakuuta, 2023

 • Etätoteutus
 • Verkossa

1 joulukuuta, 2023

 • Lähiopetus
 • Espoo

1 joulukuuta, 2023

 • Etätoteutus
 • Verkossa

Kohderyhmä

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille esihenkilöille, jotka kohtaavat työssään alisuo­riu­tu­misen aiheut­tamia ongelmia ja haluavat haastaa työn­te­ki­jöitään ottamaan enemmän vastuuta työstään, kehit­ty­mi­sestään ja oman työyh­tei­sönsä kehit­tä­mi­sestä.

Aikataulu

08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

08:55 Etäosallistujien sisäänkirjautuminen

09:00 Avaus

09:15 Alisuoriutuminen ja sen ilmenemismuodot

09:45 Eri osapuolten vastuut ja roolit alisuoriutumistilanteissa

10:15 Tauko

10:30 Jämäkkä puuttuminen alisuoriutumiseen

11:30 Alisuoriutumisen syiden selvittäminen

12:00 Lounas

13:00 Puheeksi ottaminen ja assertatiivinen toimintatapa

14:15 Kahvi

14:30 Haasteiden kääntäminen onnistumisiksi

15:30 Yhteenveto

16:00 Tilaisuus päättyy

Koulutuspaikka

Innopoli 3, Vaisalantie 4, Espoo

Kouluttaja

Jari Salminen, KTT, toimitusjohtaja

Jari on yli 25 vuoden koke­muk­sellaan johta­mis­teh­tävien grand old man. Jari on monen­laisten johta­mis­teh­tävien ohella toiminut yritys­kon­sulttina jo vuodesta 1986 ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta aiheenaan muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet:

 • Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
 • Johta­minen ja esimiestyö
 • Myynti ja asia­kas­palvelu
 • Johta­mis­vies­tintä
 • Tiimityö
 • Tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta
 • Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat


Motto: ”Muutu ennen kuin on pakko”

Kustannukset

Tilai­suuden hinta on 890 eur/​​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Työn­te­kijän vastuu ja työelä­mä­taidot -kirjan, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana.

Koulutuksen voi tilata myös organisaatiolle räätälöitynä, kysy lisää kouluttajalta!

Brik sosiaalisessa mediassa

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Jämäkkä puuttuminen alisuoriutumiseen? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.
Brik
Vaisalantie 4
02130 Espoo

Brik on vaikuttavin lähijohtamisen valmentaja!

Erityisosaamisemme muodostuu ajattelun konkreettisesta ja käytännönläheisestä haastamisesta fasilitointitekniikoiden avulla. Haastamisemme pohjautuu suoma- laisen työelämän haasteiden syvälliseen ja ajantasaiseen ymmärrykseen sekä vankkaan kokemukseen ihmislähtöisen johtamisen kehittämisestä. Kahdenkymmenen toimintavuotemme aikana olemme kouluttaneet yli 7000 johtajaa, esihenkilöä ja asiantuntijaa sadoista eri toimialoilla toimivista...

Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Arvioinnit

Keskiarvo: 5

Perustuu 1 arviointiin
Kirjoita arviointi
5/5
Koulutukseen osallistunut
28 helmi 2020

Koulutus oli hyvä, johdonmukainen ja keskittyi oleellisiin asioihin. Kouluttuja oli pätevä.

Sponsoroitu