Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Rorschach-erikoistumiskoulutus 16 OP

Hämeen kesäyliopisto
Yhteenveto
1 vuosi
   
Hämeenlinna
Avoin koulutus

Rorschach-erikoistumiskoulutus 16 OP

Rorschach-erikoistumiskoulutus 16 OP | Hämeen kesäyliopisto

Käytä Rorschach-menetelmää

Koulutuksessa opit Rorschach Comprehensive System (RCS: Exner, 2003) menetelmän esittämisen, pisteyttämisen ja tulkinnan The Finnish Rorschach Association (FRA) ry:n korkeiden standardien mukaisesti sekä menetelmän kansainvälistä kehitystä huomioiden (mm. Rorschach Performance Assessment System: R-PAS:in kehitystä).

Lisäksi opit löydösten integroinnin kliiniseen kuvaan, anamneesiin ja muihin testilöydöksiin (mm. neurokognitiivisiin, kyselylomakepohjaisten testien, Crisi Wartegg Systemin ja muiden projektiivisten testien löydöksiin). Opit hyödyntämään löydöksiä diagnostisessa selvittelyssä, hoidon suunnittelussa sekä terapeuttisena interventiona (Stephen E. Finnin Therapeutic Assessmentin mukaan).

Rorschach CS -menetelmää opit käyttämään lasten, nuorten, aikuisten, sekä iäkkäiden potilaiden kanssa. Sovellat opittua käytäntöön pienryhmätyöskentelyn ja tapausesimerkkien avulla.

Rorschach-koulutuksen suoritustapa

Lähiseminaareja yhteensä 165 tuntia. Seminaarit perjantai-lauantai -toteutuksia. Koulutus sisältää itsenäisiä tehtäviä seminaarijaksojen välillä.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Rorschach-erikoistumiskoulutus 16 OP, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan kouluttajalle.

Kohderyhmä

Psykologit ja opintojensa loppuvaiheessa olevat psykologian opiskelijat.

Aikataulu

04.10.2019 - 26.09.2020

Seminaaripäivät perjantaisin klo 9.30-16.00 ja lauantaisin klo 9.00-15.30.

1. Seminaari, pe-la 4.-5.10.2019

 • Kou­lu­tuk­sen ra­ken­ne ja si­säl­tö
 • Joh­da­tus ai­hee­seen: Rorsc­hac­hin me­ne­tel­män luon­ne, his­to­ria ja nyky­ti­lan­ne
 • Joh­da­tus pöy­tä­kir­jan koo­dauk­sen ja tul­kin­nan pe­rus­tei­siin
 • Pöy­tä­kir­jan ot­ta­mi­nen
  kouluttaja: psykologi, psykoterapeutti Jaakko Stenius

2. Seminaari, pe-la 25.-26.10.2019

 • Koodaus, osa I

3. Seminaari, pe-la 29.-30.11.2019

 • Koodaus, osa II

4. Seminaari, pe-la 17.-18.1.2020

 • Tulkinta, osa I
  kouluttaja: psykologi, psykoterapeutti Jaakko Stenius

5. Seminaari, pe-la 14.-15.2.2020

 • Tulkinta, osa II
  kouluttaja: psykologi, psykoterapeutti Jaakko Stenius

6. Seminaari, pe-la 20.-21.3.2020

 • Rorsc­hach-muut­tu­jien re­li­a­bi­li­teet­ti ja va­li­di­teet­ti: em­pii­ri­nen tut­ki­mus­näyt­tö
 • Rorsc­hach-vii­te­ar­vot
 • Psy­koot­ti­suu­den ar­vi­oin­ti
 • Per­soo­nal­li­suus­häi­ri­öt
 • Trau­ma ja dis­so­si­aa­tio
  kouluttaja: psykologi, psykoterapeutti Jaakko Stenius

7. Seminaari, pe-la 24.-25.4.2020

 • Terapeuttinen tutkimus
 • Lasten ja nuorten arviointi
  kouluttajat: psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Jaak­ko Ste­nius (24.4.) ja PsT, psy­ko­te­ra­pi­an eri­kois­psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Emi­li­a­no Mu­zio (25.4.)

8. Seminaari, pe-la 5.-6.6.2020

 • Neu­ro­psy­ko­lo­gia ja Rorsc­hach
 • Moni­me­ne­tel­mä­tut­ki­muk­set ja löy­dös­ten in­teg­roin­ti ta­paus­esi­mer­kin ja pien­ryh­mä­työs­ken­te­lyn kaut­ta
  kouluttaja: PsT, psykoterapian erikoispsykologi, psykoterapeutti Emiliano Muzio

9. Seminaari, pe-la 28.-29.8.2020

 • Psy­ko­a­na­lyyt­ti­nen te­o­ria ja per­soo­nal­li­suu­den tut­ki­mus
 • Rorsc­hach ja psy­ko­dy­na­miik­ka
 • Pro­jek­tio ja Card Pull
 • Si­säl­tö­tul­kin­ta ja psy­ko­dy­naa­mi­nen näkö­kul­ma tul­kin­taan
 • Tut­ki­mus­ti­lan­teen vuo­ro­vai­ku­tus ja sen ar­vi­oin­ti
 • De­fens­sien ar­vi­oin­ti
 • Kon­fi­gu­raa­tio- ja sek­vens­si­a­na­lyy­si
  kouluttaja: psykologi, psykoterapeutti Jaakko Stenius

10. Seminaari, pe-la 25.-26.9.2020

 • Koo­daus­ko­keen pa­lau­te
 • Ma­sen­nuk­sen ja ah­dis­tu­nei­suu­den ar­vi­oin­ti
 • Hoi­don suun­nit­te­lu
 • Lau­sun­noin­ti
 • Palaute- / Yhteenvetokeskustelu (demoharjoitus)
  kouluttaja: psykologi, psykoterapeutti Jaakko Stenius

11. Seminaari, pe-la 30.-31.10.2020

 • Tul­kin­ta­ko­keen pa­lau­te
 • Opis­ke­li­joi­den ta­paus­se­los­tuk­sia
 • Rorsc­hach Per­for­man­ce As­sess­ment Sys­tem (R-PAS)
 • Kou­lu­tuk­sen päät­tä­mi­nen
  kouluttajat: psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Jaak­ko Ste­nius (30.10.) ja PsT, psy­ko­te­ra­pi­an eri­kois­psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Emi­li­a­no Mu­zio (31.10.)

Kouluttaja

Vas­tuu­kou­lut­ta­ja:

 • Psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti, The Fin­nish Rorsc­hach As­so­ci­a­ti­on (FRA) ry:n vara­pu­heen­joh­ta­ja Jaak­ko Ste­nius.

Muut kouluttajat:

 • PsT, psy­ko­te­ra­pi­an eri­kois­psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti, The Fin­nish Rorsc­hach As­so­ci­a­ti­on (FRA) ry:n pu­heen­joh­ta­ja Emi­li­a­no Mu­zio

Kustannukset

Koulutuksen hinta on 2790 €. Laskutus kolmessa erässä.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Rorschach-erikoistumiskoulutus 16 OP? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Hämeen kesäyliopisto

Hämeen kesäyliopisto

Opiskele uutta, kehitä osaamista Hämeen kesäyliopistossa

Hämeen kesäyliopisto rakentaa yhteistyökumppaneidensa kanssa monipuolisia elinikäisen oppimisen polkuja, jotka tukevat yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta. Hämeen kesäyliopisto toimii kolmella paikkakunnalla, Hämeenlinnassa, Riihimäellä ja Forssassa. Hämeen kesäyliopiston toiminta on valtion ja kuntien rahoittamaa ja vapaan sivistystyön oppilaitosta ylläpitää Hämeen...


Lue lisää kouluttajasta Hämeen kesäyliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Hämeen kesäyliopisto

Sibeliuksenkatu 25 B
13100 Hämeenlinna

 Näytä puhelinnumero
www.hameenkesayliopisto.fi

Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,4)
Perustuu 118 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Rorschach-erikoistumiskoulutus 16 OP täytä seuraavat tiedot: