Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Uskottava ja innostava esimies -valmennusohjelma

Brik
Yhteenveto
6 päivää
Pyydä tarjousta
   
Tilauskoulutus
Useita paikkakuntia
Koulutus

Uskottava ja innostava esimies -valmennusohjelma

Vahvista esimies- ja vuorovaikutustaitojasi

Tämä ohjelma on raken­nettu yli 25 vuoden kehi­tystyön tuloksena! Valmen­nus­oh­jel­man avulla esimiehet pääsevät aidosti kehit­tymään ja hiomaan osaa­mistaan moni­puo­li­sesti. Omien vahvuuksien ja itselle sopivan johta­mis­tyylin löytä­minen on avain esimies­työssä menes­ty­miseen. 

Koulutuksen hyödyt

 • Tunnistat esimiehen tehtävät, vastuut ja oikeudet
 • Vahvistat omaa johta­mis­voi­maasi ja vuoro­vai­ku­tus­tai­tojasi
 • Saat henki­lö­koh­taisen DiSC© -profiilin
 • Osaat johtaa niin itsesi kuin tiimisi läpi erilaisten muutosten
 • Osaat kehittää tiimisi yhteis­työtä ja ryhmä­dy­na­miikkaa järjes­tel­mäl­li­sesti
 • Osaat moti­voida tiimisi onnis­tumaan
 • Olet valmiimpi kohtaamaan esimiestyön arjen haasteet

Menetelmät

Valmen­nukset ovat vuoro­vai­kut­teisia ja osal­lis­tavia. Osal­lis­tujat ovat itse vastuussa siitä, mihin suuntaan ja millä tahdilla valmennus etenee. Valmentaja tuo mukanaan rakenteet, faktat ja eri näkö­kulmat, mutta valmen­nuksen keski­pis­teenä ovat aina osal­lis­tujat ja heidän tarpeensa. 

Ohjelmaan sisältyy

 • Kuusi yhteistä tilai­suutta
 • DiSC© -profi­loinnit kaikille esimie­hille
 • Kirja­pa­ketti kaikille esimie­hille
 • Työlain­sää­däntöä esimie­helle-valmennus
 • Vapaa­va­lin­tainen valmennus:

 • Projektien hallinta ja johta­minen
 • Pereh­dy­tys­pro­sessin kehit­tä­minen
 • Palkit­se­misen uudet tuulet
 • Jämäkkä puut­tu­minen alisuo­riu­tu­miseen
 • Moti­vaation johta­minen

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Uskottava ja innostava esimies -valmennusohjelma, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan kouluttajalle.

Kohderyhmä

Esimie­hille, toimia­lasta riip­pu­matta, jotka haluavat vahvistaa johta­mis­tai­tojaan ja kehittyä innos­ta­viksi ja johdon­mu­kai­siksi johta­jiksi.

Aikataulu

1. tilaisuus: Esimiestyön perusteet

2. tilaisuus: Minä esimiehenä

3. tilaisuus: Johta­mis­taidot ja johta­mis­voima

4. tilaisuus: Yhteistyö ja ryhmä­dy­na­miikka

5. tilaisuus: Itsensä johta­minen

6. tilaisuus: Tiimin osaa­misen kehit­tä­minen

Ohjelman sisältö on aina muokat­ta­vissa juuri teidän tarpei­denne mukaisesti. Brik haluaa kuitenkin kuvata mahdol­li­simman konkreet­ti­sesti, mitä ohjelma voisi sisältää.

Kouluttaja

Kouluttajana toimii Jari Salminen.

Jari on yli 25 vuoden koke­muk­sellaan johta­mis­teh­tävien grand old man. Jari on monen­laisten johta­mis­teh­tävien ohella toiminut yritys­kon­sulttina jo vuodesta 1986 ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta aiheenaan muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.

Kustannukset

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Uskottava ja innostava esimies -valmennusohjelma? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik sosiaalisessa mediassa

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta Brikin osaajat tietävät, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luodaan positiivinen ilmapiiri, jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi


Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,5)
Perustuu 89 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Uskottava ja innostava esimies -valmennusohjelma täytä seuraavat tiedot:

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: