Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

HYV´ON – Hyvinvoiva yhteisö oppimisen mahdollistajana

Hämeen ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
3 x 2 päivää
   
Lahti, Turku
Avoin koulutus

HYV´ON – Hyvinvoiva yhteisö oppimisen mahdollistajana

Hyvinvoiva yhteisö oppimisen mahdollistajana

Hyvinvoiva yhteisö oppimisen mahdollistajana

HYV´ON-koulutusten tavoitteena on

 • kehittää opettajien ja ohjaajien näkemystä nuorista ja nuoruudesta sekä auttaa opetushenkilöstöä tukemaan nuoria oppimisyhteisön jäseninä
 • auttaa opettajia huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan ja näkemään osaamisen jakaminen yhteisön voimavarana
 • kehittää opettajien verkostoitumistaitoja ja toimintaa työelämän toimijoiden kanssa

HYV´ON-koulutukset

Hankkeessa toteutetaan kolme toisiaan täydentävää koulutusta:

 • Nuori ammatillisissa oppimisyhteisöissä 3 op
 • Hyvinvoiva opettajayhteisö 3 op
 • Työelämäyhteistyö opettajan virtalähteenä 3 op

Keskeisenä näkökulmana koulutuksissa on miten opettaja voi kehittää tavoitteitaan, toimintaansa sekä yhteistyötään oppilaitoksen eri yhteisöjen kanssa ja näin osaltaan edistää omaa ja oppimisyhteisön hyvinvointia.

Nuori ammatillisissa oppimisyhteisöissä 3 op

Keskeiset teemat:

 • Sosiaalisten suhteiden ja yhteisöjen merkitys oppimiselle
 • Nuoret erilaisina oppijoina ammatillisissa oppimisyhteisöissä
 • Identiteetin kehittyminen siirtymissä
 • Nuoren sosioemotionaalinen kehitys, tunnetaidot ja hyvinvointi
 • Opiskelijoiden erilaiset opinto- ja urapolut

Toteutus: Kaksi lähipäivää (1+1) sekä osallistujien valitsemiin kysymyksiin kohdentuva ja nuorten kokemuksia kuuleva pienryhmätehtävä lähipäivien välillä. Lähipäivissä asiantuntija-alustukset sekä dialoginen ja toiminnallinen työskentely. Kokonaisuuteen lukeutuu myös kaikille avoin osallistava webinaari nuorten toimijuuden ja minäpystyvyyden tukemiseen liittyen.

Hyvinvoiva opettajayhteisö 3 op

Keskeiset teemat:

 • Tiimissä toimien hyvinvointia ja osaamista
 • Yhteiskehittämisen menetelmät
 • Osaamisen jakaminen ja voimavarojen tukeminen työyhteisössä
 • Vuorovaikutus- ja tunnetaidot
 • Itsensä johtaminen, hyvinvointi ja omat voimavarat opettajan työssä

Toteutus: Kaksi lähipäivää (1+1) sekä näiden välissä soveltavaa itsenäistä työskentelyä. Lähipäivissä asiantuntija-alustukset, osallistavat keskustelut sekä yhteistoiminnallinen työskentely ja menetelmäharjoitteet. Lähipäivien välissä kehittämistehtävä, jossa päivien teemaa sovelletaan omaan työyhteisöön esimerkiksi erilaisin kokeiluin.

Työelämäyhteistyö opettajan virtalähteenä 3 op

Keskeiset teemat:

 • Opettajan monet roolit ja tehtävät työelämän oppimisympäristöissä
 • Haastavat tilanteet ja pedagogiset ratkaisut työelämäyhteistyössä
 • Verkostot ja työelämäsuhteet opettajan osaamisen, hyvinvoinnin ja vertaistuen mahdollistajina
 • Voimaannuttava palaute

Toteutus: Kaksi lähipäivää (1+1) sekä soveltavaa työskentelyä. Lähipäivissä asiantuntija-alustukset ja osallistava yhteistoiminnallinen kehittely. Lähipäivien välissä kehittämistehtävä, jossa osallistujat vahvistavat ja/tai rakentavat uusia työelämäverkostoja/-suhteita omista ajankohtaisista tarpeistaan ja lähtökohdistaan käsin. Verkko-ohjaussessio kehittämistehtävään liittyen.

HUOM! Koulutukset toteutetaan BYOD-periaatteella eli osallistujat tuovat lähipäiviin oman laitteensa (tablettitietokone, älypuhelin tai kannettava tietokone).

HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu toteuttaa hankkeen yhteistyössä seuraavien toimijoiden kanssa: HUMAK Humanistinen ammattikorkeakoulu ja HAMK Hyvinvointiosaaminen.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta HYV´ON – Hyvinvoiva yhteisö oppimisen mahdollistajana, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan kouluttajalle.

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen opettajat, ohjaajat, kuraattorit, esimiehet ja muu henkilöstö.

Aikataulu

Hankkeessa on kolme toisiaan täydentävää koulutusosiota, jotka kaikki ovat itsenäisiä kokonaisuuksia (ks. esite). Parhaan hyödyn kuitenkin saa osallistumalla niihin kaikkiin. 

Toteutus I: Lahti

Toteutus II: Turku

Nuori ammatillisissa oppimisyhteisöissä 3 op

 • I 30.10. ja 27.11.2019, Lahti
 • II 15.1. ja 12.2.2020, Turku

Hyvinvoiva opettajayhteisö 3 op

 • I 16.1. ja 12.2.2020, Lahti
 • II 4.3. ja 31.3.2020, Turku

Työelämäyhteistyö opettajan virtalähteenä 3 op

 • I 5.3. ja 2.4.2020, Lahti
 • II 16.4. ja 14.5.2020, Turku

Kustannukset

Koulutus on OPH:n rahoittamaa maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta. Matka-, majoitus- ja ruokailukuluista osallistujat vastaavat itse.

Ilmoittautuminen on sitova. Mahdollisista muutoksista pyydetään ilmoittamaan välittömästi. Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kuluitta ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista ilman hyväksyttävää syytä tai peruuttamatta jättämisestä peritään 100 € toimistomaksu.

Myös oppilaitoskohtainen toteutus mahdollinen – ota yhteyttä!

Kouluttajat

HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun ja Hyvinvointiosaamisen yksikön sekä Humakin asiantuntijat.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta HYV´ON – Hyvinvoiva yhteisö oppimisen mahdollistajana? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Hämeen ammattikorkeakoulu

HAMK – Hämeen ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) monialainen työelämän kouluttaja

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK on monialainen aikuisten ja nuorten kouluttaja, joka tarjoaa laajalla koulutusohjelmavalikoimallaan monipuolisen, elinkeinoelämän kanssa verkottuneen oppimisympäristön. HAMK toimii neljällä seutukunnalla ja palvelee kahden miljoonan asukkaan työssäkäyntialuetta. Hämeen ammatti-instituutti (HAMI) on HAMKin tytäryhtiö. Koulutuspalveluiden asiantuntijana HAMK haluaa olla tukemassa...


Lue lisää kouluttajasta Hämeen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu

Visamäentie 35
13101 Hämeenlinna

 Näytä puhelinnumero
www.hamk.fi


Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,3)
Perustuu 3 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta HYV´ON – Hyvinvoiva yhteisö oppimisen mahdollistajana täytä seuraavat tiedot: