Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Tiiminvetäjän valmennus (etäkoulutus)

Brik
Yhteenveto
3 tuntia
590 EUR + alv 24 %
Koulutus
Verkossa
Alkavat koulutukset
Verkossa
590 EUR
21.10.2020

Verkossa
590 EUR
23.11.2020
 Tiiminvetäjän valmennus (etäkoulutus)

Tiiminvetäjän valmennus (etäkoulutus)

Koulu­tuk­sessa käydään läpi tiimin­ve­täjän vastuuta ja tehtäviä sekä paneu­dutaan tiimi­toi­minnan järjes­tel­mäl­liseen kehit­tä­miseen. Koulu­tuksen avulla kartutat osaa­mistasi tiimin­ve­täjänä ja saat kattavat tiedot tiimi­toi­minnan hyödyistä ja sen tavoit­teista.

Koulu­tuksen aikana käydään läpi tiimin­ve­täjän rooliin ja vastuisiin liit­tyviä näkö­kulmia ja haas­teita. Saat myös käytännön keinoja tiimisi yhteistyön syven­tä­mi­seksi.

Etäkoulutuksen sisältö

  • Työkirja, joka ohjaa koulu­tus­ko­ko­nai­suuden suorit­ta­mista. Sisältää myös katta­vasti oheis­tietoa sekä erilaisia harjoi­tuksia ja tehtäviä.
  • Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
  • Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä.
  • Jakso 3: Livenä toteu­tettava webi­naari (1h), jossa käydään läpi väli­teh­tävän antia ja syven­netään 2. jakson teemoja. 
  • Aiheeseen liittyvä kirja.

Hyödyt osallistujille

  • Ymmärrät tiimi­toi­minnan hyödyt ja tavoitteet.
  • Kehität johta­mis­tai­tojasi ja vaikut­ta­vuuttasi tiimin­ve­täjänä.
  • Tunnistat tiimisi vahvuudet ja osaat hyödyntää sen poten­ti­aalia.
  • Osaat viestiä tiimin jäsenen vastuista ja haastaa tiimiäsi kehit­tymään.
  • Tunnistat tiimin kehi­tys­vaiheet ja niiden johta­misen erityis­piirteet.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoi­tettu tiimin­ve­tä­jille toimia­lasta riip­pu­matta.

Aikataulu

Live-webi­naarien ajan­kohdat:

17.9.2020 klo 13.00-15.00 & 7.10.2020 klo 13.00-14.00

21.10.2020 klo 9.30-11.30 & 11.11.2020 klo 13.00-14.00

23.11.2020 klo 13.00-15.00 & 14.12.2020 13.00-14.00

Kouluttaja

Kouluttajana toimii Annina Eklund.

Kustannukset

Etäkou­lu­tuksen hinta on 590 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää ladat­tavan työkirjan sekä aiheeseen liit­tyvän kirjan posti­tettuna sinulle. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Tiiminvetäjän valmennus (etäkoulutus)? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik sosiaalisessa mediassa

Brik

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta Brikin osaajat tietävät, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luodaan positiivinen ilmapiiri, jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi


Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,5)
Perustuu 71 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Tiiminvetäjän valmennus (etäkoulutus) täytä seuraavat tiedot:

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Johtaako teillä moni vai muutama

Johtaminen on kaikkea mikä vie eteenpäin kohti yhteisiä tavoitteita. Tarvitaan suunta, innostusta ja tuloksellisuutta. Miten esihenkilö saa tiimit mukaan johtamistyöhön?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: