Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus lapset, nuoret ja aikuiset, 30 op

Kesto
6 kuukautta
Hinta
2 480 EUR (arvonlisäverotonta)
Seuraava toteutus
21 marraskuuta, 2023 katso lisätiedot
Viimeinen ilmoittautumispäivä
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 6.11.2023
Toteutustapa
Etätoteutus
Kesto
6 kuukautta
Hinta
2 480 EUR (arvonlisäverotonta)
Seuraava toteutus
21 marraskuuta, 2023 katso lisätiedot
Viimeinen ilmoittautumispäivä
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 6.11.2023
Toteutustapa
Etätoteutus
Kaipaatko lisätietoja? Kysy lisää 👍

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus lapset, nuoret ja aikuiset, 30 op

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus lapset, 30 op / Hämeen kesäyliopisto

Koulutuksessa keskitytään seuraaviin keskeisiin teema-alueisiin.

 • Kehityksellinen neuropsykiatria lapsuudessa, nuoruudessa ja aikuisuudessa
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmät
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen erityiset menetelmät ja näkökulma
 • Valmentajan omasta hyvinvoinnista huolehtiminen.

Teema-alueiden osalta syvennytään tarkemmin kunkin teema-alueen keskeisiin sisältöihin. Näitä sisältöjä ovat mm. neuropsykiatrisiin erityisvaikeuksiin liittyvät tavallisimmat liitännäisdiagnoosit, Mindfulness ja itsemyötätunto, autismin kirjon oireyhtymät, naisten ja tyttöjen erityisyys. Teema-alueiden sisällä tutustutaan myös keinoihin ja mentelmiin, joilla tukea arjenhallintaa sekä opitaan konsultoiva työote ja menetelmien jalkauttamista ja verkostojen rakentamista.

Koulutuksen tavoitteet

 • omaksuu uusimman tiedon kehityksellisistä neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista (ADHD, autismikirjon oireyhtymät, Tourette) ja niiden liitännäisoireista (mm.masennus, päihteiden käyttö)
 • tunnistaa haasteet ja osaa ohjata voimaannuttavasti neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista kärsivää henkilöä
 • osaa puuttua asiakkaan keskeisiin ongelmiin rakentavalla tavalla käyttäen voimaannuttavan ohjaamisen keinoja ja menetelmiä, jotka pohjautuvat voimavara- ja ratkaisukeskeiseen viitekehykseen
 • osaa hyödyntää hyviä olemassa olevia käytäntöjä ja kehittää asiakaskohtaisia yhteistyömalleja sekä monen toimijan ympäristössä (julkinen sektori, yritykset, kolmas sektori) ja neuropsykiatristen asiantuntijaverkostojen kanssa
 • saa valmiuksia hyödyntää neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmiä omassa työssään, kehittää omaa työtään ja työyhteisöä sekä moniammatillista tiimiä

Koulutuksen toteutus

Koulutuksessa on kuusi kahden päivän reaali-aikaista opetusjaksoa. Tämän lisäksi koulutuksessa on itsenäistä opiskelua opetuspäivien välillä. 

Opetusjaksot sisältävät

 • asiantuntija-alustuksia ja luentoja
 • yhteistoiminnallisia käytännön harjoituksia
 • workshop-tyyppistä työskentelyä
 • työnohjaus vertaisryhmissä

Itsenäinen opiskelu
Itsenäinen opiskelu etäjaksolla sisältää: omien osaamis- ja kehittymistavoitteiden määrittelyä ja oman HEKS:in laatiminen, henkilökohtaiset oppimistehtävät liittyen opiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön. Oppimistehtävät kytkeytyvät tiiviisti osallistujan omaan työhön ja ovat sovellettavissa ohjattaviin asiakkaisiin. Itsenäinen opiskelu sisältää lisäksi:

 • Kehittämistyön tekeminen omassa työssä tai työyhteisössä. Kehittämistehtävä tehdään ja arvioidaan koko oppimisprosessin ajan ja se tukee näin osallistujan oman työn, työpaikan ja/ tai verkoston kehittämistä. Oppimista tukee lisäksi tehtävien tekeminen ja kokemusten jakaminen vertaisryhmissä, jotka tapaavat sovitusti ja ohjeistetusti opetusjaksojen välillä
 • Perehtyminen alan kirjallisuuteen ja kirjallisuusreflektio
 • Vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät opiskelujaksojen välillä, yht. 3-4 kertaa
 • Vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät
 • Oma valmennusasiakas ja siihen liittyvä valmennusharjoittelu
 • Kehittymispäiväkirja-työskentely; oman oppimisen ja kokemusten reflektointi ja tallentaminen

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus lapset, nuoret ja aikuiset, 30 op, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan koulutuksen järjestäjälle.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

21 marraskuuta, 2023

 • Etätoteutus
 • Verkossa
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 6.11.2023

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka kohtaavat työssään erityistä tukea tarvitsevia lapsia, nuoria tai aikuisia kuten opettajat, erityisopettajat, eri alojen terapeutit, sairaanhoitajat sekä sosiaali- ja terveysalan ohjaajat sekä avustajat.

Koulutus antaa hyvän perustan kaikille henkilöille, jotka työskentelevät myös arjen- ja elämänhallinnan vaikeuksista kärsivien asiakkaiden parissa. Neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmiä voi käyttää myös päihde- ja mielenterveysasiakkaiden kanssa. 

Osallistujalla toivotaan olevan pohjakoulutuksenaan vähintään opistotasoinen kasvatus-, sosiaali- tai terveysalan tutkinto. Mikäli koulutukseen hakeutujalla ei ole pohjakoulutuksenaan edellä mainittua tutkintoa, voidaan koulutukseen hyväksyä myös poikkeustilanteessa henkilö, joka muilta osin esim. vahvalla työkokemuksellaan voi osoittaa omaavansa riittävät perustiedot. 

Liitä ilmoittautumisen yhteydessä mukaan hakukirje, jossa kerrot oman pohjakoulutuksesi sekä miksi hakeudut koulutukseen. Kirje saa olla maksimissaan yhden A4 mittainen.

Koulutukseen voidaan hyväksyä enintään 20 osallistujaa.

Tutkinto / todistus

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus lapset, nuoret ja aikuiset, 30 op

Aikataulu

21.11.2023 - 21.05.2024

Opetusjaksot toteutetaan verkkovälitteisesti Zoom -yhteydellä, opetuspäiviä ei nauhoiteta.

 1. Jakso:  21.-22.11.2023
 2. Jakso: 18.-19.12.2023
 3. Jakso: 24.-25.1.2024
 4. Jakso:7.-8.4.2024
 5. Jakso: 18.-19.4.2024
 6. Jakso: 20.-21.5.2024

Koulutuspaikka

Reaali-aikainen etätoteutus Zoomilla.

Kouluttaja

Pääkouluttajana toimii VTM Leena Mannström-Mäkelä, sosiaalipsykologi, erikoissairaanhoitaja, neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (TEO) Johdon ja esimiesten työnohjaaja (JTO). Kouluttajalla on monipuolinen kokemus työskentelystä ADHD -aikuisten, -nuorten, -lasten ja -perheiden kanssa. Hän käyttää työssään päivittäin ratkaisukeskeisen valmennuksen menetelmiä monipuolisesti vaihtelevissa asiakastilanteissa sekä työyhteisöissä.

Pääkouluttaja on kehittänyt Suomessa Ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmennusta sekä ollut myös luomassa kriteerejä koulutusten sisällöiksi riittävän laadun sekä pätevyyden takaamiseksi.

Koulutuksessa on mukana asiantuntijaluennoitsijana lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi sekä näkökulmaa neuropsykiatrisiin haasteisiin rikastuttavat neuropsykiatrisiin oireyhtymiin liittyvät kokemusasiantuntijat. Resilienssistä koulutuksessa on mukana puhumassa positiivisen psykologian asiantuntija Krisse Lipponen.

Palautetta töistä opiskelijoille antaa pääkouluttajan lisäksi lääketieteen kandi Susanna Vänskä.

Kustannukset

Koko koulutuksen hinta on 2480 € sis. koulutuksen materiaaleineen. Hinta laskutetaan kahdessa erässä (erä I syksyllä 2023 ja erä II keväällä 2024). Lasku lähetetään osallistujan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen.

Koulutukseen on mahdollista saada ryhmäalennusta, kysy lisää!

Hämeen kesäyliopisto Facebookissa

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus lapset, nuoret ja aikuiset, 30 op? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.
Hämeen kesäyliopisto
Visamäentie 35 A
13100 Hämeenlinna

Hämeen kesäyliopistossa opiskellaan ympäri vuoden

Järjestämme laadukasta ja ajankohtaista aikuiskoulutusta, johon voi osallistua elämän eri vaiheissa. Meillä opiskelee kaiken ikäisiä eikä koulutuksiimme lähtökohtaisesti ole pohjakoulutusvaatimuksia. Jatkuvasti päivittyvästä koulutustarjonnastamme löydät muun muassa avoimia yliopisto-opintoja sekä eri alojen ammatillisia täydennyskoulutuksia. Lisäksi tarjolla on monipuolisesti erilaisia harrastekursseja. Hämeen kesäyliopisto toimii pääsääntöisesti...

Lue lisää kouluttajasta Hämeen kesäyliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu