Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Kiire ja ajankäytön hallinta

Brik
Yhteenveto
1 päivä
790 EUR + alv 24 %
17.12.2019 09:00
   
Helsinki
Avoin koulutus

Kiire ja ajankäytön hallinta

Ota kiire hallintaan ja keskity olennaiseen

Koulu­tuk­sessa käydään läpi, miltä kiire näyttää eri näkö­kul­mista, mistä se johtuu, miten se vaikuttaa suori­tus­ky­kyymme ja mitä sen selät­tä­minen vaatii. Lisäksi käydään läpi viimei­sintä tutki­musta aihe-alueesta sekä jaamme koke­muksia toimi­viksi tode­tuista teknii­koista.

Koulu­tukseen osal­lis­tujat ymmär­tävät kiireen syitä ja seurauksia työelä­mässä, oppivat arvioimaan omien työta­po­jensa tehok­kuutta sekä laativat itsel­lensä oman menes­tyk­sensä mallin koulut­ta­jamme johdolla.

Koulu­tuksen jälkeen osal­lis­tujat:

  • Omaavat koko­nais­kä­si­tyksen kiireestä ilmiönä nyky-yhteis­kun­nassa

  • Ymmär­tävät miten kiire vaikuttaa omaan ja ympä­ristön suori­tus­kykyyn

  • Osaavat haastaa myös omaa orga­ni­saa­tiotaan kiireen pohdintaan

  • Ymmär­tävät kiireen taltut­ta­misen keskei­simpiä teknii­koita

  • Osaavat itse­näi­sesti rakentaa itsel­lensä tavoit­teita, jotka toteu­tuvat käytän­nössä

Kohderyhmä

Päivä on suun­nattu kaikille kiireen parissa paini­ville esimie­hille sekä asian­tun­ti­joille.

Aiheesta järjestetään myös yritysten ja muiden organisaatioiden sisäisiä koulutuksia. Kysy lisää!

Koulutuksen aikataulu

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9:00 Tilai­suuden avaus

9:15 Miten kiire vaikuttaa suori­tus­ky­kyymme?

10:15 Tauko

10:30 Taltuta kiire – 5 askelta tehok­kaaseen ajan­käyttöön

12:00 Lounas

13:00 Tehosta työta­pojasi ja kaappaa aikaa itsellesi

14:30 Tauko

14:45 Tehosta työta­pojasi ja kaappaa aikaa itsellesi jatkuu

16:00 Tilaisuus päättyy

Kouluttajat

Annina EklundDI, kouluttaja Annina Eklund on valmistunut Aalto-yliopistosta, jossa hänen opintonsa painottuivat tekniikan lisäksi työpsykologiaan ja johtamiseen.

Annina on ennen kouluttajan uraansa toiminut teknologiateollisuuden asiantuntijatehtävissä ja hänellä on kokemusta projektityöskentelystä sekä pitkäjänteisestä tutkimus- ja kehitystyöstä.

Lisäksi hän on kiinnostunut erityisesti itsensä johtamisen taitojen ja työhyvinvoinnin yhteydestä työelämässä menestymiseen.

Kustannukset

Tilai­suuden hinta on 790 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Tehosta työta­pojasi ja kaappaa aikaa itsellesi -kirjan, lounaan sekä kahvi­tar­joilut. 

Jos yrityksessäsi on useita koulutuksesta kiinnostuneita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmäalennusta Impactilta.

Ota yhteyttä kouluttajaan

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Kiire ja ajankäytön hallinta? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta Brikin osaajat tietävät, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luodaan positiivinen ilmapiiri, jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot : Brik

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi


Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,6)
Perustuu 36 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Kiire ja ajankäytön hallinta täytä seuraavat tiedot: