Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Vaikuttava palaute (etäkoulutus)

Brik
Yhteenveto
3 tuntia
590 EUR + alv 24 %
12.11.2020
   
Etätoteutus
Verkossa
Koulutus
Vaikuttava palaute (etäkoulutus)

Vaikuttava palaute (etäkoulutus)

Jokainen orga­ni­saatio ja orga­nismi maan päällä tarvitsee palau­tetta ympä­ris­töstään, jotta se säilyy elossa. Tästä huoli­matta palaute on yksi haas­ta­vim­mista asioista työelä­mässä – se on vaikeaa, ärsyt­tävää, ikävääkin. Saman­ai­kai­sesti palaute on oleel­lista, kaivattua ja kehit­ty­misen mahdol­lis­tavaa.

Tässä etäkou­lu­tuk­sessa opit mistä toimivat palau­te­kult­tuurit raken­tuvat, miten palau­tetta voi mahdol­listaa kolle­gojen kesken, minkä­lainen palaute mahdol­listaa oppi­mista ja miten haas­tavat palau­te­ti­lanteet kannattaa käytän­nössä toteuttaa.

Etäkoulutuksen sisältö

  • Työkirja, joka ohjaa koulu­tus­ko­ko­nai­suuden suorit­ta­mista. Sisältää myös katta­vasti oheis­tietoa sekä erilaisia harjoi­tuksia ja tehtäviä.
  • Jakso 1: Yhteensä noin 1h mittainen video katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
  • Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä.
  • Jakso 3: Livenä toteu­tettava webi­naari (1h).

Hyödyt osallistujille

  • Ymmärrät palautteen eri muodot, palautteen anta­misen haas­teiden juurisyyt sekä mihin palau­tetta tulisi kohdistaa.
  • Saat ensi­käden koke­muk­sel­lista tietoa haas­ta­vista palau­te­ti­lan­teista.
  • Tiedät mistä toimiva palau­te­kult­tuuri muodostuu.
  • Rakennat oman, konkreet­tisen lähes­ty­mis­tavan toimivan palau­te­kult­tuurin edis­tä­mi­seksi omassa orga­ni­saa­tiossasi.
  • Osaat auttaa oman orga­ni­saa­tiosi jäseniä raken­tamaan toimivia palau­te­ti­lan­teita.

Kohderyhmä

Etäkou­lutus on suun­nattu kaikille asian­tun­ti­joille ja esimie­hille, jotka haluavat kehittää oman orga­ni­saa­tionsa palau­te­kult­tuuria sekä omia palaut­teen­an­to­tai­tojaan.

Aikataulu

Live-webi­naarien ajan­kohdat:

23.9.2020 klo 9.30-11.30 & 22.10.2020 09.30-11.30.

12.11.2020 klo 9.30-11.30 & 11.12.2020 klo 09.00-10.00.

Kouluttaja

Kouluttajana toimii Tommi Lindholm.

Kustannukset

Etäkou­lu­tuksen hinta on 590 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää ladat­tavan työkirjan. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Vaikuttava palaute (etäkoulutus)? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik sosiaalisessa mediassa

Brik

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta Brikin osaajat tietävät, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luodaan positiivinen ilmapiiri, jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi


Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,5)
Perustuu 71 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Vaikuttava palaute (etäkoulutus) täytä seuraavat tiedot:

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Johtaako teillä moni vai muutama

Johtaminen on kaikkea mikä vie eteenpäin kohti yhteisiä tavoitteita. Tarvitaan suunta, innostusta ja tuloksellisuutta. Miten esihenkilö saa tiimit mukaan johtamistyöhön?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: