Koulutus

Tiiminvetäjien tehovalmennus (2pv)

Brik, paikassa Espoo (+1 sijaintia)
Kesto
2 päivää
Hinta
1 390 EUR + alv 24 %
Seuraava toteutus
17 lokakuuta, 2023 (+3 toteutusta)
Toteutustapa
Lähiopetus
Kesto
2 päivää
Hinta
1 390 EUR + alv 24 %
Seuraava toteutus
17 lokakuuta, 2023 (+3 toteutusta)
Toteutustapa
Lähiopetus
alkaen 1 390 EUR + alv 24 % / osallistuja

Tiiminvetäjien tehovalmennus (2pv)

Ihmiset ovat koukouksessa ja keskustelevat.

Koulu­tuk­sessa käymme läpi tiimin­ve­täjän vastuuta ja tehtäviä sekä paneu­dumme tiimi­toi­minnan moni­puo­liseen kehit­tä­miseen. Koulu­tuksen avulla kartutat osaa­mistasi tiimin­ve­täjänä ja saat kattavat tiedot tiimi­toi­minnan hyödyistä ja sen tavoit­teista. Koulu­tuksen aikana käydään syste­maat­ti­sesti läpi tiimior­ga­ni­saation raken­ta­misen vaiheet sekä tiimin­ve­täjän rooliin ja vastuisiin liit­tyviä näkö­kulmia ja haas­teita.

Hyödyt osallistujille

 • Ymmärrät tiimi­toi­minnan hyödyt ja tavoitteet
 • Kehität johta­mis­tai­tojasi ja vaikut­ta­vuuttasi tiimin­ve­täjänä
 • Tunnistat tiimisi vahvuudet ja osaat hyödyntää sen poten­ti­aalia
 • Osaat viestiä tiimin jäsenen vastuista ja haastaa tiimiäsi kehit­tymään
 • Tunnistat tiimin kehi­tys­vaiheet ja niiden johta­misen erityis­piirteet
 • Ymmärrät yhteistyön ja tiimityön dyna­miikkaa
 • Ymmärrät miten voit turvata oman jaksa­misesi ja kehit­ty­misesi tiimin­ve­täjänä

Brik järjestää aiheista myös yrityksille räätälöityjä valmennuksia!

Seuraavat toteutukset

Tulossa 3 toteutusta

17 lokakuuta, 2023

 • Lähiopetus
 • Espoo

14 joulukuuta, 2023

 • Lähiopetus
 • Espoo

Pyydä tarjousta

 • Lähiopetus
 • Helsinki

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoi­tettu tiimin­ve­tä­jille toimia­lasta riip­pu­matta. Valmennus sopii erin­omai­sesti myös johdolle ja niille asian­tun­ti­joille, joiden tehtävänä on kehittää tiimior­ga­ni­saation toimintaa.

Koulutuksen aikataulu

PÄIVÄ 1.

08:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamukahvi

09:00 Mitä tiimi­toi­min­nalla tavoi­tellaan?

 • Hyvän tiimin ominai­suudet
 • Tiimior­ga­ni­saation hyödyt
 • Mistä tulos syntyy?
 • Tiimi­so­pi­muksen laati­minen

10:15 Tauko

10:30 Tiimin­ve­täjän rooli ja tehtävät

 • Mitä työnantaja ja tiimin jäsenet odot­tavat tiimin­ve­tä­jältä?
 • Tiimin­ve­täjän iden­ti­teetti. Tekijä vai tiimin­vetäjä?
 • Tiimin­ve­tä­jästä tiimi­val­men­ta­jaksi
 • Tiimin onnis­tu­misen edel­ly­tysten varmis­ta­minen
 • Tiimin kehi­tys­vaiheet ja niiden johta­minen

12:00 Lounas

13:00 Vaikuttava tiimin­vetäjä

 • Johta­mis­taidot ja johta­mis­tyyli
 • Rohkeus puuttua ja vaikuttaa
 • Tiimin­ve­täjän vuoro­vai­ku­tus­taidot
 • Tehokkaan vies­tinnän perusteet

Harjoitus: Tiimi­roolit ja vuoro­vai­kutus

14:15 Tauko

14:30 Mitä tiimin jäse­neltä voi edel­lyttää?

 • Tiimin jäsenen vastuut
 • Tiimi­työ­taidot ja yhteiset peli­säännöt

Harjoitus: Tiimi­toi­minnan kehit­tä­minen

15:30 Päivä päättyy

PÄIVÄ 2.

08:30 Aamukahvi

09:00 Tiimin tuloksen muodostuminen

 • Tuloksen muodostumiseen vaikuttaminen
 • Konfliktien kohtaaminen
 • Mielikuviin vaikuttaminen

Harjoitus: Itsereflektointi

10:15 Tauko

10:30 Yhteistyön dynamiikkaa

 • Yhteistyön haastavuudesta
 • Tiimin perusteesien pohdinta ja määrittely
 • Kohti tiimiälykästä tiimityötä
 • Vuorovaikutuksen parantaminen tiimissä

Harjoitus: Perusteesit

12:00 Lounas

13:00 Itsensä johta­minen

 • Itsetuntemuksen lisääminen
 • Mindset
 • Suorituskyvyn ja stressin suhde

Harjoitus: Kiirei­ly­testi

14:15 Tauko

14:30 Hallinnan tunteen tukeminen

 • Toimintatapojen muuttaminen
 • Pysähtyminen itsen äärelle
 • Työtapojen kehittäminen
 • Tunne itsesi, ymmärrä muita

15:30 Tilaisuus päättyy

Koulutuspaikka

Innopoli 3, Espoo.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat Jari Salminen ja Tommi Lindholm.

KTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta.

Erityisosaamisalueet:

 • Johta­minen ja esimiestyö
 • Johta­mis­vies­tintä
 • Tiimityö
 • Tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta
 • Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat

Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta Brikin koulu­tuksiin. Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä.

Erityisosaamisalueet:

 • Johto­ryh­mä­työs­kentely
 • Asian­tun­ti­joiden johta­minen
 • Palkitseminen

Kustannukset

Tilai­suuden hinta on 1390 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Taitava tiimi­val­mentaja -kirjan, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana.

Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.

Ota yhteyttä kouluttajaan

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Tiiminvetäjien tehovalmennus (2pv)? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.

Arvioinnit

Keskiarvo: 4,5

Perustuu 12 arviointiin
Kirjoita arviointi
4/5
Koulutukseen osallistunut
28 kesä 2023

Koulutuksessa oli hyvä kun sai keskustella omasta työarjesta. Koin että sain vertaistukea muilta koulutukseen osallistujilta. Koulutus toimi hyvin etäkoulutuksena. Kiitos.

5/5
Koulutukseen osallistunut
22 kesä 2022
Koulutuksen sisältö oli mielenkiintoinen

Koulutuksen sisältö oli mielenkiintoinen ja omaan tilanteeseen hyvin sopiva. Koulutuksessa rupesi miettimään tarkemmin omaa toimintaa ja miten oma hyvinvointi pitää myös osata h...

Näytä lisätiedot
5/5
Mika Kinnunen
22 kesä 2022
Mahtava koulutus

Olette mahtavia.

Brik
Vaisalantie 4
02130 Espoo

Brik on vaikuttavin lähijohtamisen valmentaja!

Erityisosaamisemme muodostuu ajattelun konkreettisesta ja käytännönläheisestä haastamisesta fasilitointitekniikoiden avulla. Haastamisemme pohjautuu suoma- laisen työelämän haasteiden syvälliseen ja ajantasaiseen ymmärrykseen sekä vankkaan kokemukseen ihmislähtöisen johtamisen kehittämisestä. Kahdenkymmenen toimintavuotemme aikana olemme kouluttaneet yli 7000 johtajaa, esihenkilöä ja asiantuntijaa sadoista eri toimialoilla toimivista...

Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu