Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Etsitkö etäkoulutusta? Kokosimme verkko- ja etäkoulutukset tänne »

Palkitsemisen uudet tuulet

Brik
Yhteenveto
1 päivä
790 EUR + alv 24 %
Koulutus
Helsinki
Alkavat koulutukset
Helsinki
790 EUR
1.9.2020

Helsinki
790 EUR
27.10.2020

Helsinki
790 EUR
15.12.2020

Palkitsemisen uudet tuulet

Päivitä palkitsemisjärjestelmänne ajan tasalle

Koulu­tuk­sessa käydään läpi, mitä uusin tutkimus kertoo tehokkaan palkit­se­misen osate­ki­jöistä, miten palkit­se­misen eri keinot vaikut­tavat orga­ni­saation suori­tus­kykyyn sekä jaamme koke­muksia toimi­viksi tode­tuista käytännön keinoista parantaa palkit­se­misen tehok­kuutta.

Koulu­tukseen osal­lis­tuvat saavat tieteel­lisen pohjan oman orga­ni­saa­tionsa palkit­se­misen suun­nit­teluun, sekä kuulevat perin­teisiä palkit­se­misen keinoja haas­ta­vista lähes­ty­mis­ta­voista.

Hyöty osallistujalle

 • Koulutuksen jälkeen osallistujat omaavat koko­nais­kä­si­tyksen palkit­se­misen keskei­sistä haas­teista
 • Ymmär­tävät miten palkit­se­misen eri keinot vaikut­tavat ryhmä­dy­na­miikkaan ja moti­vaa­tioon
 • Osaavat kehittää ja haastaa oman orga­ni­saation palkit­se­misen keinoja
 • Ymmär­tävät palkit­se­misen ja stra­tegian yhteyden merki­tyksen
 • Osaavat soveltaa palkit­se­misen teoriaa käytäntöön

Brik järjestää aiheista myös yrityksille räätälöityjä valmennuksia!

Kohderyhmä

Päivä on suun­nattu kaikille palkit­se­misen kanssa työs­ken­te­le­ville esimie­hille sekä palkit­se­mis­jär­jes­telmien suun­nit­te­lusta vastaa­ville tahoille.

Aikataulu

8:30 Aamiainen

9:00 Päivän alustus, esit­täy­ty­mis­kierros

Keskustelu: Miten palkit­semme ihmisiä tällä hetkellä?

09:30 Stra­te­ginen johta­minen ja palkit­se­minen

 • Näkö­kulmia stra­te­giaan ja sen jalkaut­ta­miseen
 • Miten palkit­se­misen keinomme linkit­tyvät stra­te­giaan?
 • Osa-opti­mointi ja sen vaiku­tukset

10:30 Tauko

10:45 Mikä on palkit­se­mi­semme kohteena?

 • Mistä orga­ni­saation laatu kumpuaa?
 • Vasta­vuo­roisuus, empatia, vapaa­mat­kus­tajat
 • Status, valta, raha ja luot­tamus
 • Mistä tulos muodostuu? Systee­mi­nä­kö­kulma palkit­se­miseen
 • Palkit­se­minen ja yhteistyö

12:00 Lounas

13:00 Uusia näkö­kulmia tehok­kaaseen palkit­se­miseen

 • Käytännön koke­muksia toimi­vista palkit­se­mis­jär­jes­tel­mistä
 • Katsaus palkit­se­misen tieteeseen
 • Moti­vaatio ja palkit­se­minen
 • Bonus­jär­jes­telmät

14: 15 Kahvi

14:30 Sisäisen moti­vaation tuke­minen

 • Rahal­lisen palkit­se­misen vaih­toehdot
 • Sisäisten moti­vaa­tio­te­ki­jöiden tuke­minen

16:00 Yhteenveto ja loppu­kes­kustelu

Koulutuspaikka

Hotel Haven, Unio­ninkatu 17, 00130 Helsinki.

Kouluttaja

Kouluttajana toimii Tommi Lindholm.

Kustannukset

Tilaisuuden hinta on 790 eur/hlö + alv 24%, joka sisältää koulutusmateriaalin, lounaan ja kahvitarjoilun. Jos yrityksessäsi on useita koulutuksesta kiinnostuneita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmäalennusta.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Palkitsemisen uudet tuulet? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik sosiaalisessa mediassa

Brik

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta Brikin osaajat tietävät, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luodaan positiivinen ilmapiiri, jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi


Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,5)
Perustuu 71 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Palkitsemisen uudet tuulet täytä seuraavat tiedot:

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Motivoiva ja valmentava esimies 8.10.

Jokainen työntekijä pitää 100 kertaa enemmän omasta ideastaan kuin pomonsa parhaimmastakaan. Miten hyödynnän tämän? Varaa nyt paikkasi valmennuksesta.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: