Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Etsitkö etäkoulutusta? Kokosimme verkko- ja etäkoulutukset Etäopiskelu-osioon

Englanti: kielikoulutus räätälöitynä

C.C. Communication Oy
Yhteenveto
Sopimuksen mukaan
Sopimuksen mukaan
englanti
   
Useita paikkakuntia
Räätälöity / Asiakaskohtainen koulutus

Paranna englannin kielitaitoasi omia työtehtäviäsi varten

Union Jack

Englannin kielikoulutusta räätälöitynä eri aiheista

Yleisenglannin ja yleisen liike-elämän englannin (kurssi, joka keskittyy useisiin liike-elämän taitoihin) lisäksi C.C. Communication tarjoaa monia englannin erikoiskursseja, jotka keskittyvät puhelinkeskusteluiden tai tapaamisten kieleen sekä alueisiin kuten tekninen ala, henkilöstöhallinto, lääketeollisuus jne.

Alla olevasta listasta löydät C.C. Communicationin eriaiheiset kurssit ja niiden tarkemmat kuvaukset. Näitä voidaan myös räätälöidä teidän tarpeenne ja aikataulunne mukaisesti.

Englannin kielikurssi räätälöitynä

Klikkaamalla alla olevia kurssien nimiä pääset lukemaan näistä tarkemmin. 

Valitse sopiva aihe:

 1. Sähköpostiviestinnän englanti
 2. Englantia raporttien laatimiseen
 3. Englanti kokouskielenä
 4. Englanti neuvottelukielenä
 5. Esitelmät englanniksi
 6. Englantia puhelimessa
 7. Englantia tuotantotalouteen
 8. Englantia kirjanpidon ja talouden ammattilaisille
 9. Englantia autoalalle
 10. Ilmailualan englanti
 11. Englantia lentoemännille ja stuerteille
 12. Englantia asiakaspalveluun
 13. Englantia muotialalle
 14. English for Football
 15. Englantia teknisille osaajille
 16. Lääketieteen ja terveydenhuollon englanti
 17. Englantia johtotehtäviin
 18. Englantia ICT-alan ammattilaisille
 19. Juridinen englanti
 20. Englantia henkilöstöhallintoon
 21. Englantia energiateollisuudelle
 22. Englantia markkinointiin ja mainontaan
 23. Englantia osto- ja myyntihenkilöstölle
 24. Englantia media-alalle
 25. Englantia lainvalvojille
 26. Englantia lääketeollisuudelle
 27. Englantia logistiikka-alalle
 28. Englantia merenkulkuun
 29. Englantia rakennusalalle
 30. Englantia maatalouteen
 31. Englantia merivoimille
 32. Englannin kielikurssit ulkomailla

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Englanti: kielikoulutus räätälöitynä, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan kouluttajalle.

Sähköpostiviestinnän englanti

Sähköpostiviestinnän englanti

Yritysten jatkuvan kansainvälistymisen myötä viestintä työpaikalla tapahtuu yhä useammin englanniksi. Sähköposti on yrityksessä yleisin viestintätapa, mutta englanninkielisten sähköpostien taso ja selkeys on usein heikko, vaikka työntekijän englannin taidot ovat kunnossa. Tämä voi johtaa väärinkäsityksiin ja luo epäammattimaisen kuvan yrityksen toiminnasta.

C.C. Communicationin Sähköpostiviestinnän englanti -kielikoulutus auttaa sinua käyttämään englantia itsevarmemmin ja saavuttamaan selkeän ja ammattimaisen tyylin sähköpostin kirjoituksessa. Tällä kielikurssilla opetetaan osallistujia käyttämään ilmaisuja ja kielioppia oikein sekä ottamaan muodollisuusaste huomioon englanninkielisessä sähköpostiviestinnässä.

Kielikurssi soveltuu kaikille, joiden tulee työssään kirjoittaa sähköposteja, ja tunneilla perehdytäänkin tarkasti sähköpostiviestinnässä käytettäviin fraaseihin sekä sanastoon.

Kurssi räätälöidään osallistujien tarpeiden, taitotason ja aikataulun mukaisesti. Ota yhteyttä.

Takaisin ylös

Englantia raporttien laatimiseen

Englantia raporttien laatimiseen

Englantia raporttien laatimiseen -kurssi on suunniteltu kaikille englanninkielisiä raportteja työssään kirjoittaville henkilöille, jotka kokevat kielellisesti oikeiden, asianmukaisten ja selkeiden raporttien kirjoittamisen englannin kielellä haasteelliseksi.

C.C. Communicationin kouluttaja voi käyttää yrityksenne materiaaleja tai oppilaat voivat tuoda tunneille omia raporttejaan. Tämän englannin kielikoulutuksen lopuksi laaditaan raportti ja/tai muita tekstejä, joita oppilas voi hyödyntää työssään.

Kurssilla voidaan käsitellä myös muita työssä tarvittavan kielen osa-alueita kuten raporteista keskustelua tai tarvittavaa kielioppia. Kurssin sisältö räätälöidään osallistujien tarpeiden, toiveiden ja taitotason pohjalta. Kurssi suunnitellaan yrityksenne aikataulujen mukaisesti, jotta kaikkein kiireisimmilläkin työntekijöillänne on mahdollisuus osallistua tunneille. Ota yhteyttä.

Takaisin ylös

Englanti kokouskielenä

Englanti kokouskielenä

Yritysten kansainvälistyessä on englanniksi käytävistä kokouksista sekä puhelin- ja videoneuvotteluista on tullut enemmän sääntö kuin poikkeus. Tehokkaan ja tuottoisan kokouksen kannalta on tärkeää kyetä ilmaisemaan itseään englannin kielellä sujuvasti sekä täsmällisesti.

Englanti kokouskielenä on erikoiskurssi, jolla harjoitellaan kokousten järjestämisessä ja johtamisessa sekä niihin osallistumisessa vaadittavaa kielitaitoa. Lisäksi tunneilla voidaan käsitellä tarkemmin eri argumentointityylejä ja esitysten pitämistä.

C.C. Communication räätälöi tämän kielivalmennuksen erityistarpeidenne sekä toiveidenne mukaisesti. Kouluttaja voi myös osallistua kuuntelijana yrityksen oikeisiin kokouksiin ja antaa kieleen liittyvää palautetta myöhemmin tai välittömästi kokouksen aikana.

Kurssi rakennetaan oppilaiden tarpeiden, taitotason ja aikataulun pohjalta. Ota yhteyttä.

Takaisin ylös

Englanti neuvottelukielenä

Englanti neuvottelukielenä

Yritysten kansainvälistyessä on englannin kielellä käydyistä neuvotteluista tullut enemmän sääntö kuin poikkeus. Haluttujen tavoitteiden saavuttamiseksi neuvottelutilanteessa on välttämätöntä hallita vaadittavat ilmaisut ja terminologia sekä ymmärtää kulttuurieroja.

Englanti neuvottelukielenä on tarkoitettu kaikille, joiden työtehtävät edellyttävät kommunikointia englannin kielellä neuvotteluissa.

Kielikurssilla käydään läpi englanniksi tyypillisiä neuvottelutilanteita, joiden avulla saavutat työssäsi onnistuneita tuloksia. Kurssin aikana harjoitellaan neuvotteluissa tarvittavaa sanastoa ja ilmaisuja käytännön harjoitusten avulla. Oppilaat pääsevät osallistumaan varsinaista neuvottelutilannetta simuloiviin harjoituksiin, joista he saavat myös palautetta sekä kouluttajalta että muilta kurssin osallistujilta.

C.C. Communication räätälöi englannin kielikurssin sisällön, tason ja aikataulun osallistujen tarpeiden pohjalta. Ota yhteyttä.

Takaisin ylös

Esitelmät englanniksi

Esitelmät englanniksi

Esitelmät englanniksi on kielivalmennuskokonaisuus, joka kattaa esiintymistaidon englannin jokaisen aspektin. Kurssilla käsitellään perusteellisesti esiintymistaidon kaikki tärkeät osa-alueet kuten esitelmän rakentaminen, apuvälineiden käyttö, rakenne ja rytmi, äänenkäyttö, kehonkieli sekä kielioppi ja ilmaisut.

Esitelmät englanniksi -kurssilla opitaan lisäksi esiintymisen teoriaa, mm. kuinka esitykseen tulee valmistautua. Teoreettisen tiedon lisäksi kurssiin sisältyy omien esitysten kehittämistä, mitä osallistujat voivat hyödyntää suoraan työssään. Tunneilla oppilaat voivat tehdä esitelmiä, joita sitten analysoidaan yhdessä. Kurssin tähtäimenä on sujuva englanninkielinen esiintyminen ja oman esiintymistyylin löytäminen. Ota yhteyttä.

Takaisin ylös

Englantia puhelimessa

Englantia puhelimessa

Yritysten jatkuvan kansainvälistymisen myötä viestintä työtovereiden ja asiakkaiden kanssa tapahtuu yhä useammin englanniksi. Puhelimitse kommunikointi on haastavaa, koska apuna ei ole kehonkieltä tai ilmeitä, joita osapuolet voisivat tulkita.

Tämä englannin kielen kurssi opettaa sinulle, miten käyttää englantia tehokkaasti ja selkeästi puhelimessa. Englantia puhelimessa -erikoiskurssilla opetellaan englannin kielen sujuvaa käyttöä puhelinkeskusteluissa.

Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka käyttävät työssään englannin kieltä puhelimessa, aina puhelinvaihteen hoitajasta yrityksen toimitusjohtajaan.

Tunneilla käydään läpi puhelinkeskusteluissa tarvittavia erityisfraaseja sekä englannin kielen eri muodollisuusasteita. Kurssilla tehdään myös todellisia työtilanteita simuloivia puhelinkeskusteluharjoituksia, joissa oppilaat pääsevät harjoittelemaan puhelinkeskusteluiden eri tyyppejä ja sisältöä.

Kurssin sisältö rakennetaan yrityksenne toimialan ja oppilaiden työtehtävien perusteella, ja tuntien taso ja aikataulut suunnitellaan oppilaiden tarpeiden pohjalta. Ota yhteyttä.

Takaisin ylös

Englantia tuotantotalouteen

Englantia tuotantotalouteen

Englantia tuotantotalouteen on tarkoitettu kaikille tuotannon ja operaatioiden hallinnan parissa työskenteleville, jotka tarvitsevat työssään englannin kieltä ja kaipaavat varmuutta ja suvujuutta englannin kielen taitoonsa.

Kurssilla käydään läpi aihealueita, kuten toiminnan suunnittelu ja organisointi, laadunvalvonta ja -varmistus, inventaari, henkilöstöhallinta, kasvukapasiteetin arviointi ja tavoitteet, strategiat ja taktiikat.

Kurssin sisältö suunnitellaan oppilaiden tarpeiden ja taitotason mukaisesti, ja aikataulut sovitaan joustavasti niin, että jopa kiireisimmille tarjoutuu mahdollisuus osallistua tunneille.

Kurssin päätavoitteena on, että osallistujat oppivat käyttämään englantia työssään sujuvasti ja ammattimaisesti. Ota yhteyttä.

Takaisin ylös

Englantia kirjanpidon ja talouden ammattilaisille

Englantia kirjanpidon ja talouden ammattilaisille

Englantia kirjanpidon ja talouden ammattilaisille -kurssi on suunniteltu ammattilaisille, joiden työhön kuuluu kirjanpidollisista ja taloudellisista asioista viestiminen niin asiakkaille kuin kollegoillekin.

Kurssi on suunniteltu vastaamaan oppilaiden erityistarpeita, ja sillä käytetään sekä uusimpia oppimateriaaleja että oppilaan todellisessa työssä käsiteltäviä aineistoja. Kielikurssilla käsitellään sisäisen ja ulkoisen kirjanpidon sekä taloudenhoidon sanastoa, avainsisältöä ja hyödyllisiä fraaseja. Tunneilla keskitytään oppilaan päivittäisessä työssä kohtaamiin tilanteisiin. Tarkoituksena on auttaa oppilasta sisäistämään hänen työhönsä liittyvää sanastoa, fraaseja ja ilmaisuja sekä parantaa hänen yleistä englannin kielen taitoaan, kieliopin, puhumisen, ymmärtämisen ja kirjoittamisen osa-alueilla.

Kurssimateriaaleina käytetään mm. dialogeja, aitoja tekstiotteita, kaavioita ja diagrammeja sekä kielioppiharjoituksia. Tunneilla painotetaan suullisten taitojen aktivointia sekä rohkaistaan osallistuja kommunikoimaan englannin kielellä.

Jos olet kansainvälisessä ympäristössä työskentelevä kirjanpidon tai talouden ammattilainen, C.C. Communicationin Englantia kirjanpidon ja talouden ammattilaisille -kurssimme on tarkoitettu juuri sinulle. Ota yhteyttä.

Takaisin ylös

Englantia autoalalle

Englantia autoalalle

Englantia autoalalle -kielikurssi on tarkoitettu kaikille työssään autoalan englannin terminologiaa tai ilmaisuja tarvitseville, toimivat he sitten autotuotannon, autojen myynnin tai autoihin liittyvän harrastustoiminnan parissa.

Kurssin avulla parannat englannin taitojasi kaikilla kielen osa-alueilla (lukeminen, kirjoittaminen, puhuminen ja kuunteleminen) monipuolisesti ja tehokkaasti. Pääpaino on tavallisesti suullisessa ilmaisussa. Englannin kielen puhumista korostavien rooliharjoitusten ja muiden käytännön tehtävien avulla oppilaat oppivat käyttämään englantia todellisessa työtilanteessa.

C.C. Communicationin Englantia autoalalle -kielikoulutus auttaa oppilaita käyttämään englantia sujuvasti työssään. Kurssin sisältö, taitotaso ja aikataulu räätälöidään oppilaiden tarpeiden pohjalta. Ota yhteyttä.

Takaisin ylös

Ilmailualan englanti

Ilmailualan englanti

Ilmailualan englanti on suunniteltu kohtaamaan ilmailualan ammattilaisten, kuten lentäjien ja lennonjohtajien kielikoulutustarpeet. Kurssin aikana opiskelijat tekevät todellisia työtilanteita simuloivia harjoituksia, joissa harjoitellaan esimerkiksi luvan pyytämistä, suunnitelmien muutoksista tiedottamista ja hätätilanteiden selvittämistä.

Harjoitusten avulla opiskelijat oppivat käyttämään ilmailualan yhteisön vaatimaa englannin sanastoa, ääntämystä, intonaatiota sekä painotusta. Kiinnostavien ja käytännönläheisten harjoitusten avulla oppilas oppii kieltä luonnollisella tavalla. Yleiset aihealueet ovat lentoa edeltävät tarkastukset, lähtö ja nousu, lennon aikana, lähestyminen ja laskeutuminen sekä kommunikointi maassa.

Näiden aihepiirien lisäksi kurssilla voidaan käsitellä esimerkiksi tiettyä standarditermistöä ja radioaakkosia.

C.C. Communicationin kielikoulutus räätälöidään oppilaan tarpeiden, aikataulujen sekä taitotason mukaiseksi. Ota yhteyttä.

Takaisin ylös

Englantia lentoemännille ja stuerteille

Englantia lentoemännille ja stuerteille

Englantia lentoemännille ja stuerteille on erikoiskurssi, joka on suunniteltu erityisesti matkustamohenkilökunnalle.

Kielikurssi on suunniteltu sekä lentoemännille ja stuerteille, jotka käyttävät englantia työssään päivittäin sekä myös vielä koulutuksessa olevalle henkilökunnalle. Kurssin aikana oppilaat oppivat viestimään selkeästi ja johdonmukaisesti, mutta myös kohteliaasti, jopa hankalissa tilanteissa.

C.C. Communicationin kouluttaja käyttää apunaan oikeita työtilanteita simuloivia rooliharjoituksia, joiden avulla oppilaat voivat valmistautua juuri oman työnsä haasteisiin sekä parantaa sanastoaan ja suullista ilmaisuaan.

Tämä englannin kielivalmennus auttaa sinua ja työntekijöitäsi saavuttamaan kansainvälisessä työssä menestymisen edellyttämän kielitaidon. Kielikurssi räätälöidään oppilaiden tarpeiden, taitotason sekä aikataulujen mukaiseksi. Ota yhteyttä.

Takaisin ylös

Englantia asiakaspalveluun

Englantia asiakaspalveluun

Englantia asiakaspalveluun on suunniteltu erityisesti asiakaspalvelun ammattilaisille: esimerkiksi puhelinkeskuksessa tai vastaanotolla työskenteleville henkilöille, myyntiedustajille tai kenelle tahansa asiakkaiden kanssa päivittäin toimivalle yrityksen työntekijälle.

C.C. Communicationin kielikoulutuksen kautta opit hallitsemaan englannin kielen sanaston ja fraasit, joiden avulla voit paremmin korostaa yrityksen vahvuuksia ja luoda positiivisen kuvan yrityksestäsi, sekä sen palveluista ja tuotteista. Aihealueisiin sisältyy asiakkaan tapaaminen, asiakaskontaktit puhelmitse, myynnin jälkeiset asiat, ongelmien ja valitusten käsittely sekä kulttuurierot asiakaspalvelussa.

Edellä mainittujen lisäksi opettaja voi käsitellä tunneilla alalle ominaista tai työtehtäviin liittyvää erityissanastoa. Kurssiohjelma voi sisältää myös muita aiheita, kuten liiketapaamiset, esitysten valmistaminen ja pitäminen sekä tilausten hoitaminen puhelimessa.

Kurssin päätavoitteena on kehittää osallistujista erilaisissa työtilanteissa englannin kielellä sujuvasti kommunikoivia asiakaspalvelun ammattilaisia. C.C. Communication auttaa teitä saavuttamaan tämän tavoitteen.

Kurssi räätälöidään oppilaiden tarpeiden, taitotason ja aikataulujen mukaisesti. Ota yhteyttä.

Takaisin ylös

Englantia muotialalle

Englantia muotialalle

C.C. Communicationin Englantia muotialalle -erikoiskurssi on tarkoitettu kaikille muodin parissa työskenteleville, joiden tehtäviin kuuluu yhteydenpito kollegoiden, toimittajien sekä asiakkaiden kanssa.

Kielikurssi on suunniteltu vastaamaan muodin suunnittelun, valmistuksen tai markkinoinnin parissa työskentelevien erityistarpeisiin. Tunneilla painotetaan avainsanastoa vaatteen valmistuksen eri vaiheissa, kuten esimerkiksi valmistuksessa, kuljetuksessa ja myynnissä, sekä asiakassuhteissa ja markkinoinnissa. Kurssilla käydään läpi englannin kielen tarpeellista sanastoa ja fraaseja, sekä harjoitellaan dialogien, tosielämän tekstien sekä kielioppiharjoitusten avulla kieliopin, puhumisen, kuullun ymmärtämisen sekä kirjoittamisen osa-alueita. Kurssilla korostetaan suullisten taitojen aktivoimista sekä rohkaistaan oppilaita kommunikoimaan englannin kielellä.

Kurssilla voidaan myös syventyä tarkemmin oppilaita kiinnostaviin muotialan ilmiöihin tai englannin kielen osa-alueisiin. Kurssin ensisijaisena tavoitteena on tehdä oppilaista kaikissa tilanteissa sujuvasti englannin kielellä pärjääviä muodin ammattilaisia.

C.C. Communication auttaa kurssille osallistujia saavuttamaan tämän tavoitteen. Kurssi suunnitellaan oppilaiden tarpeiden, taitotason sekä aikataulun mukaisesti. Ota yhteyttä.

Takaisin ylös

English for Football

English for Football

English for Football -kurssi on tarkoitettu kaikille niille, joiden täytyy työtehtävissään viestiä pelaajien, valmennustiimin, toimittajien, agenttien tai fanien kanssa englannin kielellä. Kurssi soveltuu myös opiskelijoille, joita kiinnostaa ura kansainvälisen jalkapallon parissa joko pelaajana, tuomarina, toimitsijana tai kouluttajana.

Kurssilla käsitellään mm. ammattinimikkeet ja pelipaikat sekä tarvittava sanasto, fraasit ja taidot, kuten tervehdykset ja esittely, järjestelyjen tekeminen, rutiineista keskustelu ja palautteen antaminen. Jalkapallo on maailmanlaajuinen ilmiö, ja pelaajat sekä muut toimitsijat siirtyvät uran perässä yhä usaemmin ulkomaille.

Kuten kaupan alalla ja tieteessäkin, urheilun ammattilaiset käyttävät työviestinnässään yhä useammin englantia – jopa ei-englannikielisissä maissa. On tärkeää pystyä viestimään joukkuetovereiden, valmentajien, lääkärien sekä yleisön kanssa kentällä ja sen ulkopuolella.

English for Football keskittyy urheilun ammattilaisten kannalta avainasioihin. Kurssi räätälöidään oppilaiden tarpeiden, taitotason ja aikataulun mukaisesti. Ota yhteyttä.

Takaisin ylös

Englantia teknisille osaajille

Englantia teknisille osaajille

Teknologia-alan kansainvälistyessä alan asiantuntijat kohtaavat yhä suurempia kielellisiä haasteita. C.C. Communicationin tarjoama koulutus auttaa sinua käyttämään englannin kieltä paremmin ja tehokkaammin.

Kurssi on erityisesti suunniteltu teknisillä aloilla työskenteleville henkilöille ja tunneilla käsitellään teknistä terminologiaa ja ilmaisuja. Kurssin aikana oppilaat pääsevät tekemään todellisia työtilanteita, kuten esimerkiksi työsuojelukokouksia sekä projektipalavereja simuloivia harjoitteita. Kiinnostaviin harjoituksiin osallistumisen sekä oman erityisalan aiheista keskustelun myötä oppiminen tapahtuu vaivattomasti.

Englannin kielikurssin sisältö räätälöidään erikoisalanne ja vastuualueidenne mukaisesti. Kurssi laaditaan osallistujien taitotason ja aikataulujen pohjalta. Ota yhteyttä.

Takaisin ylös

Lääketieteen ja terveydenhuollon englanti

Lääketieteen ja terveydenhuollon englanti

Lääketieteen ja terveydenhuollon englanti on kaikille alan ammattilaisille tarkoitettu kurssi. Se on suunniteltu lääketieteen ja terveydenhuollon osaajille, jotka tahtovat parantaa kykyään työskennellä englannin kielellä potilaiden ja työtovereiden kanssa.

Kurssi opettaa sinut, työtoverisi tai työntekijäsi käyttämään englantia sujuvasti ja tehokkaasti. Tunneilla osallistutaan todellisia työtilanteita simuloiviin harjoituksiin, joiden avulla oppilaat voivat harjoitella työssään tarvittavaa englannin kielen käyttöä. Kurssilla voidaan käsitellä aiheita kuten esimerkiksi diagnoosin tekeminen, hoito, tutkimukset, ensiapu ja sairaalatyöskentely.

C.C. Communication räätälöi kurssin sisällön oppilaiden erityistarpeiden, taitotason sekä aikataulujen mukaisesti. Lääketieteen alan englannin lisäksi kurssilla voidaan käsitellä muita aiheita, kuten tarvittavaa kielioppia tai esiintymistaitoja. Ota yhteyttä.

Takaisin ylös

Englantia johtotehtäviin

Englantia johtotehtäviin

Englantia johtotehtäviin -kielivalmennus on tarkoitettu johtotehtävissä työskenteleville tai johdon harjoittelijoille, joiden tavoitteena on menestyksekäs ura kansainvälisen liiketoiminnan ja johtamisen alalla sekä englannin kielen taitojen parantaminen nykyisessä työssään.

Kurssilla opiskellaan vaadittavaa sanastoa ja ilmaisuja käytännön harjoitusten avulla. Kurssiaiheita ovat markkinointi, hallintotehtävät, yrityksen toiminta ja talousasiat.

Kurssin yleisenä tavoitteena on parantaa osallistujien englannin kielenkäytön varmuutta ja sujuvuutta, kehittää heidän kuuntelutaitojaan sekä kartuttaa heidän erikois- ja yleiskielen taitojaan. Tunneilla tehtävät harjoitukset auttavat oppilaita aktivoimaan heidän suullista kielitaitoaan. C.C. Communication räätälöi kurssin sisällön alanne, yrityksenne sekä oppilaiden työtehtävien pohjalta.

Opetus voidaan järjestää joko yksityis- tai pieryhmätunteina, ja kurssi rakennetaan aikataulunne ja tarpeidenne mukaan. Ota yhteyttä.

Takaisin ylös

Englantia ICT-alan ammattilaisille

Englantia ICT-alan ammattilaisille

Englantia ICT-alan ammattilaisille on suunniteltu vastaamaan tieto- ja viestintäteknologian parissa työskentelevien tarpeisiin.

Kurssilla käytetään aihepiiriin liittyviä erityismateriaaleja ja monilla C.C. Communicationin opettajilla on ICT-alan koulutus tai pitkä kokemus alan erikoissanaston opettamisesta.

Tämä englannin kielikurssi on erityisesti suunniteltu yrityksen ICT-asiantuntijoille, mutta se on hyödyllinen myös muille työntekijöille, jotka joutuvat tehtävissään työskentelemään tietoteknisten asioiden parissa.

Erityisen ICT-sanaston lisäksi kurssilla voidaan käydä läpi yleisiä kaupankäynnin englannin osa-alueita, esimerkiksi keskustelu- ja small talk -taitoja, esityksien pitämistä, raporttien ja sähköpostien kirjoittamista jne. C.C. Communication räätälöi kielikurssin osallistujien tavoitteiden, taitotason sekä aikataulujen mukaiseksi. Ota yhteyttä.

Takaisin ylös

Juridinen englanti

Juridinen englanti

Juridisen englannin erikoiskurssi on tarkoitettu lakialan ammattilaisille, jotka kokevat, ettei heillä ole riittävää taitoa asiakassuhteiden hoitamiseen englanniksi. Kurssin tarkoituksena on perehdyttää oppilaat lakiterminologiaan ja alalla käytettäviin ilmaisuihin sekä parantaa heidän englannin kielensä sujuvuutta työkäytössä.

C.C. Communicationin kouluttaja räätälöi kurssin sisällön vastaamaan oppilaiden tarpeita sekä helpottamaan tehokasta oppimista.

Tunneilla voidaan käsitellä esimerkiksi yritysjuridiikkaa, sopimus-, vero-, perhe- tai rikoslainsäädäntöä tai useampia edellä mainittuja aiheita. Jos olet vaativassa kansainvälisessä ympäristössä työskentelevä lakialan ammattilainen, juridinen englanti on tarkoitettu juuri sinulle. Ota yhteyttä.

Takaisin ylös

Englantia henkilöstöhallintoon

Englantia henkilöstöhallintoon

Yritysten muuttuessa yhä kansainvälisemmiksi niiden johto joutuu kohtaamaan uudenlaisia haasteita: Miten kommunikoida selkeästi ja tehokkaasti englanniksi monikielisen ja -kulttuurisen henkilöstön kanssa? Hyvän englannin kielen taidon tärkeys korostuu henkilöstöhallinnon osastoilla.

Englantia henkilöstöhallintoon on tarkoitettu sekä kokeneille HR-ammattilaisille että aloitteleville asiantuntijoille, mutta myös kenelle tahansa, jonka työtehtäviin sisältyy henkilöstöhallinnon osa-alueita.

Kurssi hyödyttää yhtä lailla yrityksen johtotehtävissä toimivia henkilöitä kuin toimistoapulaisiakin. Voimme auttaa teitä saavuttamaan työssänne vaadittavan englannin kielen tason. Kurssilla voidaan käsitellä esimerkiksi yrityksenne alan erikoissanastoa, työturvallisuusasioita, ammattiliittojen toimintaa tai kehityskeskusteluja. Räätälöimme kurssin sisällön ja aikataulut oppilaiden tarpeiden mukaan. Päätavoitteena on kehittää osallistujista kaikissa työtilanteissa englannin kielellä sujuvasti kommunikoivia henkilöstöalan ammattilaisia. Ota yhteyttä.

Takaisin ylös

Englantia energiateollisuudelle

Englantia energiateollisuudelle

Energiateollisuus on yksi kansainvälisimmistä aloista, ja alalla työskentelevät ovat jatkuvasti tekemisissä maailmanlaajuisten ilmiöiden kanssa. Puutteellinen englannin kielen taito ei tällä alalla usein tuota kovin positiivista energiaa.

Englantia energiateollisuudelle on energia-alalla, kuten sähköntuotannossa, käyttöönotossa tai sähkönjakelussa työskenteleville ammattilaisille suunnattu kielikurssikokonaisuus. C.C. Communication auttaa sinua saavuttamaan työssäsi tarvitsemasi englannin kielen tason.

Kurssilla käsitellään aihealueita kuten esimerkiksi energiakauppa, ympäristönsuojelu sekä markkinat ja asiakkaat. Lisäksi kielikurssilla käsitelläään myös energia-alan monia osa-alueita tuotannosta jakeluun sekä PR:stä strategiaan. Varsinaista työtilannetta simuloivien harjoitusten, kuuntelutehtävien sekä omien esitysten avulla oppilaat voivat valmistautua todellisen työelämän tilanteisiin. Samalla heidän sanastonsa karttuu luonnollisesti.

Tämän kurssin tarkoituksena on saada oppilas ymmärtämään ja tuottamaan energiateollisuuden kansainvälisissä työtehtävissä tarvittavaa englannin kieltä. C.C. Communication räätälöi kurssin sisällön, tason ja aikataulun oppilaiden tarpeiden mukaisesti. Ota yhteyttä.

Takaisin ylös

Englantia markkinointiin ja mainontaan

Englantia markkinointiin ja mainontaan

Englantia markkinointiin ja mainontaan -kurssi kattaa markkinoinnin ja mainonnan keskeisimmät osa-alueet. Kurssilla keskitytään osallistujien työn avainalueisiin ja jokainen kurssi räätälöidään oppilaiden tarpeiden pohjalta. Tunneilla käytetään oppimisen apuna muun muassa rooliharjoituksia sekä muita vuorovaikutteisia harjoitteita. Kurssi on suunniteltu täydentämään päivittäistä työtäsi ja valmistamaan sinut vaativiinkiin haasteisiin.

Kurssilla voidaan käsitellä aihealueita, kuten brändäys, PR ja viestintä, markkinatutkimus, mainostaminen eri medioissa, asiakasprofiilit ja lehdistötiedotteen kirjoittaminen.

Englantia markinointiin ja mainontaan on suunniteltu tehostamaan kenen tahansa markkinoinnin ja mainonnan alalla työskentelevän ammattilaisen englannin kielen viestintätaitoja. C.C. Communication suunnittelee kurssin tarpeidenne, taitotasonne sekä aikataulunne mukaisesti niin, että jopa kiireisimmät työntekijänne voivat osallistua tunneille. Ota yhteyttä.

Takaisin ylös

Englantia osto- ja myyntihenkilöstölle

Englantia osto- ja myyntihenkilöstölle

Yritysten kasvavan kansainvälistymisen vuoksi joutuu osto- ja myyntihenkilöstö uudenlaisten haasteiden eteen. Yhteydenpidossa asiakkaisiin ja jälleenmyyjiin kohtaa yhä useampia kieliä ja kulttuureja, jolloin vakuuttava ja selkeä viestintä muodostuu välttämättömäksi.

Englantia osto- ja myyntihenkilöstölle on erikoiskurssi, joka on suunniteltu niin hankinnoista kuin myynnistäkin vastaaville henkilöille yrityksessänne. Vaikka näiden kahden työtehtävän vastuualueet eroavatkin toisistaan, molemmissa vaaditaan erinomaista kielitaitoa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. C.C. Communication voi auttaa teitä viestimään tehokkaasti englanniksi.

Englantia osto- ja myyntihenkilöstölle -kurssilla käydään läpi sanastoa ja fraaseja, joita tarvitaan yhteydenpidossa ostajiin tai jälleenmyyjin, ulkomailla järjestettäville messuille osallistumisessa sekä reklamaatioiden ja tiedusteluiden hoitamisessa.

Kurssi räätälöidään sisällön, tason ja aikataulun osalta oppilaiden tarpeiden pohjalta. Ota yhteyttä.

Takaisin ylös

Englantia media-alalle

Englantia media-alalle

Nykymedian kansainvälistyessä huimaa vauhtia media-alan ammattilaisiin kohdistuvat haasteet kasvavat. C.C. Communicationin tarjoaman kielikoulutuksen avulla opit käyttämään englannin kieltä itsevarmasti ja tehokkaasti.

Englantia media-alalle on erikoiskurssi, jonka aikana oppilaat harjaantuvat käyttämään englantia työssään tehokkaasti. Kurssi on suunniteltu media-alan ammattilaisille, ja tunneilla käydään läpi alan erikoissanastoa sekä ilmaisuja. Oppilaat pääsevät harjoittelemaan alalla tarvittavia taitoja todellisia työtilanteita simuloivissa harjoituksissa.

Kurssilla käsitellään eri aihealueita, kuten sanomalehdet, radio, aikakauslehdet, televisio, elokuvat ja internet.

C.C. Communicationin kouluttaja voi valmentaa yrityksenne hallinto- tai tiedotushenkilöstöä englanninkielisten haastattelujen ja lehdistötiedotteiden diplomaattisessa ja täsmällisessä hoitamisessa. Koulutuksen avulla he selviävät myös hankalimmista kysymyksistä ja pystyvät luomaan yrityksestä parhaan mahdollisen kuvan suurelle yleisölle ja sijoittajille. Ota yhteyttä.

Takaisin ylös

Englantia lainvalvojille

Englantia lainvalvojille

Lainvalvonnan tehtävät muuttuvat jatkuvasti kansainvälisemmiksi, ja poliisi, tulli sekä vartijat kohtaavat työssään yhä useammin kielitaitoa edellyttäviä haasteita. Englantia lainvalvojille on kehitetty vastaamaan juuri näihin lainvalvonnan uusiin haasteisiin. Älä anna puutteellisen kielitaidon olla esteenä ammattimaiselle työlle!

Kurssilla käsitellään englannin kielen käyttöä monilla lainvalvonnan osa-alueilla. Käytännönläheisten ja todellisia työtilanteita simuloivien harjoitusten avulla oppiminen tapahtuu luonnollisesti. Kurssi räätälöidään jokaisen oppilaan ja ryhmän tarpeiden mukaisesti.

Kurssilla voidaan käsitellä aihealueita kuten liikenteen valvonta, vartiointi, hätäpuhelut ja niihin liittyvät toimenpiteet, tullin työ, järjestäytynyt rikollisuus ja kansainvälinen yhteistyö ja rikosoikeus sekä aihealueisiin liittyvä terminologia.

C.C. Communicationin kouluttaja suunnittelee kurssin juuri teidän sekä organisaationne tarpeiden ja toivomuksien mukaisesti. C.C. Communication auttaa teitä saavuttamaan alallanne tarvittavan kielitaidon! Ota yhteyttä.

Takaisin ylös

Englantia lääketeollisuudelle

Englantia lääketeollisuudelle

Englantia lääketeollisuudelle -kurssi on suunniteltu vastaamaan lääkealan ammattilaisten kielikoulutustarpeisiin. Kurssilla keskitytään työsanaston opetteluun sekä työssä tarvittavien viestintätaitojen kehittämiseen, esimerkiksi sähköpostiviestinnässä, puhelinneuvottelutekniikassa, kokouksissa, seminaareissa, vierailijoiden vastaanottamisessa ja prosessien ja menetelmien kuvailussa.

Kielikurssin tärkeitä aihepiirejä ovat tuotekehitys, laadunvalvonta, lääketurvallisuus sekä tuotanto ja pakkaaminen. Lisäksi tunneilla voidaan käsitellä muita aiheita osallistujen / työnantajan toivoiden mukaisesti, kuten esimeriksi yleisiä kielenoppimiseen liittyviä aiheita tai oppilaiden työnkuvaan tarkemmin liittyviä aiheita.

C.C. Communicationin kielikurssit räätälöidään aina osallistujien tarpeiden, aikataulun sekä taitotason mukaan. Ota yhteyttä.

Takaisin ylös

Englantia logistiikka-alalle

Englantia logistiikka-alalle

Englantia logistiikka-alalle on C.C. Communicationin tarjoama kurssi, jolla käsitellään logistiikan keskeistä terminologiaa. Kurssi on suunniteltu vastaamaan logistiikan alalla työskentelevien tarpeisiin.

Kurssilla keskitytään osallistujien työssään tarvitsemaan kieleen, ja jokainen kurssi räätälöidään vastaamaan heidän aikataulujaan sekä taitotasoaan. Opettajan tehtävänä on oppilaiden englannin taitojen aktivoiminen käytännönläheisillä harjoituksilla, joiden avulla kielen oppiminen tapahtuu luonnollisesti tehokkaassa oppimisympäristössä.

Kurssilla käsitellään aihealueita, kuten esimerkiksi varastonhallinta ja hankinta, tavaratyypit, lyhenteet ja kirjainsanat, kuljetustavat ja kuljetusasiakirjat.

Kouluttajat ovat tavallisesti syntyperäisiä englanninpuhujia (mikäli haluatte, tarjolla on myös suomenkielisiä opettajia) ja kokeneita aikuiskouluttajia. C.C. Communicationin avulla henkilöstönne oppii kommunikoimaan tehokkaasti englanniksi! Ota yhteyttä.

Takaisin ylös

Englantia merenkulkuun

Englantia merenkulkuun

Englantia merenkulkuun on erikoiskurssi, jolla käydään läpi merenkulun alan ammattilaisten tarvitsemaa kielitaitoa ja sanastoa IMO:n suositusten mukaisesti.

Kurssilla käsitellään ainoastaan merenkulun aiheita, ja näin oppilaat harjaantuvat työssään tarvitsemansa englannin käytössä sekä pääsevät harjoittelemaan kielen käyttöä tositilannetta muistuttavissa tilanteissa. Tunneilla käydään läpi esimeriksi SMCP-standardifraasien käyttöä, VTS- eli alusliikennepalveluiden terminologiaa, käytäntöjä, maailmanlaajuisen merihätä- ja turvallisuusjärjestelmä GMDSS:n käyttöä sekä yleistä merenkulun erikoissanastoa.

Kurssin tarkoituksena on parantaa oppilaiden käytännön englannin taitoja ja kielenkäytön varmuutta, jotta he pystyvät toimimaan nopeammin ja tehokkaammin kaikissa kansainvälisillä vesillä liikuessaan. Opetuksessa keskitytään puhutun englannin kehittämiseen sekä tunnistettavaan ja ymmärrettävään viestintään, jonka tärkeinä osa-alueina käsitellään niin intonaatiota ja painotusta kuin sanastoakin.

Kurssin sisältö räätälöidään oppilaiden taitotason, tarpeiden ja aikataulun mukaiseksi. Ota yhteyttä.

Takaisin ylös

Englantia rakennusalalle

Englantia rakennusalalle

Englantia rakennusalalle on tarkoitettu rakennusalan ammattilaisille, jotka haluavat parantaa työssään tarvitsemaansa englannin kielitaitoa. Rakennusala ja sen työntekijät ovat yhä kansainvälisempiä, joten on välttämätöntä, että käytössä on yhteinen kieli. Kurssilla käsitellään laajasti rakennusalan erikoissanastoa sekä kielioppiasioita, jotta osallistujat oppivat sujuvasti käyttämään termejä ja ilmaisuja.

Kurssilla käydään läpi yli 400 alan termiä ja fraasia sekä harjoitellaan kielioppia oppilaiden viestintätaitojen tehostamiseksi. Kurssin pääpaino on viestintätaitojen parantamisessa. Kurssi suunnitellaan oppilaiden tarpeiden, taitotason ja aikataulujen mukaisesti. Ota yhteyttä.

Takaisin ylös

Englantia maatalouteen

Englantia maatalouteen

Muiden alojen tavoin myös maatalous muuttuu yhä kansainvälisemmäksi. Englantia maatalouteen on tarkoitettu maatalouden ammattilaisille, jotka haluavat parantaa heidän päivittäin työssään tarvitsemansa englannin tasoa. Kurssi tarjoaa oppilaille mahdollisuuden kehittää englannin kielen kaikkia osa-alueita sekä valmiuden työskennellä eri maista tulevien liikekumppanien ja maatalouden ammattilaisten kanssa.

Kurssilla käydään läpi yli 400 maatalouden termiä ja fraasia sekä harjoitellaan englannin kielen lukemista, kirjoittamista, puhumista ja kuuntelua. Tunneilla keskitytään englannin kielen kaikkien osa-alueiden parantamiseen sekä kansainvälisessä viestinnässä tarvittavien taitojen harjoitteluun.

C.C. Communication suunnittelee kurssin sisällön oppilaiden tarpeiden, taitotason sekä aikataulun mukaisesti. Ole valmis työhön kansainvälisen maatalouden parissa! Ota yhteyttä.

Takaisin ylös

Englantia merivoimille

Englantia merivoimille

Englantia merivoimille on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät merivoimien palveluksessa tai jotka ovat suunnitelleet uraa merivoimissa. Alan kansainvälistyessä yhä nopeammin on tärkeää osata kommunikoida eri puolilta maailmaa tulevien merenkulkijoiden kanssa. Väärinkäsitysten estämiseksi on välttämätöntä, että käytetään oikeita termejä.

Kurssilla käsitellään ammattikohtaista sanastoa ja tilanteita sekä erilaisia merivoimien kannalta tärkeitä aihealueita. Tunneilla käydään läpi tehtäväkohtaisia dialogeja ja sanastoa sekä osallistujien ammatteihin liittyviä lukemisen, kuuntelun, puhumisen ja kirjoittamisen harjoituksia.

Oppilaiden tai työnantajan valitsemia aiheita voidaan myös käydä läpi. Työkohtaisen kielen lisäksi kurssilla voidaan käsitellä muita englannin kielen tärkeitä osa-alueita, kuten yleistä kielioppia, tai luku-, kuuntelu-, sekä kirjoitustaitoja.

Kurssin suunnitellaan osallistujien tarpeiden, taitotason sekä aikataulun mukaisesti. Ota yhteyttä.

Takaisin ylös

Englannin kielikurssit ulkomailla

Englannin kielikurssit ulkomailla

Lähde opiskelemaan englantia ulkomaille C.C. Communicationin yhteistyökumppanien asiantuntevassa ohjauksessa!

C.C. Communicationin kautta on mahdollista lähteä opiskelemaan englantia useisiin ulkomaisiin kielikouluihin eri puolilla englanninkielistä maailmaa. Kohteina tarjolla seuraavat maat: Englanti, Skotlanti, Wales, Irlanti, Malta, Yhdysvallat, Kanada, Etelä-Afrikka, Australia, Uusi-Seelanti.

Kielikoulut kaikissa kohteissa tarjoavat laajan valikoiman kursseja eri-ikäisille opiskelijoille lapsista ja nuorista aikuisiin bisnes-asiakkaisiin sekä majoitusvaihtoehtoja perhemajoituksesta tasokkaisiin hotelleihin. Kurssit alkavat tavallisesti joka maanantai ympäri vuoden, joten voit matkustaa haluamanasi ajankohtana ja viipyä haluamasi mittaisen ajan. Kielen opiskelu on mahdollista yhdistää myös muihin harrastuksiin kuten golfiin tai ratsastukseen tai vaikka perhelomaan, jossa jokainen perheenjäsen opiskelee itselleen sopivalla kurssilla. Nuorille on olemassa runsas valikoima kohteita ja kielikouluja, jotka tarjoavat täyden ylläpidon ja tuen nuorellesi 24/7.

C.C. Communicationin kautta voi varata kielikurssit ja majoituksen asioiden omalla äidinkielelläsi (suomeksi, ruotsiksi, venäjäksi tai englanniksi) samaan hintaan kuin suoraan koululta varatessa. Ota yhteyttä.

Takaisin ylös

C.C. Communication Oy

C.C. Communication

C.C. Communicationin kielikoulutus

Kaikki kurssimme pohjautuvat opiskelijoiden tason, tarpeiden ja tavoitteiden analysointiin. Useimmat kurssimme keskittyvät suulliseen ilmaisuun, mutta myös ymmärtäminen, lukeminen ja kirjoittaminen otetaan huomioon. Kurssin sisältöä voidaan myös muuttaa opiskelijoiden toiveiden mukaan, esimerkiksi keskittymällä kirjoitettuun kieleen.  Asiakkaamme ovat pääasiassa yrityksiä, joten olemme...


Lue lisää kouluttajasta C.C. Communication Oy ja katso koulutustarjonta täältä

Tarjouspyyntö

Haluatko lisätietoa C.C. Communicationin koulutuksista? Täytä lomake ja kerro myös, oletko kiinnostunut opiskelemaan yksityisasiakkaana vai kustantaako työnantajasi koulutuksen (ja jos, niin lisää myös yrityksen nimi). C.C. Communication vastaa mielellään kaikkiin kysymyksiisi.

Yhteystiedot : C.C. Communication Oy

C.C. Communication Oy

Juhannuskatu 36 B
20100 Turku

 Näytä puhelinnumero
www.cc-communication.fi Linkki kotisivulle


Arvioinnit

Keskiarvo: 5

Perustuu 1 arviointiin

tdk
(5)
Я русская, проживающая в Финляндии, и изучала английский язык в «C.C.Communication» на индивидуальном курсе. Курс был очень интересным и эффективным, и я планирую продолжать занятия после лета. Курс был очень гибкими, под мой график. Мой учитель очень хороший, у него были хорошие идеи для каждого урока, но он также принимал во внимание мои потр...
Näytä kokonaan
Arvioinnit
Arvioinnit
(5,0)
Perustuu 1 arviointiin
Näytä koulutuksen arvioinnit
Arvioinnit kouluttajasta
(4,2)
Perustuu 13 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Haluatko lisätietoa C.C. Communicationin koulutuksista? Täytä lomake ja kerro myös, oletko kiinnostunut opiskelemaan yksityisasiakkaana vai kustantaako työnantajasi koulutuksen (ja jos, niin lisää myös yrityksen nimi). C.C. Communication vastaa mielellään kaikkiin kysymyksiisi.

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Kieliavaimen koulutukset verkossa

Kieli- ja kommunikaatiokoulutusta yrityksille ja yksityisille – nyt kaikki koulutukset saatavina myös verkossa. Tutustu vaihtoehtoihin!

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: