Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Haaveiletko arvostetun Aalto MBA for Executives -ohjelman suorittamisesta? Hae MBA-stipendiä 13.6. mennessä!💎

Kaupan klousaamisen taito

Brik
Yhteenveto
1 päivä
790 EUR + alv 24 %
Koulutus
Helsinki, Useita paikkakuntia
Alkavat koulutukset
Helsinki
790 EUR
28.9.2021

Helsinki
790 EUR
3.12.2021

Suomi
Pyydä tarjousta
Kaupan klousaamisen taito

Kaupan klousaamisen taito

Opi käyttämään erilaisia klousaamistekniikoita

Valmen­nuk­sessa keski­tytään hiomaan taitoja viedä myyn­ti­kes­kus­telut valmiiseen tilaukseen ja tehdä vahvempaa myyn­ti­tu­losta. Erilaisten klousaa­mis­tek­nii­koiden ja harjoi­tusten avulla opit toimimaan tehok­kaammin vaikeis­sakin myyn­ti­ti­lan­teissa.

Pienessä valmen­nus­ryh­mäs­sä pääset myös kuulemaan muiden osal­lis­tujien menes­tyksen salai­suuksia. Tarjouksesi ansait­sevat onnel­lisen lopun.

Valmennuksen hyödyt

 • Ymmärrät asiakkaan toimintaa päätös­ti­lan­teissa
 • Opit tunnis­tamaan kaupan klousaa­misen eri vaiheet
 • Löydät itsellesi luon­te­vimmat tavat lyödä kaupat lukkoon
 • Parannat tarjoustesi kiin­ni­ve­to­pro­senttia ja vältät turhaa työtä
 • Parannat myyn­ti­tu­lostasi ja saavutat itsellesi aset­tamasi tavoitteet

Brik tarjoaa aiheista myös yrityksille räätälöityjä valmennuksia!

Kohderyhmä

Valmen­nus on suun­ni­teltu kaikille myyjille, jotka haluavat parantaa klousaa­mis­tai­tojaan.

Aikataulu

Valmennuksen aikataulu

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9.00 Tilai­suuden avaus

9.15 Mikä erottaa huip­pu­myyjät taval­li­sista tallaa­jista?

Harjoitus: Omien myyn­titai­tojen arvioin­ti­tehtävä

10:15 Tauko

10.30 Tarjouksen huolel­linen valmistelu ja myyminen

 • Riittävä ja huolel­linen argu­men­tointi
 • Asiakkaan autta­minen tarjouksen sisällön ymmär­tä­mi­sessä
 • Asiakkaan oikean tulkinnan varmis­ta­minen

Harjoitus: Erilaiset argu­men­toin­ti­tyylit

12.00 Lounas

 • Vasta­väit­teiden käsittely ja hinnan myymisen taito
 • Asiakkaan päätös­pro­sessin ymmär­tä­minen
 • Muutos­vas­ta­rinta on terveen ihmisen ominaisuus
 • Viiden EI:n periaate

Harjoitus: Vasta­ha­koisen asiakkaan ohjaa­minen huomion ohjaa­misen tekniikan avulla

14.30 Kahvi

14.45 Rohkea rokan syö

 • Myyjän tehtävä on ehdottaa kaupan klousaa­mista
 • Omien epävar­muuksien työs­tä­minen
 • Oikeus pyytää asiak­kaalta päätöstä

15.15 Koeteltuja keinoja kaupan klousaa­miseen

15:15 Loppu­kes­kustelu

16:00 Koulutus päättyy

Koulutuspaikka

Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Kouluttaja

Kouluttajana toimii Maisa Durchman.

Maisa on asia­kas­pal­velun, myynnin, sekä niiden johta­misen asian­tunteva yritys­kou­luttaja. Maisalla on jo 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista. Viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista ja lääke­teol­li­suuden puolelta.

Brikillä Maisa valmentaa asia­kas­pal­veluun, myyntiin ja niiden johta­miseen sekä apteek­ki­lii­ke­toi­mintaan keskit­ty­villä kurs­seilla. TM Maisa Durchman on lisäksi DiSC®-valmentaja sekä ICF-serti­fioitu coach. Maisan valmen­nuk­sista välittyy posi­tii­vinen asenne. Omakoh­taisen yrit­tä­jä­ko­ke­muksen ansiosta valmen­nukset ovat myös täynnä käytän­nön­lä­hei­syyttä ja teke­misen meininkiä

Kustannukset

Tilai­suuden hinta on 790 eur/​​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan sekä kahvi­tar­joilut. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta valmen­ta­jalta.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Kaupan klousaamisen taito? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik sosiaalisessa mediassa

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta Brikin osaajat tietävät, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luodaan positiivinen ilmapiiri, jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi


Arvioinnit

Keskiarvo: 4

Perustuu 2 arviointiin

Osallistuja
(4)
Mielenkiintoinen ja hyvin järjestetty koulutus.
Teemu Launis
(4)
Hyvä kurssi. Suosittelin kurssia jo yrityksemme myyjien kouluttamiseeen.
Arvioinnit
Arvioinnit
(4,0)
Perustuu 2 arviointiin
Näytä koulutuksen arvioinnit
Arvioinnit kouluttajasta
(4,5)
Perustuu 96 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Kaupan klousaamisen taito täytä seuraavat tiedot: