Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Workplace Big Five persoonallisuusprofilointi

Brik
Yhteenveto
1 päivä
Kysy lisätietoja
   
Useita paikkakuntia
Avoin koulutus

Workplace Big Five persoonallisuusprofilointi

Workplace Big Five

Workplace Big Five persoonallisuusprofilointi

Persoo­nal­li­suuden Big Five -malli on ylei­sesti hyväk­sytty persoo­nal­li­suus­tut­ki­muksen stan­dardi, jota käytetään usein myös muiden henki­lö­ar­vioin­ti­työ­ka­lujen päte­vyyden arvioinnin pohjana. Big Five -työka­lussa kiteytyy persoo­nal­li­suus­tut­ki­muksen paras tämän­het­kinen ymmärrys ihmisten erilai­suuden sanoit­ta­mi­sesta.

Oman persoo­nal­li­suuden vastai­sesti toimi­minen on mahdol­lista, mutta se vie energiaa. Persoo­nal­li­suuden avaa­minen orga­ni­saation näkö­kul­masta mahdol­listaa siis ener­gia­te­hok­kaampaa toimintaa. Tutki­muksen pyrki­myksenä voi olla esimer­kiksi löytää jokai­selle parhaiten sovel­tuvat toimen­kuvat.

Hyödyt osallistujille

  • Itse­tun­te­muksen lisää­minen
  • Tiimin tai johto­ryhmän toiminnan kehit­tä­minen
  • Johta­misen ja esimiestyön kehit­tä­minen
  • Kehit­ty­mis­suun­ni­telmien teke­minen
  • Työn sopi­vuuden varmis­ta­minen
  • Työyh­tei­sö­tai­tojen vahvis­ta­minen

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Workplace Big Five persoonallisuusprofilointi, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan kouluttajalle.

Kohderyhmä

Workplace Big Five persoo­nal­li­suus­pro­fi­lointi soveltuu orga­ni­saation yksit­täisten jäsenten itse­tun­te­muksen kehit­tä­miseen tai persoo­nal­li­suuden tarkas­teluun tiimi­ta­solla.

Kouluttaja

Tommi Lindholm

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Workplace Big Five persoonallisuusprofilointi? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan meiltä uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta tiedämme, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luomme positiivisen ilmapiirin jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei kuitenkaan räpiköidä...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi

Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,6)
Perustuu 19 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Workplace Big Five persoonallisuusprofilointi täytä seuraavat tiedot:

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Kielikoulutusta HR-ammattilaisille

Kieliavain tarjoaa tehokasta kielikoulutusta HR-ammattilaisille ja työelämän vaihteleviin tarpeisiin. Pyydä tarjous ja varaa aika koulutusneuvontaan.